69. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HÀNH DẠY HỌC  CHO SINH VIÊN TOÁN TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM KHĂNG KHẨY,  TỈNH XIÊNG KHOẢNG, NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO

69. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HÀNH DẠY HỌC CHO SINH VIÊN TOÁN TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM KHĂNG KHẨY, TỈNH XIÊNG KHOẢNG, NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO

 15:43 29/05/2020

Tóm tắt: Giáo dục ở nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển nguồn nhân lực cho đất nước. Tuy nhiên, hiện nay việc tổ chức thực hành dạy học cho sinh viên sư phạm Toán ở Trường Cao đẳng Sư phạm Khăng Khẩy còn gặp những khó khăn nhất định, chưa đáp ứng được những yêu cầu trong tình hình mới. Bài viết đề cập thực trạng và đề xuất một số biện pháp nâng cao hiệu quả thực hành dạy học cho sinh viên Toán Trường Cao đẳng Sư phạm Khăng Khẩy, tỉnh Xiêng Khoảng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.
Từ khóa: Thực hành dạy học, thực trạng, Trường Cao đẳng Sư phạm Khăng Khẩy

45. HIỂU BIẾT CỦA GIÁO VIÊN TOÁN TƯƠNG LAI VỀ HOẠT ĐỘNG PHÂN TÍCH THỰC HÀNH DẠY HỌC

45. HIỂU BIẾT CỦA GIÁO VIÊN TOÁN TƯƠNG LAI VỀ HOẠT ĐỘNG PHÂN TÍCH THỰC HÀNH DẠY HỌC

 14:37 19/12/2017

Tóm tắt. Phân tích thực hành dạy học là một trong các hoạt động quan trọng mà giáo viên thường xuyên tiến hành để tìm hiểu về việc học của học sinh, điều chỉnh việc dạy của bản thân nhằm không ngừng phát triển năng lực dạy học cho chính mình. Để có thể phân tích các thực hành dạy học một cách hiệu quả, các giáo viên toán cần có một số kĩ năng cơ bản như quan sát, phản ánh về các thực hành dạy học và đề xuất định hướng hành động để cải tiến việc dạy học trong tương lai. Vì thế, chuẩn bị cho giáo viên toán tương lai những kĩ năng phân tích thực hành dạy học là cần thiết. Nghiên cứu này tập trung tìm hiểu hiểu biết của giáo viên toán tương lai về hoạt động phân tích thực hành dạy học làm cơ sở để đề xuất một số định hướng nhằm hỗ trợ giáo viên toán tương lai học từ việc dạy của bản thân và quan sát các thực hành dạy học của đồng nghiệp.
Từ khóa. Thực hành dạy học, phân tích thực hành dạy học.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây