65. THỜI CƠ VÀ THÁCH THỨC CỦA ĐÀO TẠO ĐIỀU DƯỠNG  TRƯỚC BỐI CẢNH CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0

65. THỜI CƠ VÀ THÁCH THỨC CỦA ĐÀO TẠO ĐIỀU DƯỠNG TRƯỚC BỐI CẢNH CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0

 16:54 08/07/2019

Tóm tắt: Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã và đang tạo ra những bước đột phá chưa từng có trong sự phát triển về mọi mặt của nhân loại. Việc nắm bắt và làm chủ được những thành tựu của cuộc cách mạng này sẽ tạo ra những thời cơ mới, góp phần rút ngắn khoảng cách sự phát triển giữa các quốc gia; mặt khác nó cũng đặt ra những thách thức không hề nhỏ nếu không theo kịp được sự phát triển chung. Bài viết đề cập thời cơ và thách thức của đào tạo điều dưỡng Việt Nam trước bối cảnh của cuộc cách mạng 4.0 hiện nay.
Từ khoá: Thời cơ, thách thức, đào tạo điều dưỡng, cách mạng 4.0.

01. Những điểm mới, thách thức và tác động của chương trình và sách giáo khoa giáo dục phổ thông

01. Những điểm mới, thách thức và tác động của chương trình và sách giáo khoa giáo dục phổ thông

 17:07 06/03/2019

Tóm tắt: Bài viết phân tích những đổi mới cơ bản của Chương trình và sách giáo khoa giáo dục phổ thông, theo 6 nhóm: Chương trình theo tiếp cận phát triển năng lực, giáo dục tích hợp, cấu trúc 2 giai đoạn, một chương trình nhiều bộ sách giáo khoa, phân cấp quản lí thực hiện chương trình, kiểm tra, đánh giá theo tiếp cận năng lực; đồng thời đưa ra những thách thức và những tác động đến hệ thống giáo dục, học sinh, giáo viên và cán bộ quản lí. Kết quả nghiên cứu sẽ giúp giáo viên phổ thông, các nhà khoa học và quản lí có cái nhìn khái quát để thực hiện thành công chương trình.
Từ khóa: thách thức, đổi mới, tác động, chương trình giáo dục phổ thông, sách giáo khoa.

19. Cách mạng công nghiệp 4.0 - Thực tiễn và thách thức đặt ra đối với các trường đại học và đội ngũ giảng viên trẻ

19. Cách mạng công nghiệp 4.0 - Thực tiễn và thách thức đặt ra đối với các trường đại học và đội ngũ giảng viên trẻ

 09:28 19/09/2018

Tóm tắt: Cách mạng công nghiệp 4.0 có thể mang lại cho Việt Nam nhiều cơ hội để đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đồng thời cũng đưa đến những thách thức đối với quá trình phát triển, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục. Muốn bắt kịp xu hướng này, giáo dục và đào tạo cần phải có những thay đổi toàn diện để phù hợp với xu thế mới, đồng thời nó còn đặt ra những nhiệm vụ đối với các trường đại học và đội ngũ giảng viên trẻ phải đổi mới tư duy, phương pháp dạy học để tạo ra nguồn lao động có chất lượng cao để đáp ứng nhu cầu của cuộc cách mạng 4.0.
Từ khóa: Cách mạng công nghiệp 4.0, giáo dục và đào tạo, đổi mới, thách thức.

37. NHỮNG THÁCH THỨC CỦA VIỆC DẠY HỌC TÍCH HỢP    NỘI DUNG VÀ NGÔN NGỮ

37. NHỮNG THÁCH THỨC CỦA VIỆC DẠY HỌC TÍCH HỢP NỘI DUNG VÀ NGÔN NGỮ

 12:53 30/06/2018

Tóm tắt: bài báo này trình bày một số những thách thức có thể gặp trong quá trình triển khai và hoàn thiện mô hình CLIL, dựa trên quá trình phát triển thực tế của mô hình này. Nội dung bài viết được chia làm hai phần. Phần đầu của bài viết nêu ra định nghĩa về cách tiếp cận theo mô hình CLIL và những khác biệt của nó so với các cách tiếp cận song ngữ khác, để từ đó làm rõ những nguyên nhân dẫn đến khó khăn trong quá trình triển khai CLIL. Phần thứ hai nêu những thách thức của mô hình CLIL, phân chia thành bốn nhóm chính: các yếu tố về quản lí, yếu tố về giáo viên, yếu tố về học sinh và yếu tố liên quan đến tài liệu giảng dạy.
Từ khóa: Học tập tích hợp nội dung và ngôn ngữ, thách thức, giảng dạy song ngữ.

15. CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC CỦA GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VIỆT NAM  TRONG XU THẾ TOÀN CẦU HÓA

15. CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC CỦA GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VIỆT NAM TRONG XU THẾ TOÀN CẦU HÓA

 09:03 19/12/2017

Tóm tắt: “Toàn cầu hóa” là một xu thế tất yếu trong quá trình phát triển của nhân loại và tác động trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, nó cuốn hút mọi quốc gia vào một “sân chơi” chung đó là sự “hội nhập”. Bài viết này tập trung phân tích, làm rõ những cơ hội và thách thức của giáo dục đại học Việt Nam trong xu thế toàn cầu hóa. Qua đó cung cấp cơ sở khoa học để các nhà lãnh đạo, quản lí xây dựng chương trình, kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao, đáp ứng được yêu cầu của quá trình toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế.
Từ khóa: Cơ hội, thách thức, giáo dục đại học Việt Nam, toàn cầu hóa.

12.	Những cơ hội và thách thức của giáo dục đại học Việt Nam khi gia nhập cộng đồng chung ASEAN

12. Những cơ hội và thách thức của giáo dục đại học Việt Nam khi gia nhập cộng đồng chung ASEAN

 14:17 11/07/2017

Bài báo trình bày về cộng đồng kinh tế ASEAN, bối cảnh giáo dục đại học và thực trạng nguồn nhân lực trình độ đại học Việt Nam khi gia nhập AEC; thách thức và cơ hội của giáo dục đại học Việt Nam trong quá trình hội nhập; công tác giáo đại học trước yêu cầu hội nhập trong thời gian tới.

6. Cơ hội và thách thức trong quản lí bồi dưỡng giảng viên cao đẳng hiện nay

6. Cơ hội và thách thức trong quản lí bồi dưỡng giảng viên cao đẳng hiện nay

 14:18 15/09/2016

Phát triển đội ngũ giảng viên, nâng cao chất lượng chuyên môn luôn là nhiệm vụ quan trọng của các trường đại học, cao đẳng. Bài viết đề cập cơ hội và thách thức trong quản lí bồi dưỡng giảng viên cao đẳng hiện nay, trong đó tập trung phân tích: Những thách thức trong quản lí bồi dưỡng; cơ hội trong quản lí bồi dưỡng; một số giải pháp để nâng cao chất lượng quản lí bồi dưỡng giảng viên cao đẳng hiện nay.

4. Những thách thức đối với giáo viên chủ nhiệm trường trung học cơ sở trong giai đoạn hiện nay

4. Những thách thức đối với giáo viên chủ nhiệm trường trung học cơ sở trong giai đoạn hiện nay

 15:38 04/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày những phân tích về những thách thức đối với giáo viên chủ nhiệm: thách thức từ yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục; thách thức từ sự thay đổi của xã hội; những thách thức từ sự thay đổi của học sinh.
Từ khoá: thách thức, giáo viên chủ nhiệm, trung học cơ sở.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây