09. Sử dụng phần mềm “Chemist by thix” để xây dựng thí nghiệm hóa học ảo phát triển năng lực thực nghiệm hóa học cho học sinh trung học phổ thông

09. Sử dụng phần mềm “Chemist by thix” để xây dựng thí nghiệm hóa học ảo phát triển năng lực thực nghiệm hóa học cho học sinh trung học phổ thông

 15:10 29/05/2020

Tóm tắt: Năng lực thực nghiệm hóa học là một trong những năng lực quan trọng, đặc thù cần phát triển cho học sinh trong dạy học hóa học. Để phát triển năng lực này cho học sinh thì có nhiều biện pháp, trong đó ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học đang nhận được nhiều sự quan tâm và đặt ra nhiều thách thức cho người dạy để nhằm phát triển kĩ năng, năng lực và tạo hứng thú học tập cho người học. Bài viết trình bày quy trình xây dựng và sử dụng thí nghiệm ảo trong dạy học hóa học; từ đó, đề xuất quy trình sử dụng phần mềm “Chemist by thix” xây dựng thí nghiệm ảo “Điều chế etilen và thử tính chất đặc trưng” để phát triển năng lực thực nghiệm hóa học cho học sinh trung học phổ thông và áp dụng thực nghiệm tại Trường Trung học phổ thông Chuyên Ngoại ngữ, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội năm học 2018-2019. Kết quả thực nghiệm bước đầu cho thấy tính khả thi và hiệu quả của các đề xuất.
Từ khóa: Thí nghiệm, phần mềm thí nghiệm ảo, thí nghiệm hóa học ảo, Chemist by thix, năng lực thực nghiệm hóa học.

06. Tổ chức cho trẻ 5-6 tuổi nhận biết độ dài thời gian qua hoạt động làm thí nghiệm

06. Tổ chức cho trẻ 5-6 tuổi nhận biết độ dài thời gian qua hoạt động làm thí nghiệm

 10:50 08/04/2019

Tóm tắt: Bài viết trình bày vai trò của việc dạy trẻ nhận biết độ dài thời gian, việc cho trẻ làm thí nghiệm để phát triển kỹ năng nhận biết độ dài thời gian, mối quan hệ thời gian, điều chỉnh tốc độ hoạt động phù hợp thời gian quy định; trình tự tổ chức hoạt động làm thí nghiệm cho trẻ trải nghiệm độ dài thời gian và giới thiệu một số thí nghiệm giúp trẻ 5-6 tuổi nhận biết độ dài thời gian phù hợp với đặc điểm và nhu cầu nhận thức của trẻ mà tác giả đã thực nghiệm ở trường mầm non.
Từ khóa: Nhận biết độ dài thời gian, thí nghiệm, trải nghiệm, mối quan hệ thời gian, điều chỉnh.

10. Sử dụng thí nghiệm mô phỏng để tổ chức dạy học phần Sinh học tế bào, trung học phổ thông

10. Sử dụng thí nghiệm mô phỏng để tổ chức dạy học phần Sinh học tế bào, trung học phổ thông

 17:55 22/12/2017

Tóm tắt: Trong dạy học, thí nghiệm luôn khẳng định được tính ưu việt. Thí nghiệm vừa thể hiện sắc thái môn học vừa hàm chứa logic biện chứng của vấn đề khoa học. Vì vậy, sử dụng thí nghiệm trong dạy học sẽ là một sự lựa chọn tối ưu. Tuy nhiên, trong thực tế dạy học, vấn đề này còn gặp nhiều trở ngại. Xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó có thể kể đến môt số nguyên nhân như: thời gian tiến hành khá dài, cơ sở vật chất của nhà trường còn hạn chế, khả năng thành công của thí nghiệm không phải lúc nào cũng như mong muốn. Và giải pháp để khắc phục cho các vướng mắc nêu trên đó là sử dụng thí nghiệm mô phỏng.
Từ khóa: thí nghiệm mô phỏng, thí nghiệm, dạy học, sinh học tế bào.

11. Kĩ năng thiết kế thí nghiệm cần hình thành cho sinh viên sư phạm Sinh học trong quá trình dạy học sinh lí thực vật

11. Kĩ năng thiết kế thí nghiệm cần hình thành cho sinh viên sư phạm Sinh học trong quá trình dạy học sinh lí thực vật

 09:55 22/08/2017

Tóm tắt: Sử dụng thí nghiệm theo hướng nghiên cứu có ý nghĩa to lớn trong dạy học Sinh lí thực vật. Vì vậy, hình thành cho sinh viên kĩ năng thiết kế thí nghiệm là rất cần thiết. Khi thiết kế thí nghiệm, sinh viên phải suy nghĩ sáng tạo tìm ra phương án hợp lí để giải quyết vấn đề. Điều đó giúp phát triển tư duy khoa học cho sinh viên. Trong bài báo này, chúng tôi phân tích kĩ năng thiết kế thí nghiệm theo logic quy trình thực hiện. Và từ đó, đưa ra bảng tiêu chí nhằm đánh giá kĩ năng này của sinh viên Sư phạm Sinh học.
Từ khóa: thí nghiệm, sinh lí thực vật, kĩ năng thiết kế thí nghiệm, dạy học sinh học.

09. Tiến hành thí nghiệm xác định bước sóng ánh sáng đơn sắc để dạy học phần Giao thoa ánh sáng

09. Tiến hành thí nghiệm xác định bước sóng ánh sáng đơn sắc để dạy học phần Giao thoa ánh sáng

 10:39 07/08/2017

Tóm tắt: Bài báo đề cập một số vấn đề quang học sóng ở trường phổ thông về các mặt: Nghiên cứu các vấn đề lí thuyết về hiện tượng giao thoa ánh sáng đối với thí nghiệm Michelson và hệ vân tròn Newton; thiết kế thí nghiệm đo bước sóng ánh sáng đơn sắc của các nguồn sáng; hướng dẫn và đánh giá kết quả làm thí nghiệm của học sinh nhằm phát triển năng lực toàn diện của học sinh trong các hoạt động nhận thức.
Từ khóa: Thí nghiệm, Bước sóng ánh sáng đơn sắc, Giao thoa kế Michelson, Hệ vân tròn Newton.

44.	 Thử nghiệm và cải tiến một số thí nghiệm trong chương “Chuyển hóa vật chất và năng lượng” và chương “Cảm ứng” (Sinh học 11)

44. Thử nghiệm và cải tiến một số thí nghiệm trong chương “Chuyển hóa vật chất và năng lượng” và chương “Cảm ứng” (Sinh học 11)

 15:36 19/07/2017

Bài báo trình bày của thực hành, thí nghiệm trong Sinh học, tác giả đưa ra nguyên tắc thử nghiệm và cải tiến các thí nghiệm, quy trình thử nghiệm và cải tiến thí nghiệm.

13. Giúp trẻ trải nghiệm với môi trường xung quanh thông qua trò chơi thí nghiệm

13. Giúp trẻ trải nghiệm với môi trường xung quanh thông qua trò chơi thí nghiệm

 10:05 29/03/2017

Những yêu cầu của những trò chơi thí nghiệm an toàn cho trẻ là để học và khám phá môi trường xung quanh. Trẻ có cơ hội để trải nghiệm với thực tế và thúc đẩy sự tham gia hoạt động của trẻ trong nhiều hoạt động khác nhau.Để tổ chức những trò chơi thí nghiệm, giáo viên cần phải có một sự hiểu biết thông suốt những yêu cầu, luật và quy trình của trò chơi đó và kiến thức tốt về xã hội và thế giới tự nhiên cũng như tâm lý của trẻ. Do đó, họ sẽ có thể khiến cho trẻ tham gia tích cực vào trò chơi và tổ chức trò chơi thành công.

53. Rèn luyện cho học sinh kĩ năng tiến hành thí nghiệm trong dạy học Sinh học 10

53. Rèn luyện cho học sinh kĩ năng tiến hành thí nghiệm trong dạy học Sinh học 10

 10:06 13/03/2017

Bài báo trình bày một số khái niệm như kĩ năng, thí nghiệm, tiến hành thí nghiệm, kĩ năng tiến hành thí nghiệm; quy trình tiến hành thí nghiệm và quy trình rèn luyện kĩ năng tiến hành thí nghiệm trong dạy học Sinh học 10.

21. Chế tạo và sử dụng, thí nghiệm đo lực từ trong dạy học kiến thức phần “Lực từ và cảm ứng từ” (Vật lí 11)

21. Chế tạo và sử dụng, thí nghiệm đo lực từ trong dạy học kiến thức phần “Lực từ và cảm ứng từ” (Vật lí 11)

 09:55 13/02/2017

Bài báo trình bày sản phẩm chế tạo, sử dụng, thí nghiệm và tiến trình dạy học các kiến thức đo lực từ trong dạy học kiến thức phần “Lực từ và cảm ứng từ” (Vật lí 11).

20. Xây dựng và cải tiến một số bài thí nghiệm cho học phần “Thực hành tổng hợp vô cơ” ở Trường Đại học sư phạm Hà Nội

20. Xây dựng và cải tiến một số bài thí nghiệm cho học phần “Thực hành tổng hợp vô cơ” ở Trường Đại học sư phạm Hà Nội

 15:25 04/01/2017

Bài báo trình bày kết quả xây dựng mới bài tổng hợp kali cromat, tổng hợp đồng II sufat và cải tiến bài thí nghiệm tổng hợp kali pemanganat cho học phần “Thực hành tổng hợp vô cơ” ở Trường Đại học sư phạm Hà Nội.

19. Sử dụng Sử dụng thí nghiệm tương tác trên màn hình trong dạy học kiến thức “chuyển động của vật bị ném” (Vật lí 10 nâng cao)

19. Sử dụng Sử dụng thí nghiệm tương tác trên màn hình trong dạy học kiến thức “chuyển động của vật bị ném” (Vật lí 10 nâng cao)

 16:16 30/09/2016

Tóm tắt: Bài viết đề cập thí nghiệm tương tác trên màn hình và chức năng của nó trong dạy học vật lí, sử dụng nghiệm tương tác trên màn hình trong dạy học môn kiến thức “chuyển động của vật bị ném” với tiến trình dạy học như sau: làm xuất hiện các vấn đề cần nghiên cứu; hỗ trợ việc đưa ra dự đoán, giả thuyết của học sinh; kiểm tra tính đúng đắn của giả thuyết hoặc kiểm nghiệm kết quả mới suy luận lí thuyết; củng cố kiến thức, kĩ năng của học sinh; ôn tập, đào sâu và mở rộng kiến thức; hỗ trợ kiểm tra, đánh giá.
Từ khóa: thí nghiệm, tương tác trên màn hình, dạy học, chuyển động của vật bị ném, Vật lí 10 nâng cao

21. Chế tạo và sử dụng các thí nghiệm về sự từ hóa của các chất vào dạy học môn Vật lí 11 trung học phổ thông

21. Chế tạo và sử dụng các thí nghiệm về sự từ hóa của các chất vào dạy học môn Vật lí 11 trung học phổ thông

 10:39 19/09/2016

Tóm tắt: Bài viết đề cập đến việc chế tạo các thí nghiệm về sự từ hóa của các chất để sử dụng trong dạy học các kiến thức này nhằm phát huy tính tích cực, năng lực sáng tạo của học sinh và khắc phục sai lầm của học sinh là một yêu cầu cấp thiết.
Từ khóa: thí nghiệm, sự từ hóa, Vật lí 11, trung học phổ thông.

23. Chế tạo bộ thí nghiệm khảo sát hiện tượng nhiệt điện ghép nối máy tính sử dụng trong dạy học Vật lí 11

23. Chế tạo bộ thí nghiệm khảo sát hiện tượng nhiệt điện ghép nối máy tính sử dụng trong dạy học Vật lí 11

 17:10 14/09/2016

Tóm tắt: Bài viết trình bày thiết kế bộ giao diện ghép nối máy tính; thiết kế bộ thí nghiệm khảo sát hiện tượng nhiệt điện.
Từ khóa: thí nghiệm, nhiệt điện, Vật lí 11.

12. Xây dựng bộ thí nghiệm từ vật liệu quen thuộc nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn Vật lí ở trường trung học cơ sở

12. Xây dựng bộ thí nghiệm từ vật liệu quen thuộc nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn Vật lí ở trường trung học cơ sở

 15:27 28/08/2016

Bài báo trình bày thực trạng của bộ thí nghiệm Vật lí giáo khoa hiện hành ở các trường trung học cơ sở tỉnh Lạng Sơn và một số sản phẩm nhóm nghiên cứu thiết kế, cải tiến đã được áp dụng và mang lại hiệu quả trong quá trình dạy học.

17. Bài tập thí nghiệm phát triển năng lực nghiên cứu khoa học của học sinh trong dạy học sinh học ở trường phổ thông

17. Bài tập thí nghiệm phát triển năng lực nghiên cứu khoa học của học sinh trong dạy học sinh học ở trường phổ thông

 10:50 28/08/2016

Bài viết trình bày: - Vai trò của bài tập thí nghiệm trong việc phát triển năng lực nghiên cứu khoa học trong dạy học sinh học ở trường phổ thông; - Quy trình thiết kế bài tập thí nghiệm phát triển năng lực nghiên cứu khoa học trong dạy học sinh học ở trường phổ thông như: Nghiên cứu mục tiêu và nội dung các chủ đề ở sách giáo khoa, từ đó xác định các thí nghiệm có thể thực hiện được; Tiến hành thí nghiệm hoặc sưu tầm tư liệu về quá trình thí nghiệm, kết quả thí nghiệm của chủ đề đã chọn; “Gia công sư phạm” các tư liệu để thiết kế bài tập thí nghiệm; Sắp xếp thành hệ thống bài tập thí nghiệm phát triển năng lực nghiên cứu khoa học; - Các dạng bài tập thí nghiệm phát triển năng lực nghiên cứu khoa học trong dạy học sinh học ở trường phổ thông như: Dạng bài tập thí nghiệm phát triển năng lực đưa ra tiên đoán đề xuất giả thuyết; Dạng bài tập thí nghiệm phát triển năng lực xác định các biến và đối chứng; Dạng bài tập thí nghiệm phát triển năng lực quan sát, thu thập và xử lí các số liệu; giải thích kết quả thí nghiệm và rút ra kết luận; Dạng bài tập thí nghiệm phát triển năng lực thiết kế và thực hiện thí nghiệm.

16. Chế tạo bộ thí nghiệm giúp học sinh hình thành kiến thức sóng ánh sáng theo hướng tìm tòi, nghiên cứu

16. Chế tạo bộ thí nghiệm giúp học sinh hình thành kiến thức sóng ánh sáng theo hướng tìm tòi, nghiên cứu

 01:44 15/07/2016

Kiến thức sóng ánh sán có nhiều ứng dụng vào thực tiễn, việc chế tạo thiết bị thí nghiệp vật lí có thể đáp ứng mục tiêu dạy học theo hướng tìm tòi, nghiên cứu. Bài báo trình bày một số sản phẩm thiết bị thí nghiệm (cấu tạo, cách sử dụng) đã được thiết kế và sử dụng thành công trong dạy học Vật lí ở trường phổ thông: - thí nghiệm xác định bước sóng của tia laser bằng cách tử nhiễu xạ; - thí nghiệm khảo sát hiện tượng giao thoa ánh sáng bằng hai khe hẹp; - thí nghiệm khảo sát hiện tượng nhiễu xạ bằng sợi dây đồng mảnh; - thí nghiệm xác định một sộ điểm ảnh sử dụng cách tử truyền qua.

15. Thiết kế bài thí nghiệm "Vai trò của ánh sáng trong quang hợp"  cho giảng dạy thực hành lớp 11

15. Thiết kế bài thí nghiệm "Vai trò của ánh sáng trong quang hợp" cho giảng dạy thực hành lớp 11

 15:01 07/07/2016

Bài báo trình bày một bài dạy học thí nghiệm trong dạy học thực hành Sinh học 11: “Vai trò của ánh sáng trong quang hợp”. Kết quả thu được khi đưa bài học đã được thiết kế vào thực nghiệm sư phạm đã khẳng định sự phù hợp và hiệu quả của tình huống dạy học đã được thiết kế.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây