2. TÁC ĐỘNG CỦA KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG  ĐẾN THƯƠNG HIỆU CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT NAM

2. TÁC ĐỘNG CỦA KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG ĐẾN THƯƠNG HIỆU CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT NAM

 06:22 28/07/2020

Tóm tắt: Kiểm định chất lượng giáo dục đại học là yếu tố quan trọng, then chốt để khẳng định thương hiệu của một trường đại học. Kiểm định chất lượng thông qua quá trình tự đánh giá giúp cho các trường đại học nhận ra được điểm mạnh cần phát huy, điểm tồn tại hạn chế cần khắc phục và có kế hoạch cải tiến cụ thể cho từng mảng công việc trong nhà trường. Từ đó sẽ tạo động lực, khuyến khích cán bộ, giảng viên và nhân viên của trường tiếp tục cải thiện chất lượng giảng dạy, nâng cao chất lượng đào tạo ngày càng tốt hơn góp phần vào sự phát triển của cơ sở giáo dục đại học phù hợp với xu thế hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu của xã hội và khẳng định vị thế, thương hiệu của trường đại học.
Từ khóa: Kiểm định chất lượng, tự đánh giá, thương hiệu.

28. NHẬN THỨC VỀ MỘT SỐ NĂNG LỰC CẦN CÓ CỦA CÁN BỘ THAM VẤN TÂM LÍ HỌC ĐƯỜNG TẠI MỘT SỐ TRƯỜNG PHỔ THÔNG Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

28. NHẬN THỨC VỀ MỘT SỐ NĂNG LỰC CẦN CÓ CỦA CÁN BỘ THAM VẤN TÂM LÍ HỌC ĐƯỜNG TẠI MỘT SỐ TRƯỜNG PHỔ THÔNG Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 05:44 04/09/2019

Tóm tắt: Muốn làm tốt công tác tham vấn tâm lí cho học sinh thì cán bộ tham vấn tâm lí học đường phải có một số năng lực nhất định. Việc tự đánh giá được những năng lực cần có sẽ giúp cho cán bộ tham vấn tâm lí học đường tự học tập, bồi dưỡng nâng cao năng lực của bản thân. Bài viết đề cập đến nhận thức về một số năng lực cần có của cán bộ tham vấn tâm lí học đường tại một số trường phổ thông ở TP. Hồ Chí Minh, bao gồm: năng lực thực hiện việc hướng dẫn học tập và giáo dục kĩ năng sống cho học sinh; năng lực thực hiện tham vấn, biện hộ và giúp đỡ theo yêu cầu học sinh; năng lực báo cáo, phúc trình, giải trình; giúp học sinh làm kế hoạch cá nhân cho đời mình.
Từ khóa: Tự đánh giá, năng lực, cán bộ tham vấn học đường.

13. Rèn luyện kĩ năng tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng cho học sinh trong dạy học phần Sinh học vi sinh vật Sinh học 10

13. Rèn luyện kĩ năng tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng cho học sinh trong dạy học phần Sinh học vi sinh vật Sinh học 10

 00:04 08/04/2019

Tóm tắt: Tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng được xem như là một khâu của đánh giá quá trình giúp học sinh đưa ra các phán đoán, phản hồi về kiến thức, kĩ năng, thái độ của bản thân và bạn học, qua đó điều chỉnh và cải thiện việc học tập. Trong bài viết này, chúng tôi xây dựng các khái niệm tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng; kĩ năng tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng; đề xuất quy trình rèn luyện kĩ năng tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng cho học sinh; đưa ra ví dụ minh họa trong dạy học phần Sinh học vi sinh vật-Sinh học 10.
Từ khóa: kĩ năng, đánh giá, tự đánh giá, đánh giá đồng đẳng, kĩ năng tự đánh giá, kĩ năng đánh giá đồng đẳng.

40. THIẾT KẾ BỘ CÔNG CỤ TỰ ĐÁNH GIÁ KĨ NĂNG DẠY HỌC MÔN TOÁN CỦA GIÁO VIÊN TIỂU HỌC

40. THIẾT KẾ BỘ CÔNG CỤ TỰ ĐÁNH GIÁ KĨ NĂNG DẠY HỌC MÔN TOÁN CỦA GIÁO VIÊN TIỂU HỌC

 05:52 04/01/2019

Tóm tắt: Tự đánh giá là một phương thức tiêu biểu trong hoạt động đánh giá. Hoạt động này sẽ hiệu quả hơn khi giáo viên sử dụng bộ công cụ đánh giá phù hợp. Bài viết nghiên cứu việc thiết kế và sử dụng bộ công cụ (gồm hệ thống tiêu chí và phiếu đánh giá), một số kết quả thực nghiệm cho thấy tính khả thi và hiệu quả của bộ công cụ tự đánh giá kĩ năng dạy học môn Toán của giáo viên tiểu học nói chung và kĩ năng vận dụng phương pháp dạy học toán nói riêng theo chuẩn nghề nghiệp.
Từ khóa: bộ công cụ, tự đánh giá, kĩ năng dạy học, giáo viên tiểu học.

04. Nghiên cứu đánh giá năng lực nghề nghiệp của đội ngũ giáo viên phổ thông vùng Tây Bắc

04. Nghiên cứu đánh giá năng lực nghề nghiệp của đội ngũ giáo viên phổ thông vùng Tây Bắc

 04:40 07/11/2017

Tóm tắt: Nghiên cứu này phân tích đánh giá năng lực nghề nghiệp giáo viên phổ thông đang dạy học ở khu vực Tây Bắc ở Việt Nam. Năng lực chuyên môn được cơ bản dựa trên các yêu cầu của chuẩn giáo viên Trung học phổ thông của Việt Nam. Nghiên cứu này dựa trên khảo sát mẫu gồm 1256 giáo viên được yêu cầu trả lời bảng hỏi tự đánh giá về năng lực nghề nghiệp. Kết quả cho thấy rằng hầu hết các năng lực được đánh giá khá cao. Tuy nhiên cũng có một số năng lực còn hạn chế. Từ nghiên cứu đánh giá thực trạng, những nội dung về nhu cầu bồi dưỡng, xác định một số mô-đun bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên vùng Tây Bắc. Một số kiến nghị cũng được đưa ra trong bài báo này.
Từ khóa: Giáo viên, Năng lực nghề nghiệp, Tự đánh giá, Tây Bắc.

55. Xây dựng hệ thống E-learning kiểm tra, đánh giá học phần theo hình thức trắc nghiệm tại Trường Đại học Hồng Đức

55. Xây dựng hệ thống E-learning kiểm tra, đánh giá học phần theo hình thức trắc nghiệm tại Trường Đại học Hồng Đức

 00:29 10/07/2017

Tóm tắt: Sự phát triển của công nghệ thông tin cũng như mạng máy tính và mạng Internet đã hỗ trợ cho việc kiểm tra đánh giá các học phần theo hình thức trắc nghiệm khách quan trên máy vi tính. Học sinh, sinh viên làm bài kiểm tra trên máy vi tính tại phòng học có sự giám sát của giảng viên hoặc ôn tập tự kiểm tra, đánh giá các học phần tại bất kì địa điểm nào và bất kì thời gian nào. Bài viết đưa ra các bước xây dựng hệ thống E-learning phục vụ việc kiểm tra, đánh giá các học phần theo hình thức trắc nghiệm khách quan tại Trường Đại học Hồng Đức.
Từ khóa: E-learning, tự đánh giá, trắc nghiệm khách quan.

25. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ THEO NHÓM BẬC ĐẠI HỌC: TỔNG KẾT CƠ SỞ LÍ LUẬN TRÊN THẾ GIỚI VÀ KINH NGHIỆM CHO DẠY HỌC NGOẠI NGỮ

25. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ THEO NHÓM BẬC ĐẠI HỌC: TỔNG KẾT CƠ SỞ LÍ LUẬN TRÊN THẾ GIỚI VÀ KINH NGHIỆM CHO DẠY HỌC NGOẠI NGỮ

 05:17 11/05/2017

Trong bối cảnh đổi mới giáo dục trong những năm gần đây, việc thực hiện các hoạt động dạy học và đánh giá theo nhóm đang ngày càng được áp dụng một cách rộng rãi tại các cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam và cũng gợi mở nhiều vấn đề cần xem xét. Tác giả muốn tổng hợp sự nhìn nhận của các nhà nghiên cứu giáo dục trên thế giới về phương pháp này và tham chiếu tới bối cảnh giảng dạy ngoại ngữ ở Việt Nam, cụ thể là Viện Ngoại ngữ, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội trước khi đưa ra một số gợi ý cần xem xét khi áp dụng phương pháp này.

10. Tự đánh giá kết quả học tập của người học- yếu tố cần thiết nâng cao chất lượng dạy học

10. Tự đánh giá kết quả học tập của người học- yếu tố cần thiết nâng cao chất lượng dạy học

 04:07 17/02/2017

Bài báo trình bày vai trò tự đánh giá kết quả học tập của người học trong quá trình dạy học, những yếu tố ảnh hưởng đến tự đánh giá và việc hình thành thói quen tự đánh giá kết quả học tập- yếu tố cần thiết nâng cao chất lượng dạy học.

10. Mối quan hệ giữa đánh giá và tự đánh giá kết quả học tập trong quá trình dạy học

10. Mối quan hệ giữa đánh giá và tự đánh giá kết quả học tập trong quá trình dạy học

 22:12 12/02/2017

Bài báo trình bày mối quan hệ giữa đánh giá của giáo viên và tự đánh giá kết quả học tập của học sinh trong quá trình dạy học giúp cho người dạy và người học điều chỉnh phù hợp trong hoạt động dạy học, nâng cao chất lượng dạy học.

10. Hình thành khả năng tự đánh giá cho trẻ trong hoạt động vui chơi

10. Hình thành khả năng tự đánh giá cho trẻ trong hoạt động vui chơi

 23:04 16/01/2017

Bài báo trình bày ba biện pháp hình thành khả năng tự đánh giá cho trẻ trong hoạt động vui chơi: định hướng tự đánh giá, sử dụng tài liệu trực quan, kích thích trẻ tham gia đánh giá kết quả hoạt động.

08. Cấu trúc năng lực đánh giá, tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng ở học sinh trong dạy học tại trường trung học phô thông

08. Cấu trúc năng lực đánh giá, tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng ở học sinh trong dạy học tại trường trung học phô thông

 04:57 22/11/2016

Tóm tắt: Bài viết đề xuất cấu trúc năng lực tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng ở học sinh trong dạy học tại trường trung học phổ thông, từ đó định hướng xây dựng quy trình tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng cũng như xây dựng quy trình rèn luyện các năng lực này cho học sinh nhằm nâng cao hiệu quả học tập cho tương lai. Ngoài ra, để thực hiện quy trình đó mỗi học sinh cần có đủ các kĩ năng cơ bản. Các kĩ năng đó bao gồm: 5 kĩ năng của năng lực tự đánh giá và 5 kĩ năng của năng lực đánh giá đồng đẳng.
Từ khóa: năng lực, đánh giá, tự đánh giá, đánh giá đồng đẳng, năng lực tự đánh giá, năng lực đánh giá đồng đẳng.

10. Ảnh hưởng của công tác tự đánh giá tới phương pháp dạy học của giảng viên Trường đại học Sài Gòn

10. Ảnh hưởng của công tác tự đánh giá tới phương pháp dạy học của giảng viên Trường đại học Sài Gòn

 03:43 26/10/2016

Bài báo trình bày thực tế công tác tự đánh giá ảnh hưởng tới sự thay đổi phương pháp dạy học của giảng viên tại Trường đại học Sài Gòn.

4. Thực trạng tự đánh giá về năng lực và phẩm chất của giảng viên bộ môn phương pháp dạy học trong các trường/khoa đại học sư phạm

4. Thực trạng tự đánh giá về năng lực và phẩm chất của giảng viên bộ môn phương pháp dạy học trong các trường/khoa đại học sư phạm

 05:44 14/09/2016

Tóm tắt: Bài viết tìm hiểu thực trạng tự đánh giá về năng lực và phẩm chất của giảng viên bộ môn phương pháp dạy học trong các trường/khoa đại học sư phạm qua xây dựng phiếu điều tra và tổ chức khảo sát ở một số các trường/khoa.
Từ khóa: thực trạng, tự đánh giá, năng lực, phẩm chất, giảng viên, phương pháp dạy học, sư phạm.

15. Quy trình rèn luyện kĩ năng tự đánh giá trong dạy học phần Sinh học cơ thể, trung học phổ thông

15. Quy trình rèn luyện kĩ năng tự đánh giá trong dạy học phần Sinh học cơ thể, trung học phổ thông

 00:20 25/08/2016

Tóm tắt: Trong quá trình dạy học, tự đánh giá cần gắn liền với tự giáo dục. Hiện nay, giáo viên chưa quan tâm nhiều đến tự đánh giá, kĩ năng tự đánh giá của học sinh. Bài báo trình bày cấu trúc của kĩ năng tự đánh giá kết quả học tập; quy trình rèn luyện cho học sinh kĩ năng tự đánh giá kết quả học tập và ví dụ minh họa cho quy trình trong dạy học phần Sinh học cơ thể, trung học phổ thông.
Từ khóa: kĩ năng, tự đánh giá, kết quả học tập, Sinh học cơ thể, trung học phổ thông.

18. Một số nghiên cứu về tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng - lí thuyết, vận dụng trong dạy học

18. Một số nghiên cứu về tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng - lí thuyết, vận dụng trong dạy học

 00:19 27/07/2016

Tóm tắt: Bài viết trình bày cơ sở lí luận những nghiên cứu về tự đánh giá; những nghiên cứu về đánh giá đồng đẳng. Trong phân tích cơ sở lí luận, tác giả đã đúc kết được những ưu điểm và những hạn chế về tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng.
Từ khoá: tự đánh giá, đánh giá đồng đẳng, lí thuyết, dạy học.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây