2. THỰC TRẠNG THIẾT KẾ BÀI HỌC TIẾNG VIỆT LỚP 1 CỦA GIÁO VIÊN TIỂU HỌC

2. THỰC TRẠNG THIẾT KẾ BÀI HỌC TIẾNG VIỆT LỚP 1 CỦA GIÁO VIÊN TIỂU HỌC

 03:47 19/04/2021

Tóm tắt: Đổi mới và phát triển giáo dục đang là vấn đề được Đảng và Nhà nước ta quan tâm nhiều hiện nay. Việc phát triển kĩ năng thiết kế bài học, đặc biệt là thiết kế bài học Tiếng Việt lớp 1 có vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả các tiết dạy của giáo viên. Bài báo phân tích thực trạng thiết kế bài học Tiếng Việt lớp 1 của giáo viên để đánh giá và xây dựng các biện pháp nhằm phát triển kĩ năng thiết kế bài học Tiếng Việt lớp 1 theo Chương trình môn Ngữ văn 2018 góp phần nâng cao chất lượng dạy và học ở trường tiểu học. Kết quả nghiên cứu là kênh thông tin hữu ích dành cho giáo viên tham khảo để thiết kế kế hoạch bài học theo định hướng phát triển năng lực đáp ứng yêu cầu của Chương trình Giáo dục phổ thông mới.
Từ khóa: bài học, thiết kế bài học, tiểu học, Tiếng Việt 1, môn Ngữ văn

12. Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy học phần Vẽ kĩ thuật thông qua trải nghiệm theo vòng quy nạp cho sinh viên cao đẳng ngành Cơ khí

12. Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy học phần Vẽ kĩ thuật thông qua trải nghiệm theo vòng quy nạp cho sinh viên cao đẳng ngành Cơ khí

 04:32 06/03/2019

Tóm tắt: Bài viết giới thiệu công nghệ dạy học, phương pháp dạy học, áp dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, giảng dạy lấy người học làm trung tâm, học tập theo kinh nghiệm, học tập theo quy nạp các học phần cơ sở kĩ thuật ngành cơ khí theo chu kì quy nạp; ứng dụng công nghệ thông tin và những tiến bộ của lí luận dạy học để thiết kế các bài học theo vòng quy nạp trong học phần Vẽ kĩ thuật cho sinh viên cao đẳng ngành Cơ khí tại các trường cao đẳng, kĩ thuật.
Từ khóa: Thiết kế bài học, vòng quy nạp, học tập theo kinh nghiệm, tiếp cận có sự tham gia, vẽ kĩ thuật.

40. Thiết kế các bài học theo vòng quy nạp trong học phần Cơ kĩ thuật cho sinh viên ngành Cơ khí tại các trường cao đẳng kĩ thuật

40. Thiết kế các bài học theo vòng quy nạp trong học phần Cơ kĩ thuật cho sinh viên ngành Cơ khí tại các trường cao đẳng kĩ thuật

 10:52 26/10/2018

Tóm tắt: Bài viết giới thiệu công nghệ dạy học, phương pháp dạy học, áp dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, giảng dạy lấy người học làm trung tâm, học tập theo kinh nghiệm, học tập theo quy nạp các học phần cơ sở kĩ thuật ngành cơ khí theo chu kì quy nạp. Ứng dụng công nghệ thông tin và những tiến bộ của lí luận dạy học trong thiết kế kịch bản kế hoạch sư phạm để thiết kế các bài học theo vòng quy nạp trong học phần Cơ kĩ thuật cho sinh viên ngành Cơ khí tại các trường cao đẳng, kĩ thuật.
Từ khóa: Thiết kế bài học, vòng quy nạp, học tập theo kinh nghiệm, tiếp cận có sự tham gia, ngành cơ khí.

41. Thiết kế bài học theo vòng quy nạp các học phần Cơ sở kĩ thuật cho sinh viên cao đẳng ngành Cơ khí

41. Thiết kế bài học theo vòng quy nạp các học phần Cơ sở kĩ thuật cho sinh viên cao đẳng ngành Cơ khí

 23:02 18/09/2018

Tóm tắt: Bài viết giới thiệu công nghệ dạy học, phương pháp dạy học, áp dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, giảng dạy lấy người học làm trung tâm, học tập theo kinh nghiệm, học tập theo quy nạp các học phần cơ sở kĩ thuật ngành cơ khí theo chu kì quy nạp. Ứng dụng công nghệ thông tin và những tiến bộ của lí luận dạy học trong thiết kế kịch bản kế hoạch sư phạm để dạy các kĩ thuật nguyên tố cơ bản thông qua học theo chu kì quy nạp.
Từ khóa: Thiết kế bài học, vòng quy nạp, học tập theo kinh nghiệm, tiếp cận có sự tham gia, ngành cơ khí.

51. THIẾT KẾ BÀI HỌC THEO HƯỚNG TÍCH CỰC HÓA HỌC TẬP CỦA NGƯỜI HỌC TRONG DẠY HỌC CÁC MÔN VĂN HÓA Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỆ THUẬT HÀ NỘI

51. THIẾT KẾ BÀI HỌC THEO HƯỚNG TÍCH CỰC HÓA HỌC TẬP CỦA NGƯỜI HỌC TRONG DẠY HỌC CÁC MÔN VĂN HÓA Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỆ THUẬT HÀ NỘI

 02:20 30/06/2018

Tóm tắt: Bài viết phân tích bản chất của dạy học và phương pháp dạy học tích cực hóa. Trên cơ sở đó, đề xuất quy trình thiết kế bài học tích cực hóa học tập của người học trong dạy học các môn văn hóa ở Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội.
Từ khóa: Tích cực hóa học tập, thiết kế bài học, học tích cực, cao đẳng nghệ thuật.

15. Mô hình thiết kế bài học môn Giáo dục học theo quan điểm sư phạm tích hợp

15. Mô hình thiết kế bài học môn Giáo dục học theo quan điểm sư phạm tích hợp

 04:07 19/10/2017

Tóm tắt: Thiết kế bài học môn Giáo dục học theo quan điểm sư phạm tích hợp là cơ sở để phát triển năng lực nghề nghiệp cho sinh viên thông qua việc thực hiện các nhiệm vụ gắn liền với thực tiễn. Trong bài viết, tác giả không chỉ phân tích, đánh giá các khái niệm và đặc điểm bài học, thiết kế bài học, thiết kế bài học tích hợp mà còn làm sáng tỏ được quy trình, mô hình và cấu trúc thiết kế bài học môn Giáo dục học theo quan điểm sư phạm tích hợp ở trường đại học sư phạm.
Từ khóa: Bài học, thiết kế bài học, Giáo dục học, thiết kế bài học theo quan điểm sư phạm tích hợp.

55.	Đề xuất quy trình xây dựng chủ đề tích hợp trong dạy học toán ở trường phổ thông

55. Đề xuất quy trình xây dựng chủ đề tích hợp trong dạy học toán ở trường phổ thông

 08:53 23/07/2017

Trên cơ sở tham khảo về phát triển các chủ đề tích hợp ở một số quốc gia, bài viết đề xuất quá trình thiết kế các chủ đề tích hợp trong dạy học toán tại trường học. Quá trình này giúp giáo viên dễ dàng thay đổi phương pháp giảng dạy với mục đích nâng cao chất lượng giảng dạy môn Toán ở trường học.

34. Những nghiên cứu về thiết kế bài học theo quan điểm sư phạm tích hợp

34. Những nghiên cứu về thiết kế bài học theo quan điểm sư phạm tích hợp

 03:36 13/07/2017

Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu về thiết kế bài học và thiết kế bài học theo quan điểm sư phạm tích hợp trong giai đoạn hiện nay.

66. Thực trạng kĩ năng thiết kế bài học theo lí thuyết kiến tạo của sinh viên ngành sư phạm tiểu học

66. Thực trạng kĩ năng thiết kế bài học theo lí thuyết kiến tạo của sinh viên ngành sư phạm tiểu học

 03:23 01/03/2017

Bài báo trình bày về thực trạng nhận thức và kĩ năng của sinh viên ngành giáo dục tiểu học về học tập kiến tạo và thiết kế bài giảng theo lí thuyết kiến tạo.

8. Khảo sát ban đầu về rèn luyện kĩ năng thiết kế bài học cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học ở Trường Đại học Vinh

8. Khảo sát ban đầu về rèn luyện kĩ năng thiết kế bài học cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học ở Trường Đại học Vinh

 00:28 13/08/2016

Bài báo trình bày về thực trạng rèn luyện kĩ năng thiết kế bài học cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học tại Trường Đại học Vinh (về nội dung chương trình, phương thức rèn luyện nghề, kĩ năng thiết kế bài học; đánh giá kết quả rèn luyện kĩ năng thiết kế bài học cho sinh viên) và đưa ra một số ý kiến đề xuất.

9. Thực trạng nhận thức của giảng viên về rèn luyện kĩ năng thiết kế bài học theo lí thuyết kiến tạo cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học

9. Thực trạng nhận thức của giảng viên về rèn luyện kĩ năng thiết kế bài học theo lí thuyết kiến tạo cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học

 12:41 14/07/2016

Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu khảo sát về nhận biết của giáo viên về học tập kiến tạo: quan niệm của giáo viên về học tập kiến tạo; nhận thức của giáo viên về đặc trưng của học tập kiến tạo; về đơn vị bài học; kĩ năng thiết kế bài học kiến tạo và rèn luyện kĩ năng thiết kế bài học kiến tạo; điều kiện hỗ trợ, rèn luyện kĩ năng thiết kế bài học theo lí thuyết kiến tạo cho sinh viên.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây