42. SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC NÊU GƯƠNG  VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC DỰ ÁN TRONG DẠY HỌC  MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC  TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG HIỆN NAY

42. SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC NÊU GƯƠNG VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC DỰ ÁN TRONG DẠY HỌC MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG HIỆN NAY

 17:01 29/07/2020

Tóm tắt: Phương pháp nêu gương và phương pháp dự án là những phương pháp dạy học tích cực, có đặc điểm nổi bật là gắn lí luận với thực tiễn, cụ thể, sinh động (thông qua các tấm gương và sản phẩm dự án), giúp cho giảng viên hoàn thành tốt mục tiêu dạy học toàn diện, đặc biệt phát huy được năng lực người học. Tri thức của môn Tư tưởng Hồ Chí Minh có tính trừu tượng cao; đồng thời, sinh viên các trường đại học trên địa bàn tỉnh Hải Dương có trình độ nhận thức trung bình, thậm chí là thấp. Vì vậy, vận dụng hai phương pháp nêu trên trong dạy học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh ở các trường đại học trên địa bàn tình Hải Dương sẽ phù hợp với trình độ nhận thức, điều kiện của sinh viên, nhà trường, phát huy được sự chủ động, tích cực của người học.
Từ khóa: phương pháp dạy học, tư tưởng Hồ Chí Minh, tỉnh Hải Dương

9.	Phát triển đội ngũ giáo viên trung học phổ thông đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện trên địa bàn tỉnh Hải Dương

9. Phát triển đội ngũ giáo viên trung học phổ thông đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện trên địa bàn tỉnh Hải Dương

 14:17 11/07/2017

Bài báo trình bày về vấn đề phát triển đội ngũ giáo viên trung học phổ thông; thực trạng về chất lượng giáo dục và đội ngũ giáo viên của một số trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương; một số giải pháp phát triển đội ngũ giáo viên trung học phổ thông đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

23. Dạy học dựa vào các tiện ích của công nghệ thông tin ở trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Hải Dương

23. Dạy học dựa vào các tiện ích của công nghệ thông tin ở trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Hải Dương

 09:55 13/02/2017

Bài báo trình bày thực trạng nguồn lực học viên và một số biện pháp dạy học gắn với công nghệ thông ở trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Hải Dương.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây