47. SỬ DỤNG GOOGLE FORMS TRONG DẠY HỌC TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN NĂM THỨ HAI KHÔNG CHUYÊN NGỮ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ

47. SỬ DỤNG GOOGLE FORMS TRONG DẠY HỌC TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN NĂM THỨ HAI KHÔNG CHUYÊN NGỮ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ

 17:20 04/09/2019

Tóm tắt: Trong thời đại cách mạng công nghệ 4.0 hiện nay, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy là thiết yếu đối với mỗi giảng viên. Công nghệ thông tin đã góp phần thúc đẩy quá trình đổi mới phương pháp dạy học; tạo môi trường rộng mở cho việc học tập và từ đó nâng cao chất lượng dạy học. Bài viết giới thiệu tính năng và hiệu quả của Google Forms (còn gọi là Google Biểu mẫu) trong giảng dạy tiếng Anh tại một lớp học cụ thể ở Trường Đại học Hoa Lư. Kết quả nghiên cứu cho thấy, việc sử dụng Google Forms đã mang lại hiệu quả tích cực trong việc giảng dạy và học tập của giảng viên và sinh viên.
Từ khoá: Google Forms, dạy học, tiếng Anh, công nghệ thông tin, Trường Đại học Hoa Lư.

14. QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC MÔN TIẾNG ANH THEO TIẾP CẬN PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ

14. QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC MÔN TIẾNG ANH THEO TIẾP CẬN PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ

 10:20 04/09/2019

Tóm tắt: Bài viết đề cập đến nội dung quản lí hoạt động dạy học môn Tiếng Anh trung học cơ sở theo tiếp cận năng lực, bao gồm 6 nội dung chính: 1) Quản lí mục tiêu, nội dung, chương trình dạy tiếng Anh trung học cơ sở theo tiếp cận năng lực; 2) Chỉ đạo hoạt động giảng dạy của giáo viên theo tiếp cận phát triển năng lực học sinh; 3) Quản lí hoạt động học của học sinh theo tiếp cận năng lực; 4) Quản lí đổi mới phương pháp dạy học theo tiếp cận phát triển năng lực học sinh; 5) Xây dựng các điều kiện hỗ trợ quản lí HĐDH tiếng Anh theo tiếp cận phát triển năng lực học sinh; 6) Quản lí kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh theo tiếp cận năng lực.
Từ khóa: Tiếng Anh, năng lực, hoạt động dạy học, quản lí.

53. PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỰ HỌC TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG NHẰM ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC

53. PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỰ HỌC TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG NHẰM ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC

 23:04 24/06/2019

Tóm tắt: Năng lực tự học là khả năng xác định được nhiệm vụ học tập một cách tự giác, chủ động; tự đặt được mục tiêu học tập để đòi hỏi sự nỗ lực phấn đấu thực hiện; thực hiện các phương pháp học tập hiệu quả; điều chỉnh những hạn chế của bản thân khi thực hiện các nhiệm vụ học tập. Phát triển năng lực tự học tiếng Anh nhằm nâng cao năng lực tư duy sáng tạo cho sinh viên là nhiệm vụ quan trọng của giáo dục. Bài viết phân tích khái quát về năng lực tự học, tìm hiểu về năng lực tự học Tiếng Anh của sinh viên Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương; đề xuất một số biện pháp phát triển năng lực tự học Tiếng Anh cho sinh viên Nghệ thuật đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.
Từ khoá: năng lực tự học, sinh viên, tiếng anh

54. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ DẠY HỌC CÁC HỌC PHẦN CHUYÊN NGÀNH BẰNG TIẾNG ANH TRONG ĐÀO TẠO CỬ NHÂN QUẢN LÍ CÔNG Ở VIỆT NAM

54. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ DẠY HỌC CÁC HỌC PHẦN CHUYÊN NGÀNH BẰNG TIẾNG ANH TRONG ĐÀO TẠO CỬ NHÂN QUẢN LÍ CÔNG Ở VIỆT NAM

 23:04 24/06/2019

Tóm tắt: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu của xã hội trong điều kiện hội nhập là một trong những yêu cầu cấp bách đặt ra đối với mọi cơ sở đào tạo đại học. Trong bối cảnh hiện nay, đào tạo nhân lực Quản lí công trình độ đại học ở nước ta đòi hỏi sự tiệm cận với quốc tế. Việc đào tạo nhân lực chất lượng cao đòi hỏi các trường triển khai giảng dạy bằng tiếng Anh các học phần chuyên ngành trong chương trình đào tạo. Trên cơ sở phân tích những hạn chế, khó khăn khi dạy học các học phần chuyên ngành bằng tiếng anh trong đào tạo cử nhân quản lí công, bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả dạy học các học phần chuyên ngành bằng tiếng anh trong đào tạo cử nhân quản lí công ở Việt Nam.
Từ khóa: Học phần chuyên ngành, tiếng Anh, quản lí công.

55. NGHIÊN CỨU NHU CẦU HỌC TIẾNG ANH CỦA CÁC CÁN BỘ CÔNG SỞ (VIÊN CHỨC) RÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN - HUẾ

55. NGHIÊN CỨU NHU CẦU HỌC TIẾNG ANH CỦA CÁC CÁN BỘ CÔNG SỞ (VIÊN CHỨC) RÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN - HUẾ

 23:04 24/06/2019

Tóm tắt: Nâng cao chất lượng việc giảng dạy và học tập tiếng Anh cơ bản và chuyên ngành cho các đối tượng người học không chuyên ngữ tại các trường đại học và cao đẳng trên phạm vi cả nước là một vấn đề đang thu hút nhiều quan tâm của các nhà quản lý. Đã có nhiều nghiên cứu đề cập thực trạng đào tạo và những thách thức về chương trình, giáo trình, giáo viên, người dạy, người học… Bài báo này tập trung phản ánh những kết quả của đề tài nghiên cứu về dạy tiếng Anh cơ bản và chuyên ngành theo nhu cầu xã hội, đồng thời tập trung phân tích khía cạnh nhu cầu người học như một yếu tố cơ bản để quyết định những hoạch định về chương trình, giáo trình, giảng dạy và hình thức kiểm tra đánh giá đối với môn học tiếng Anh cơ bản và chuyên ngành tại các trường đại học thuộc phạm vi Đại học Huế. Trên cơ sở đó, bài báo nêu một số đề xuất có tính chiến lược nhằm nâng cao chất lượng việc dạy và học tiếng Anh tại Đại học Huế.
Từ khóa: cán bộ công sở, nhu cầu, tiếng Anh

09. Một số yếu tố cần xem xét khi tiến hành đánh giá kĩ năng nói tiếng Anh trong các học phần tiếng Anh cơ bản cho sinh viên Trường Đại học Giao thông Vận tả

09. Một số yếu tố cần xem xét khi tiến hành đánh giá kĩ năng nói tiếng Anh trong các học phần tiếng Anh cơ bản cho sinh viên Trường Đại học Giao thông Vận tả

 14:55 12/06/2019

Tóm tắt: Trong học ngoại ngữ, nói luôn được xem là tâm điểm để đánh giá khả năng sử dụng một ngôn ngữ và việc thành thạo kĩ năng này đòi hỏi nhiều công sức cũng như thời gian. Để giúp người học làm được việc đó, kiểm tra, đánh giá luôn là công cụ hữu ích, tuy nhiên đánh giá kĩ năng nói để đạt độ tin cậy cao là rất khó do nhiều yếu tố chủ quan. Vậy, làm thế nào để việc đánh giá được thực hiện tốt. Bài viết đề cập đến một số yếu tố cần xem xét khi tiến hành đánh giá kĩ năng nói tiếng Anh trong các học phần tiếng Anh cơ bản cho sinh viên Trường Đại học Giao thông Vận tải.
Từ khóa: Đánh giá, kĩ năng nói, tiếng Anh, tiếng Anh cơ bản, sinh viên.

11. Thiết kế một số tình huống dạy học nội dung phương trình bậc hai ở lớp 10 nhằm rèn luyện kĩ năng giao tiếp cho học sinh trong lớp học toán bằng tiếng Anh

11. Thiết kế một số tình huống dạy học nội dung phương trình bậc hai ở lớp 10 nhằm rèn luyện kĩ năng giao tiếp cho học sinh trong lớp học toán bằng tiếng Anh

 11:00 08/04/2019

Tóm tắt: Dạy học môn Toán bằng tiếng Anh là một xu thế đang được quan tâm ở Việt Nam hiện nay. Trong một lớp học toán bằng tiếng Anh, giao tiếp của học sinh (HS) nhằm giải quyết yêu cầu do giáo viên đặt ra có một vai trò quan trọng. Trong bài báo này, chúng tôi thiết kế một số tình huống dạy học nhằm giúp HS rèn luyện kĩ năng giao tiếp trong dạy học nội dung phương trình bậc hai bằng tiếng Anh ở lớp 10.
Từ khóa: Tình huống dạy học, giao tiếp, tiếng Anh, phương trình bậc hai, lớp 10, hoạt động nhóm.

14. Đổi mới phương pháp dạy học tiếng Anh theo học chế tín chỉ và khung tham chiếu trình độ ngoại ngữ chung châu Âu tại một số trường đại học

14. Đổi mới phương pháp dạy học tiếng Anh theo học chế tín chỉ và khung tham chiếu trình độ ngoại ngữ chung châu Âu tại một số trường đại học

 17:42 06/04/2018

Tóm tắt: Cải tiến phương pháp dạy học phù hợp với đối tượng học viên là yếu tố có tính quyết định đến chất lượng, hiệu quả quá trình đào tạo. Thực tiễn dạy học cho thấy, phương pháp dạy học lấy người học làm trung tâm có những ưu điểm lớn, phát huy được tính chủ động,tích cực của người học. Bài viết này đề cập việc đổi mới phương pháp dạy học Tiếng Anh theo học chế tín chỉ và khung tham chiếu trình độ ngoại ngữ chung châu Âu tại một số trường đại học.
Từ khóa: Đổi mới phương pháp dạy học, Tiếng Anh, học chế tín chỉ, khung tham chiếu châu Âu.

11. Thực trạng dạy học Hóa học bằng tiếng Anh ở trường trung học phổ thông tại Việt Nam

11. Thực trạng dạy học Hóa học bằng tiếng Anh ở trường trung học phổ thông tại Việt Nam

 11:49 28/02/2018

Tóm tắt: Để phát triển các kĩ năng sử dụng tiếng Anh học thuật trong giảng dạy và học tập của giáo viên và học sinh, việc khảo sát thực trạng dạy học các môn khoa học tự nhiên bằng tiếng Anh, trong đó có môn Hóa học ở trường trung học phổ thông là rất cần thiết và quan trọng. Bài báo này sẽ phân tích một số vấn đề về lí luận và thực trạng dạy học hóa học bằng tiếng Anh qua việc khảo sát thực tế các đối tượng giáo viên, học sinh và phụ huynh. Kết quả của nghiên cứu sẽ làm cơ sở cho việc đề xuất các biện pháp nâng cao chất lượng dạy học hóa học bằng tiếng Anh ở trường trung học phổ thông Việt Nam.
Tóm tắt: thực trạng, dạy học, Hóa học, tiếng Anh, trung học phổ thông.

8. CHUẨN ĐẦU RA VỀ NĂNG LỰC TIẾNG ANH TRONG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG DÀNH CHO HỌC SINH ĐIẾC

8. CHUẨN ĐẦU RA VỀ NĂNG LỰC TIẾNG ANH TRONG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG DÀNH CHO HỌC SINH ĐIẾC

 14:51 06/12/2017

Tóm tắt: Chuẩn đầu ra (CĐR) là một trong những nội dung quyết định đối với chất lượng chương trình giáo dục và hoạt động giáo dục. Tuy nhiên, chưa có nhiều công trình nghiên cứu cũng như văn bản hướng dẫn có tính pháp lý mang định hướng cao đối với việc xây dựng CĐR về trình độ ngoại ngữ tiếng Anh đối với giáo dục phổ thông dành cho người điếc. Bài viết bàn về một số nguyên tắc trong việc xây dựng chuẩn đầu ra về trình độ ngoại ngữ nói chung và đề xuất một số nội dung cơ bản của CĐR về năng lực tiếng Anh cho người điếc.
Từ khóa: chuẩn đầu ra, năng lực, tiếng Anh, người điếc

43. THỬ BÀN VỀ CHUẨN ĐẦU RA VỀ NĂNG LỰC TIẾNG ANH CHO TRẺ 5-6 TUỔI SAU 3 NĂM LÀM QUEN TIẾNG ANH TRONG TRƯỜNG MẦM NON

43. THỬ BÀN VỀ CHUẨN ĐẦU RA VỀ NĂNG LỰC TIẾNG ANH CHO TRẺ 5-6 TUỔI SAU 3 NĂM LÀM QUEN TIẾNG ANH TRONG TRƯỜNG MẦM NON

 18:32 26/09/2017

Tóm tắt: Chuẩn đầu ra một trong những nội dung quyết định đối với chất lượng chương trình giáo dục và hoạt động giáo dục. Tuy nhiên, chưa có nhiều công trình nghiên cứu cũng như văn bản hướng dẫn có tính pháp lí mang định hướng cao đối với việc xây dựng chuẩn đầu ra về trình độ ngoại ngữ tiếng Anh đối với trẻ mầm non tham gia các chương trình cho trẻ làm quen tiếng Anh tại các cơ sở giáo dục mầm non. Bài viết bài về một số nguyên tắc trong việc xây dựng chuẩn đầu về năng lực ngoại ngữ tiếng Anh, và thử đề xuất chuẩn đầu ra về năng lực tiếng Anh cho trẻ 5-6 tuổi sau 3 năm làm quen tiếng Anh trong trường mầm non.
Từ khóa: chuẩn đầu ra, tiếng Anh, trẻ mầm non.

44. VỀ MỘT ĐƯỜNG HƯỚNG TIẾP CẬN TIẾNG ANH CHO TRẺ MẦM NON VIỆT NAM

44. VỀ MỘT ĐƯỜNG HƯỚNG TIẾP CẬN TIẾNG ANH CHO TRẺ MẦM NON VIỆT NAM

 18:32 26/09/2017

Tóm tắt: Để có thể chủ động nâng cao năng lực ngoại ngữ cho trẻ mầm non thì cần căn cứ vào bản chất của việc học hỏi ở trẻ nhỏ và nắm bắt cơ chế lĩnh hội ngoại ngữ của trẻ; nền tảng đó sẽ giúp chúng ta có cách nhìn nhận khách quan và phản biện về các điểm mạnh, điểm còn khuyết thiếu của các chương trình hiện hành; để từ đó có những điều chỉnh cần thiết trong thiết kế chương trình; tiếp cận phù hợp và hiệu quả hơn với mỗi bối cảnh cụ thể. Bài viết trình bày về một đường hướng tiếp cận tiếng Anh cho trẻ mầm non Việt Nam.
Từ khóa: tiếp cận, tiếng Anh, năng lực ngoại ngữ, trẻ mầm non.

41. TIẾP CẬN DỰA TRÊN QUYỀN CON NGƯỜI TRONG XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG CHO TRẺ MẦM NON LÀM QUEN VỚI TIẾNG ANH

41. TIẾP CẬN DỰA TRÊN QUYỀN CON NGƯỜI TRONG XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG CHO TRẺ MẦM NON LÀM QUEN VỚI TIẾNG ANH

 21:29 23/08/2017

Dựa trên khái niệm “Tiếp cận dựa trên QCN” và cơ sở triết học, giáo dục, pháp lí, nhân quyền và thực tiễn của việc tiếp cận dựa trên QCN trong xây dựng môi trường cho trẻ mầm non làm quen với tiếng Anh, bài viết tập trung đề xuất các nguyên tắc tiếp cận dựa trên QCN trong hoạt động này (bao gồm: Bảo đảm tính sẵn có, tính có thể tiếp cận, tính có thể chấp nhận được, tính có thể thích ứng; Gắn liền lí thuyết với thực hành trong suốt tiến trình giáo dục; Dựa trên quan niệm, tư duy, phương pháp giáo dục hiện đại; Dựa trên sự thực thi, tôn trọng các quyền trẻ em). Từ đó, bài viết hướng tới những giải pháp cơ bản, thiết thực nhằm thúc đẩy hiệu quả việc xây dựng, phát triển môi trường cho trẻ mầm non làm quen với tiếng Anh theo hướng tiếp cận dựa trên QCN.

48. MÔI TRƯỜNG HỌC TIẾNG ANH CHO TRẺ MẦM NON TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY

48. MÔI TRƯỜNG HỌC TIẾNG ANH CHO TRẺ MẦM NON TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY

 21:29 23/08/2017

Xây dựng môi trường học tiếng Anh cho trẻ mầm non là hướng đi đúng đắn trong xu thế hội nhập hiện nay. Các nhà quản lí xác định tầm quan trọng của việc học tiếng Anh cho trẻ, từ đó xây dựng môi trường học tiếng Anh lí tưởng cho trẻ mầm non là nội dung trọng tâm của bài viết.

42. CHO TRẺ MẦM NON LÀM QUEN TIẾNG ANH ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ

42. CHO TRẺ MẦM NON LÀM QUEN TIẾNG ANH ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ

 21:29 23/08/2017

Trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế thì ngoại ngữ là cầu nối quan trọng trong việc giao thương kinh tế, văn hóa, khoa học kĩ thuật, giúp Việt Nam xích lại gần với các quốc gia khác hơn và giúp cho mỗi công dân Việt nam trở thành công dân toàn cầu trong thế kỉ XXI. Vì vậy, nhu cầu học tập tiếng Anh trở thành một xu thế tất yếu và việc cho trẻ tiếp cận với tiếng Anh ngay từ lứa tuổi mẫu giáo có tác động tích cực đến các lĩnh vực phát triển của trẻ, nhằm đẩy mạnh khả năng học tập, giao tiếp đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và hội nhập quốc tế.
Bài viết đề cập các nội dung: 1) Nghiên cứu về khả năng tiếp cận với tiếng Anh của trẻ MN; 2) Thực trạng việc cho trẻ làm quen tiếng Anh tại Việt Nam; 3) Mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức, đội ngũ, và môi trường cho trẻ làm quen tiếng Anh nhằm phát triển kiến thức, các kĩ năng chung của trẻ.

44. MỘT SỐ BIỆN PHÁP XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG CHO TRẺ LÀM QUEN TIẾNG ANH - NGOÀI TRƯỜNG HỌC

44. MỘT SỐ BIỆN PHÁP XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG CHO TRẺ LÀM QUEN TIẾNG ANH - NGOÀI TRƯỜNG HỌC

 21:29 23/08/2017

Xây dựng môi trường cho trẻ làm quen với ngoại ngữ (tiếng Anh) là một việc làm hết sức cần thiết. Hiện nay, việc cho trẻ làm quen với tiếng Anh ở trường mầm non vẫn đang là một vấn đề còn nhiều tranh cãi, cho trẻ làm quen với tiếng Anh không chỉ diễn ra ở các trường mầm non hay các trung tâm ngoại ngữ mà chúng ta còn có thể cho trẻ làm quen với tiếng Anh thông qua các môi trường khác- môi trường ngoài trường học. Bài viết đưa ra một số biện pháp giúp trẻ làm quen với tiếng Anh ở ngoài trường học nhằm tăng khả năng hứng thú cho trẻ trong việc tiếp thu môn ngoại ngữ này.

39. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC "CHO TRẺ LỨA TUỔI MẦM NON LÀM QUEN VỚI TIẾNG ANH"

39. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC "CHO TRẺ LỨA TUỔI MẦM NON LÀM QUEN VỚI TIẾNG ANH"

 21:21 23/08/2017

Bắt đầu cho trẻ làm quen với tiếng Anh ở lứa tuổi mầm non đang trở thành một xu hướng ngày càng phát triển tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, vì là một xu hướng mới nên xoay quanh vấn đề này vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều cũng như những hiểu biết chưa rõ ràng. Nghiên cứu này tập trung làm rõ một số vấn đề cơ bản về lí luận và thực tiễn chứng minh cho quan điểm "nên khuyến khích cho trẻ làm quen với tiếng Anh ngay từ trường mầm non". Nghiên cứu bao gồm ba nội dung chính: Giải thích lí do "nên bắt đầu cho trẻ làm quen tiếng Anh từ nhỏ", làm rõ hơn về phương pháp giới thiệu tiếng Anh cho trẻ mầm non và đề xuất một số hướng thực hiện cho việc giúp trẻ mầm non làm quen với tiếng Anh ở Việt Nam.

65. ÁP DỤNG ĐÁNH GIÁ THAY THẾ TRONG ĐÁNH GIÁ 	KĨ NĂNG NÓI TIẾNG ANH Ở BẬC ĐẠI HỌC

65. ÁP DỤNG ĐÁNH GIÁ THAY THẾ TRONG ĐÁNH GIÁ KĨ NĂNG NÓI TIẾNG ANH Ở BẬC ĐẠI HỌC

 12:15 23/08/2017

Đánh giá thay thế là xu hướng mới với những ưu thế ngày càng được công nhận rộng rãi hơn so với đánh giá truyền thống. Hình thức đánh giá này đặc biệt phù hợp với lớp học KNN tiếng Anh, vốn được coi là lĩnh vực gây nhiều khó khăn trong đánh giá nhất cho GV ngoại ngữ. Bài viết này sẽ tóm tắt một số vấn đề lí luận liên quan đến đánh giá thay thế, những ưu thế của đánh giá thay thế trong đánh giá KNN và giới thiệu một hình thức đánh giá thay thế đã được áp dụng thành công trong lớp học Nói, khoa tiếng Anh trường Đại học Sư phạm Hà Nội: NKHT điện tử.

68.	Những khó khăn trong việc sử dụng thì quá khứ kép của tiếng Pháp ở sinh viên chuyên ngành tiếng Anh - một số gợi ý về phương pháp giảng dạy

68. Những khó khăn trong việc sử dụng thì quá khứ kép của tiếng Pháp ở sinh viên chuyên ngành tiếng Anh - một số gợi ý về phương pháp giảng dạy

 20:01 23/07/2017

Mặc dù có sự giống nhau giữa Passé composé trong tiếng Pháp và Past Simple trong tiếng Anh nhưng vẫn có một vài khó khăn trong việc học đối với người học. Bài báo này chỉ ra sự khác biệt giữa hai ngôn ngữ và đưa ra một số gợi ý về phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng học tiếng Pháp cho học sinh chuyên ngành tiếng Anh.

66.	Thực nghiệm sử dụng portfolio trong dạy học kĩ năng viết cho sinh viên chuyên tiếng Anh năm thứ nhất tại Trường Đại học Hồng Đức

66. Thực nghiệm sử dụng portfolio trong dạy học kĩ năng viết cho sinh viên chuyên tiếng Anh năm thứ nhất tại Trường Đại học Hồng Đức

 20:01 23/07/2017

Kĩ năng viết là một trong những kĩ năng giao tiếp cơ bản nhất, nó đóng một vai trò quan trọng trong thành tích học tập ở bất kì vị trí nào. Đặc biệt trong việc học một ngoại ngữ, nó đóng một vai trò quan trọng trong việc truyền đạt quan niệm của người học. Tuy nhiên, trong quá trình giảng dạy tiếng Anh, tác giả nhận thấy thực tế là sinh viên đặc biệt là sinh viên năm thứ nhất yếu trong kĩ năng này. Trong bài báo, tác giả phân tích những lí do chính của tình hình và đưa ra các giải pháp áp dụng thí điểm Portfolio để dạy kĩ năng viết cho sinh viên năm thứ nhất của Trường Đại học Hồng Đức.

69.	Những hiệu ứng của hiện tượng đa ngữ trong việc học ngoại ngữ thứ hai: trường hợp của tiếng Anh và tiếng Pháp

69. Những hiệu ứng của hiện tượng đa ngữ trong việc học ngoại ngữ thứ hai: trường hợp của tiếng Anh và tiếng Pháp

 20:01 23/07/2017

Đa ngôn ngữ có ít nhiều ảnh hưởng đến việc học ngoại ngữ thứ hai, đặc biệt là khi ngoại ngữ đầu tiên của người học có nhiều điểm tương đồng với ngôn ngữ thứ hai. Nghiên cứu một nhóm 21 sinh viên đến từ các quốc gia khác nhau cho thấy những ảnh hưởng tích cực của đa ngôn ngữ trong việc học tiếng Pháp như là ngoại ngữ thứ hai sau khi đã học tiếng Anh như ngôn ngữ đầu tiên. Nghiên cứu này dựa trên quan điểm của Max Weber về xã hội học, được thực hiện bằng phương pháp định lượng và phương pháp phân tích nội dung của Laurence Bardin.

52.Báo cáo về câu lạc bộ tiếng Anh E4E

52.Báo cáo về câu lạc bộ tiếng Anh E4E

 21:52 16/07/2017

E4E (English For Everyone) là mái nhà củahọc sinh Trường Nguyễn Tất Thành. Kể từ khi thành lập vào năm 2009, câu lạc bộ đã đạt được thành công với sự hướng dẫn và hỗ trợ của giáo viên tiếng Anh và tổ chức được nhiều sự kiện quan trọng. E4E đã được các giáo viên và ban quản lí trường học công nhận, giúp sinh viên phát triển năng lực và nâng cao chất lượng học tập tiếng Anh trong bối cảnh hội nhập toàn cầu.

3. CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG TỚI QUẢN LÍ DẠY HỌC MÔN TIẾNG ANH Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC

3. CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG TỚI QUẢN LÍ DẠY HỌC MÔN TIẾNG ANH Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC

 16:15 10/05/2017

Các yếu tố tác động tới quản lí dạy học môn Tiếng Anh ở trường tiểu học gồm có: chủ trương dạy học ngoại ngữ của Đảng và nhà nước trong các nhà trường; nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, giáo viên đối với chất lượng dạy học bộ môn; chất lượng đội ngũ giáo viên và hoạt động của tổ chuyên môn; phương tiện dạy học; môi trường dạy học tiếng Anh ở trường tiểu học.

49. MỘT SỐ BIỆN PHÁP CẢI THIỆN KĨ NĂNG ĐỌC CHO SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH TIẾNG ANH Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM LẠNG SƠN

49. MỘT SỐ BIỆN PHÁP CẢI THIỆN KĨ NĂNG ĐỌC CHO SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH TIẾNG ANH Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM LẠNG SƠN

 09:27 04/05/2017

Kĩ năng đọc, đặc biệt là kĩ năng đọc hiểu văn bản đóng vai trò quan trọng. Thực tế cho thấy, KN đọc hiểu của sinh viên chuyên ngành Tiếng Anh ở Trường CĐSP Lạng Sơn còn có những hạn chế nhất định so với chuẩn đầu ra. Bài viết phân tích vai trò của KN và đề xuất một số biện pháp cải thiện KN đọc cho SV chuyên ngành Tiếng Anh ở Trường CĐSP Lạng Sơn.

41. Thực trạng và một số giải pháp cải thiện kĩ năng nói tiếng anh cho sinh viên các lớp sư phạm tiếng anh trường Cao đẳng sư phạm Bắc Ninh

41. Thực trạng và một số giải pháp cải thiện kĩ năng nói tiếng anh cho sinh viên các lớp sư phạm tiếng anh trường Cao đẳng sư phạm Bắc Ninh

 09:40 05/04/2017

Với sự mở rộng kết nối thông tin với thế giới, và tăng hợp tác quốc tế ở nhiều lĩnh vực khác nhau hiện nay, nói tiếng Anh được xem như quan trọng nhất so với tiếng Pháp và các thứ tiếng khác. Trong trường Cao đẳng nói chung và trường Cao đẳng sư phạm Bắc Ninh nói riêng, do đó kĩ năng nói, đã được nhiều sự chú ý trong quá trình dạy học qua phương pháp giao tiếp. Dù sao, thực tế chỉ ra nhiều sinh viên kĩ năng nói chưa đủ tốt, và có một số hạn chế trong việc sử dụng tiếng Anh giao tiếp của sinh viên. Bài viết này tập trung vào tình huống thật về cách dạy tiếng anh cho sinh viên tại trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp và gợi ý một số giải pháp có thể để nâng cao kĩ năng nói của sinh viên cũng như khắc phục những yếu kém.

1. Thực trạng đội ngũ giáo viên tiếng anh các trường trung học cơ sở huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau

1. Thực trạng đội ngũ giáo viên tiếng anh các trường trung học cơ sở huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau

 14:56 03/04/2017

Bài báo chỉ ra tình trạng hiện nay về số lượng, trình độ đào tạo, cơ cấu đội ngũ, phẩm chất và năng lực của đội ngũ giáo viên tiếng anh cấp hai tại huyện Trần Văn Thời- tỉnh Cà Mau. Dựa trên thực tế, chúng tôi đưa ra một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả phát triển đội ngũ giáo viên tiếng anh trong trường cấp hai, góp phần chuẩn bị nguồn nhân lực đáp ứng những yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa - phát triển của đất nước.

33. Một số khó khăn của việc áp dụng phương pháp giao tiếp trong giảng dạy tiếng anh cho sinh viên không chuyên ở trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh và những đề xuất khắc phục

33. Một số khó khăn của việc áp dụng phương pháp giao tiếp trong giảng dạy tiếng anh cho sinh viên không chuyên ở trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh và những đề xuất khắc phục

 14:44 30/03/2017

Ngày nay, phương pháp giao tiếp (CA) là một trong những phương pháp được áp dụng rộng rãi trong dạy tiếng anh trong các trường học Việt Nam và cũng như các trường cao đẳng.So sánh với những phương pháp khác, phương pháp giao tiếp được xem là hiệu quả nhất trong việc thúc đẩy kỹ năng giao tiếp của sinh viên. Dù sao, trong quá trình thực hiện, có rất nhiều trở ngại mà các giáo viên trường cao đẳng nói chung và trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh nói riêng gặp phải. Đặc biệt, các giáo viên đang dạy tiếng anh cho những sinh viên không chuyên nhận thấy nó khó để khắc phục những thách thức.Trong bài này, tác giả nhằm đề cập một số trở ngại thông thường đã trải qua khi dạy tiếng anh trong trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh, một số gợi ý hoặc giải pháp để khắc phục được đề xuất.

34. Tăng cường hoạt động nhóm trong các giờ luyện tiếng anh cho sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh

34. Tăng cường hoạt động nhóm trong các giờ luyện tiếng anh cho sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh

 14:44 30/03/2017

Trong giai đoạn hiện nay, khi trường cao đẳng và đại học chuyển đổi sang dạng đào tạo theo tín chỉ, yêu cầu cho tính chủ động và sáng tạo của người học là một tiêu chí quan trọng đóng góp cho thành công của việc học cho mỗi sinh viên. Trong những phương pháp dạy tiếng nước ngoài, tổ chức những hoạt động nhóm có một vai trò quan trọng trong việc tạo ra sự tương tác và giao tiếp giữa các sinh viên trong lớp.Dù sao, tổ chức những hoạt động nhóm cho sinh viên tiếng anh tại trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh không thực sự hiệu quả và vẫn còn đối mặt một số vấn đề.Bài viết này đề cập đến một số thuận lợi của tổ chức những hoạt động nhóm, liên quan đến cái mà các giảng viên cần ghi nhớ trong đầu khi tổ chức những hoạt động nhóm và gợi ý một số hoạt động nhóm hiệu quả cho sinh viên trong lớp tiếng Anh.

35. Nâng cao năng lực tiếng anh cho sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh - thực trạng và giải pháp

35. Nâng cao năng lực tiếng anh cho sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh - thực trạng và giải pháp

 14:44 30/03/2017

Đề án tiếng Anh Quốc gia 2120 đã đặt ra những mục tiêu các học sinh, sinh viên trường cao đẳng, đại học phải đạt những cấp độ chắc chắn trong tiếng anh. Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh có một số mặt thuận lợi và không thuận lợi trong việc thực hiện nhiệm vụ, mặc dù trường cao đẳng, những phòng ban liên quan, giáo viên cũng như sinh viên đã thực hiện những nỗ lực lớn để hoàn thành nhiệm vụ. Do đó, có một số giải pháp được gợi ý trong bài viết này.

Các số đã ra
Hotline
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây