40. ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY HỌC THỐNG KÊ GẮN VỚI THỰC TIỄN Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

40. ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY HỌC THỐNG KÊ GẮN VỚI THỰC TIỄN Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

 17:19 04/09/2019

Tóm tắt: Việc sử dụng phương tiện công nghệ thông tin trong dạy học thống kê là quan trọng và cần thiết. Bài viết đã đưa ra những quan niệm về việc dạy học nội dung thống kê trong chương trình môn toán trung học phổ thông theo hướng sử dụng máy tính cầm tay và phần mềm tính toán Microsoft Excel. Tiếp đó, nhằm phù hợp với thực tiễn dạy học môn Toán trong nhà trường phổ thông, bài báo trình bày một số ví dụ cụ thể về việc hướng dẫn học sinh sử dụng dụng máy tính cầm tay CASIO và phần mềm Microsoft Excel trong giải một số bài toán về thống kê.
Từ khóa: thống kê, máy tính bỏ túi, Microsoft Excel, thực tiễn

6. THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP VỀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN  TIỀM LỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

6. THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP VỀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TIỀM LỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

 14:42 28/06/2018

Tóm tắt: Đầu tư vào các nguồn lực khoa học và công nghệ đang phát triển trong các cơ sở giáo dục đại học là một yêu cầu cấp bách. Bài viết này vạch ra tình trạng hiện tại về đầu tư phát triển các nguồn lực khoa học và công nghệ cho các cơ sở giáo dục đại học từ các lĩnh vực chính của giai đoạn 2011-2016, qua đó đề xuất một số biện pháp để phát triển tiềm năng. khoa học và công nghệ cho các cơ sở này.
Từ khoá: Phát triển, đầu tư, tiềm năng khoa học trong các cơ sở giáo dục đại học, thực tiễn, giải pháp phát triển tiềm năng khoa học.

12. Một số dạng bài tập thực tiễn trong dạy học học phần Hóa học phân tích nhằm phát triển năng lực vận dụng kiến thức cho sinh viên Trường Đại học Nông lâm - Đại học Thái Nguyên 

12. Một số dạng bài tập thực tiễn trong dạy học học phần Hóa học phân tích nhằm phát triển năng lực vận dụng kiến thức cho sinh viên Trường Đại học Nông lâm - Đại học Thái Nguyên 

 10:55 05/10/2017

Tóm tắt: Sử dụng bài tập thực tiễn là một trong những biện pháp nhằm hình thành và phát triển cho sinh viên những năng lực cần thiết, trong đó có năng lực vận dụng kiến thức để giải quyết hiệu quả các tình huống thực tiễn. Với đặc điểm của học phần Hóa học phân tích, có rất nhiều ứng dụng liên hệ thực tế với các chuyên ngành đào tạo của nhà trường, chúng tôi đã xây dựng được hệ thống các dạng bài tập có khả năng ứng dụng trong thực tiễn liên quan đến một số kiến thức chuyên ngành mà sinh viên được tiếp cận ngay sau khi kết thúc phần kiến thức đại cương. Kết quả cho thấy, sinh viên có thể áp dụng kiến thức lí thuyết đã học để vận dụng, giải quyết các vấn đề thực tiễn, từ đó góp phần hình thành và phát triển năng lực vận dụng kiến thức cho sinh viên.
Từ khóa: Vận dụng kiến thức, sinh viên, hóa phân tích, bài tập, năng lực, thực tiễn.

34. DẠY HỌC TOÁN CƠ BẢN THEO HƯỚNG LIÊN MÔN GIÚP SINH VIÊN  VẬN DỤNG, GẮN KẾT KIẾN THỨC MÔN HỌC VỚI CÁC MÔN HỌC KHÁC THÔNG QUA CÁC BÀI TOÁN THỰC TIỄN

34. DẠY HỌC TOÁN CƠ BẢN THEO HƯỚNG LIÊN MÔN GIÚP SINH VIÊN VẬN DỤNG, GẮN KẾT KIẾN THỨC MÔN HỌC VỚI CÁC MÔN HỌC KHÁC THÔNG QUA CÁC BÀI TOÁN THỰC TIỄN

 09:45 23/08/2017

Trong bài báo này, chúng tôi đề xuất biện pháp tác động vào quá trình dạy học một số môn Toán cơ bản theo hướng vận dụng Toán học vào thực tiễn thông qua dạy học liên môn, nhằm giúp sinh viên đạt được mục tiêu “kép”: sinh viên biết vận dụng kiến thức Toán cơ bản vào thực tiễn cuộc sống và thực tiễn dạy cho học sinh trung học cơ sở theo hướng này.

12. Rèn luyện cho học sinh kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn dạy học Sinh học 11

12. Rèn luyện cho học sinh kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn dạy học Sinh học 11

 10:46 07/08/2017

Tóm tắt: Vận dụng kiến thức vào thực tiễn là mức độ nhận thức cao nhất trong quá trình học tập của con người, do đó, dạy học ở nhà trường phổ thông không chỉ tập trung vào hình thành và phát triển kiến thức cho người học mà quan trọng hơn là HS cần vận dụng được các kiến thức vào cuộc sống. Bài viết này trình bày quy trình rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn cho HS trong dạy học ở trường phổ thông và một ví dụ vận dụng trong dạy học Chương Sinh sản - Sinh học 11.
Từ khóa: vận dụng, thực tiễn, vận dụng kiến thức, kĩ năng.

55.	Quy trình chuẩn bị bài giảng trong dạy học lí luận kinh tế- chính trị Mác -Lênin theo hướng đề cao tính thực tiễn ở một số trường đại học, cao đẳng hiện nay

55. Quy trình chuẩn bị bài giảng trong dạy học lí luận kinh tế- chính trị Mác -Lênin theo hướng đề cao tính thực tiễn ở một số trường đại học, cao đẳng hiện nay

 17:14 17/07/2017

Bài viết trình bày thực tiễn hoạt động chuẩn bị bài giảng lí luận kinh tế- chính trị Mác - Lênin ở một số trường đại học, cao đẳng hiện nay, quy trình chuẩn bị bài giảng lí luận kinh tế- chính trị Mác - Lênin theo hướng đề cao tính thực tiễn, một số kiến nghị.

64.	Dạy học Toán cơ bản ở trường Cao đẳng Sư phạm theo hướng tăng cường vận dụng toán học vào thực tiễn

64. Dạy học Toán cơ bản ở trường Cao đẳng Sư phạm theo hướng tăng cường vận dụng toán học vào thực tiễn

 14:57 11/07/2017

Bài viết trình bày: - Một số khái niệm và quy trình vận dụng toán học vào thực tiễn; - Một số biện pháp sư phạm tác động vào quá trình dạy học Toán theo hướng tăng cường vận dụng toán học vào thực tiễn; - Một số minh họa biện pháp: Bài toán thực tiễn được xây dựng nhằm gợi động cơ cho sinh viên trong học tập. Bài toán thực tiễn được xây dựng trong giai đoạn xây dựng lí thuyết của bài học. Bài toán thực tiễn được xây dựng trong giai đoạn củng cố bài học.

46. RÈN LUYỆN KĨ NĂNG VẬN DỤNG TOÁN HỌC THÔNG QUA DẠY HỌC  HÌNH HỌC LỚP 9

46. RÈN LUYỆN KĨ NĂNG VẬN DỤNG TOÁN HỌC THÔNG QUA DẠY HỌC HÌNH HỌC LỚP 9

 08:33 11/07/2017

Bài viết trình bày một số định hướng rèn luyện kĩ năng vận dụng Toán học nói chung và Hình học nói riêng vào nội bộ môn Toán, vào các môn học khác và vào thực tiễn. Qua đó, một mặt củng cố kiến thức, kĩ năng Toán học cho học sinh, mặt khác giúp cho học sinh thấy được những ứng dụng của trong các môn học khác, thấy được mối liên hệ giữa Toán học với thực tiễn.

14. Xây dựng và sử dụng bài tập gắn với thực tiễn trong dạy học Vật lí nhằm phát triển năng lực vận dụng kiến thức của học sinh trung học phổ thông

14. Xây dựng và sử dụng bài tập gắn với thực tiễn trong dạy học Vật lí nhằm phát triển năng lực vận dụng kiến thức của học sinh trung học phổ thông

 17:07 11/05/2017

Tóm tắt: Vật lí là bộ môn Khoa học thực nghiệm, kiến thức Vật lí gắn liền với các hiện tượng thực tiễn. Nhằm thực hiện được mục tiêu đổi mới giáo dục về dạy học vật lí theo hướng phát triển năng lực cần phải đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp dạy học môn Vật lí. Làm thế nào để học sinh có thể vận dụng được kiến thức, kĩ năng và thái độ vào thực tiễn là một vấn đề quan trọng. Bài báo trình bày về vấn đề xây dựng và sử dụng bài tập gắn với thực tiễn trong dạy học Vật lí nhằm phát triển năng lực vận dụng kiến thức của học sinh trung học phổ thông.
Từ khóa: bài tập Vật lí, thực tiễn, năng lực vận dụng kiến thức.

12. Tăng cường liên hệ toán học với thực tiễn trong dạy học môn Toán ở tiểu học

12. Tăng cường liên hệ toán học với thực tiễn trong dạy học môn Toán ở tiểu học

 17:04 11/05/2017

Tóm tắt: Toán học có mối liên hệ mật thiết với thực tiễn, mối liên hệ này có tính phổ dụng, toàn bộ và nhiều tầng. Liên hệ toán học với thực tiễn luôn là yêu cầu quan trọng trong dạy học Toán ở phổ thông nói chung và ở tiểu học nói riêng. Trong thực tế dạy học, nhiều giáo viên đã gặp phải khó khăn trong việc xác định cách thức liên hệ Toán học với thực tiễn cũng như chưa hình dung được những quan điểm sư phạm cơ bản trong việc xây dựng bài toán thực tiễn. Bài viết của chúng tôi mong muốn góp phần giúp giáo viên thuận lợi hơn trong việc rèn luyện năng lực vận dụng kiến thức Toán học vào giải quyết các vấn đề thường gặp trong thực tiễn cuộc sống cho học sinh.
Từ khóa: Toán học, thực tiễn, tiểu học.

11. DẠY HỌC MÔN TOÁN TRONG NHÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG THEO HƯỚNG GẮN VỚI THỰC TIỄN

11. DẠY HỌC MÔN TOÁN TRONG NHÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG THEO HƯỚNG GẮN VỚI THỰC TIỄN

 16:17 24/04/2017

Bài báo trình bày một số quan điểm về việc dạy học môn Toán theo hướng gắn với thực tiễn và một ví dụ (chuyên đề) dạy học xác suất ở lớp 11 trung học phổ thông gắn với thực tiễn: vấn đề chơi xổ số và cơ hội trở thành tỉ phú ở Việt Nam.

25.	MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VÀ DẠY HỌC TÍCH HỢP Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

25. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VÀ DẠY HỌC TÍCH HỢP Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

 08:37 24/04/2017

Ở các nước trên thế giới, dạy học tích hợp đã được nghiên cứu và áp dụng theo các hướng khác nhau để nhằm mục đích phát triển toàn diện năng lực của người học. Tích hợp là một trong những kết hợp giữa thiết kế chương trình, viết sách giáo khoa và tài liệu giảng dạy ở nhiều nước. Bằng các phương pháp phân tích lý thuyết, sử dụng các dữ liệu thu thập từ các tài liệu công bố, bài báo góp phần hệ thống hóa các định nghĩa của hội nhập, ý kiến dạy học tích hợp, mục tiêu, nguyên tắc dạy học tích hợp ở trường trung học sẽ là cơ sở cho các nghiên cứu sâu hơn về lĩnh vực này.

77. Rèn luyện kĩ năng dạy học hàm số gắn với thực tiễn cho sinh viên sư phạm Toán

77. Rèn luyện kĩ năng dạy học hàm số gắn với thực tiễn cho sinh viên sư phạm Toán

 16:42 13/03/2017

Bài báo trình bày định hướng xây dựng và sử dụng bài toán có nội dung thực tiễn trong dạy học nội dung hàm số ở Trung học Phổ thông; rèn luyện kĩ năng dạy học hàm số gắn với thực tiễn cho sinh viên sư phạm.

53. Phương pháp trường hợp và việc gắn lí luận với thực tiễn trong dạy học Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin ở các trường đại học, cao đẳng

53. Phương pháp trường hợp và việc gắn lí luận với thực tiễn trong dạy học Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin ở các trường đại học, cao đẳng

 15:23 01/03/2017

Bài báo trình bày một số kiến thức về phương pháp trường hợp và vai trò đối với việc gắn lí luận với thực tiễn trong dạy học môn Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin. Tác giả cũng đề xuất cách thức sử dụng phương pháp trường hợp trong dạy học môn Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin để gắn lí luận với thực tiễn đáp ứng nhu cầu cấp thiết trong giảng dạy môn học này hiện nay.

20. Rèn luyện cho học sinh mô hình hóa tình huống thực tiễn bằng ngôn ngữ toán học trong dạy Toán ở phổ thông

20. Rèn luyện cho học sinh mô hình hóa tình huống thực tiễn bằng ngôn ngữ toán học trong dạy Toán ở phổ thông

 11:15 17/01/2017

Bài báo trình bày một số định hướng nhằm rèn luyện cho học sinh mô hình hóa tình huống thực tiễn bằng ngôn ngữ toán học trong dạy Toán ở phổ thông.

14. Thiết kế bài tập thực tiễn trong dạy học Sinh học 11 trung học phổ thông

14. Thiết kế bài tập thực tiễn trong dạy học Sinh học 11 trung học phổ thông

 23:40 24/12/2016

Bài tập thực tiễn khi được sử dụng trong dạy học Sinh học có vai trò kép, vừa hình thành, khắc sâu kiến thức đồng thời phát triển kĩ năng giải quyết vấn đề thực tiễn cho người học. Trong bài viết này chúng tôi nghiên cứu quy trình thiết kế bài tập thực tiễn và một số ví dụ về dạng bài tập này trong chương trình Sinh học 11 THPT.

20. Kích thích nhu cầu vận dụng toán học vào thực tiễn cho học sinh phổ thông

20. Kích thích nhu cầu vận dụng toán học vào thực tiễn cho học sinh phổ thông

 12:09 19/09/2016

Tóm tắt: Bài viết đề cập một số biện pháp kích thích nhu cầu vận dụng toán học vào thực tiễn cho học sinh thông qua một số ví dụ.
Từ khóa: vận dụng, toán học, thực tiễn, học sinh phổ thông.

17. Hiểu biết định lượng - một cách để gắn kết Toán học ở nhà trường với thực tiễn

17. Hiểu biết định lượng - một cách để gắn kết Toán học ở nhà trường với thực tiễn

 10:46 15/09/2016

Bài viết giới thiệu một số khái niệm và biểu hiện của hiểu biết định lượng và nêu ra ba lí do cần thiết để trang bị hiểu biết định lượng cho học sinh ở các trường phổ thông, đó là: hiểu biết định lượng; sự cần thiết hiểu biết định lượng trong xã hội ngày nay, cũng như kết quả khảo sát hiểu biết định lượng. Trên cơ sở đó cung cấp cho học sinh những kiến thức và kĩ năng liên quan đến Toán học, giúp học sinh phát triển khả năng kết nối các kiến thức, kĩ năng Toán học vào giải quyết các tình huống thực tiễn.

8. Cơ sở lí luận và thực tiễn về đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội đối với giáo dục đại học trong giai đoạn hiện nay

8. Cơ sở lí luận và thực tiễn về đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội đối với giáo dục đại học trong giai đoạn hiện nay

 15:18 23/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày cơ sở lí luận của vấn đề đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội của giáo dục đại học; cơ sở thực tiễn của vấn đề đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội; ý nghĩa của việc đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội đối với giáo dục đại học trong giai đoạn hiện nay.
Từ khóa: cơ sở lí luận, thực tiễn, đào tạo, nhu cầu xã hội, giáo dục đại học.

16. Thiết kế hệ thống tình huống gắn với thực tiễn trong dạy học Sinh học ở trường trung học cơ sở

16. Thiết kế hệ thống tình huống gắn với thực tiễn trong dạy học Sinh học ở trường trung học cơ sở

 17:36 22/08/2016

Bài báo trình bày quan niệm về tình huống dạy học; vai trò của kĩ năng giải quyết các tình huống thực tiễn; quy trình thiết kế các tình huống thực tiễn; một số tình huống gắn với thực tiễn trong dạy học Sinh học 8.

15. Một số biện pháp rèn luyện kĩ năng toán học hóa tình huống thực tiễn cho học sinh thông qua dạy học nội dung tổ hợp – xác xuất

15. Một số biện pháp rèn luyện kĩ năng toán học hóa tình huống thực tiễn cho học sinh thông qua dạy học nội dung tổ hợp – xác xuất

 11:36 13/08/2016

Bài báo trình bày về kĩ năng toán học hóa tình huống thực tiễn; một số biện pháp rèn luyện kĩ năng toán học hóa bài toán thực tiễn thông qua dạy học tổ hợp – xác xuất (Đại số và Giải tích 11).

15. Các biện pháp phát triển năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn trong dạy học sinh ở trường THPT

15. Các biện pháp phát triển năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn trong dạy học sinh ở trường THPT

 15:08 17/06/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày về năng lực vận dụng kiến thức sinh học để giải quyết các vấn đề thực tiễn; các biểu hiện của năng lực này (vận dụng để tìm tòi kiến thức mới; vận dụng kiến thức thực tiễn để giải quyết vấn đề sinh học; vận dụng kếin thức sinh học để giải quyết vấn đề thực tiễn), từ đó tác giả trình bày một số biện pháp tố chức dạy học theo hướng phát triển năng lực vận dụng kiến thức sinh học vào thực tiễn sản xuất và đời sống.

Từ khoá: năng lực; năng lực vận dụng; thực tiễn; sinh học, trung học phổ thông; dạy học

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây