1. TỪ QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỀ BỒI DƯỠNG THẾ HỆ TRẺ VIỆT NAM ĐẾN VIỆC PHÁT TRIỂN NGUỒN LỰC CON NGƯỜI TRONG THỜI ĐẠI MỚI HIỆN NAY

1. TỪ QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỀ BỒI DƯỠNG THẾ HỆ TRẺ VIỆT NAM ĐẾN VIỆC PHÁT TRIỂN NGUỒN LỰC CON NGƯỜI TRONG THỜI ĐẠI MỚI HIỆN NAY

 18:50 07/04/2019

Tóm tắt: Việc bồi dưỡng và phát triển cho thế hệ trẻ theo tư tưởng Hồ Chí Minh là một yêu cầu khách quan trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và lực lượng người Việt Nam trẻ tuổi hiện nay đang thực hiện tốt sứ mệnh lịch sử của mình. Vì vậy, trong quá trình lãnh đạo đất nước, trên cơ sở vận dụng giá trị lí luận trong tư tưởng của Người, Đảng và Nhà nước ta đã rất coi trọng việc giáo dục, bồi dưỡng toàn diện thế hệ trẻ, tạo đà cho sự phát triển nguồn lực con người, nhất là trong thời kì đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay.
Từ khóa: Nguồn lực con người, thế hệ trẻ, tư tưởng Hồ Chí Minh, giá trị lí luận.

62. TĂNG CƯỜNG GIÁO DỤC ĐẠO LÍ “UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN” CHO SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGÔ GIA TỰ BẮC GIANG

62. TĂNG CƯỜNG GIÁO DỤC ĐẠO LÍ “UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN” CHO SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGÔ GIA TỰ BẮC GIANG

 18:21 04/01/2019

Tóm tắt: Trong lịch sử giữ nước của dân tộc, nhiều thế hệ người Việt Nam đã tự nguyện chiến đấu, hi sinh cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Đảng, Nhà nước, nhân dân và tuổi trẻ cả nước đã có nhiều hoạt động nhằm thực hiện “đạo lí uống nước nhớ nguồn”, tri ân những người có công với nước. Bài viết đề cập những cống hiến, hi sinh to lớn của các thế hệ người Việt trong sự nghiệp giữ nước, một số kết quả công tác “đền ơn đáp nghĩa” đối với các đối tượng hưởng chính sách người có công trong cả nước, từ đó đề cập một số giải pháp tăng cường giáo dục đạo lí “uống nước nhớ nguồn” cho thế hệ trẻ nói chung, cho sinh viên Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang nói riêng.
Từ khóa: uống nước nhớ nguồn, thế hệ trẻ, truyền thống, lịch sử, cống hiến, hi sinh.

62. VAI TRÒ CỦA GIA ĐÌNH TRONG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO THẾ HỆ TRẺ

62. VAI TRÒ CỦA GIA ĐÌNH TRONG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO THẾ HỆ TRẺ

 00:08 02/10/2017

Tóm tắt: Gia đình là tế bào của xã hội, nơi con người sinh ra và lớn lên, nơi thế hệ trẻ được chăm lo cả về thể chất, trí tuệ, đạo đức. Gia đình còn là môi trường giáo dục đầu tiên và có tầm quan trọng quyết định việc hình thành nhân cách của trẻ. Giáo dục nhà trường, xã hội là những môi trường giáo dục rất quan trọng, song vai trò của nó chỉ có thể được phát huy một cách có hiệu quả, khi lấy giáo dục gia đình làm cơ sở. Đất nước đang trong thời kì đổi mới, xã hội có nhiều đổi thay, tuy nhiên, gia đình vẫn giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc giáo dục đạo đức cho thế hệ trẻ. Trong bài viết này, tác giả tập trung làm rõ vai trò của gia đình trong việc giáo dục đạo đức cho thế hệ trẻ hiện nay.
Từ khóa: vai trò của gia đình, giáo dục, đạo đức, thế hệ trẻ.

33. Một vài suy nghĩ về giáo dục đạo đức cho thế hệ trẻ trong bối cảnh nền kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay

33. Một vài suy nghĩ về giáo dục đạo đức cho thế hệ trẻ trong bối cảnh nền kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay

 10:07 10/07/2017

Tóm tắt: Hiện nay, dưới tác động của kinh tế thị trường, các giá trị đạo đức, lí tưởng, lối sống, trách nhiệm xã hội của mọi tầng lớp xã hội có những thay đổi. Vì vậy, việc giáo dục đạo đức, hình thành nhân cách cho thế hệ trẻ trong bối cảnh hiện nay là hết sức cần thiết. Bài viết này chỉ nêu vài suy nghĩ việc giáo dục đạo đức cho thế hệ trẻ trong bối cảnh nền kinh tế thị trường ở Việt nam hiện nay.
Từ khóa: giáo dục đạo đức, thế hệ trẻ, nền kinh tế thị trường.

34. Giáo dục đạo đức cho thế hệ trẻ trong bối cảnh đổi mới giáo dục và đào tạo hiện nay

34. Giáo dục đạo đức cho thế hệ trẻ trong bối cảnh đổi mới giáo dục và đào tạo hiện nay

 10:07 10/07/2017

Tóm tắt: Trước sự tác động mạnh mẽ của nền kinh tế thị trường, quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, đã và đang gây ra những biến đổi nhất định đến mọi mặt của đời sống xã hội. Từ thực trạng những biểu hiện lệch lạc về đạo đức của một bộ phận thế hệ trẻ, vì vậy, nhiệm vụ cấp bách đặt ra là cần tăng cường giáo dục đạo đức mới cho thế hệ trẻ, nhằm góp phần đào tạo ra những người lao động mới vừa “hồng”, vừa “chuyên” đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóc đất nước trong giai đoạn hiện nay.
Từ khóa: giáo dục đạo đức, thế hệ trẻ.

6. Liên kết giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong giáo dục thế hệ trẻ hiện nay

6. Liên kết giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong giáo dục thế hệ trẻ hiện nay

 08:55 03/10/2016

Tóm tắt: Bài viết đề cập những tiêu cực trong đạo đức, lối sống của giới trẻ, phân tích nguyên nhân dẫn đến những tiêu cực đó và trình bày hướng liên kết giữa gia đình, nhà trường và xã hội - yếu tố quan trọng trong giáo dục thế hệ trẻ hiện nay. Tác giả nhấn mạnh, để sự liên kết gia đình, nhà trường và xã hội trong xây dựng môi trường giáo dục ngày càng thực chất, hiệu quả, hằng năm cần rút kinh nghiệm, khắc phục hạn chế và phát huy những mặt tích cực.
Từ khóa: giáo dục, thế hệ trẻ, gia đình, nhà trường, xã hội

1. Tổ chức dạy học phát triển toàn diện năng lực cho thế hệ trẻ

1. Tổ chức dạy học phát triển toàn diện năng lực cho thế hệ trẻ

 10:15 14/09/2016

Bài viết trình bày về các nội dung: tiếp cận về phạm trù năng lực; năng khiếu và tám loại năng khiếu thiên phú; trí năng và tám cấp độ của trí năng; bồi dưỡng sự hài hòa trong cấu trúc năng lực; ba hoạt động cơ bản của nhà trường để hình thành ba năng lực căn cốt cho học sinh; tổ chức dạy học hiệu quả - con đường chủ đạo phát triển năng lực cho thế hệ trẻ; rèn luyện trò thấu hiểu “Học để làm gì - Học cái gì” để có năng lực đích thực; bồi dưỡng cho trò “Học hiệu quả” để có năng lực bền vững; những tư duy nền tảng cần trang bị cho người học để năng lực thích ứng với cuộc sống đương đại.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây