57. GIÁO DỤC TỈNH TUYÊN QUANG TRONG THỜI KÌ HỘI NHẬP

57. GIÁO DỤC TỈNH TUYÊN QUANG TRONG THỜI KÌ HỘI NHẬP

 09:27 04/05/2017

Bài viết khái quát những đặc điểm cơ bản của giáo dục tỉnh Tuyên Quang, chỉ ra những thành tựu, khó khăn, phân tích bối cảnh trong nước tác động đến việc phát triển giáo dục giáo dục của tỉnh; đề ra mục tiêu phát triển giáo dục Tuyên Quang tới năm 2020 và đưa ra các giải pháp phát triển giáo dục Tuyên Quang trong thời kì hội nhập.

7. Phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học tỉnh Lâm Đồng trong thời kì hội nhập

7. Phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học tỉnh Lâm Đồng trong thời kì hội nhập

 14:23 30/09/2016

Tóm tắt: Bài viết trình bày kết quả khảo sát thực tiễn và đánh giá tổng quát đội ngũ giáo viên tiểu học tỉnh Lâm Đồng, về số lượng, cơ cấu, chất lượng, tìm hiểu nguyên nhân của những hạn chế. Từ đó, tác giả đề xuất các giải pháp phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học tỉnh Lâm Đồng đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế, đó là: nâng cao nhận thức của cán bộ quản lí, giáo viên về sự cần thiết của vấn đề; lập kế hoạch tổng thể phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học giai đoạn 2011-2020; đổi mới việc tạo nguồn, tuyển chọn và sử dụng giáo viên; đẩy mạnh kiểm tra, đánh giá đội ngũ; tạo môi trường thuận lợi, chế độ chính sách phù hợp; chú trọng đến các đặc thù của giáo viên tiểu học.
Từ khóa: Phát triển đội ngũ, giáo viên tiểu học, tỉnh Lâm Đồng, thời kì hội nhập

2. Nâng cao chất lượng đào tạo nghề trong thời kì hội nhập

2. Nâng cao chất lượng đào tạo nghề trong thời kì hội nhập

 10:28 27/09/2016

Tóm tắt: Để nâng cao chất lượng đào tạo nghề, việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, gắn đào tạo với giải quyết việc làm là yếu tố quan trọng. Bài viết nêu ra một số vấn đề cần chú ý để nâng cao chất lượng đào tạo nghề trong thời kì hội nhập.
Từ khóa: nâng cao chất lượng, đào tạo nghề, thời kì hội nhập.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây