5. THỰC TRẠNG VÀ BIỆN PHÁP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY HỌC  Ở CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẬN GÒ VẤP, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

5. THỰC TRẠNG VÀ BIỆN PHÁP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY HỌC Ở CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẬN GÒ VẤP, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 18:20 28/10/2019

Tóm tắt: Những năm gần đây, một số trường tiểu học ở quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh đã nỗ lực rất nhiều trong việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy. Tuy nhiên, hiệu quả không cao do nhiều nguyên nhân khác nhau. Bài viết trình bày thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin ở các trường tiểu học quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh và đưa ra một số giải pháp khắc phục.
Từ khóa: Ứng dụng công nghệ thông tin, giảng dạy, trường tiểu học, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh.

9. BIỆN PHÁP QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THEO HƯỚNG ĐỔI MỚI TẠI CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẬN 8, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

9. BIỆN PHÁP QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THEO HƯỚNG ĐỔI MỚI TẠI CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẬN 8, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 17:04 28/06/2018

Tóm tắt: Quản lí hoạt động sinh hoạt chuyên môn theo hướng đổi mới là nhiệm vụ quan trọng của Hiệu trưởng góp phần cải thiện kết quả học tập của học sinh và nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. Trên cơ sở đánh giá thực trạng quản lí hoạt động sinh hoạt chuyên môn theo hướng đổi mới tại các trường tiểu học Quận 8, thành phố Hồ Chí Minh, bài viết đề xuất 5 biện pháp quản lí hoạt động này.
Từ khóa: biện pháp, sinh hoạt chuyên môn theo hướng đổi mới, trường tiểu học Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh.

01. Thực trạng hoạt động chăm sóc nuôi dưỡng trẻ tại các trường mầm non ngoài công lập quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

01. Thực trạng hoạt động chăm sóc nuôi dưỡng trẻ tại các trường mầm non ngoài công lập quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

 08:47 19/10/2017

Tóm tắt: Chăm sóc nuôi dưỡng trẻ tại các trường mầm non nói chung và trường mầm non ngoài công lập nói riêng là hoạt động đặc biệt quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển toàn diện của trẻ mầm non. Hoạt động này bao gồm: chăm sóc sức khỏe và đảm bảo an toàn cho trẻ; chăm sóc vệ sinh; chăm sóc giấc ngủ và chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ. Bài viết trình bày kết quả khảo sát thực trạng hoạt động chăm sóc nuôi dưỡng trẻ tại các trường mầm non ngoài công lập quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh. Kết quả nghiên cứu là cơ sở thực tiển để đề xuất các biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động chăm sóc nuôi dưỡng trẻ tại các trường mầm non này.
Từ khóa: chăm sóc nuôi dưỡng trẻ, trường mầm non ngoài công lập, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

02. Thực trạng quản lí hoạt động giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật tại các trường mầm non Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh

02. Thực trạng quản lí hoạt động giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật tại các trường mầm non Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh

 08:47 19/10/2017

Tóm tắt: Giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật tại trường Mầm non là việc hỗ trợ cho các trẻ khuyết tật có cơ hội bình đẳng được học tập với các trẻ bình thường tại trường mầm non. Bài viết trình bày kết quả khảo sát thực trạng quản lí hoạt động giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật tại các trường mầm non ở Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả khảo sát góp phần xây dựng cơ sở thực tiễn cho việc đề xuất các biện pháp quản lí tốt hơn hoạt động giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật ở các trường mầm non này.
Từ khóa: quản lí, giáo dục hòa nhập, trẻ khuyết tật, trường mầm non, Thành phố Hồ Chí Minh.

8. Phát triển đội ngũ giáo viên trường mầm non đáp ứng nhu cầu học hòa nhập của trẻ khiếm thính tại Thành phố Hồ Chí Minh

8. Phát triển đội ngũ giáo viên trường mầm non đáp ứng nhu cầu học hòa nhập của trẻ khiếm thính tại Thành phố Hồ Chí Minh

 08:36 21/07/2017

Bài báo trình bày về thực trạng công tác phát triển giáo viên, phát triển cơ sở vật chất và chế độ chính sách, tiền lương của giáo viên mầm non tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng thời, tác giả cũng đề xuất một số biện pháp nhằm phát triển đội ngũ giáo viên ngành mầm non như: Duy trì ổn định đội ngũ, điều chỉnh chương trình đào tạo và tăng cường thực hành, tăng cường cơ sở vật chất và chế độ cho giáo viên…

25.	 Những yếu tố liên quan đến kĩ năng giải quyết vấn đề trong thực tập tốt nghiệp của sinh viên đại học thành phố Hồ Chí Minh

25. Những yếu tố liên quan đến kĩ năng giải quyết vấn đề trong thực tập tốt nghiệp của sinh viên đại học thành phố Hồ Chí Minh

 15:20 19/07/2017

Bài báo trình bày những yếu tố liên quan đến kĩ năng giải quyết vấn đề trong thực tập tốt nghiệp như: mức độ kĩ năng giải quyết vấn đề của SV trong đợt thực tập tốt nghiệp; kinh nghiệm và nhận thức của SV;...

14.	Giải pháp hoàn thiện trường học đạt chuẩn quốc gia ở quận 6, thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2015-2020

14. Giải pháp hoàn thiện trường học đạt chuẩn quốc gia ở quận 6, thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2015-2020

 10:28 14/07/2017

Bài báo trình bày thực trạng xây dựng và hoàn thiện trường học đạt chuẩn quốc gia ở quận 6, thành phố Hồ Chí Minh; một số giải pháp; kết quả đạt được và một số kinh nghiệm rút ra từ quá trình xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2015-2020 ở quận 6, thành phố Hồ Chí Minh.

5.	Về quản lí hoạt động bồi dưỡng giáo viên tiểu học ở quận 1 thành phố Hồ Chí Minh

5. Về quản lí hoạt động bồi dưỡng giáo viên tiểu học ở quận 1 thành phố Hồ Chí Minh

 10:15 14/07/2017

Bài báo trình bày tóm lược về thực trạng bồi dưỡng giáo viên tiểu học ở quận 1 thành phố Hồ Chí Minh; tiếp đó trình bày một số biện pháp quản lí hoạt động bồi dưỡng giáo viên tiểu học trong giai đoạn mới.

15.	Một số giải pháp bồi dưỡng giáo viên các trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

15. Một số giải pháp bồi dưỡng giáo viên các trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

 08:39 14/07/2017

Bài báo trình bày về tình hình thực hiện nhiệm vụ giáo dục thường xuyên tại thành phố Hồ Chí Minh; một số giải pháp bồi dưỡng đội ngũ giáo viên thuộc trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

3. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HIỆN NAY

3. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HIỆN NAY

 16:07 03/05/2017

Qua khảo sát đánh giá được thực trạng, tác giả đã rút ra được thành tựu của công tác giáo dục đạo đức cho học sinh trung học cơ sở trên các mặt như: 1. Kết quả đạt được trong giáo dục cho học sinh lòng yêu nước, yêu đồng bào và tinh thần tự hào dân tộc; 2. Kết quả đạt được trong giáo dục cho học sinh tinh thần hăng say học tập và tình yêu lao động; 3. Kết quả đạt được trong giáo dục cho học sinh tinh thần đoàn kết, nhân ái và ý thức kỉ luật; 4. Kết quả đạt được trong giáo dục cho học sinh biết giữ gìn vệ sinh và bảo vệ môi trường; 5. Kết quả đạt được trong giáo dục cho học sinh lòng hiếu thảo, giữ gìn và phát huy truyền thống gia đình, dòng họ; 6. Kết quả đạt được trong giáo dục cho học sinh những đức tính “khiêm tốn, thật thà, dũng cảm”.

6. Quản lí bồi dưỡng kĩ năng xã hội cho thanh niên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

6. Quản lí bồi dưỡng kĩ năng xã hội cho thanh niên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

 14:44 01/03/2017

Bài báo trình bày một số khái niệm liên quan đến bồi dưỡng kĩ năng xã hội cho thanh niên nói chung và cho thanh niên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng. Đồng thời đề xuất một số biện pháp quản lí, bồi dưỡng kĩ năng xã hội cho thanh niên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh để giúp thanh niên hoạt động có hiệu quả trong các lĩnh vực của đời sống xã hội.

31. Đào tạo cử nhân đại học ngành Quản lí văn hoá của Trường Đại học Văn hóa thành phố Hồ Chí Minh đáp ứng nhu cầu xã hội

31. Đào tạo cử nhân đại học ngành Quản lí văn hoá của Trường Đại học Văn hóa thành phố Hồ Chí Minh đáp ứng nhu cầu xã hội

 08:27 28/02/2017

Bài báo trình bày thực trạng kết quả đào tạo cử nhân quản lí văn hoá theo nhu cầu xã hội của Trường Đại học Văn hoá thành phố Hồ Chí Minh và một số giải pháp đào tạo cử nhân đại học ngành Quản lí văn hoá của Trường Đại học Văn hoá thành phố Hồ Chí Minh.

3. Một số biện pháp quản lí hoạt động học ở trường tiểu học trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh theo định hướng đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

3. Một số biện pháp quản lí hoạt động học ở trường tiểu học trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh theo định hướng đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

 15:18 27/02/2017

Bài báo trình bày một số tồn tại và từ đó chỉ ra bốn biện quản lí hoạt động học ở các trường tiểu học trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh theo định hướng đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

4. Một số biện pháp quản lí hoạt động dạy ở trường tiểu học trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh theo định hướng đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

4. Một số biện pháp quản lí hoạt động dạy ở trường tiểu học trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh theo định hướng đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

 15:18 27/02/2017

Bài báo trình bày một số hạn chế (trong quản lí thực hiện nề nếp dạy học, quản lí sinh hoạt tổ chuyên môn, quản lí việc soạn bài lên lớp, quản lí các hoạt động giáo dục kĩ năng sống và quản lí việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh) và từ đó chỉ ra bốn biện quản lí hoạt động dạy ở các trường tiểu học trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh theo định hướng đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

5. Thực trạng đạo đức của học sinh trung học cơ sở trên địa bàn quận Thủ Đức - thành phố Hồ Chí Minh

5. Thực trạng đạo đức của học sinh trung học cơ sở trên địa bàn quận Thủ Đức - thành phố Hồ Chí Minh

 17:13 31/10/2016

Bài báo trình bày thực trạng đạo đức của học sinh, nguyên nhân vi phạm nội quy nhà trường, vi phạm pháp luật của học sinh trung học cơ sở trên địa bàn quận Thủ Đức - thành phố Hồ Chí Minh.

8. Kĩ năng tự vệ của trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi tại thành phố Hồ Chí Minh

8. Kĩ năng tự vệ của trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi tại thành phố Hồ Chí Minh

 08:55 03/10/2016

Tóm tắt: Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu thực trạng kĩ năng tự vệ của trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi, về những kĩ năng: từ chối trong tình huống có thể gặp nguy hiểm, đề nghị sự giúp đỡ khi gặp khó khăn, phòng tránh bạo lực, ứng phó khi bị bắt nạt, thực hiện một số biện pháp phòng vệ đơn giản khi bị người khác tấn công. Tiếp đó, tác giả đi sâu khai thác nguyên nhân của vấn đề từ phía gia đình và nhà trường. Đây là cơ sở để đề xuất các biện pháp nhằm khắc phục tình trạng trên của trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi.
Từ khóa: kĩ năng tự vệ, trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi, thành phố Hồ Chí Minh

9. Biện pháp giáo dục định hướng giá trị trong tình yêu cho sinh viên một số trường đại học tại thành phố Hồ Chí Minh

9. Biện pháp giáo dục định hướng giá trị trong tình yêu cho sinh viên một số trường đại học tại thành phố Hồ Chí Minh

 16:07 30/09/2016

Tóm tắt: Bài viết nghiên cứu thực trạng định hướng giá trị trong tình yêu của sinh viên, những yếu tố ảnh hưởng đến định hướng giá trị của sinh viên và mong muốn của sinh viên dành cho gia đình, nhà trường, xã hội; từ đó, đề xuất các biện pháp giáo dục định hướng giá trị trong tình yêu cho sinh viên, đó là: cung cấp thông tin về tình yêu, giới tính qua các kênh khác nhau; tổ chức các hoạt động, phong trào mang tính giáo dục với nhiều hình thức; thành lập phòng tư vấn tâm lí cho sinh viên; Hỗ trợ kinh phí cho Đoàn, Khoa và Hội trong các hoạt động liên quan đến sinh viên.
Từ khóa: giáo dục, định hướng giá trị, tình yêu, sinh viên, đại học, thành phố Hồ Chí Minh

12. Thực trạng dạy học phân môn Tập đọc cho trẻ khiếm thính tại các trường tiểu học hòa nhập ở thành phố Hồ Chí Minh

12. Thực trạng dạy học phân môn Tập đọc cho trẻ khiếm thính tại các trường tiểu học hòa nhập ở thành phố Hồ Chí Minh

 16:44 29/09/2016

Tóm tắt: Bài viết khái quát vấn đề dạy học hòa nhập cho trẻ khuyết tật, vai trò quan trọng của phân môn Tập đọc ở đầu cấp tiểu học; từ đó tìm hiểu thực trạng dạy học phân môn Tập đọc cho trẻ khiếm thính tại các trường tiểu học hòa nhập ở thành phố Hồ Chí Minh và đưa ra kết luận và kiến nghị về việc nghiên cứu, thiết kế lại bài dạy và có lộ trình hướng dẫn cụ thể dạy học phân môn này, giúp việc dạy và học trong môi trường hòa nhập đạt kết quả tốt.
Từ khóa: dạy học, phân môn Tập đọc, trẻ khiếm thính, trường tiểu học hòa nhập, thành phố Hồ Chí Minh

5. Xã hội hóa mục tiêu giáo dục đào tạo tại Thành phố Hồ Chí Minh

5. Xã hội hóa mục tiêu giáo dục đào tạo tại Thành phố Hồ Chí Minh

 14:22 19/09/2016

Qua phân tích đặc điểm kinh tế xã hội, nhu cầu và thực tiễn phát triển giáo dục đào tạo ở Thành phố Hồ Chí Minh. Bài viết đề cập xã hội hóa mục tiêu giáo dục đào tạo tại Thành phố Hồ Chí Minh với các nội dung như: xã hội hóa chương trình giáo dục phổ thông toàn diện; xã hội hóa chương trình trung cấp chuyên nghiệp và nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội; xã hội hóa chương trình đáp ứng nhu cầu hội nhập.

4. Những khía cạnh tác động của xã hội hóa đến quản lí hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở các trường trung học phổ thông tại thành phố Hồ Chí Minh

4. Những khía cạnh tác động của xã hội hóa đến quản lí hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở các trường trung học phổ thông tại thành phố Hồ Chí Minh

 15:00 13/09/2016

Bài viết trình bày 4 khía cạnh tác động của xã hội hóa đến quản lí hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở các trường trung học phổ thông tại thành phố Hồ Chí Minh: thực hiện cơ chế tự chủ trong nhà trường theo tinh thần Nghị quyết 05/2005/NĐ-CP của Chính phủ; xã hội hóa nguồn đầu tư xây dựng trường; xã hội hóa mục tiêu đào tạo; sự tham gia của xã hội.

7. Một số biện pháp tổ chức giáo dục hòa nhập cho trẻ mầm non khiếm thính tại thành phố Hồ Chí Minh

7. Một số biện pháp tổ chức giáo dục hòa nhập cho trẻ mầm non khiếm thính tại thành phố Hồ Chí Minh

 11:05 10/09/2016

Bài viết trình bày về thực trạng từ đó đưa ra một số biện pháp tổ chức giáo dục hòa nhập cho trẻ khiếm thính mầm non tại thành phố Hồ Chí Minh bao gồm: đẩy mạnh công tác phát hiện và can thiệp sớm cho trẻ khiếm thính; đào tạo và bồi dưỡng cho giáo viên dạy trẻ khiếm thính về kĩ năng dạy hòa nhập; sự hỗ trợ của phụ huynh trong giáo dục hòa nhập cho trẻ khiếm thính tại nhà; phối hợp các ngành liên quan trong tổ chức thực hiện giáo dục hòa nhập cho trẻ khiếm thính mầm non; tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị.

1. Đổi mới hoạt động giáo dục hướng nghiệp ở trường trung học cơ sở tại thành phố Hồ Chí Minh

1. Đổi mới hoạt động giáo dục hướng nghiệp ở trường trung học cơ sở tại thành phố Hồ Chí Minh

 20:58 03/09/2016

Bài báo trình bày về thực trạng hoạt động giáo dục hướng nghiệp ở trường trung học cơ sở tại thành phố Hồ Chí Minh; một số giải pháp nhằm đổi mới hoạt động giáo dục hướng nghiệp ở các trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

18. Sử dụng phần mềm đánh giá nội dung bài giảng từ phiếu khảo sát thông tin tại Học viện cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh

18. Sử dụng phần mềm đánh giá nội dung bài giảng từ phiếu khảo sát thông tin tại Học viện cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh

 16:17 03/09/2016

Bài viết thiết kế mẫu phiếu khảo sát thông tin phản hồi từ người học và sử dụng phần mềm đánh giá nội dung bài giảng nhằm góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy tại học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh, góp phần nâng cao nguồn nhân lực cao, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

3. Một số biện pháp quản lí hoạt động chăm sóc-giáo dục trẻ em ở các trường mầm non huyện Bình Chánh-Thành phố Hồ Chí Minh

3. Một số biện pháp quản lí hoạt động chăm sóc-giáo dục trẻ em ở các trường mầm non huyện Bình Chánh-Thành phố Hồ Chí Minh

 02:16 15/07/2016

Bài báo trình bày một số biện pháp quản lí nâng cao chất lượng hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ ở cá trường mầm non huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh: - Tăng cường quản lí hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ thông qua việc kiểm tra, đánh giá các hoạt động cụ thể của độ ngũ giáo viên; - Nâng cao năng lực tổ chức hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ cho đội ngũ giáo viên; - Tăng cường nguồn lực tài chính và cơ sở vật chất phục vụ hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ; - Thực hiện tốt chế độ chính sách, động viên khuyến khích đối với độ ngũ cán bộ, giáo viên; - Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ.

2. Tìm hiểu mức độ stress ở cán bộ quản lí giáo dục trường mầm non và phổ thông tại Thành phố Hồ Chí Minh

2. Tìm hiểu mức độ stress ở cán bộ quản lí giáo dục trường mầm non và phổ thông tại Thành phố Hồ Chí Minh

 22:54 07/07/2016

Nghiên cứu về stress ở các nhà quản lí trở thành một vấn đề cần thiết, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo – một lĩnh vực có nhiều áp lực. Bài viết trình bày những kết quả nghiên cứu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và thu được một số kết quả: - Mức độ stress; - Mức độ stress theo giới tính, theo tuổi, theo chức vụ lãnh đạo, theo thâm niên quản lí, theo cơ sở giáo dục mà cán bộ quản lí đang quản lí. Từ đó có thể khẳng định là nguy cơ stress là giống nhau, và có tới 71,97% đã gặp stress, 15,15% ở mức nặng và 3,79% ở mức rất nặng.

10. Về đào tạo các chuyên ngành kĩ thuật theo định hướng phát triển năng lực tại các trường cao đẳng ở TPHCM

10. Về đào tạo các chuyên ngành kĩ thuật theo định hướng phát triển năng lực tại các trường cao đẳng ở TPHCM

 21:28 16/06/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày về đặc điểm và phân loại năng lực thực hiện; một số tiêu chí cần thiết đối với giảng viên trong đào tạo theo năng lực; về chương trình đào tạo cao đẳng theo định hướng năng lực; quá trình thực tập nghề nghiệp định hướng phát triển năng lực nghề nghiệp (hành nghề) và một số tiêu chí về kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển năng lực.

Từ khoá: năng lực; năng lực thực hiện; cao đẳng; thành phố Hồ Chí Minh

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây