56. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIỜ THẢO LUẬN  MÔN PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

56. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIỜ THẢO LUẬN MÔN PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

 14:49 29/10/2019

Tóm tắt: Bài viết đề cập đến cơ sở lí luận, vai trò của phương pháp thảo luận nhóm trong chương trình môn học Pháp luật đại cương, trên cơ sở những phân tích, đánh giá về thực trạng việc áp dụng phương pháp thảo luận trong dạy và học môn học Pháp luật đại cương hiện nay, từ đó đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng giờ thảo luận môn Pháp luật đại cương theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Hồng Đức.
Từ khóa: Thảo luận nhóm, pháp luật đại cương, đào tạo theo hệ thống tín chỉ.

14. SỬ DỤNG SƠ ĐỒ TRONG DẠY HỌC  MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM  Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC KĨ THUẬT Y TẾ HẢI DƯƠNG HIỆN NAY

14. SỬ DỤNG SƠ ĐỒ TRONG DẠY HỌC MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC KĨ THUẬT Y TẾ HẢI DƯƠNG HIỆN NAY

 14:48 28/06/2018

Tóm tắt: Trên cơ sở phân tích vai trò của sơ đồ trong dạy học môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, bài viết đưa ra các biện pháp nhằm sử dụng hiệu quả, phát huy tối đa vai trò của sơ đồ trong dạy học bộ môn ở trường Đại học Kĩ thuật Y tế Hải Dương hiện nay. Kết quả thực nghiệm sư phạm đã cho thấy sự thành công, hiệu quả của phương pháp dạy học này.
Từ khóa: Sơ đồ dạy học, đường lối cách mạng, phương pháp dạy học, thảo luận nhóm, đại học kĩ thuật y tế.

40. Ý  NGHĨA CỦA VIỆC SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP THẢO LUẬN NHÓM TRONG DẠY HỌC MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

40. Ý NGHĨA CỦA VIỆC SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP THẢO LUẬN NHÓM TRONG DẠY HỌC MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

 09:11 04/05/2017

Sử dụng phương pháp thảo luận nhóm trong giảng dạy Tư tưởng Hồ Chí Minh theo định hướng phát triển năng lực có ý nghĩa rất quan trọng trong lí thuyết và thực tiễn. Nhờ thảo luận nhóm, các năng lực được hình thành và phát triển, như: năng lực nhận thức, năng lực thực hành, năng lực hợp tác, năng lực giao tiếp, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự học, năng lực sáng tạo và năng lực hành vi. Các năng lực này được xác định bởi bản chất của phương pháp thảo luận nhóm. Bài viết tập trung nghiên cứu vấn đề này.

37. Thảo luận nhóm nhằm kích thích năng lực tự học của học sinh khi dạy học phần văn học nước ngoài ở trung học phổ thông

37. Thảo luận nhóm nhằm kích thích năng lực tự học của học sinh khi dạy học phần văn học nước ngoài ở trung học phổ thông

 14:16 04/04/2017

Thảo luận nhóm giúp học sinh thực hành trao đổi, thảo luận, và chia xẻ những ý tưởng thú vị đối với cả nhóm. Thảo luận nhóm khá cần thiết cho việc dạy môn văn học nói chung và văn học nước ngoài nói riêng. Phương pháp này không chỉ khuyến khích năng lực nghiên cứu của chính bản thân người học, mà còn làm họ hứng thú hơn với văn học nước ngoài và truyền cảm hứng nhu cầu khám phá nền văn hóa khác. Vì "học từ người khác để hiểu chính bạn", so sánh văn học nước ngoài với văn học Việt Nam sẽ giúp học sinh hiểu hơn về sự khác biệt của văn hóa Việt Nam, và yêu quê hương và đất nước của họ hơn.

12. Phương pháp thảo luận nhóm  trong dạy học môn Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin

12. Phương pháp thảo luận nhóm trong dạy học môn Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin

 14:51 01/12/2016

Bài báo trình bày phương pháp thảo luận nhóm, vai trò phương pháp thảo luận nhóm, các bước cơ bản và vận dụng các bước cơ bản của phương pháp thảo luận nhóm trong dạy học môn Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin.

11. Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng phương pháp thảo luận nhóm trong bồi dưỡng cán bộ quản lí giáo dục

11. Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng phương pháp thảo luận nhóm trong bồi dưỡng cán bộ quản lí giáo dục

 16:12 31/10/2016

Bài báo trình bày tình hình thực hiện phương pháp thảo luận nhóm trong bồi dưỡng cán bộ quản lí giáo dục hiện nay và biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng phương pháp thảo luận nhóm trong bồi dưỡng cán bộ quản lí giáo dục.

15. Nâng cao hiệu quả giờ thảo luận nhóm môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam ở Trường Đại học Hồng Đức

15. Nâng cao hiệu quả giờ thảo luận nhóm môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam ở Trường Đại học Hồng Đức

 14:28 30/09/2016

Tóm tắt: Thảo luận nhóm là một phương pháp dạy học tích cực, có nhiều ưu thế trong dạy học môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ việc đánh giá thực trạng giờ thảo luận nhóm môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam ở Trường Đại học Hồng Đức, bài viết nêu số biện pháp nâng cao hiệu quả giờ thảo luận nhóm môn học này đối với giảng viên, sinh viên và đề xuất với nhà trường một số yêu cầu để nâng cao hiệu quả dạy học bộ môn.
Từ khóa: hiệu quả, thảo luận nhóm, môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Trường Đại học Hồng Đức

13. Vận dụng phương pháp thảo luận nhóm trong dạy học môn Giáo dục công dân ở trường trung học phổ thông

13. Vận dụng phương pháp thảo luận nhóm trong dạy học môn Giáo dục công dân ở trường trung học phổ thông

 16:54 26/09/2016

Tóm tắt: Bài viết đề cập đến một số vấn đề chung về phương pháp thảo luận nhóm; thực trạng việc vận dụng phương pháp thảo luận nhóm ở môn Giáo dục công dân trong trường trung học phổ thông; qua đó định hướng cách tiến hành phương pháp thảo luận nhóm ở môn học này (với từng bước cụ thể).
Từ khóa: thảo luận nhóm, Giáo dục công dân, trung học phổ thông.

16. Kết hợp kể chuyện - thảo luận nhóm  trong dạy học phân môn Lịch sử lớp 4-5

16. Kết hợp kể chuyện - thảo luận nhóm trong dạy học phân môn Lịch sử lớp 4-5

 09:13 19/09/2016

Lịch sử là một phân môn quan trọng trong chương trình tiểu học, nó không những đảm bảo mục tiêu môn học mà còn cung cấp cho học sinh những giá trị lịch sử để hình thành những nhân cách của con người Việt Nam. Bài viết đề cập kết hợp kể chuyện - thảo luận nhóm trong dạy học phân môn lịch sử lớp 4-5 với ví dụ minh họa quy trình này một cách cụ thể sinh động qua câu chuyện lịch sử bài “Quang Trung đại phá quân Thanh” Lịch sử 4.

15. Phương pháp thảo luận nhóm kết hợp với các kĩ thuật dạy học trong môn Giáo dục công dân ở trường trung học phổ thông

15. Phương pháp thảo luận nhóm kết hợp với các kĩ thuật dạy học trong môn Giáo dục công dân ở trường trung học phổ thông

 16:01 15/09/2016

Tóm tắt: Để nâng cao chất lượng dạy học ở bậc học trung học phổ thông nói chung và nâng cao hiệu quả của dạy học môn Giáo dục công dân nói riêng, mỗi giáo viên luôn phải đổi mới phương pháp dạy học, cách thức dạy học. Việc áp dụng phương pháp thảo luận nhóm kết hợp với các kĩ thuật dạy học là một trong những cách dạy học nhằm phát huy tốt nhất tính tích cực của người học.
Từ khóa: thảo luận nhóm, kĩ thuật dạy học, Giáo dục công dân, trung học phổ thông.

7. Cách tổ chức báo cáo kết quả thảo luận nhóm cho sinh viên trong việc học tập môn những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác -Lênin ở trường đại học

7. Cách tổ chức báo cáo kết quả thảo luận nhóm cho sinh viên trong việc học tập môn những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác -Lênin ở trường đại học

 11:02 15/09/2016

Thảo luận nhóm là hình thức học tập có nhiều ưu điểm, giúp sinh viên rèn luyện kĩ năng làm việc nhóm, rèn tính chủ động sáng tạo, cũng như kĩ năng trình bày một vấn đề trước tập thể. Bài viết đề cập cách tổ chức báo cáo kết quả thảo luận nhóm cho sinh viên trong việc học tập môn những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác -Lênin ở trường đại học với các nội dung cơ bản: lựa chọn đại diện nhóm báo cáo; lựa chọn hình thức báo cáo; dẫn chứng cách tổ chức báo cáo kết quả thảo luận nhóm.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây