05. Nâng cao chất lượng công tác thực tập sư phạm cho học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An

05. Nâng cao chất lượng công tác thực tập sư phạm cho học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An

 22:44 27/10/2018

Tóm tắt: Thực tập sư phạm là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong công tác đào tạo kiến thức, kĩ năng và giáo dục học sinh, sinh viên, từ đó nâng cao chất lượng người dạy trong tương lai. Bài viết đi sâu nghiên cứu, điều tra, phân tích thực trạng thực tập sư phạm của học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An, từ đó, đưa ra một số những giải pháp mang tính chiến lược nhằm nâng cao chất lượng thực tập sư phạm cho học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An.
Từ khóa: Thực tập sư phạm, thực trạng, giải pháp, nâng cao chất lượng, học sinh, sinh viên.

07. Biện pháp quản lí hoạt động thực tập sư phạm của sinh viên Khoa Sư phạm, Trường Đại học An Giang

07. Biện pháp quản lí hoạt động thực tập sư phạm của sinh viên Khoa Sư phạm, Trường Đại học An Giang

 16:33 22/05/2018

Tóm tắt: Quản lí hoạt động thực tập sư phạm là nhiệm vụ phối hợp quan trọng của Hiệu trưởng, phòng ban, khoa của các trường sư phạm và các lực lượng giáo dục trong xã hội. Trên cơ sở đánh giá thực trạng quản lí hoạt động thực tập sư phạm của sinh viên Khoa Sư phạm, Trường Đại học An Giang, bài viết đề xuất 8 biện pháp quản lí hoạt động này.
Từ khóa: biện pháp, thực tập sư phạm, Trường Đại học An Giang.

01. Quản lí hoạt động thực tập sư phạm của sinh viên ngành sư phạm tiểu học, Trường Cao đẳng Sơn La - thực trạng và biện pháp khắc phục

01. Quản lí hoạt động thực tập sư phạm của sinh viên ngành sư phạm tiểu học, Trường Cao đẳng Sơn La - thực trạng và biện pháp khắc phục

 15:09 08/05/2018

Tóm tắt: Bài viết này đề cập thực trạng quản lí hoạt động thực tập sư phạm của sinh viên ngành Sư phạm tiểu học Trường Cao đẳng Sơn La; đưa ra 6 biện pháp nhằm khắc phục như đổi mới và hoàn thiện bộ máy tổ chức, phát triển đội ngũ quản lí, hoàn thiện cơ chế quản lí hoạt động, chỉ đạo xây dựng và phê duyệt kế hoạch, chỉ đạo triển khai và kiểm tra đánh giá, tăng cường cơ sở vật chất; có những khảo nghiệm mang tính khả thi về các biện pháp quản lí thực tập sư phạm của SV ngành Sư phạm tiểu học Trường Cao đẳng Sơn La.
Từ khóa: Thực trạng, giải pháp, thực tập sư phạm.

15. Phương thức “gửi thẳng” - bước đột phá trong công tác thực tập sư phạm ở Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh

15. Phương thức “gửi thẳng” - bước đột phá trong công tác thực tập sư phạm ở Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh

 18:02 22/12/2017

Tóm tắt: Với mỗi trường Sư phạm, công tác thực tập sư phạm luôn được coi là nhiệm vụ trọng tâm, là ưu tiên hàng đầu trong công tác chỉ đạo chuyên môn. Trong từng giai đoạn cụ thể, công tác chỉ đạo thực tập sư phạm được đổi mới, điều chỉnh cho phù hợp, nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới của sự nghiệp giáo dục nói chung và đổi mới công tác đào tạo của nhà trường nói riêng. Trong bài viết này, từ việc phân tích những định hướng của việc đổi mới công tác thực tập sư phạm, chúng tôi giới thiệu một phương thức mới mang tính “đột phá” trong công tác thực tập sư phạm ở Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh, đó là phương thức gửi thẳng.
Từ khóa: Thực tập sư phạm, đổi mới, phương thức gửi thẳng.

1. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THỰC TẬP SƯ PHẠM CHO SINH VIÊN NGÀNH  GIÁO DỤC TIỂU HỌC Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BẮC NINH

1. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THỰC TẬP SƯ PHẠM CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BẮC NINH

 09:07 16/11/2017

Tìm hiểu thực tế phổ thông, thực hành, thực tập sư phạm là một khâu rất quan trọng trong quá trình đào tạo sinh viên sư phạm. Qua khâu đào tạo đó, sinh viên có cơ hội vận dụng những lí thuyết đã học trong trường sư phạm vào thực tế; đồng thời qua thực tế kiểm nghiệm tại trường phổ thông, sinh viên hiểu sâu sắc hơn về lí luận, bổ sung cho lí thuyết; giảng viên rút được kinh nghiệm để điều chỉnh chương trình đào tạo tại các trường sư phạm. Bài báo đưa ra một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng thực tập sư phạm cho sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học tại trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh.
Từ khóa: Thực tập Sư phạm, sinh viên Sư phạm, Giáo dục tiểu học, biện pháp.

31.	Thực trạng hoạt động bồi dưỡng kĩ năng dạy học phân hóa cho sinh viên các trường đại học sư phạm qua hoạt động thực tập

31. Thực trạng hoạt động bồi dưỡng kĩ năng dạy học phân hóa cho sinh viên các trường đại học sư phạm qua hoạt động thực tập

 10:54 14/07/2017

Bài viết trình bày thực trạng hoạt động bồi dưỡng kĩ năng dạy học phân hóa cho sinh viên qua công tác chuẩn bị thực tập sư phạm; trong hoạt động thực tập sư phạm tại trường phổ thông.

37.	 Nâng cao nghiệp vụ và phát triển cá nhân qua trải nghiệm thực tế, thực tập sư phạm ở Thái Lan

37. Nâng cao nghiệp vụ và phát triển cá nhân qua trải nghiệm thực tế, thực tập sư phạm ở Thái Lan

 09:22 14/07/2017

Bài viết trình bày phương pháp, đối tượng và kết quả nghiên cứu là những bài học kinh nghiệm từ quá trình trải nghiệm thực tế, thực tập sư phạm ở Thái Lan: về vấn đề giao lưu tìm hiểu văn hóa và hệ thống giáo dục; về sử dụng ngôn ngữ khi giao tiếp, làm việc nhóm; về phát triển nghề nghiệp; về phát triển cá nhân.

48.	Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên thông qua thực tập sư phạm

48. Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên thông qua thực tập sư phạm

 14:57 11/07/2017

Bài viết trình bày nội dung nghiên cứu gồm: Thực trạng rèn luyện nghiệp vụ sư phạm ở Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên. Giải pháp cho rèn luyện nghiệp vụ sư phạm, thực tập sư phạm ở Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên.

54. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ HOẠT ĐỘNG THỰC TẬP SƯ PHẠM   Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ

54. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ HOẠT ĐỘNG THỰC TẬP SƯ PHẠM Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ

 09:27 04/05/2017

Thực tập sư phạm là một khâu trọng yếu trong quy trình đào tạo GV của Trường Đại học Cần Thơ nhằm rèn luyện và nâng cao năng lực nghề nghiệp cho sinh viên khối ngành sư phạm. Từ năm 2007 đến nay, hoạt động này được chuyển đổi và cải tiến cho phù hợp với hình thức đào tạo đại học theo học chế tín chỉ. Trong thời gian thực hiện đã nảy sinh những vấn đề đòi hỏi cần phải đánh giá và có biện pháp khắc phục nhằm góp phần điều chỉnh hoạt động này cho hợp lí và hiệu quả hơn.

27. CÁC LOẠI HÌNH TỔ CHỨC THỰC TẬP SƯ PHẠM Ở VIỆT NAM

27. CÁC LOẠI HÌNH TỔ CHỨC THỰC TẬP SƯ PHẠM Ở VIỆT NAM

 16:43 03/05/2017

Bài viết này trình bày về mô hình tổ chức hoạt động TH-TTSP ở các trường SP hiện nay (giới hạn ở hệ cử nhân đào tạo giáo viên THPT, THCS).
Tác giả khái quát hóa 04 mô hình tổ chức hoạt động TH-TTSP ở các trường ĐHSP, CĐSP hiện nay (M1, M2, M3, M4), đánh giá các ưu điểm, hạn chế của từng mô hình; đề xuất một mô hình TH-TTSP gắn với loại hình trường PT- THSP mới, với mục tiêu, các thành tố cơ bản và cơ chế vận hành. Thực chất, mô hình là sự nghiên cứu phát triển mô hình M3 – tổ chức thường xuyên các hoạt động TH- TTSP tại trường PT- THSP.

35. Một số vấn đề lí luận về rèn luyện kĩ năng dạy học cho sinh viên sư phạm theo tiếp cận linh hoạt qua thực tập sư phạm.

35. Một số vấn đề lí luận về rèn luyện kĩ năng dạy học cho sinh viên sư phạm theo tiếp cận linh hoạt qua thực tập sư phạm.

 08:56 31/03/2017

Rèn luyện kĩ năng dạy học cho sinh viên sư phạm dựa trên cách tiếp cận linh hoạt là hình thức đào tạo khả năng thay đổi những kỳ đào tạo nhằm đáp ứng được yêu cầu thay đổi những yếu tố như đặc điểm sinh viên, môi trường học tập, các điều kiện phương tiện dạy học. Quy trình nên bao gồm 5 bước: xác định bối cảnh rèn luyện; Chẩn đoán và huy động kinh nghiệm của sinh viên; Xây dựng các tình huống rèn luyện; Rèn luyện với nhiều vấn đề; Cuối cùng, Kiểm tra và đánh giá kết quả của rèn luyện. Rèn luyện kĩ năng dựa trên cách tiếp cận linh hoạt đã mở ra nhiều cơ hội học tập hiệu quả cho sinh viên.

10. Xây dựng nội dung rèn luyện năng lực dạy học trong thực tập sư phạm của sinh viên đại học sư phạm kĩ thuật theo tiếp cận năng lực thực hiện

10. Xây dựng nội dung rèn luyện năng lực dạy học trong thực tập sư phạm của sinh viên đại học sư phạm kĩ thuật theo tiếp cận năng lực thực hiện

 09:34 11/01/2017

Bài báo trình bày thực trạng nội dung rèn luyện năng lực dạy học trong thực tập sư phạm của sinh viên đại học sư phạm kĩ thuật và xây dựng nội dung rèn luyện năng lực dạy học trong thực tập sư phạm theo tiếp cận năng lực thực hiện.

13. Tổ chức thực hiện tiết kiểm tra, đánh giá trong hoạt dộng thực tập sư phạm của sinh viên theo tiếp cận chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học

13. Tổ chức thực hiện tiết kiểm tra, đánh giá trong hoạt dộng thực tập sư phạm của sinh viên theo tiếp cận chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học

 17:13 31/10/2016

Bài báo trình bày thực trạng kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh trong nội dung thực tập sư phạm cuối khóa của các trường sư phạm hiện nay, quy trình thực hiện kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh và xây dựng công cụ đánh giá, xếp loại tiết kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh trong nội dung thực tập sư phạm cuối khóa.

11. Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác thực tập sư phạm cho sinh viên sư phạm giáo dục chính trị trường đại học Vinh

11. Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác thực tập sư phạm cho sinh viên sư phạm giáo dục chính trị trường đại học Vinh

 16:11 30/09/2016

Tóm tắt: bài viết bàn về thực trạng công tác thực tập sư phạm cho sinh viên sư phạm Giáo dục chính trị Trường Đại học Vinh và đưa ra một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác thực tập sư phạm: nâng cao chất lượng dạy - học các môn chuyên ngành, môn Phương pháp dạy học; tăng cường bồi dưỡng cho sinh viên ý thức, thói quen và phương pháp tự học tự rèn luyện; tăng cường rèn luyện nghiệp vụ sư phạm; có giải pháp cụ thể cho sinh viên cử tuyển và sinh viên Lào. Tác giả cũng đề xuất kiến nghị với khoa, phòng chuyên môn để phối hợp làm tốt công tác này.
Từ khóa: nâng cao chất lượng, thực tập sư phạm, sinh viên sư phạm, giáo dục chính trị, Trường Đại học Vinh

12. Thiết lập mục tiêu, nội dung thực tập sư phạm trong đào tạo giáo viên trung học phổ thông theo định hướng chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học

12. Thiết lập mục tiêu, nội dung thực tập sư phạm trong đào tạo giáo viên trung học phổ thông theo định hướng chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học

 14:28 30/09/2016

Tóm tắt: Bài viết trình bày hai nội dung quan trọng trong công tác lập kế hoạch thực tập sư phạm cuối khóa: thiết lập mục tiêu thực tập sư phạm và xây dựng nội dung thực tập sư phạm theo định hướng Chuẩn nghề nghiệp; trong đó, có thể xác định các phẩm chất, năng lực và kĩ năng sinh viên cần tập trung thực hiện, rèn luyện trong thực tập sư phạm cuối khóa, đó là: phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; năng lực tìm hiểu đối tượng và môi trường giáo dục; năng lực dạy học; năng lực giáo dục; năng lực hoạt động chính trị, xã hội; năng lực phát triển nghề nghiệp.
Từ khóa: thiết lập mục tiêu, thực tập sư phạm, đào tạo giáo viên, trung học phổ thông, chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học

10. Một số kĩ năng cần rèn luyện cho sinh viên khoa Giáo dục mầm non trong quá trình thực tập sư phạm tại các cơ sở mầm non

10. Một số kĩ năng cần rèn luyện cho sinh viên khoa Giáo dục mầm non trong quá trình thực tập sư phạm tại các cơ sở mầm non

 10:35 29/09/2016

Tóm tắt: Bài viết phân tích một số kĩ năng cần rèn luyện cho sinh viên khoa Giáo dục mầm non trong quá trình thực tập sư phạm, gồm các kĩ năng: quan sát; thiết kế và xây dựng kế hoạch hoạt động, tổ chức các hoạt động diễn ra trong ngày cho trẻ; thiết kế các góc chơi và bài trí đồ dùng, đồ chơi trong các góc; giao tiếp, trò chuyện, trao đổi, chia sẻ với trẻ thông qua các hoạt động; làm đồ dùng, đò chơi, dụng cụ học tập.
Từ khóa: rèn luyện kĩ năng, sinh viên, giáo dục mầm non, thực tập sư phạm, cơ sở mầm non

8. Kĩ năng xác định khối lượng kiến thức của thầy và trò trong giảng dạy theo tín chỉ của giáo sinh thực tập sư phạm

8. Kĩ năng xác định khối lượng kiến thức của thầy và trò trong giảng dạy theo tín chỉ của giáo sinh thực tập sư phạm

 17:09 26/09/2016

Tóm tắt: Bài viết thực hiện khảo sát, đưa ra đánh giá, so sánh về kĩ năng xác định khối lượng kiến thức của thầy và trò trong đào tạo theo tín chỉ của giáo sinh qua đó rút ra một số kết luận, nhận xét.
Từ khóa: kĩ năng, xác định khối lượng kiến thức, giáo sinh, thực tập sư phạm.

13. Hoạt động thực tập sư phạm ở Trường Cao đẳng cộng đồng Lai Châu

13. Hoạt động thực tập sư phạm ở Trường Cao đẳng cộng đồng Lai Châu

 09:13 19/09/2016

Thực tập sư phạm là một nội dung quan trọng trong chương trình đào tạo của các trường sư phạm, là quá trình rèn luyện các kĩ năng nghề cần thiết cho những “giáo viên tương lai”. Bài viết đề cập hoạt động thực tập sư phạm ở Trường Cao đẳng cộng đồng Lai Châu, trong đó tập trung phân tích các nội dung chính như: vai trò của thực tập sư phạm trong đào tạo nghề giáo viên; thực tiễn hoạt động thực tập sư phạm ở Trường Cao đẳng Cộng đồng Lai Châu; các yếu tố ảnh hưởng đến thực tập sư phạm ở Trường Cao đẳng Cộng đồng Lai Châu.

3. Thực trạng tổ chức thực tập sư phạm cho sinh viên của các trường trung học cơ sở thành phố Hà Nội

3. Thực trạng tổ chức thực tập sư phạm cho sinh viên của các trường trung học cơ sở thành phố Hà Nội

 16:08 14/09/2016

Thực tập sư phạm là khâu bắt buộc, điều kiện cần thiết để hình thành, phát triển kĩ năng nghề sư phạm của sinh viên; góp phần hình thành nhân cách người giáo viên tương lai. Bài viết đánh giá thực trạng việc hướng dẫn, quản lí thực tập sư phạm của giáo viên, cán bộ quản lí tại các trường trung học cơ sở thuộc thành phố Hà Nội. Từ đó, đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lí việc thực tập sư phạm của sinh viên tại các trường trung học phổ thông.

6. Thực tập sư phạm trong quy trình đào tạo giáo viên theo tín chỉ

6. Thực tập sư phạm trong quy trình đào tạo giáo viên theo tín chỉ

 08:50 08/09/2016

Bài báo trình bày về kĩ năng sư phạm và việc rèn luyện kĩ năng nghề nghiệp trong thực tập sư phạm; những chuẩn bị cho sinh viên tham gia thực tập sư phạm; tổ chức hoạt động thực tập sư phạm theo tín chỉ cho sinh viên.

7. Rèn luyện kĩ năng thiết kế bài giảng cho sinh viên qua thực tập sư phạm theo tiếp cận linh hoạt

7. Rèn luyện kĩ năng thiết kế bài giảng cho sinh viên qua thực tập sư phạm theo tiếp cận linh hoạt

 10:05 29/08/2016

Bài báo trình bày về quy trình thiết kế bài giảng và quy trình rèn luyện kĩ năng thiết kế bài giảng theo tiếp cận linh hoạt cho sinh viên qua hoạt động thực tập sư phạm.

5. Biện pháp nâng cao hiệu quả thực tập sư phạm của sinh viên Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội

5. Biện pháp nâng cao hiệu quả thực tập sư phạm của sinh viên Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội

 15:14 23/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày vị trí, vai trò của thực tập sư phạm trong quá trình đào tạo giáo viên; thực trạng về chất lượng của hoạt động thực tập sư phạm của sinh viên Trường Đại học Giáo dục và một số biện pháp nâng cao chất lượng thực tập sư phạm của sinh viên Nhà trường.
Từ khóa: biện pháp, hiệu quả, thực tập sư phạm, sinh viên, Trường Đại học Giáo dục.

4. Đổi mới phương thức thực tập sư phạm trong đào tạo giáo viên tiểu học

4. Đổi mới phương thức thực tập sư phạm trong đào tạo giáo viên tiểu học

 10:22 03/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày những phân tích về các phương thức thực tập sư phạm hiện nay: tập trung; thường xuyên, không tập trung. Trên cơ sở đánh giá những thuận lợi, khó khăn, hạn chế, tác giả đưa ra những khuyến nghị cho việc thực hiện đổi mới có hiệu quả các phương thức tổ chức thực tập sư phạm.
Từ khoá: thực tập sư phạm, đào tạo, giáo viên, tiểu học.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây