40. ĐỔI MỚI HÌNH THỨC ÔN TẬP CUỐI KÌ CHO MÔN HỌC “VĂN HỌC ANH-MỸ” NHẰM PHÁT HUY TÍNH TỰ CHỦ CHO  SINH VIÊN KHOA TIẾNG ANH TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

40. ĐỔI MỚI HÌNH THỨC ÔN TẬP CUỐI KÌ CHO MÔN HỌC “VĂN HỌC ANH-MỸ” NHẰM PHÁT HUY TÍNH TỰ CHỦ CHO SINH VIÊN KHOA TIẾNG ANH TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

 16:29 08/07/2019

Tóm tắt: Hình thức ôn tập kiến thức mỗi môn học vào cuối kì sao cho hiệu quả luôn là một thách thức cho cả SV và giảng viên ở các trường đại học hay cao đẳng. Bài viết đề cập tới hình thức đổi mới cho cách ôn tập cuối kì môn Văn học Anh- Mỹ nhằm phát huy tính tự chủ cho SV khối chuyên Anh tại khoa Tiếng Anh, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
Từ khóa: hiệu quả, ôn tập, đổi mới, tự chủ

20.  TĂNG CƯỜNG TỰ CHỦ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO - YẾU TỐ CĂN BẢN           NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO CỦA CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT NAM

20. TĂNG CƯỜNG TỰ CHỦ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO - YẾU TỐ CĂN BẢN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO CỦA CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT NAM

 11:07 23/06/2019

Tóm tắt: Tự do học thuật nói chung, tự chủ về chương trình đào tạo nói riêng là một đặc trưng không thể thiếu ở các trường đại học. Trong tự chủ chương trình, giảng viên được quyền thiết kế, xây dựng và thực thi chương trình đáp ứng được nhu cầu của xã hội cũng như năng lực của sinh viên. Người học và người dạy được quyền quyết định nội dung dạy và học, được tự do khám phá, trải nghiệm và sáng tạo. Bài viết tập trung nghiên cứu thực trạng tự chủ chương trình trên thế giới và trong nước; từ đó đề xuất một số giải pháp phù hợp cho việc tự chủ chương trình đào tạo đang còn tồn tại ở Việt Nam.
Từ khoá: Tự chủ, tự chủ chương trình, phát triển chương trình, chất lượng đào tạo.

03. Giáo dục phẩm chất, đạo đức người giáo viên - một yêu cầu cấp thiết đối với sinh viên các trường sư phạm

03. Giáo dục phẩm chất, đạo đức người giáo viên - một yêu cầu cấp thiết đối với sinh viên các trường sư phạm

 10:44 08/04/2019

Tóm tắt: Trên cơ sở khẳng định tầm quan trọng của việc giáo dục phẩm chất, đạo đức người giáo viên đối với sinh viên các trường sư phạm, bài viết tập trung trình bày và phân tích nội dung những phẩm chất đạo đức của người giáo viên mà sinh viên sư phạm cần rèn luyện. Từ đó, đề xuất một số biện pháp giáo dục, rèn luyện và tự giáo dục, tự rèn luyện cho sinh viên khi còn ngồi trên ghế trường đại học cũng như trong môi trường dạy học ở trường phổ thông.
Từ khóa: Phẩm chất, đạo đức, trường sư phạm, cảm xúc, tự chủ, đạo đức nghề nghiệp.

84.	Tự chủ tài chính trong giáo dục Đại học công lập – Lợi ích và bất cập

84. Tự chủ tài chính trong giáo dục Đại học công lập – Lợi ích và bất cập

 15:20 11/07/2017

Bài viết trình bày: - Tự chủ trong giáo dục Đại học tại Việt Nam; - Lợi ích của tự chủ tài chính trong giáo dục Đại học công lập; - Những bất cập, tồn tại khi thực hiện cơ chế tự chủ tài chính trong giáo dục Đại học công lập; - Một số đề xuất, kiến nghị.

5. VẤN ĐỀ TỰ CHỦ TẠI CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÍ GIÁO DỤC

5. VẤN ĐỀ TỰ CHỦ TẠI CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÍ GIÁO DỤC

 16:17 24/04/2017

Trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam hiện nay, các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lí giáo dục có vị trí quan trọng. Thực hiện cơ chế tự chủ là điều tất yếu, mang tính quy luật tự nhiên. Tuy nhiên, vấn đề này còn gặp một số khó khăn, thể hiện ở 3 nội dung: thực hiện chức năng nhiệm vụ; tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính. Hoàn thiện cơ chế chính sách, xây dựng văn hóa tự chủ, thực hiện công khai trong quản lí là những biện pháp góp phần nâng cao cơ chế tự chủ, từ đó nâng cao vị thế của loại hình cơ sở đào tạo, bồi dưỡng này trong hệ thống giáo dục quốc dân.

59. QUYỀN TỰ CHỦ VÀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI – ĐIỀU KIỆN ĐỂ CÁC TRƯỜNG ĐỊA HỌC VIỆT NAM PHÁT TRIỂN, KHẲNG ĐỊNH MÌNH

59. QUYỀN TỰ CHỦ VÀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI – ĐIỀU KIỆN ĐỂ CÁC TRƯỜNG ĐỊA HỌC VIỆT NAM PHÁT TRIỂN, KHẲNG ĐỊNH MÌNH

 15:23 14/03/2017

Đại học tự chủ là một yếu tố rất quan trọng cho sự thành công của giáo dục Việt Nam hiện nay. Trong bài báo này, tác giả muốn đưa ra quan điểm của mình và suy nghĩ về nó như là lý do tại sao nó quan trọng và một số gợi ý cho tình hình hiện tại của trường Đại học Dân lập tại Việt Nam. Ngoài ra, tác giả muốn nói về trách nhiệm giáo dục xã hội và trách nhiệm phải giải thích.

6. THỰC TRẠNG VÀ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG THEO QUAN ĐIỂM TỰ CHỦ VÀ TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM

6. THỰC TRẠNG VÀ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG THEO QUAN ĐIỂM TỰ CHỦ VÀ TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM

 14:27 14/03/2017

Dựa trên kết quả phân tích và đánh giá tình hình giảng dạy quản lý nhân viên tại trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương về giáo dục cho thấy những hạn chế và khó khăn là do các nguyên nhân chủ quan và khách quan khác nhau, trong đó phân cấp của Bộ quản lý không phải là hoàn toàn cho giáo dục đại học cài đặt, bao gồm cả đại học quốc gia cho giáo dục. Mặt khác, các thiết lập giáo dục đại học đã không thực hiện đầy đủ quyền tự chủ trong quản lý của mình trong đội ngũ giáo viên nói chung và quản lý nói riêng. Để khắc phục những hạn chế, yếu kém, thiếu sót và các tác giả đề xuất sáu biện pháp.

05. Một số giải pháp hoàn thiện cơ chế tự chủ trong quản lí tài chính ở các trường đại học địa phương

05. Một số giải pháp hoàn thiện cơ chế tự chủ trong quản lí tài chính ở các trường đại học địa phương

 14:41 25/01/2017

Tóm tắt: Mục đích chủ yếu của việc giao quyền tự chủ cho các trường đại học là để các trường hoạt động một cách có hiệu quả và đáp ứng tốt nhất những đòi hỏi của xã hội. Bài viết phân tích và đưa ra một số giải pháp để hoàn thiện cơ chế tự chủ trong quản lý tài chính ở các trường đại học địa phương.
Từ khóa: tự chủ, quản lí tài chính, đại học địa phương.

2. Một số biện pháp quản lí tài chính theo hướng tự chủ, tự chịu trách nhiệm ở Trường dự bị đại học dân tộc Sầm Sơn

2. Một số biện pháp quản lí tài chính theo hướng tự chủ, tự chịu trách nhiệm ở Trường dự bị đại học dân tộc Sầm Sơn

 14:20 01/12/2016

Bài báo trình bày thực trạng quản lí tài chính và một số biện pháp quản lí tài chính theo hướng tự chủ, tự chịu trách nhiệm ở Trường dự bị đại học dân tộc Sầm Sơn.

1. Về thực hiện tự chủ tài chính tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục

1. Về thực hiện tự chủ tài chính tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục

 09:58 31/10/2016

Bài báo trình bày những đánh giá chung về thực hiện tự chủ tài chính tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục và một số kiến nghị.

5. Kinh nghiệm về đổi mới hoạt động tài chính trong các trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Kon Tum theo hướng tự chủ, tự chịu trách nhiệm

5. Kinh nghiệm về đổi mới hoạt động tài chính trong các trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Kon Tum theo hướng tự chủ, tự chịu trách nhiệm

 15:44 15/09/2016

Kon Tum có 9 trường phổ thông dân tộc nội trú, các trường này đều được ngân sách Nhà nước cấp 100% kinh phí hoạt động; được ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học; được lựa chọn, bố trí cán bộ, giáo viên, nhân viên để thực hiện việc nuôi, dạy học sinh. Với những đặc thù đó, việc đổi mới hoạt động tài chính theo hướng tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Kon Tum đã được thực hiện hiệu quả. Bài viết chia sẻ những kết quả và kinh nghiệm mà những đơn vị này đã đạt được.

4. Xây dựng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lí các trường trung học tỉnh An Giang theo quan điểm tự chủ, tự chịu trách nhiệm

4. Xây dựng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lí các trường trung học tỉnh An Giang theo quan điểm tự chủ, tự chịu trách nhiệm

 15:37 15/09/2016

Tóm tắt: Những năm qua, đội ngũ cán bộ quản lí, giáo viên và nhân viên ngành GD-ĐT tỉnh An Giang đã có bước phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục, góp phần đáng kể trong sự nghiệp đổi mới của đất nước. Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu đổi mới sự nghiệp giáo dục trong giai đoạn tới, theo quan điểm “tự chủ, tự chịu trách nhiệm”, đội ngũ cán bộ, giáo viên của tỉnh cần có sự thay đổi về “chất”, đặc biệt chú trọng đến việc xây dựng những yêu cầu về chuẩn nhà giáo, cán bộ quản lí; môi trường tự chủ và trách nhiệm; kế hoạch chiến lược phát triển các đơn vị; văn hóa tổ chức của đơn vị và triển khai hệ thống đảm bảo chất lượng cũng như thực hiện kiểm định chất lượng.
Từ khóa: đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lí, trường trung học, An Giang, tự chủ, tự chịu trách nhiệm.

2. Đẩy mạnh công tác chuyển đổi tổ chức khoa học và công nghệ công lập thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo sang hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo nghị định số 115/2005/NĐ-CP

2. Đẩy mạnh công tác chuyển đổi tổ chức khoa học và công nghệ công lập thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo sang hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo nghị định số 115/2005/NĐ-CP

 15:00 13/09/2016

Bài viết trình bày thực trạng số lượng, cơ cấu tổ chức; những tồn tại, khó khăn khi thực hiện chuyển đổi các tổ chức khoa học – công nghệ công lập thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo trong thòi gian qua và đưa ra giải pháp đẩy mạnh công tác chuyển đổi trong thời gian tới.

7. Quản lí tài chính trong cơ sở giáo dục đại học và đơn vị sự nghiệp giáo dục theo định hướng tăng cường tự chủ, tự chịu trách nhiệm và trách nhiệm đối với xã hội

7. Quản lí tài chính trong cơ sở giáo dục đại học và đơn vị sự nghiệp giáo dục theo định hướng tăng cường tự chủ, tự chịu trách nhiệm và trách nhiệm đối với xã hội

 21:18 16/06/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày về quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm và trách nhiệm đối với xã hội trong tự chủ tài chính của các trường đại học, các đơn vị sự nghiệp. Tiếp đó, tác giả trình bày một số giải pháp để tăng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm, trách nhiệm đối với xã hội của các cơ sở giáo dục đại học và đơn vị sự nghiệp giáo dục ở Việt Nam.

Từ khoá: tự chủ, tự chịu trách nhiệm, quản lí tài chính, giáo dục đại học

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây