3. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG  GIÁO DỤC TRẢI NGHIỆM CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ  THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC TẠI VIỆT NAM

3. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TRẢI NGHIỆM CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC TẠI VIỆT NAM

 09:25 05/08/2020

Tóm tắt: Hoạt động trải nghiệm là hoạt động giáo dục quan trọng trong Chương trình giáo dục phổ thông mới nhằm hình thành, phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh. Hiện nay, hoạt động này đã bước đầu được thực hiện dưới nhiều hình thức khác nhau trong nhà trường phổ thông. Tổng quan nghiên cứu về vấn đề tổ chức hoạt động giáo dục trải nghiệm cho học sinh trung học cơ sở theo hướng tiếp cận năng lực tại Việt Nam cho thấy, chưa có những nghiên cứu sâu về quản lí hoạt động này dưới góc độ của nhà quản lí, mà cụ thể là hiệu trưởng các trường trung học cơ sở. Những nghiên cứu này sẽ góp phần tổ chức hiệu quả hoạt động giáo dục trải nghiệm cho học sinh theo hướng tiếp cận năng lực.
Từ khóa: Tổng quan, tổ chức, hoạt động giáo dục trải nghiệm, học sinh trung học cơ sở, năng lực

04. Tổ chức hoạt động khám phá thiên nhiên vô sinh cho trẻ mầm non

04. Tổ chức hoạt động khám phá thiên nhiên vô sinh cho trẻ mầm non

 14:17 04/01/2020

Tóm tắt: Bài viết đề cập vấn đề tổ chức khám phá thiên nhiên vô sinh trong quá trình phát triển của trẻ, đồng thời, sưu tầm, thiết kế một số trò chơi tổ chức cho trẻ hoạt động khám phá thiên nhiên vô sinh.
Từ khóa: tổ chức, hoạt động, khám phá, thiên nhiên vô sinh, mầm non.

11. Một số biện pháp phát triển năng lực tổ chức, hỗ trợ học sinh học toán theo tiến độ cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học

11. Một số biện pháp phát triển năng lực tổ chức, hỗ trợ học sinh học toán theo tiến độ cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học

 14:05 12/06/2019

Tóm tắt: Trong bài viết này, tác giả trình bày quan điểm về năng lực tổ chức, hỗ trợ, cũng như các vấn đề về tiến độ học Toán của học sinh tiểu học. Từ đó, chỉ ra các mức độ và những biểu hiện thường gặp của năng lực tổ chức, hỗ trợ học sinh tiểu học học Toán theo tiến độ và đề xuất một số biện pháp nhằm phát triển năng lực này cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học thông qua dạy học học phần Phương pháp dạy học toán tiểu học.
Từ khóa: năng lực, tổ chức, hỗ trợ, Giáo dục tiểu học, sinh viên, tiến độ.

11. Những yếu tố ảnh hưởng tới việc thiết kế hoạt động trải nghiệm trong dạy học môn Toán của học sinh trung học cơ sở

11. Những yếu tố ảnh hưởng tới việc thiết kế hoạt động trải nghiệm trong dạy học môn Toán của học sinh trung học cơ sở

 22:58 27/10/2018

Tóm tắt: Dạy học Toán thông qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh trung học cơ sở đang là vấn đề được nhiều tác giả quan tâm. Việc thiết kế các hoạt động trải nghiệm cho học sinh trong dạy học môn Toán đòi hỏi giáo viên lưu ý tới những yếu tố liên quan nhằm mục đích hoạt động đó mang lại hiệu quả trong học tập và đạt được mục tiêu môn học. Bài báo này đề cập đến những yếu tố ảnh hưởng đến việc thiết kế các hoạt động trải nghiệm trong dạy học môn Toán ở trường Trung học Cơ sở.
Từ khóa: Học tập trải nghiệm, Tổ chức, Hoạt động trải nghiệm, Dạy học Toán, Học sinh trung học cơ sở.

09. Học tập trải nghiệm - lí thuyết và vận dụng vào thiết kế, tổ chức hoạt động trải nghiệm trong môn học ở trường phổ thông

09. Học tập trải nghiệm - lí thuyết và vận dụng vào thiết kế, tổ chức hoạt động trải nghiệm trong môn học ở trường phổ thông

 15:18 07/07/2018

Tóm tắt: Việc vận dụng lí thuyết học tập trải nghiệm vào hoạt động trải nghiệm trong môn học có thể linh hoạt nhưng cần đảm bảo đầy đủ các bước của học tập trải nghiệm; đồng thời, giáo viên sẽ tham gia với vai trò là người chỉ dẫn, thúc đẩy quá trình học tập; học sinh cần được tự trải nghiệm, thử và sai; từ đó đúc kết nên kinh nghiệm mới của bản thân. Bài báo đề cập đến những vấn đề trọng tâm nhất của các mô hình học tập trải nghiệm cổ điển và lí thuyết học tập trải nghiệm. Từ đó, đưa ra một số định hướng vận dụng vào thiết kế, tổ chức hoạt động trải nghiệm trong môn học.
Từ khóa: Học tập trải nghiệm, hoạt động trải nghiệm, thiết kế, tổ chức, kinh nghiệm.

6. THỰC TRẠNG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM  CHO TRẺ Ở TRƯỜNG MẦM NON

6. THỰC TRẠNG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CHO TRẺ Ở TRƯỜNG MẦM NON

 09:25 22/02/2018

Tóm tắt: Bài báo nghiên cứu thực trạng nhận thức của giáo viên về việc tổ chức hoạt động trải nghiệm cho trẻ ở một số trường mầm non thành phố Hà Nội và tỉnh Vĩnh Phúc. Kết quả cho thấy, giáo viên nhận thức được sự cần thiết, đặc điểm và vai trò của hoạt động trải nghiệm trong giáo dục trẻ mầm non. Tuy nhiên, do chưa hiểu đúng về bản chất hoạt động trải nghiệm nên nhận thức của giáo viên về tổ chức hoạt động trải nghiệm chưa đầy đủ, thiếu chính xác. Điều này đã ảnh hưởng đến hiệu quả giáo dục trẻ ở trường mầm non hiện nay.
Từ khóa: thực trạng, tổ chức, hoạt động trải nghiệm, trường mầm non

4. Nghiên cứu khảo sát tổ chức giảng dạy môn giáo dục hòa nhập cho các chương trình đào tạo khối ngành sư phạm

4. Nghiên cứu khảo sát tổ chức giảng dạy môn giáo dục hòa nhập cho các chương trình đào tạo khối ngành sư phạm

 08:36 21/07/2017

Bài báo đề cập những kinh nghiệm tổ chức đào tạo môn Giáo dục hòa nhập ở một số nước và nghiên cứu, khảo sát về việc đưa môn Giáo dục hòa nhập vào chương trình đào tạo các trường sư phạm nhằm chuẩn bị tốt hơn năng lực của đội ngũ giảng viên trong tương lai, để học có đủ kiến thức, kĩ năng, thái độ sẵn sàng đón nhận và đáp ứng sự đa dạng của trẻ có nhu cầu đặc biệt trong trường hòa nhập.

37.	 Tổ chức cho học sinh học toán thông qua hoạt động trải nghiệm ở tiểu học

37. Tổ chức cho học sinh học toán thông qua hoạt động trải nghiệm ở tiểu học

 15:28 19/07/2017

Bài báo trình bày về việc dạy học toán cho học sinh tiểu học thông qua các hoạt động trải nghiệm và những vấn đề cơ bản để đáp ứng việc tổ chức học toán cho học sinh thông qua hoạt động trải nghiệm.

39.	 Tổ chức dạy học theo dự án trong chương trình đại số 10 cho học sinh

39. Tổ chức dạy học theo dự án trong chương trình đại số 10 cho học sinh

 15:28 19/07/2017

Bài báo trình bày quy trình tổ chức dạy học theo dự án từ đó vận dụng quy trình này vào dạy chương trình Đại số 10 cho học sinh.

16. Một số vấn đề tổ chức hoạt động chuyển giao kĩ thuật nông nghiệp của các trung tâm học tập cộng đồng tại huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh

16. Một số vấn đề tổ chức hoạt động chuyển giao kĩ thuật nông nghiệp của các trung tâm học tập cộng đồng tại huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh

 14:22 13/07/2017

Bài báo trình bày về vai trò và tầm quan trọng của trung tâm học tập cộng đồng đối với hoạt động chuyển giao kĩ thuật nông nghiệp cho nông dân; vài nét về thực trạng hoạt động chuyển giao kĩ thuật nông nghiệp; một số biện pháp tổ chức hoạt động chuyển giao kĩ thuật nông nghiệp của các trung tâm học tập cộng đồng tại huyện Hải Hà, Quảng Ninh.

07. Tổ chức tranh biện cho học sinh trong dạy học ở trung học cơ sở

07. Tổ chức tranh biện cho học sinh trong dạy học ở trung học cơ sở

 14:55 05/07/2017

Tóm tắt: Tranh biện là một hoạt động rất cần thiết trong cuộc sống vì bản chất cuộc sống là tranh biện. Trên thế giới, nhiều nước có nền giáo dục tiên tiến rất coi trọng phát triển kĩ năng tranh biện cho học sinh. Giáo dục Việt Nam muốn hội nhập với thế giới cần quan tâm tới vấn đề này. Bài viết sau đề cập đến khái niệm tranh biện và vấn đề tổ chức tranh biện cho học sinh trong dạy học.
Từ khóa: Tranh biện, tổ chức, dạy học.

05. Tổ chức dạy học theo mô hình POHE ở Khoa Tâm lí - Giáo dục Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

05. Tổ chức dạy học theo mô hình POHE ở Khoa Tâm lí - Giáo dục Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

 17:08 06/06/2017

Tóm tắt: Trên cơ sở phân tích đặc trưng của mô hình đào tạo theo POHE và tầm quan trọng của Khoa chuyên môn trong quá trình đào tạo, tác giả bài báo chỉ ra được thực trạng tổ chức mô hình dạy học theo POHE ở Khoa Tâm lí - Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên: thực trạng xây dựng đề cương môn học, đề cương bài giảng; thực trạng sử dụng phương pháp dạy học, hình thức dạy học và thực trạng đánh giá kết quả học tập theo mô hình POHE của giảng viên trong Khoa. Từ đó, tác giả đã đề xuất các ý kiến nhằm góp phần hoàn thiện quá trình tổ chức dạy học theo POHE ở cấp Khoa nói riêng và hoàn thiện mô hình đào tạo theo POHE nói chung.
Từ khóa: Tổ chức, dạy học, mô hình, POHE, Khoa Tâm lí - Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên.

10.	MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TỔ CHỨC ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CHO SINH VIÊN

10. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TỔ CHỨC ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CHO SINH VIÊN

 08:37 24/04/2017

Sư phạm là một nghề đặc biệt mà cần phải có yêu cầu cụ thể về đào tạo. Nghiên cứu này giải quyết một số vấn đề nhằm nâng cao chất lượng đào tạo sư phạm cho sinh viên.

62.	Một số vấn đề về hướng dẫn sinh viên lập kế hoạch tổ chức hoạt động âm nhạc ở lớp mẫu giáo ghép

62. Một số vấn đề về hướng dẫn sinh viên lập kế hoạch tổ chức hoạt động âm nhạc ở lớp mẫu giáo ghép

 16:15 20/04/2017

Lớp mẫu giáo ghép la lớp mẫu giáo có trẻ ở nhiều độ tuổi khác nhau (từ 3 đến 5 tuổi). Trong lớp kiểu này, các trẻ sẽ cùng học và tham gia các hoạt động dưới sự hướng dẫn của giáo viên. Trong thực tế, lớp mẫu giáo ghép có ở nhiều nơi, đặc biệt ở những vùng khó khăn, vùng dân tộc thiểu số. Hướng dẫn sinh viên chuyên ngành mầm non lập kế hoạch tổ chức hoạt động âm nhạc cho tre lớp mẫu giáo ghép là hết sức cần thiết để đáp ứng mục tiêu đào tạo của trường sư phạm, đặc biệt là đáp ứng nhu cầu của xã hội hiện nay.

38. Làm tốt công tác tổ chức cán bộ - nhân tố quyết định cho sự thành công của Đảng bộ trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh

38. Làm tốt công tác tổ chức cán bộ - nhân tố quyết định cho sự thành công của Đảng bộ trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh

 15:07 30/03/2017

Trong giai đoạn 2010-2015, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy ban, những nhiệm vụ khóa của tổ chức - cá nhân đã được thực hiện, đóng góp đáng kể vào toàn bộ thành tựu của Đảng bộ. Sự xây dựng cơ cấu tổ chức hợp pháp được yêu cầu để thực hiện nhiệm vụ nhanh chóng và hiệu quả. Những nhiệm vụ như tuyển nhân viên, kết nạp, điều động, sắp xếp, bổ nhiệm, công tác nhân sự và chính sách được thực hiện khách quan và dân chủ dựa trên những nguyên tắc; tập trung vào sự phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ để thực hiện những nhiệm vụ được giao.

47. Một số giải pháp đưa vật liệu thiên nhiên vào quá trình tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non

47. Một số giải pháp đưa vật liệu thiên nhiên vào quá trình tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non

 15:23 01/03/2017

Bài báo trình bày một số giải pháp cụ thể đối với giáo viên và đối với trẻ mầm non trong việc sử dụng vật liệu thiên nhiên khi tổ chức hoạt động tạo hình cho trường mầm non góp phần thỏa mã nhu cầu hoạt động trực tiếp với thế giới đồ vật trong thiên nhiên, kích thích hứng thú quan sát, tìm hiểu, khám phá thế giới xung quanh của trẻ.

32. Thực trạng tổ chức hoạt động seminar môn phương pháp dạy học toán trong đào tạo giáo viên tiểu học ở một số trường đại học sư phạm vùng Đồng bằng sông Cửu Long

32. Thực trạng tổ chức hoạt động seminar môn phương pháp dạy học toán trong đào tạo giáo viên tiểu học ở một số trường đại học sư phạm vùng Đồng bằng sông Cửu Long

 14:52 01/03/2017

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu thực trạng tổ chức hoạt động seminar môn phương pháp dạy học toán trong đào tạo giáo viên tiểu học ở 3 trường đại học sư phạm vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Từ kết quả nghiên cứu, tác giả đã đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tổ chức để hoạt động seminar thực sự đem lại hiệu quả trong quá trình dạy học.

34. Tổ chức hoạt động dạy học dựa trên vấn đề một số kiến thức chương “Lượng tử ánh sáng” (vật lí 12 nâng cao)

34. Tổ chức hoạt động dạy học dựa trên vấn đề một số kiến thức chương “Lượng tử ánh sáng” (vật lí 12 nâng cao)

 14:52 01/03/2017

Phương pháp dạy học dựa trên vấn đề là một trong những phương pháp đáp ứng mục tiêu đổi mới giáo dục hiện nay, phát triển tư duy sáng tạo, năng lực giải quyết vấn đề của học sinh. Phương pháp này đã được áp dụng rất hiệu quả ở một số trường đại học và trung học phổ thông trên thế giới. Qua bài báo, tác giả đã đề cập một số đặc trưng cơ bản, cấu trúc của phương pháp dạy học dựa trên vấn đề và một số ví dụ cụ thể về việc vận dụng phương pháp dạy học này trong dạy học Vật lí ở trung học phổ thông.

25. Công tác tổ chức các hoạt động giáo dục cho trẻ ở trường mầm non Hàn Quốc

25. Công tác tổ chức các hoạt động giáo dục cho trẻ ở trường mầm non Hàn Quốc

 11:15 17/01/2017

Bài báo trình bày công tác tổ chức các hoạt động giáo dục cho trẻ trên cơ sở xây dựng hoạt động theo ngày và tổ chức môi trường giáo dục ở trường mầm non Hàn Quốc.

12. Giáo dục trải nghiệm di sản ở nhà trường phổ thông –hướng tiếp cận mới trong giáo dục truyền thống

12. Giáo dục trải nghiệm di sản ở nhà trường phổ thông –hướng tiếp cận mới trong giáo dục truyền thống

 00:50 08/01/2017

Bài báo trình bày quan niệm và cách hiểu về giáo dục trải nghiệm di sản và các nguyên tắc chủ yếu khi thiết kế và tổ chức các hoạt động ngoại khóa giáo dục trải nghiệm di sản ở nhà trường phổ thông.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây