3. ĐẶC ĐIỂM TỪ VỰNG CỦA TRẺ RỐI LOẠN PHỔ TỰ KỈ 3-6 TUỔI

3. ĐẶC ĐIỂM TỪ VỰNG CỦA TRẺ RỐI LOẠN PHỔ TỰ KỈ 3-6 TUỔI

 11:20 19/04/2021

Tóm tắt: Những hạn chế về kĩ năng xã hội của trẻ rối loạn phổ tự kỉ có liên quan đến sự chậm trễ và khiếm khuyết trong sự phát triển ngôn ngữ. Bài báo này nhằm tìm hiểu mức độ phát triển và đặc điểm từ vựng của trẻ rối loạn phổ tự kỉ 3-6 tuổi. Kết quả khảo sát cho thấy trẻ có rối loạn phổ tự kỉ có tốc độ tích lũy từ vựng chậm, càng ở độ tuổi lớn sự chênh lệch về vốn từ so với sự phát triển thông thường càng nhiều, danh từ chiếm đa số trong vốn từ của trẻ ở mọi độ tuổi; số lượng từ vựng vận dụng của trẻ rối loạn phổ tự kỉ cao gấp 2,4 lần số lượng từ vựng hiểu. Tác giả bài báo cho rằng giáo viên và cha mẹ nên sử dụng các phương pháp đặc thù để giúp trẻ hiểu ý nghĩa của từ, qua đó giúp trẻ giao tiếp hiệu quả và hòa nhập xã hội.
Từ khóa: từ vựng, trẻ rối loạn phổ tự kỉ, 3-6 tuổi, ngôn ngữ

8. ĐỀ XUẤT MỘT SỐ KĨ THUẬT DẠY HỌC TỪ VỰNG TIẾNG PHÁP  CHO SINH VIÊN KHOA TIẾNG PHÁP - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

8. ĐỀ XUẤT MỘT SỐ KĨ THUẬT DẠY HỌC TỪ VỰNG TIẾNG PHÁP CHO SINH VIÊN KHOA TIẾNG PHÁP - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

 11:00 17/11/2020

Tóm tắt: Vốn từ vựng là một trong những nhân tố cần thiết đối với người học ngoại ngữ, nhất là trong giai đoạn đầu. Chỉ khi có một vốn từ vựng nhất định, người học mới có cơ sở để phát triển và hoàn thiện các kĩ năng thực hành tiếng. Bài viết này phân tích việc dạy từ vựng qua 4 phương pháp và đề xuất một số kĩ thuật dạy và học từ vựng cho sinh viên năm 1, 2 Khoa Pháp - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Từ vựng luôn là một trong những vấn đề quan tâm hàng đầu. Việc tuyển đầu vào gồm các sinh viên đã và chưa từng tiếp xúc với tiếng Pháp đặt ra nhiều khó khăn trong công tác giảng dạy. Điều này đòi hỏi phải đề cao việc nghiên cứu cải cách phương pháp dạy và học, trong đó có phương pháp dạy từ vựng.
Từ khóa: kỹ thuật dạy học, từ vựng, dạy và học tiếng Pháp

50. MỘT SỐ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC LỖI PHÁT ÂM TIẾNG ANH  CỦA SINH VIÊN DÂN TỘC THIỂU SỐ NĂM THỨ NHẤT  TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM ĐIỆN BIÊN

50. MỘT SỐ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC LỖI PHÁT ÂM TIẾNG ANH CỦA SINH VIÊN DÂN TỘC THIỂU SỐ NĂM THỨ NHẤT TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM ĐIỆN BIÊN

 15:07 29/05/2020

Tóm tắt: Phát âm tiếng Anh có vai trò và ảnh hưởng lớn đến sự thành công của việc học mà kết quả cuối cùng là giao tiếp hiệu quả. Để khắc phục các lỗi như: ảnh hưởng của tiếng mẹ đẻ lên phát âm tiếng Anh; đọc thiếu âm đuôi của từ; đọc sai trọng âm của từ và của câu; dùng phụ âm của tiếng Thái, H’Mông hoặc Việt khi phát âm một số phụ âm trong tiếng Anh... đòi hỏi cả giảng viên và sinh Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên phải cố gắng và nỗ lực trong việc dạy và học của mình. Ý thức và nỗ lực trong học tập có vai trò to lớn trong việc thành bại của việc học phát âm tiếng Anh đối với các sinh viên dân tộc thiểu số năm thứ nhất Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên.
Từ khóa: Lỗi phát âm, dân tộc thiểu số, ngữ pháp, từ vựng, phát âm tiếng Anh.

11. Một số biện pháp phát triển từ vựng hình học cho học sinh qua dạy học môn toán tiểu học theo chương trình giáo dục phổ thông mới

11. Một số biện pháp phát triển từ vựng hình học cho học sinh qua dạy học môn toán tiểu học theo chương trình giáo dục phổ thông mới

 11:28 20/01/2020

Tóm tắt: Mạch nội dung Hình học và Đo lường trong Chương trình môn Toán tiểu học theo Chương trình giáo dục phổ thông mới chỉ chiếm 23% thời lượng. Thời lượng ít lại nhiều từ ngữ hình học HS không thường xuyên sử dụng trong ngôn ngữ tự nhiên nên cần thiết phải có biện pháp dạy học giúp HS ghi nhớ từ vựng và ngữ nghĩa của chúng, giúp HS biết sử dụng đúng trong học tập và đời sống. Bài viết tổng hợp các từ vựng hình học tối thiểu mà HS cần học tập trong chương trình môn Toán tiểu học mới, giới thiệu một số biện pháp phát triển từ vựng trong dạy học Hình học cho HS.
Từ khoá: Biện pháp, sử dụng, từ vựng, hình học, tiểu học.

50. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP DẠY VÀ HỌC TỪ VỰNG TIẾNG ANH HIỆU QUẢ  CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG - LÂM BẮC GIANG

50. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP DẠY VÀ HỌC TỪ VỰNG TIẾNG ANH HIỆU QUẢ CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG - LÂM BẮC GIANG

 17:50 04/09/2019

Tóm tắt: Từ vựng là nền tảng cho giao tiếp đóng một vai trò quan trọng trong việc dạy và học ngoại ngữ. Do đó, từ vựng được dạy và học như thế nào luôn là một trong những mối quan tâm lớn của giáo viên dạy tiếng Anh. Bài viết trình bày một số cách tiếp cận hiệu quả đối với việc dạy và học từ vựng tiếng Anh tại Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang.
Từ khóa: Từ vựng, tiếp cận, dạy và học tiếng Anh.

57. ỨNG DỤNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC  VÀ NGÔN NGỮ TRONG CÁC ĐOẠN PHIM QUẢNG CÁO CỦA MĨ VÀ VIỆT NAM  VÀO GIẢNG DẠY TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN NĂM THỨ HAI,  KHOA NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

57. ỨNG DỤNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC VÀ NGÔN NGỮ TRONG CÁC ĐOẠN PHIM QUẢNG CÁO CỦA MĨ VÀ VIỆT NAM VÀO GIẢNG DẠY TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN NĂM THỨ HAI, KHOA NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

 18:12 04/01/2019

Tóm tắt: Quảng cáo phim truyện ngày nay là một phương tiện quảng cáo quan trọng và thông dụng trong ngành công nghiệp điện ảnh. Một diễn ngôn quảng cáo phim tốt có thể thu hút số lượng lớn khán giả đến rạp. Để nâng cao hiệu quả của quảng cáo phim truyện, cấu trúc và ngôn ngữ sử dụng trong đó cần được lựa chọn một cách kĩ càng. Việc phân tích diễn ngôn quảng cáo có thể nói là một lĩnh vực quan trọng của TEFL (Dạy tiếng Anh như một ngoại ngữ), ESP (tiếng Anh chuyên ngành) và văn hóa ngôn ngữ nói riêng, chuyên ngành Ngôn ngữ học nói chung. Bài viết nhận diện, tìm hiểu, so sánh diễn ngôn quảng cáo phim truyện của Mĩ và Việt Nam để thấy được những khác biệt về cấu trúc diễn ngôn và đặc điểm ngôn ngữ, qua đó cung cấp kiến giải, góp phần vào việc nghiên cứu ngôn ngữ và giảng dạy.
Từ khóa: Quảng cáo phim truyện, so sánh đối chiếu, cấu trúc, từ vựng, tu từ.

15. Đánh giá việc sử dụng bảng từ vựng (Glossary) nhằm nâng cao hiệu quả tự học từ vựng trong môn Tiếng Anh

15. Đánh giá việc sử dụng bảng từ vựng (Glossary) nhằm nâng cao hiệu quả tự học từ vựng trong môn Tiếng Anh

 15:34 24/03/2017

Tóm tắt: Trong bài viết này, tác giả báo cáo kết quả khảo sát ý kiến đánh giá của 90 sinh viên không chuyên Tiếng Anh về tính hiệu quả của việc sử dụng bảng từ vựng trong việc nâng cao ý thức tự học cho sinh viên trong học kỳ vừa qua. Từ kết quả thu được, tác giả bài viết cũng đưa ra một số đề xuất để việc tự học từ vựng của sinh viên tốt hơn.
Từ khóa: bảng từ vựng, tự học, từ vựng, Tiếng Anh không chuyên.

42. Phát triển vốn từ vựng cho sinh viên học tiếng Anh

42. Phát triển vốn từ vựng cho sinh viên học tiếng Anh

 15:23 01/03/2017

Bài báo trình bày về tầm quan trọng của từ vựng đối với người học tiếng Anh. Nhận thức được tầm quan trọng của việc phát triển vốn từ vựng cho sinh viên học tiếng Anh, tác giả đã đề xuất các phương pháp và chiến lược mở rộng vốn từ, đặc biệt là phương pháp sử dụng truyện ngắn để đọc hiểu.

43. Thực trạng học từ vựng trong các bài đọc hiểu tiếng Anh chuyên ngành xã hội học của sinh viên ngành xã hội học, khoa học xã hội, Trường Đại học Hồng Đức

43. Thực trạng học từ vựng trong các bài đọc hiểu tiếng Anh chuyên ngành xã hội học của sinh viên ngành xã hội học, khoa học xã hội, Trường Đại học Hồng Đức

 15:23 01/03/2017

Bài báo trình bày thực trạng học từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Lao động - xã hội của sinh viên khoa Khoa học xã hội, trường Đại học Hồng Đức, về nhận thức, thái độ, cách học, những khó khăn của sinh viên trong việc học từ vựng tiếng Anh chuyên ngành trong các bài đọc hiểu; từ đó các tác giả đưa ra một số kiến nghị nhằm cải thiện việc học từ vựng tiếng Anh chuyên ngành cho sinh viên.

44. Vai trò của việc đọc truyện ngắn đối với sự phát triển từ vựng của sinh viên không chuyên tiếng Anh

44. Vai trò của việc đọc truyện ngắn đối với sự phát triển từ vựng của sinh viên không chuyên tiếng Anh

 15:23 01/03/2017

Từ vựng là yếu tố liên kết các kĩ năng ngôn ngữ chính như: nghe, nói, đọc, viết. Do đó khi người đọc nắm chắc kiến thức về từ vựng thì họ sẽ có khả năng nghe, nói, đọc, viết thành thạo thứ tiếng đó. Bài viết đề cập đến phương pháp sử dụng truyện ngắn để phát triển vốn từ vựng cho sinh viên không chuyên Anh.

19. Một số thủ thuật giảng dạy từ vựng tiếng Anh

19. Một số thủ thuật giảng dạy từ vựng tiếng Anh

 14:19 17/02/2017

Bài báo giới thiệu một số thủ thuật giảng dạy từ vựng tiếng Anh (trực quan, tạo tình huống, ngôn ngữ) đơn giản giúp người học dễ hiểu, ứng dụng nhanh.

23. Thực nghiệm dạy từ vựng tiếng Anh trên lớp cho học sinh tiểu học

23. Thực nghiệm dạy từ vựng tiếng Anh trên lớp cho học sinh tiểu học

 16:00 10/01/2017

Bài báo trình bày vai trò của từ vựng trong học ngoại ngữ, quy trình dạy từ vựng và kết quả thực nghiệm dạy từ vựng tiếng Anh trên lớp cho học sinh tiểu học.

21. Cơ sở lí luận dạy và học từ vựng tiếng Anh chuyên ngành

21. Cơ sở lí luận dạy và học từ vựng tiếng Anh chuyên ngành

 16:48 19/09/2016

Môi trường hội nhập quốc tế đòi hỏi sinh viên tốt nghiệp cần có khả năng sử dụng ngoại ngữ nói chung và trình độ Anh ngữ nói riêng. Thực tế, nhiều sinh viên của các trường đại học không chuyên ngữ ở Việt Nam có trình độ tiếng Anh còn rất hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu của các nhà tuyển dụng. Để sử dụng tốt tiếng Anh, người học phải chú trọng đến nhiều yếu tố như: trau dồi vốn từ vựng, nắm vững ngữ pháp, hiểu biết về văn hóa, thường xuyên luyện tập… Trong đó, vốn tư vựng được xem là nền tảng vô cùng cần thiết. Bài viết đề cập đến cơ sở lí luận dạy và học từ vựng tiếng Anh chuyên ngành.

21. Khảo sát thực trạng dạy và học từ vựng tiếng Anh ở một số trường trung học phổ thông tại Hà Nội

21. Khảo sát thực trạng dạy và học từ vựng tiếng Anh ở một số trường trung học phổ thông tại Hà Nội

 17:00 16/09/2016

Tóm tắt: Bài viết nêu cơ sở lí luận, kết quả khảo sát và đề xuất một số biện pháp giúp học sinh tăng vốn từ và sử dụng chúng trong tình huống giao tiếp.
Từ khóa: từ vựng, tiếng Anh, trung học phổ thông, Hà Nội.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây