2. GIÁO DỤC TINH THẦN THI ĐUA YÊU NƯỚC CHO THANH NIÊN VIỆT NAM HIỆN NAY THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

2. GIÁO DỤC TINH THẦN THI ĐUA YÊU NƯỚC CHO THANH NIÊN VIỆT NAM HIỆN NAY THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

 18:50 07/04/2019

Tóm tắt: Trong di sản tư tưởng Hồ Chí Minh, bồi dưỡng, phát triển thế hệ thanh niên yêu nước luôn nhận được sự quan tâm sâu sắc, tỉ mỉ của Người. Từ Bản án chế độ thực dân Pháp (1925) đến Di chúc (1969), Hồ Chí Minh đều gửi gắm các quan điểm, tư tưởng dành cho “Thanh niên Việt Nam”, “thế hệ cách mạng đời sau”; những kì vọng, tình cảm nhằm khơi dậy lòng yêu nước, trí tuệ, bản lĩnh của lực lượng thanh niên Việt Nam đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp. Trong công cuộc đổi mới, nguồn nhân lực thanh niên giữ một vị trí rất quan trọng; do đó, việc giáo dục tinh thần thi đua yêu nước cho lực lượng thanh niên Việt Nam theo tấm gương tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh là vấn đề khoa học, thiết thực.
Từ khoá: Giáo dục tư tưởng, giáo dục lối sống, thi đua yêu nước, thanh niên.

01. Quan điểm của Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước và những giá trị cho Việt Nam hiện nay

01. Quan điểm của Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước và những giá trị cho Việt Nam hiện nay

 22:25 22/12/2018

Tóm tắt: Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho Đảng và dân tộc ta cả một hệ thống lí luận cách mạng vô giá. Quan điểm về thi đua yêu nước là một trong những nội dung ấy, cụ thể là các vấn đề: mục đích, lực lượng, nội dung, phương pháp thi đua yêu nước. Mặc dù thời gian đã lùi xa, nhưng những quan điểm đó vẫn còn nguyên giá trị. Bài viết này trình bày một số phân tích để làm rõ hơn quan điểm của Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước và những giá trị cần được tiếp tục phát triển và phát huy trong giai đoạn hiện nay.
Từ khoá: Hồ Chí Minh, thi đua yêu nước, giá trị.

31. Tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước

31. Tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước

 08:56 31/03/2017

Tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước vần còn nguyên giá trị khoa học, giá trị lịch sử, giá trị thực tiễn đối với việc giáo dục tinh thần thi đua yêu nước cho thanh niên trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nay. Áp dụng những tư tưởng Hồ Chí Minh - thi đua yêu nước để giáo dục thanh niên thi đua yêu nước.

9. Tổ chức hoạt động ngoại khóa nhằm giáo dục thi đua yêu nước cho thanh niên

9. Tổ chức hoạt động ngoại khóa nhằm giáo dục thi đua yêu nước cho thanh niên

 14:09 26/08/2016

Tóm tắt: Hoạt động ngoại khóa là hình thức hoạt động có kế hoạch, có mục đích theo nguyên tắc tự nguyện dưới sự hướng dẫn, tổ chức của nhà giáo dục nhằm mở rộng, nâng cao hiểu biết về thi đua yêu nước và phát huy tinh thần thi đua yêu nước cho thanh niên. Bài báo trình bày cách thức tổ chức hoạt động ngoại khóa như hội thảo với chủ đề thanh niên với thi đua yêu nước; cuộc thi tìm hiểu về luật thi đua khen thưởng; hoạt động giao lưu với các cơ quan đơn vị, cá nhân điển hình tiên tiến.
Từ khóa: tổ chức, hoạt động, ngoại khóa, giáo dục, thi đua yêu nước, thanh niên.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây