1. ĐỀ XUẤT NỘI DUNG DẠY HỌC ĐỊA LÍ ĐỊA PHƯƠNG  TRONG CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TỈNH THÁI BÌNH  TRONG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI

1. ĐỀ XUẤT NỘI DUNG DẠY HỌC ĐỊA LÍ ĐỊA PHƯƠNG TRONG CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TỈNH THÁI BÌNH TRONG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI

 07:20 28/10/2019

Tóm tắt: Ngày 26/12/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố Chương trình giáo dục phổ thông mới, kèm theo là nội dung chi tiết Chương trình các môn học sẽ được thực hiện từ sau năm học 2019. Trong Chương trình này, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã nhấn mạnh, giáo dục địa phương là một nội dung bắt buộc sẽ được đưa vào giảng dạy ở các bậc học phổ thông, trong đó có cấp học trung học cơ sở. Vì vậy, yêu cầu, cấu trúc nội dung giáo dục địa phương cần lựa chọn hợp lí, tương thích với thời lượng phân phối của môn học. Trước yêu cầu đó, dựa vào thực tiễn địa phương, bài viết trình bày các kết quả nghiên cứu, đề xuất nội dung giáo dục địa phương áp dụng giảng dạy tại các trường trung học cơ sở ở tỉnh Thái Bình trong những năm học tới.
Từ khóa: Chương trình giáo dục phổ thông mới, Lịch sử và Địa lí, địa lí địa phương, trung học cơ sở, tỉnh Thái Bình.

13. Giá trị của các bản hương ước ở các làng, xã Thái Bình trong việc giáo dục ý thức, hình thành nhân cách cho học sinh trung học phổ thông

13. Giá trị của các bản hương ước ở các làng, xã Thái Bình trong việc giáo dục ý thức, hình thành nhân cách cho học sinh trung học phổ thông

 05:47 14/02/2019

Tóm tắt: Hương ước là văn bản quy phạm xã hội quy định các quy tắc ứng xử chung do cộng đồng dân cư cùng thỏa thuận đặt ra để điều chỉnh các quan hệ xã hội mang tính tự quản của nhân dân nhằm gìn giữ và phát huy những phong tục tập quán, truyền thống văn hóa tốt đẹp của các địa phương (làng xã). Do đó, các bản hương ước là những tư liệu thành văn hết sức quý giá trong quá trình giáo dục tư cách đạo đức, giáo dục truyền thống tốt đẹp cho cộng đồng dân cư nói chung, cho học sinh nói riêng. Bài viết này đề cập giá trị của các bản hương ước ở Thái Bình trong việc giáo dục ý thức, hình thành nhân cách cho học sinh trung học phổ thông trong bối cảnh hiện nay.
Từ khóa: giá trị hương ước, giáo dục nhân cách, học sinh, tỉnh Thái Bình.

80. ẢNH HƯỞNG CỦA ĐẠO ĐỨC NHO GIÁO ĐỐI VỚI ĐẠO ĐỨC  CÁN BỘ CHỦ CHỐT CẤP CƠ SỞ Ở TỈNH THÁI BÌNH TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

80. ẢNH HƯỞNG CỦA ĐẠO ĐỨC NHO GIÁO ĐỐI VỚI ĐẠO ĐỨC CÁN BỘ CHỦ CHỐT CẤP CƠ SỞ Ở TỈNH THÁI BÌNH TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

 01:31 23/08/2017

Bài báo trình bày tác động của Nho giáo đối với đạo đức của cán bộ chủ chốt ở cấp cơ sở ở tỉnh Thái Bình hiện nay theo hai quan điểm: tích cực và tiêu cực.

50. QUAN ĐIỂM KẾ THỪA TRONG CÁC QUYẾT ĐỊNH LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG BỘ THÁI BÌNH VỀ XÂY DỰNG NẾP SỐNG MỚI Ở ĐỊA PHƯƠNG HIỆN NAY

50. QUAN ĐIỂM KẾ THỪA TRONG CÁC QUYẾT ĐỊNH LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG BỘ THÁI BÌNH VỀ XÂY DỰNG NẾP SỐNG MỚI Ở ĐỊA PHƯƠNG HIỆN NAY

 23:09 22/08/2017

Kế thừa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp nhận tinh hoa của nhân loại là một trong những vấn đề có tính quy phạm trong xây dựng văn hoá Việt Nam. Thái Bình, cũng như nhiều tỉnh khác của đất nước, đã tiến hành đổi mới đồng bộ và toàn diện về kinh tế, văn hoá và xã hội. Trong bối cảnh hiện nay, xây dựng một lối sống mới là một vấn đề bức xúc đối với cả nước nói chung và của Thái Bình nói riêng. Để đạt được mục tiêu này một cách thành công, một trong những điểm cần phải nắm vững trong nhận thức và hành động là áp dụng quan điểm thừa kế trong các quyết định lãnh đạo của Đảng. Trong bài viết này, tác giả đề cập và làm rõ những thành tựu và bài học rút ra từ quan điểm này trong thực tế của Thái Bình.

72. ẢNH HƯỞNG CỦA TÍN NGƯỠNG DÂN GIAN ĐỐI VỚI MỘT SỐ LĨNH VỰC CỦA ĐỜI SỐNG XÃ HỘI Ở TỈNH THÁI BÌNH HIỆN NAY

72. ẢNH HƯỞNG CỦA TÍN NGƯỠNG DÂN GIAN ĐỐI VỚI MỘT SỐ LĨNH VỰC CỦA ĐỜI SỐNG XÃ HỘI Ở TỈNH THÁI BÌNH HIỆN NAY

 22:43 10/07/2017

Tôn giáo, tín ngưỡng là những thành phần quan trọng tạo nên bản sắc văn hóa ở tỉnh Thái Bình.Đồng thời, nó có ảnh hưởng sâu rộng đến mọi mặt của đời sống xã hội.Tôn giáo, tín ngưỡng có vị trí quan trọng trong đời sống tinh thần của nhân dân nơi đây, nó ảnh hưởng và chi phối đến lối sống, thói quen, đạo đức của từng thành phần dân cư. Bài viết này đề cập về những ảnh hưởng của tín ngưỡng dân gian đối với từng lĩnh vực của đời sống xã hội ở tỉnh Thái Bình hiện nay ở cả hai góc độ: tích cực và tiêu cực.

70. ĐẶC ĐIỂM CỦA TÍN NGƯỠNG DÂN GIAN Ở THÁI BÌNH

70. ĐẶC ĐIỂM CỦA TÍN NGƯỠNG DÂN GIAN Ở THÁI BÌNH

 22:29 10/07/2017

Bất cứ vùng đất nào cũng có những loại hình tín ngưỡng truyền thống do nhiều thế hệ lưu truyền lại. Các loại hình này là bộ phận không thể thiếu của bản sắc văn hóa địa phương. Thái Bình là mảnh đất địa linh nhân kiệt, các loại hình tín ngưỡng dân gian ra đời sớm và có sự phát triển rất phong phú, đa dạng. Tín ngưỡng dân gian ở Thái Bình mang đặc điểm chung của tín ngưỡng dân gian người Việt ở Đồng bằng Bắc Bộ nhưng lại có những nét riêng về: quan niệm, mức độ, biểu hiện, hành vi tín ngưỡng. Bài viết này sẽ tập trung làm rõ những đặc điểm đó.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây