2. HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM GIÁO DỤC LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG CHO HỌC SINH TIỂU HỌC TỈNH KIÊN GIANG: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

2. HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM GIÁO DỤC LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG CHO HỌC SINH TIỂU HỌC TỈNH KIÊN GIANG: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

 09:32 19/04/2021

Tóm tắt: Giáo dục lịch sử địa phương qua hoạt động trải nghiệm có giá trị to lớn trong việc dẫn dắt, kiến tạo nên bản sắc, bản lĩnh, tình yêu quê hương đất nước ở học sinh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục con người Việt Nam để hội nhập quốc tế. Bài viết trình bày thực trạng hoạt động trải nghiệm giáo dục lịch sử địa phương cho học sinh tiểu học tỉnh Kiên Giang, từ đó đề xuất một số giải pháp đối với vấn đề này nhằm nâng cao chất lượng giáo dục thế hệ trẻ Kiên Giang nói riêng, Việt Nam nói chung trong sự nghiệp CNH, HĐH, hội nhập quốc tế hiện nay. Thực trạng hoạt động trải nghiệm giáo dục lịch sử địa phương cho học sinh tiểu học tỉnh Kiên Giang có đặc điểm, tính chất riêng, mức độ thực hiện chưa cao. Những luận cứ thực tiễn càng được nghiên cứu sát thực, tường minh là cơ sở vững chắc để đề xuất các biện pháp tổ chức hoạt hoạt động trải nghiệm giáo dục lịch sử địa phương cho học sinh càng đạt hiệu quả cao.
Từ khóa: Thực trạng, hoạt động trải nghiệm, giáo dục, lịch sử địa phương

2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG CHO HỌC SINH TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ

2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG CHO HỌC SINH TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ

 17:16 11/12/2020

Tóm tắt: Giáo dục kĩ năng sống là một nhiệm vụ trọng tâm của trường phổ thông dân tộc bán trú; tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có chương trình giáo dục kĩ năng sống phù hợp với đặc điểm của loại hình trường học này. Bài viết trình bày kết quả khảo sát thực trạng phát triển chương trình giáo dục kĩ năng sống dựa vào cộng đồng cho học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú cấp trung học cơ sở. Kết quả khảo sát cho thấy, ở tất cả các khâu của chu trình phát triển chương trình (xác định nhu cầu, xây dựng mục tiêu chương trình; thiết kế nội dung bài học; tổ chức thực thi chương trình; kiểm tra, đánh giá cải tiến chương trình) vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế. Trong thời gian tới, hiệu trưởng các nhà trường cần có những biện pháp cần thiết để khắc phục những yếu kém này.
Từ khóa: Thực trạng, phát triển chương trình, giáo dục kĩ năng sống, học sinh dân tộc thiểu số, giáo dục dựa vào cộng đồng

9. THỰC TRẠNG QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG ĐẢM BẢO AN TOÀN CHO TRẺ Ở CÁC TRƯỜNG MẦM NON QUẬN BÌNH TÂN, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

9. THỰC TRẠNG QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG ĐẢM BẢO AN TOÀN CHO TRẺ Ở CÁC TRƯỜNG MẦM NON QUẬN BÌNH TÂN, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 11:00 17/11/2020

Tóm tắt: Đảm bảo an toàn cả về sức khỏe, tinh thần và tính mạng cho trẻ là một nhiệm vụ quan trọng hàng đầu ở các trường mầm non. Tuy nhiên, việc quản lí đảm bảo an toàn cho trẻ mầm non tại quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh vẫn còn nhiều bất cập. Bài viết trình bày kết quả khảo sát mức độ thực hiện các chức năng quản lí hoạt động đảm bảo an toàn cho trẻ ở địa phương này. Đây sẽ là cơ sở thực tiễn quan trọng cho việc đề xuất các biện pháp quản lí công tác này hiệu quả trong thời gian tới.
Từ khóa: Thực trạng, quản lí, đảm bảo, an toàn, trường mầm non

54. THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC KHU VỰC NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG VÀ MỘT SỐ ĐỀ XUẤT

54. THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC KHU VỰC NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG VÀ MỘT SỐ ĐỀ XUẤT

 10:44 15/09/2020

Tóm tắt: Hiện nay, quan điểm về phát triển nguồn nhân lực của tỉnh An Giang tập trung cho quá trình phát triển nhân lực một cách toàn diện cả về trí lực, thể lực, tâm lực; thực hiện đồng bộ giữa đào tạo, bồi dưỡng với đổi mới công tác tuyển dụng, đánh giá, sử dụng và xây dựng chính sách thu hút, động viên người lao động; phát huy thời kì dân số vàng để phát triển kinh tế - xã hội tỉnh An Giang trong giai đoạn 2011-2020 và những năm tiếp theo. Bài viết nghiên cứu thực trạng chất lượng lượng nguồn nhân lực khu vực nông thôn ở tỉnh An Giang, làm sơ sở để đưa ra giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực nông thôn ở tỉnh này. Từ những kết quả khảo sát thu được ở trên, theo chúng tôi, để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực nông thôn tỉnh An Giang cần có các chính sách về dạy nghề, giúp thu hẹp khoảng cách giữa người nông dân và công nghệ mới, có những chính sách kinh tế kích cầu đối với lao động có kĩ năng, có tay nghề ở khu vực nông thôn.
Từ khóa: nguồn nhân lực, khu vực nông thôn, tỉnh An Giang, thực trạng

44. THỰC TRẠNG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM, HƯỚNG NGHIỆP THEO ĐỊNH HƯỚNG GIÁO DỤC STEAM CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Ở THÀNH PHỐ HÀ NỘI

44. THỰC TRẠNG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM, HƯỚNG NGHIỆP THEO ĐỊNH HƯỚNG GIÁO DỤC STEAM CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Ở THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 10:43 15/09/2020

Tóm tắt: Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp đang dần trở thành hoạt động bắt buộc đối với quá trình giáo dục học sinh hiện nay. Bài viết phân tích thực trạng ứng dụng mô hình giáo dục STEAM vào tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp cho học sinh tại các trường trung học phổ thông tại Hà Nội. Kết quả đánh giá thực trạng này sẽ là cơ sở đề xuất biện pháp góp phần nâng cao hiệu quả đối với công tác tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp trong bối cảnh đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục.
Từ khóa: Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp; giáo dục STEAM, học sinh trung học phổ thông, thực trạng

3. THỰC TRẠNG QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGƯỜI HỌC Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HUYỆN ĐAM RÔNG, TỈNH LÂM ĐỒNG

3. THỰC TRẠNG QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGƯỜI HỌC Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HUYỆN ĐAM RÔNG, TỈNH LÂM ĐỒNG

 15:35 11/09/2020

Tóm tắt: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao được Đảng ta xác định là khâu đột phá chiến lược cho sự phát triển kinh tế - xã hội. Giáo dục và Đào tạo được coi là khâu then chốt, quyết định chất lượng nguồn nhân lực. Bài viết trình bày kết quả khảo sát thực trạng quản lí hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi theo hướng phát triển năng lực người học ở các trường trung học phổ thông ở huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng. Kết quả khảo sát cho thấy, cán bộ quản lí và giáo viên có nhận thức tốt về vai trò của hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi. Công tác tổ chức, chỉ đạo cũng như kiểm tra, đánh giá hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi theo hướng phát triển năng lực người học cũng được quan tâm và thực hiện đồng bộ nhằm nâng cao chất lượng bồi dưỡng.
Từ khóa: thực trạng, phát triển năng lực, trung học phổ thông, học sinh giỏi.

59. THỰC TRẠNG QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

59. THỰC TRẠNG QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

 11:07 05/08/2020

Tóm tắt: Để Giáo dục kĩ năng sống cho sinh viên đạt hiệu quả thì công tác quản lí hoạt động giáо dục kĩ năng sống cho sinh viên có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Bài viết trình bày kết quả khảo sát thực trạng nhận thức và thực hineje các chức năng quản lí hоạt động giáо dục kĩ năng sống chо sinh viên Trường Đại học Hồng Đức. Kết quả cho thấy, công tác quản lí chú trọng nhiều ở việc xây dựng kế hоạch, còn hạn chế ở quá trình tổ chức thực hiện, kiểm trа, đánh giá kết quả giáо dục kĩ năng sống chо sinh viên. Vì vậy, để giúp sinh viên có khả năng tự lập thân, lập nghiệp, thích ứng với sự thay đổi và yêu cầu ngày càng cao của xã hội hiện đại, Nhà trường cần có những biện pháp quản lí giáо dục kĩ năng sống khoa học, phù hợp với thực tiễn, góp phần nhằm nâng cао kĩ năng sống, chuẩn đầu ra chо sinh viên.
Từ khóa: Thực trạng, quản lí, kĩ năng sống, sinh viên

63. THỰC TRẠNG QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP TIẾNG ANH CỦA SINH VIÊN MỘT SỐ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHÔNG CHUYÊN NGỮ Ở HÀ NỘI ĐÁP ỨNG CHUẨN ĐẦU RA

63. THỰC TRẠNG QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP TIẾNG ANH CỦA SINH VIÊN MỘT SỐ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHÔNG CHUYÊN NGỮ Ở HÀ NỘI ĐÁP ỨNG CHUẨN ĐẦU RA

 11:07 05/08/2020

Tóm tắt: Quản lí hoạt động học của sinh viên có nội dung, yêu cầu cụ thể, vì vậy cần phải tăng cường việc kiểm tra, đánh giá hoạt động của sinh viên và hoạt động dạy của giảng viên. Chất lượng đào tạo nói chung, dạy học nói riêng không chỉ phụ thuộc vào chất lượng giảng dạy của giảng viên mà phụ thuộc chủ yếu, phần lớn vào ý thức và kết quả học tập của sinh viên, đây cũng là cơ sở để đánh giá công tác quản lí của hoạt động dạy học trong nhà trường. Bài viết nghiên cứu thực trạng làm tiền đề đề xuất biện pháp góp phần nâng cao hiệu quả dạy học tiếng Anh và chất lượng đào tạo ở các trường đại học, đáp ứng yêu cầu toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế hiện nay.
Từ khóa: thực trạng, quản lí, hoạt động học tập, tiếng Anh, sinh viên, chuẩn đầu ra

33. THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY TRONG DẠY HỌC TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG CHO SINH VIÊN CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

33. THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY TRONG DẠY HỌC TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG CHO SINH VIÊN CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

 10:30 05/08/2020

Tóm tắt: Trước xu thế đổi mới giáo dục và đào tạo gắn liền với sự phát triển của công nghệ thông tin và truyền thông, nghiên cứu thực trạng để làm cơ sở đề ra các biện pháp ứng dụng điện toán đám mây đổi mới hoạt động dạy học học phần Tin học đại cương cho sinh viên Cao đẳng Sư phạm là việc làm cần thiết. Bài viết phân tích thực trạng ứng dụng điện toán đám mây trong dạy học Tin học đại cương cho sinh viên Cao đẳng Sư phạm với địa bàn nghiên cứu là các trường cao đẳng sư phạm ở các tỉnh vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Kết quả cho thấy, cần thiết phải nghiên cứu và đề xuất được các nguyên tắc và tiến trình ứng dụng điện toán đám mây trong dạy học Tin học đại cương một cách có hiệu quả để góp phần nâng cao hiệu quả học tập học phần cho sinh viên
Từ khóa: Thực trạng, ứng dụng điện toán đám mây trong dạy học, Tin học đại cương, Cao đẳng Sư phạm

33. THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ DẠY VÀ HỌC TIẾNG ANH KHÔNG CHUYÊN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIÊN GIANG

33. THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ DẠY VÀ HỌC TIẾNG ANH KHÔNG CHUYÊN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIÊN GIANG

 16:42 29/07/2020

Tóm tắt: Để đảm bảo chất lượng dạy và học tiếng Anh đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội, cần thiết phải thu thập thông tin phản hồi của người học để có những điều chỉnh phù hợp. Bài viết khảo sát thực trạng và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả dạy và học Tiếng Anh không chuyên tại trường Đại học Kiên Giang. Kết quả khảo sát cho thấy, thực trạng dạy - học Tiếng Anh không chuyên tại trường được đánh giá ở mức tương đối khá. Kết quả phân tích định tính cũng cho thấy một số điểm mạnh, hạn chế liên quan đến người dạy, người học và điều kiện dạy - học cũng như ý kiến đề xuất nhằm nâng cao kết quả dạy - học. Các giải pháp đã đề xuất nếu được thực hiện một cách đồng bộ sẽ nâng cao chất lượng dạy và học Tiếng Anh không chuyên tại nhà trường.
Từ khóa: thực trạng, giải pháp, hiệu quả dạy và học, Tiếng Anh không chuyên, Đại học Kiên Giang.

2. THỰC TRẠNG QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ TRẺ TRONG GIAI ĐOẠN CHUYỂN TIẾP TỪ MẦM NON LÊN TIỂU HỌC TẠI CÁC TRƯỜNG MẦM NON QUẬN TÂN BÌNH, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

2. THỰC TRẠNG QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ TRẺ TRONG GIAI ĐOẠN CHUYỂN TIẾP TỪ MẦM NON LÊN TIỂU HỌC TẠI CÁC TRƯỜNG MẦM NON QUẬN TÂN BÌNH, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 18:36 28/07/2020

Tóm tắt: Trong thực tế hiện nay, việc hỗ trợ trẻ trong giai đoạn chuyển tiếp chưa được quan tâm một cách đầy đủ. Mức độ quan tâm cũng khác nhau đối với mỗi nhóm đối tượng riêng biệt - trẻ em ở thành phố và nông thôn, miền núi và vùng khó khăn. Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu thực trạng quản lí hoạt động hỗ trợ trẻ trong giai đoạn chuyển tiếp từ mầm non lên tiểu học tại các trường mầm non quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả nghiên cứu là cơ sở thực tiển để đề xuất các biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động tại các trường mầm non này.
Từ khóa: Thực trạng, quản lí, hỗ trợ trẻ, giai đoạn chuyển tiếp.

7. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP CỦA SINH VIÊN NGÀNH SƯ PHẠM KĨ THUẬT

7. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP CỦA SINH VIÊN NGÀNH SƯ PHẠM KĨ THUẬT

 16:22 15/06/2020

Tóm tắt: Giáo dục hướng nghiệp là hoạt động quan trọng ở trường phổ thông với mục đích giúp học sinh chọn ngành nghề một cách đúng đắn; tuy nhiên, kết quả thực hiện vẫn còn nhiều hạn chế. Một trong các nguyên nhân đó là năng lực giáo dục hướng nghiệp của giáo viên, trong đó có giáo viên môn Công nghệ vẫn còn chưa cao, quá trình đào tạo sinh viên chưa chú trọng phát triển năng lực này của sinh viên. Bài viết phân tích thực trạng năng lực giáo dục hướng nghiệp của giáo viên môn Công nghệ ở trường phổ thông, thực trạng năng lực giáo dục hướng nghiệp và phát triển năng lực giáo dục hướng nghiệp của sinh viên ngành Sư phạm kĩ thuật.
Từ khóa: thực trạng, phát triển, năng lực giáo dục hướng nghiệp, sinh viên, Sư phạm kĩ thuật

69. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HÀNH DẠY HỌC CHO SINH VIÊN TOÁN TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM KHĂNG KHẨY, TỈNH XIÊNG KHOẢNG, NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO

69. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HÀNH DẠY HỌC CHO SINH VIÊN TOÁN TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM KHĂNG KHẨY, TỈNH XIÊNG KHOẢNG, NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO

 15:43 29/05/2020

Tóm tắt: Giáo dục ở nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển nguồn nhân lực cho đất nước. Tuy nhiên, hiện nay việc tổ chức thực hành dạy học cho sinh viên sư phạm Toán ở Trường Cao đẳng Sư phạm Khăng Khẩy còn gặp những khó khăn nhất định, chưa đáp ứng được những yêu cầu trong tình hình mới. Bài viết đề cập thực trạng và đề xuất một số biện pháp nâng cao hiệu quả thực hành dạy học cho sinh viên Toán Trường Cao đẳng Sư phạm Khăng Khẩy, tỉnh Xiêng Khoảng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.
Từ khóa: Thực hành dạy học, thực trạng, Trường Cao đẳng Sư phạm Khăng Khẩy

11. MỐI QUAN HỆ GIỮA NGƯỜI HỌC NGHỀ VỚI TRƯỜNG DẠY NGHỀ VÀ DOANH NGHIỆP - NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA Ở TỈNH KON TUM HIỆN NAY

11. MỐI QUAN HỆ GIỮA NGƯỜI HỌC NGHỀ VỚI TRƯỜNG DẠY NGHỀ VÀ DOANH NGHIỆP - NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA Ở TỈNH KON TUM HIỆN NAY

 16:09 26/05/2020

Tóm tắt: Xuất phát từ thực trạng công tác đào tạo nghề, nhu cầu của người học và thị trường lao động ở Kon Tum hiện nay, bài viết tập trung khai thác những bất cập và mâu thuẫn trong công tác đào tạo với nhu cầu của người học và doanh nghiệp, trên cơ sở đó, đề xuất một số giải pháp cho cả 3 bên trong việc thực hiện có hiệu quả mối quan hệ giữa người học - cở sở đào tạo và doanh nghiệp ở Kon Tum trong bối cảnh hiện nay.
Từ khóa: mối quan hệ, người học nghề, trường dạy nghề, doanh nghiệp, thực trạng, giải pháp.

03. Thực trạng quản lí đào tạo nghề ở các trường trung cấp ngành giao thông vận tải đáp ứng nhu cầu xã hội

03. Thực trạng quản lí đào tạo nghề ở các trường trung cấp ngành giao thông vận tải đáp ứng nhu cầu xã hội

 21:48 29/03/2020

Tóm tắt: Tăng cường hiệu quả hoạt động đào tạo nghề ở các trường trung cấp là một trong những biện pháp quan trọng nhằm thực hiện chủ trương phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao của Đảng và Nhà nước. Vì vậy, cần phải có các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nghề nói chung và đào tạo nghề tại các trường trung cấp ngành Giao thông vận tải nói riêng dựa trên cơ sở thực trạng vấn đề này hiện nay. Bài viết phân tích thực trạng quản lí đào tạo nghề ở các trường trung cấp ngành Giao thông vận tải đáp ứng nhu cầu xã hội để làm cơ sở đề xuất các biện pháp nâng cao chất lượng quản lí đào tạo nghề.
Từ khóa: thực trạng, quản lí, đào tạo nghề, ngành Giao thông vận tải, nhu cầu xã hội.

11. Thực trạng dạy học phát triển năng lực thực hành Sinh học cho học sinh chuyên sinh ở các trường trung học phổ thông

11. Thực trạng dạy học phát triển năng lực thực hành Sinh học cho học sinh chuyên sinh ở các trường trung học phổ thông

 22:34 09/02/2020

Tóm tắt: Thực hành là một phần quan trọng đối với quá trình dạy học các môn khoa học tự nhiên nói chung và đối với bộ môn Sinh học nói riêng. Việc phát triển năng lực thực hành Sinh học đối với học sinh chuyên Sinh là yêu cầu tất yếu đối với hệ giáo dục đặc biệt này. Trong bài báo này, chúng tôi đề cập đến thực trạng trong nhận thức của giáo viên về việc thực hiện nội dung thực hành chuyên Sinh và đánh giá thực trạng các kĩ năng thực hành Sinh học của học sinh chuyên Sinh lớp 11 hiện nay, từ đó xác định sự phù hợp và những vấn đề còn bất cập trong nội dung chương trình đối với việc dạy học hình thành, phát triển năng lực thực hành cho học sinh chuyên Sinh.
Từ khóa: Năng lực thực hành, thực hành Sinh học, thực trạng, học sinh chuyên.

07. Thực trạng stress của học viên Trường Sĩ quan Lục quân 1

07. Thực trạng stress của học viên Trường Sĩ quan Lục quân 1

 11:18 20/01/2020

Tóm tắt: Hoạt động học tập và rèn luyện của học viên trường Sĩ quan Lục quân 1 là một loại hình hoạt động đặc biệt, diễn ra với cường độ lớn, đòi hỏi sự hao tổn rất lớn về thể lực và trí tuệ dẫn đến học viên dễ bị stress. Khi học viên bị stress sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe, kết quả học tập và rèn luyện không cao; từ đó, ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo cán bộ. Bài viết phân tích thực trạng stress ở học viên Trường Sĩ Quan Lục quân 1 làm cơ sở phòng ngừa và khắc phục stress cho học viên.
Từ khóa: Stress, học viên Trường Sĩ quan Lục quân 1, thực trạng.

03. Thực trạng quản lí hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ từ 12-36 tháng tuổi ở các trường mầm non công lập Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

03. Thực trạng quản lí hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ từ 12-36 tháng tuổi ở các trường mầm non công lập Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

 11:02 20/01/2020

Tóm tắt: Bài viết trình bày kết quả khảo thực trạng lập kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và đảm bảo các điều kiện hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ từ 12-36 tháng tuổi trên 17 cán bộ quản lí, 130 giáo viên của 06 trường mầm non công lập Quận 10, TP. Hồ Chí Minh. Kết quả nghiên cứu có ý nghĩa thực tiễn trong việc đề xuất các biện pháp quản lí hoạt động này một cách hiệu quả trong thời gian tới.
Từ khóa: thực trạng, quản lí, chăm sóc trẻ, nuôi dưỡng trẻ, trẻ 12-36 tháng tuổi.

03. Thực trạng quản lí tài chính trong các trường trung học phổ thông hiện nay

03. Thực trạng quản lí tài chính trong các trường trung học phổ thông hiện nay

 22:39 04/01/2020

Tóm tắt: Hiện nay, công tác quản lí tài chính trong các trường trung học phổ thông công lập theo hướng tăng quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm đã đạt được những kết quả nhất định, song vẫn còn bộc lộ một số hạn chế. Bài viết phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động quản lí tài chính trong các trường trung học phổ thông để dựa vào đó các trường có thể đề xuất các biện pháp nhằm hoàn thiện hoạt động quản lí tài chính, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lí nhà trường nói chung, quản lí tài chính nói riêng, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục.
Từ khóa: Thực trạng, quản lí tài chính, hoạt động quản lí tài chính, trường trung học phổ thông.

08. Thực trạng dạy học môn Công nghệ ở trường trung học cơ sở tại một số tỉnh Bắc Trung bộ Việt Nam

08. Thực trạng dạy học môn Công nghệ ở trường trung học cơ sở tại một số tỉnh Bắc Trung bộ Việt Nam

 15:07 04/01/2020

Tóm tắt: Trong nghiên cứu này, chúng tôi khảo sát ý kiến của 118 giáo viên dạy môn công nghệ ở 115 trường trung học cơ sở trên địa bàn 3 tỉnh thuộc khu vực Bắc Trung Bộ: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh nhằm thu thập số liệu về thực trạng đội ngũ giáo viên dạy môn Công nghệ, chương trình môn Công nghệ trung học cơ sở và cơ sở vật chất phục vụ dạy học ở các trường trung học cơ sở. Số liệu thu thập được có thể dùng làm cơ sở cho đổi mới giáo dục phổ thông, đổi mới giáo dục đại học. Qua đó, nghiên cứu cũng chỉ ra một số giải pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Công nghệ ở trường trung học cơ sở trong giai đoạn tới.
Từ khóa: Công nghệ, trung học cơ sơ, thực trạng, giáo viên.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây