16. PHÁT TRIỂN PHÒNG HỌC BỘ MÔN Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2018

16. PHÁT TRIỂN PHÒNG HỌC BỘ MÔN Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2018

 16:28 22/05/2020

Tóm tắt: Chương trình giáo dục mới chú trọng đến việc phát triển năng lực của học sinh; do đó, nội dung chương trình đòi hỏi giáo viên phải tăng cường đổi mới hình thức và phương pháp dạy học. Để đáp ứng yêu cầu đổi mới này, cần phải tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học; trong đó, có việc phát triển phòng học bộ môn bởi nó có ý nghĩa quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục. Bài báo đề xuất một số biện pháp mang tính định hướng trong việc phát triển phòng học bộ môn ở các trường trung học cơ sở nhằm đáp ứng yêu cầu Chương trình giáo dục phổ thông 2018.
Từ khóa: Phòng học bộ môn, thiết bị dạy học, trung học cơ sở, đổi mới giáo dục.

5. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả quản lí thiết bị dạy học ở trường cao đẳng sư phạm trung ương

5. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả quản lí thiết bị dạy học ở trường cao đẳng sư phạm trung ương

 14:44 01/03/2017

Quản lí thiết bị trường học là quản lí một trong những thành tố của quá trình dạy học. Thực hiện tốt công tác này sẽ tạo bước chuyển biến cơ bản trong quản lí giáo dục và nâng cao chất lượng giáo dục, thúc đẩy bước chuyển biến sự nghiệp phát triển giáo dục phát triển toàn diện. Bài báo đưa ra một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lí thiết bị dạy học ở Trường Cao đẳng sư phạm trung ương.

25. Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lí và sử dụng thiết bị dạy học trong nhà trường hiện nay

25. Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lí và sử dụng thiết bị dạy học trong nhà trường hiện nay

 14:52 09/02/2017

Bài báo trình bày một số biện pháp nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ quản lí và sử dụng thiết bị dạy học trong nhà trường hiện nay.

15. Định hướng sử dụng thiết bị dạy học môn Toán ở trường phổ thông

15. Định hướng sử dụng thiết bị dạy học môn Toán ở trường phổ thông

 16:18 07/01/2017

Bài báo đề xuất một số định hướng sử dụng thiết bị dạy học có hiệu qủa nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn Toán ở trường phổ thông qua nghiên cứu và thực nghiệm.

21. Một số nguyên tắc cơ bản sử dụng phương tiện, thiết bị dạy học trong dạy học Địa lí ở trường phổ thông

21. Một số nguyên tắc cơ bản sử dụng phương tiện, thiết bị dạy học trong dạy học Địa lí ở trường phổ thông

 17:01 26/09/2016

Tóm tắt: Dạy học nói chung, dạy học Địa lí nói riêng ở trường phổ thông hiện nay không thể tách rời các phương tiện, thiết bị dạy học. Đặc biệt với sự bùng nổ của công nghệ thông tin, các phương tiện, thiết bị dạy học hiện đại lại càng có vai trò quan trọng, góp phần đổi mới phương pháp dạy và học bộ môn Địa lí ở trường phổ thông.
Từ khóa: phương tiện, thiết bị dạy học, Địa lí, trường phổ thông.

16. Khai thác thiết bị dạy học môn Công nghệ gắn với nhiệm vụ hướng nghiệp ở trường phổ thông

16. Khai thác thiết bị dạy học môn Công nghệ gắn với nhiệm vụ hướng nghiệp ở trường phổ thông

 16:14 15/09/2016

Đối với môn Công nghệ ở trường phổ thông, thiết bị dạy học là một phương tiện để liên hệ kiến thức trong nhà trường với thực tiễn lao động sản xuất. Giáo viên Công nghệ cần khai thác tối đa đặc điểm này để thực hiện nhiệm vụ hướng nghiệp cho học sinh. Qua môn học, giáo viên giới thiệu ý nghĩa ứng dụng các kiến thức vào hoạt động sản xuất và xã hội cũng như tầm quan trọng của các kiến thức môn học vào sự hình thành và phát triển những nghề nghiệp có liên quan. Trong quá trình tìm hiểu nghề, ở học sinh sẽ xuất hiện và phát triển hứng thú nghề nghiệp. Đó cũng chính là việc thực hiện nhiệm vụ hướng nghiệp trong trường phổ thông, góp phần thực hiện chiến lược đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục hiện nay.

10. Nâng cao hiệu quả dạy học thực hành thí nghiệm góp phần phát triển năng lực sáng tạo của học sinh

10. Nâng cao hiệu quả dạy học thực hành thí nghiệm góp phần phát triển năng lực sáng tạo của học sinh

 08:47 15/09/2016

Thiết bị dạy học là công cụ hỗ trợ hiệu quả nhất trong giờ dạy học, làm cho tiết học trở nên sinh động, dễ hiểu. Lí thuyết kết hợp với thực hành giúp cho học sinh nhớ kiến thức lâu và sâu hơn, việc học từ đó trở nên nhẹ nhàng, hiệu quả. Vì vậy, rèn luyện năng lực tư duy, sáng tạo cho học sinh trong dạy học ở trung học phổ thông cần thực hiện các giải pháp đồng bộ; trong đó, nâng cao hiệu quả dạy học thực hành thí nghiệm là một trong những giải pháp quan trọng.

9. Giải pháp quản lí nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị dạy học trong trường đại học hiện nay

9. Giải pháp quản lí nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị dạy học trong trường đại học hiện nay

 17:28 22/08/2016

Bài báo trình bày vai trò của thiết bị dạy học trong công tác đào tạo nghề ở trường đại học; công tác quản lí sử dụng thiết bị dạy học trong trường đại học hiện nay; một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị dạy học trong giai đoạn hiện nay.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Mừng Đảng mừng xuân
Chúc mừng năm mới
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây