58. Một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng giáo dục thế giới quan duy vật biện chứng cho sinh viên qua dạy học các môn khoa học Mác-Lênin

58. Một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng giáo dục thế giới quan duy vật biện chứng cho sinh viên qua dạy học các môn khoa học Mác-Lênin

 22:17 26/10/2018

Tóm tắt: Hiện nay, chất lượng học tập các môn khoa học Mác-Lênin còn nhiều hạn chế do nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó có nguyên nhân về nhận thức của sinh viên. Để giáo dục thế giới quan duy vật biện chứng cho sinh viên hiện nay, trước hết cần phải thay đổi nhận thức của mọi người trong toàn ngành và cả xã hội; cần giúp cho các cấp lãnh đạo, quản lí, giảng viên, sinh viên và cả phụ huynh nhận thức đúng đắn về vị trí và vai trò của các môn khoa học Mác-Lênin trong hệ thống các môn học ở trường đại học. Bài viết nghiên cứu, đề xuất một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng giáo dục thế giới quan duy vật biện chứng cho sinh viên qua dạy học các môn khoa học Mác-Lênin.
Từ khóa: Thế giới quan, chất lượng giáo dục, duy vật biện chứng, khoa học Mác-Lênin.

8. Vai trò của triết học trong việc hình thành thế giới quan khoa học cho học sinh – sinh viên hiện nay

8. Vai trò của triết học trong việc hình thành thế giới quan khoa học cho học sinh – sinh viên hiện nay

 17:21 12/09/2016

Bài viết trình bày những vấn đề lí luận về triết học và thế giới quan, vai trò của triết học trong việc hình thành thế giới quan khoa học. Qua đó, khẳng định việc giảng dạy và nâng cao chất lượng giảng dạy các môn khoa học Mác – Lênin nói chung là việc làm cần thiết và là yêu cầu cấp thiết hiện nay.

Các số đã ra
Hotline
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Mời quảng cáo
Mời quảng cáo
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây