3. PHÁT HUY KHẢ NĂNG TỰ HỌC, TỰ NGHIÊN CỨU CỦA SINH VIÊN  THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

3. PHÁT HUY KHẢ NĂNG TỰ HỌC, TỰ NGHIÊN CỨU CỦA SINH VIÊN THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

 16:43 28/06/2018

Tóm tắt: Có thể nói trong học tập, việc tự học là cái cốt lõi, cái chủ yếu nhất của người học, nó giúp người học có thể học tập suốt đời để chiếm lĩnh kiến thức. Bài viết nêu lên quan điểm Hồ Chí Minh về vai trò của tự học, mục đích, thái độ, phương pháp tự học. Từ đó, đề xuất một số yêu cầu nhằm nâng cao khả năng chủ động tích cực tự học, tự nghiên cứu của sinh viên hiện nay.
Từ khóa: Tự học, khả năng tự học, tự nghiên cứu, tư tưởng Hồ Chí Minh.

11. Thực trạng phát triển năng lực tự học của học sinh ở một số trường trung học phổ thông đối với môn Hóa học

11. Thực trạng phát triển năng lực tự học của học sinh ở một số trường trung học phổ thông đối với môn Hóa học

 08:45 21/09/2017

Tóm tắt: Để nâng cao chất lượng dạy học hóa học ở trường trung học phổ thông và đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục, việc nghiên cứu thực trạng năng lực tự học và tự nghiên cứu của học sinh đối với môn Hóa học là rất cần thiết. Dựa trên việc phân tích thực trạng và xử lí số liệu, có thể giúp các nhà giáo dục có cái nhìn khách quan về năng lực tự học và tự nghiên cứu của học sinh, từ đó đề xuất các biện pháp phát triển năng lực này trong dạy học Hóa học. Đóng góp nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy và học môn Hóa học cho giáo viên và học sinh trong giai đoạn hiện nay.
Từ khóa: năng lực tự học, tự nghiên cứu, dạy học hóa học, giáo dục phổ thông.

38.	Tổ chức hoạt động tự học cho sinh viên trong dạy học theo học chế tín chỉ

38. Tổ chức hoạt động tự học cho sinh viên trong dạy học theo học chế tín chỉ

 16:56 23/07/2017

Tự học là yếu tố quyết định nâng cao chất lượng đào tạo của các trường đại học, giúp sinh viên nâng cao nhận thức, tích cực và tự đào tạo. Trong bài viết này, tác giả đề cập đến việc đào tạo tín chỉ giữa các định nghĩa, sự khác biệt giữa đào tạo tín chỉ và đào tạo năm học. Ngoài ra, tác giả đưa ra các giải pháp để hướng dẫn người học thông qua các phương pháp tự học để nâng cao chất lượng đào tạo.

64.	Tổ chức dạy học môn “kĩ năng giao tiếp” theo học chế tín chỉ nhằm phát triển năng lực tự học cho sinh viên

64. Tổ chức dạy học môn “kĩ năng giao tiếp” theo học chế tín chỉ nhằm phát triển năng lực tự học cho sinh viên

 11:21 14/07/2017

Bài viết trình bày một số phương pháp, cách thức tổ chức dạy học cho sinh viên góp phần phát triển năng lực tự học như: giờ học lí thuyết, làm việc theo nhóm; seminar; sinh viên tự học, tự nghiên cứu.

11. Phát huy năng lực tự học, tự nghiên cứu cho sinh viên khoa Giáo dục tiểu học Trường Đại học Thủ đô Hà Nội qua phân môn Lịch sử

11. Phát huy năng lực tự học, tự nghiên cứu cho sinh viên khoa Giáo dục tiểu học Trường Đại học Thủ đô Hà Nội qua phân môn Lịch sử

 17:04 11/05/2017

Tóm tắt: Phát triển năng lực tự học, trọng tâm là nâng cao năng lực tư duy sáng tạo cho SV là nhiệm vụ quan trọng của công tác giáo dục chuyên nghiệp nói chung và dạy học ở đại học, cao đẳng nói riêng. Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi đề cập một số giải pháp góp phần phát huy năng lực tự học, tự nghiên cứu cho SV khoa Giáo dục Tiểu học qua phân môn Lịch sử ở Trường Đại học Thủ đô Hà Nội.
Từ khóa: tự học, tự nghiên cứu, lịch sử, Giáo dục Tiểu học.

30. Ứng dụng phần mềm Crocodile thiết kế mô hình thí nghiệm ảo trong dạy thực hành thí nghiệm hóa học

30. Ứng dụng phần mềm Crocodile thiết kế mô hình thí nghiệm ảo trong dạy thực hành thí nghiệm hóa học

 09:40 05/04/2017

Hóa học là một môn khoa học gắn liền với thực nghiệm, do đó những thí nghiệm hóa học thực sự quan trọng trong quá trình dạy và học. Thực hành thí nghiệm không chỉ giúp người học nắm vững kiến thức lí thuyết mà còn thúc đẩy người học sáng tạo và hứng thú. Dù sao, trong quá trình thí nghiệm, giáo viên và học sinh đối mặt với nhiều khó khăn trong việc thiết kế những thí nghiệm không chắc chắn, thí nghiệm tốn thời gian, tiếp xúc trực tiếp với hóa chất độc hại, chất dễ cháy nổ...Sự trợ giúp của ICT với những thí nghiệm ảo sẽ giúp khắc phục những hạn chế và tăng tính đa dạng trong giảng dạy và thực hành phòng thí nghiệm, góp phần cải cách dạy học theo hướng tích cực. Với phần mềm Portabel Crocodile Chemistry 6.05, bạn có thể thiết kế hàng trăm thí nghiệm cho hóa vô cơ và nhiều cái khác cho hóa hữu cơ với những hình ảnh rõ ràng và sinh động. Giáo viên có thể cũng tạo cho sinh viên cơ hội chủ động bằng việc giới thiệu những thao tác cơ bản cho họ do đó họ có thể khuyến khích tính chủ động nghiên cứu của chính họ theo cách sáng tạo. Đây cũng là ý tưởng tuyệt vời cho những hoạt động nhóm và giúp tránh sai sót so với những thí nghiệm thực tế.

12. Thiết kế module dạy học - giải pháp đảm bảo vai trò chủ động của sinh viên trong tự học, tự nghiên cứu

12. Thiết kế module dạy học - giải pháp đảm bảo vai trò chủ động của sinh viên trong tự học, tự nghiên cứu

 16:54 26/09/2016

Tóm tắt: Bài viết đề cập đến thiết kế module dạy học xuất phát từ quan điểm coi người học là trung tâm; nội dung, chương trình cần hướng tới người học, tạo điều kiện cho người học tự giải quyết được vấn đề học tập của họ; giúp họ trở thành chủ thể nhận thức tích cực, sáng tạo phù hợp với năng lực và nhu cầu tự thân mỗi người.
Từ khóa: module dạy học, tự học, tự nghiên cứu, sinh viên.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây