8. DẠY HỌC THỰC HÀNH THÍ NGHIỆM  NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC SINH HỌC CHO HỌC SINH  Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

8. DẠY HỌC THỰC HÀNH THÍ NGHIỆM NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC SINH HỌC CHO HỌC SINH Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

 15:38 11/12/2020

Tóm tắt: Thực hành thí nghiệm đóng vai trò quan trọng trong quá trình dạy học môn Sinh học ở trường phổ thông, là cầu nối gắn liền lí thuyết với thực tiễn. Sử dụng thực hành thí nghiệm trong dạy học sinh học theo quy trình khoa học sẽ góp phần hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh trong đó có năng lực đặc thù môn Sinh học, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông ở Việt Nam. Bài viết trình bày một số khái niệm công cụ, đề xuất quy trình tổ chức thực hành thí nghiệm phát triển năng lực sinh học cho học sinh ở trường trung học phổ thông và minh họa tiêu chí, công cụ đánh giá năng lực tìm hiểu thế giới sống. Để thực hiện được, cần sự đổi mới trong quy trình thực hành thí nghiệm, sự nỗ lực của người giáo viên và sự chuẩn bị tích cực của học sinh cũng như các lực lượng có liên quan.
Từ khóa: Thực hành thí nghiệm, năng lực, năng lực Sinh học, dạy học và đánh giá năng lực sinh học

14. Xử lí tình huống khi thực hiện tiêu bản hiển vi tạm thời quan sát đột biến số lượng nhiễm sắc thể ở thực vật

14. Xử lí tình huống khi thực hiện tiêu bản hiển vi tạm thời quan sát đột biến số lượng nhiễm sắc thể ở thực vật

 11:55 28/02/2018

Tóm tắt: Trong quá trình thực hiện tiêu bản hiển vi tạm thời quan sát đột biến số lượng nhiễm sắc thể ở thực vật (Bài 10 - Sinh học 12 nâng cao), xuất hiện nhiều tình huống gây khó khăn cho giáo viên và học sinh. Bài viết nghiên cứu các tình huống thường gặp, đề xuất cách xử lí, giúp quá trình thực hiện trở nên đơn giản, dễ thực hiện, giảm thiểu thời gian, chi phí nhưng vẫn thực hiện được các tiêu bản đẹp, đạt yêu cầu của bài dạy.
Từ khóa: Tiêu bản hiển vi, nhiễm sắc thể, thực hành thí nghiệm, sinh học 12, xử lí tình huống.

52. Rèn luyện kĩ năng thực hành - thí nghiệm cho học sinh với việc nâng cao chất lượng học tập vật lí tại các trường trung học phổ thông

52. Rèn luyện kĩ năng thực hành - thí nghiệm cho học sinh với việc nâng cao chất lượng học tập vật lí tại các trường trung học phổ thông

 14:31 04/04/2017

Thực hành và thí nghiệm là một bộ phận không thể tách rời trong quá trình dạy học. Vật lí là một môn khoa học thực nghiệm; do đó vai trò của thí nghiệm trở nên ngày càng quan trọng. Để việc tiến hành thực hành - thí nghiệm diễn ra hiệu quả, học sinh cần được trang bị với những kĩ năng thực hành - thí nghiệm.Trong giảng dạy, giáo viên cần khuyến khích học sinh rèn luyện kĩ năng này thông qua nhiều phương pháp.Có những kĩ năng thực hành - thí nghiệm sẽ giúp những hoạt động thực hành - thí nghiệm của học sinh thực hiện thuận lợi, do đó tham gia vào việc nâng cao chất lượng học tập vật lí tại các trường trung học phổ thông.

18. Rèn luyện kĩ năng tư duy cho học sinh thông qua bài tập thực hành thí nghiệm Sinh học

18. Rèn luyện kĩ năng tư duy cho học sinh thông qua bài tập thực hành thí nghiệm Sinh học

 16:18 04/01/2017

Bài báo trình bày yêu cầu của bài tập thực hành thí nghiệm Sinh học, rèn luyện kĩ năng tư duy bằng bài tập thực hành thí nghiệm và sử dụng bài tập thực hành thí nghiệm trong dạy học sinh học.

10. Nâng cao hiệu quả dạy học thực hành thí nghiệm góp phần phát triển năng lực sáng tạo của học sinh

10. Nâng cao hiệu quả dạy học thực hành thí nghiệm góp phần phát triển năng lực sáng tạo của học sinh

 08:47 15/09/2016

Thiết bị dạy học là công cụ hỗ trợ hiệu quả nhất trong giờ dạy học, làm cho tiết học trở nên sinh động, dễ hiểu. Lí thuyết kết hợp với thực hành giúp cho học sinh nhớ kiến thức lâu và sâu hơn, việc học từ đó trở nên nhẹ nhàng, hiệu quả. Vì vậy, rèn luyện năng lực tư duy, sáng tạo cho học sinh trong dạy học ở trung học phổ thông cần thực hiện các giải pháp đồng bộ; trong đó, nâng cao hiệu quả dạy học thực hành thí nghiệm là một trong những giải pháp quan trọng.

17. Thực trạng phát triển năng lực thực hành thí nghiệm hóa học cho sinh viên sư phạm hóa học ở trường đại học

17. Thực trạng phát triển năng lực thực hành thí nghiệm hóa học cho sinh viên sư phạm hóa học ở trường đại học

 08:56 08/07/2016

Bài viết đề cập thực trạng phát triển năng lực thực hành thí nghiệm hóa học cho sinh viên sư phạm hóa học ở các trường Đại học. Từ các quan niệm về năng lực và năng lực thực hành thí nghiệm Hóa học, tác giả mô tả khái quát về quá trình điều tra và phân tích kết quả điều tra như: - Thái độ của sinh viên đối với học phần thí nghiệm thực hành phương pháp dạy học hóa học; - Những kĩ năng thực hành thí nghiệm hóa học đã được trang bị cho sinh viên do các em tự đánh giá; - Những kĩ năng thực hành thí nghiệm hóa học đã được trang bị cho sinh viên do giáo viên đánh giá.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây