7. VẬN DỤNG LÍ THUYẾT KIẾN TẠO ĐỂ XÂY DỰNG QUY TRÌNH DẠY HỌC KIỂU BÀI NGHI THỨC LỜI NÓI TRONG HỘI THOẠI  CHO HỌC SINH TIỂU HỌC

7. VẬN DỤNG LÍ THUYẾT KIẾN TẠO ĐỂ XÂY DỰNG QUY TRÌNH DẠY HỌC KIỂU BÀI NGHI THỨC LỜI NÓI TRONG HỘI THOẠI CHO HỌC SINH TIỂU HỌC

 09:47 29/07/2020

Tóm tắt: Năng lực giao tiếp vừa là năng lực đặc thù của môn Tiếng Việt vừa là một năng lực chung mà trường học phải hình thành và phát triển cho học sinh. Lí thuyết kiến tạo là một trong những quan điểm dạy học hiện đại, phát huy vai trò chủ động, tích cực của học sinh. Vận dụng Lí thuyết kiến tạo để dạy nghi thức lời nói trong hội thoại cho học sinh tiểu học theo một quy trình cụ thể là việc làm có ý nghĩa quan trọng, giúp các em nâng cao năng lực sử dụng ngôn ngữ trong học tập và giao tiếp
Từ khóa: lí thuyết kiến tạo, nghi thức lời nói, tiếng Việt, tiểu học, quy trình.

06. Tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy học viết văn miêu tả ở tiểu học đáp ứng Chương trình Giáo dục phổ thông 2018

06. Tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy học viết văn miêu tả ở tiểu học đáp ứng Chương trình Giáo dục phổ thông 2018

 19:00 08/03/2020

Tóm tắt: Từ cơ sở lí luận về văn miêu tả, hoạt động trải nghiệm trong dạy học viết văn miêu tả; thực trạng tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy học viết văn miêu tả hiện nay ở tiểu học theo Chương trình Tiếng Việt tiểu học năm 2006; mục tiêu, yêu cầu cần đạt của việc rèn kĩ năng viết văn miêu tả cho học sinh tiểu học trong Chương trình môn Ngữ văn 2018, bài viết đề xuất một số biện pháp nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập trong tổ chức hoạt động trải nghiệm trong DH viết văn miêu tả hiện nay, góp phần nâng cao chất lượng dạy học viết văn miêu tả cho học sinh tiểu học, đáp ứng yêu cầu Chương trình giáo dục phổ thông 2018.
Từ khóa: văn miêu tả, hoạt động trải nghiệm, tiếng Việt, tiểu học.

13. Dạy học đọc tiếng Việt cho học sinh lớp 2, 3 tại nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

13. Dạy học đọc tiếng Việt cho học sinh lớp 2, 3 tại nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

 15:02 12/06/2019

Tóm tắt: Tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, môn Tiếng Việt có vị trí là một ngoại ngữ. Ở một số trường tại Lào, môn Tiếng Việt được học từ bậc tiểu học. Nếu ở lớp 1, học sinh cần được làm quen với việc học đọc các âm tiếng Việt thì ở các lớp 2, 3, HS cần được học các vần cái và cách ghép vần của tiếng Việt. Nhờ việc lĩnh hội các vần cái này, khi HS lớp 2, 3 học lên các lớp tiếp theo sẽ có khả năng đọc liền các tiếng thành từ, đọc liền các từ thành câu, đọc liền các câu thành đoạn, do đó có thể thực hiện bài đọc hội thoại đơn giản. Hiện nay, nội dung và phương pháp dạy học đọc Tiếng Việt cho HS lớp 2, 3 tại Lào chưa thống nhất, chưa đạt hiệu quả. Nhiều học sinh khi học lên lớp 4 chưa thể đọc được bài hội thoại đơn giản. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc xây dựng các biện pháp nhằm nâng cao kết quả dạy học đọc Tiếng Việt cho HS lớp 2, 3 tại Lào nói riêng, học sinh phổ thông tại Lào nói chung.
Từ khóa: Tiếng Việt, Lào, lớp 2, lớp 3.

05. Giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học qua các truyện sinh hoạt trong sách giáo khoa tiếng Việt tiểu học

05. Giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học qua các truyện sinh hoạt trong sách giáo khoa tiếng Việt tiểu học

 14:51 12/06/2019

Tóm tắt: Trong sách giáo khoa Tiếng Việt tiểu học, cùng với các thể loại truyện thiếu nhi như: truyện cổ hiện đại, truyện danh nhân, truyện khoa học… thì truyện sinh hoạt là thể loại truyện được đưa vào giảng dạy với số lượng lớn các tác phẩm, đoạn trích. Truyện sinh hoạt là những câu chuyện xoay quanh cuộc sống sinh hoạt, lao động, học tập, tâm lí lứa tuổi của các em thiếu nhi. Với ngôn ngữ giản dị, trong sáng, dễ hiểu, với nội dung phong phú đề cập đến nhiều vấn đề khác nhau trong cuộc sống sinh hoạt, lao động, học tập của các em, các tác phẩm, đoạn trích thuộc thể loại truyện sinh hoạt đã có vai trò quan trọng trong việc giáo dục học sinh tiểu học trở thành những con người có sự phát triển toàn diện về nhân cách và đạo đức.
Từ khóa: Giáo dục đạo đức, truyện sinh hoạt, Tiếng Việt, học sinh tiểu học, bài học.

58. DẠY HỌC ĐỌC TIẾNG VIỆT CHO HỌC SINH LỚP 1 TẠI NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO

58. DẠY HỌC ĐỌC TIẾNG VIỆT CHO HỌC SINH LỚP 1 TẠI NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO

 15:16 11/04/2019

Tóm tắt: Tìm hiểu về hiện trạng dạy đọc Tiếng Việt ở các trường tiểu học ở Lào nói chung và lớp 1 ở Lào nói riêng cho thấy vẫn còn nhiều hạn chế về nội dung, tài liệu và phương pháp dạy đọc. Để khắc phục những hạn chế trên, chúng tôi đã đề xuất các biện pháp lựa chọn nội dung, điều chỉnh ngôn ngữ, xây dựng quy trình giảng dạy cho học sinh lớp 1 tại Lào. Hi vọng, khi các biện pháp này được thực hiện, nó sẽ góp phần cải thiện kết quả dạy đọc cho học sinh lớp 1 ở Lào, từ đó nâng cao hiệu quả của việc dạy ngoại ngữ ở Lào.
Tóm tắt: Tiếng Việt, Cộng đồng dân chủ nhân dân Lào, học sinh lớp 1.

32.   SỬ DỤNG TRÒ CHƠI “MỞ RỘNG VỐN TỪ” TRONG DẠY HỌC MÔN TIẾNG VIỆT CHO HỌC SINH LỚP 4

32. SỬ DỤNG TRÒ CHƠI “MỞ RỘNG VỐN TỪ” TRONG DẠY HỌC MÔN TIẾNG VIỆT CHO HỌC SINH LỚP 4

 17:52 04/01/2019

Tóm tắt: Đối với học sinh cấp tiểu học, việc mở rộng vốn từ cho các em là vấn đề vô cùng cần thiết; và nguồn cung cấp từ chủ yếu cho các em là môn Tiếng Việt. Đối với bộ môn Tiếng Việt, việc sử dụng trò chơi sẽ đặt học sinh trước một tình huống ngôn ngữ để huy động, luyện tập, củng cố và mở rộng vốn kiến thức của mình. Trò chơi sẽ giúp cho HS có hứng thú học tập và lĩnh hội kiến thức tích cực hơn. Bài viết nghiên cứu và đưa ra những trò chơi cùng quy trình sử dụng trò chơi “mở rộng vốn từ” trong dạy học môn Tiếng Việt cho học sinh lớp 4.
Từ khóa: Trò chơi, mở rộng vốn từ, dạy học, Tiếng Việt, thiết kế trò chơi.

11. Tổ chức một số hoạt động trải nghiệm cho học sinh lớp 4, 5 trong dạy học Tiếng Việt gắn với thực tiễn địa phương ở thành phố Hải Phòng

11. Tổ chức một số hoạt động trải nghiệm cho học sinh lớp 4, 5 trong dạy học Tiếng Việt gắn với thực tiễn địa phương ở thành phố Hải Phòng

 15:21 07/07/2018

Tóm tắt: Dạy học Tiếng Việt gắn với hoạt động trải nghiệm mang lại những kiến thức thực tiễn quý báu, kích thích sự say mê trong học tập và năng lực sáng tạo, khám phá thế giới xung quanh của học sinh. Bài viết này trình bày một số cách thức tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy học Tiếng Việt của học sinh lớp 4,5 gắn với thực tiễn địa phương ở TP. Hải Phòng.
Từ khóa: Hoạt động trải nghiệm, Tiếng Việt, học sinh lớp 4,5, thực tiễn địa phương.

01. Về khái niệm “literacy” và việc dạy học đọc, viết cho học sinh tiểu học trong môn Tiếng Việt theo Chương trình giáo dục phổ thông mới

01. Về khái niệm “literacy” và việc dạy học đọc, viết cho học sinh tiểu học trong môn Tiếng Việt theo Chương trình giáo dục phổ thông mới

 15:11 07/07/2018

Tóm tắt: Từ việc bàn luận khái niệm “literacy” được gia tăng nét nghĩa nội hàm cùng với sự phát triển của xã hội (khả năng biết đọc, viết của cá nhân; năng lực giao tiếp; đa năng lực giao tiếp), bài viết đề cập đến đa năng lực giao tiếp của học sinh là năng lực chung cần đạt trong mục tiêu của Chương trình giáo dục phổ thông mới vừa ban hành, đề xuất ngữ liệu dạy đọc, viết đa phương thức, đa phương tiện trong sách giáo khoa Tiếng Việt ở tiểu học.
Từ khóa: literacy, đa năng lực giao tiếp, tiếng Việt, trường tiểu học.

06. Dạy học thành ngữ tiếng Việt cho học sinh tiểu học Tày - Thái theo hướng vận dụng hiểu biết văn hóa và tiếng mẹ đẻ của người bản ngữ

06. Dạy học thành ngữ tiếng Việt cho học sinh tiểu học Tày - Thái theo hướng vận dụng hiểu biết văn hóa và tiếng mẹ đẻ của người bản ngữ

 17:44 23/04/2018

Tóm tắt: Việc dạy học tiếng Việt như một “ngôn ngữ thứ hai” cho HS dân tộc thiểu số trong thời gian gần đây đã có nhiều đổi mới cả về nội dung và phương pháp. Trong bài báo này, chúng tôi muốn đề xuất một phương pháp dạy học thành ngữ (TN) tiếng Việt cho HS dân tộc thiểu số cấp tiểu học theo mô hình giáo dục song ngữ.
Từ khóa: tiếng Việt, tiếng mẹ đẻ, “ngôn ngữ thứ hai”, thành ngữ, dân tộc thiểu số.

07. Sự phát triển ngôn ngữ thi ca dân tộc thể hiện qua thơ Nôm Đường luật của Bà huyện Thanh Quan

07. Sự phát triển ngôn ngữ thi ca dân tộc thể hiện qua thơ Nôm Đường luật của Bà huyện Thanh Quan

 17:44 23/04/2018

Tóm tắt: Bài viết này bước đầu phân tích sự phát triển tiếng Việt, ngôn ngữ thơ ca dân tộc trong thể thơ Nôm Đường luật của Bà huyện Thanh Quan, với các đặc trưng cơ bản sau: Sử dụng sáng tạo, trau chuốt, nâng cao giá trị biểu đạt của vốn từ thuần Việt; “Việt hóa” từ gốc Hán, làm giàu thêm vốn từ vựng, ngôn ngữ thi ca Việt; Ngôn ngữ thơ trau chuốt, thanh nhã, mẫu mực; Sử dụng sáng tạo các phép tu từ ngữ âm của thơ Việt truyền thống; Sự sáng tạo, đổi mới về các phương diện luật, đối, vần, nhịp… để tạo phong cách riêng mang đặc trưng thi ca Việt. Chúng tôi hi vọng nội dung bài viết sẽ giúp giáo viên Ngữ văn có thể khai thác trong dạy học nhằm nâng cao, phát triển năng lực ngôn ngữ cho HS trong dạy học bộ môn.
Từ khoá: Bà huyện Thanh Quan, thơ Nôm, Đường luật, tiếng Việt.

12. Một số phương pháp dạy học môn “Nói tiếng Việt” cho người nước ngoài tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế

12. Một số phương pháp dạy học môn “Nói tiếng Việt” cho người nước ngoài tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế

 15:05 05/12/2017

Tóm tắt: Trong tình hình quan hệ quốc tế, giao lưu văn hoá giữa Việt Nam và các nước trên thế giới ngày càng phát triển thì việc dạy và học tiếng Việt như một ngoại ngữ đã trở thành nhu cầu thực sự cần thiết. Từ thực tế đó, giảng dạy tiếng Việt cho người nước ngoài hiện nay là một mảng đào tạo phổ biến ở nhiều trường đại học, cao đẳng trên cả nước, trong đó có Trường Đại học Ngoại ngữ . Trong bốn kĩ năng chủ yếu của chương trình học tiếng Việt là Nghe, Nói, Đọc, Viết thì kĩ năng Nói là một kĩ năng hết sức quan trọng. Bài viết đề cập một số phương pháp giảng dạy môn Nói tiếng Việt nâng cao cho người nước ngoài (tức là đối tượng đã có vốn kiến thức và kĩ năng tiếng Việt cơ bản) tại Trường Đại học Ngoại ngữ.
Từ khóa: phương pháp, tiếng Việt, môn Nói.

27.	Dạy tiếng Việt như một “ngoại ngữ”-cơ hội dịch chuyển nghề nghiệp của cử nhân sư phạm Ngữ văn

27. Dạy tiếng Việt như một “ngoại ngữ”-cơ hội dịch chuyển nghề nghiệp của cử nhân sư phạm Ngữ văn

 08:44 14/07/2017

Bài viết trình bày về nhu cầu học tiếng Việt như một “ngoại ngữ”; chương trình đào tạo cử nhân sư phạm ngữ văn và sự thiếu hụt “nhánh rẽ” hình thành năng lực dạy tiếng Việt như một “ngoại ngữ”; những điểm cần lưu ý khi đưa nội dung dạy tiếng Việt cho người nước ngoài vào chương trình đào tạo cử nhân sư phạm ngữ văn.

09. Thực trạng kĩ năng hiểu ngữ nghĩa tiếng Việt của học sinh lớp 1 dân tộc Thái vùng Tây Bắc

09. Thực trạng kĩ năng hiểu ngữ nghĩa tiếng Việt của học sinh lớp 1 dân tộc Thái vùng Tây Bắc

 15:02 05/07/2017

Tóm tắt: Thông qua phương pháp nghiên cứu chính là trắc nghiệm và quan sát, bài viết tiến hành nghiên cứu 280 học sinh lớp 1 dân tộc Thái ở vùng Tây Bắc nhằm tìm hiểu thực trạng kĩ năng hiểu ngữ nghĩa tiếng Việt. Từ đó, bài viết đề xuất một số kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng dạy đọc tiếng Việt cho học sinh lớp 1 dân tộc Thái vùng núi Tây Bắc.
Từ khóa: tiếng Việt, ngữ nghĩa tiếng Việt, dân tộc Thái.

48. TÌM HIỂU VỀ TRẬT TỰ CỦA ĐỊNH NGỮ TRONG TIẾNG HÁN  (TRONG SỰ SO SÁNH VỚI TIẾNG VIỆT )

48. TÌM HIỂU VỀ TRẬT TỰ CỦA ĐỊNH NGỮ TRONG TIẾNG HÁN (TRONG SỰ SO SÁNH VỚI TIẾNG VIỆT )

 16:53 11/05/2017

Trong quá trình học tập, nghiên cứu và giảng dạy tiếng Hán cho sinh viên BKD - Viện Ngoại Ngữ- Trường Đại học Bách khoa Hà Nội chúng tôi nhận thấy, đa số SV giai đoạn đầu học tiếng Hán thường hay mắc những lỗi về trật tự từ, đặc biệt là trật tự của các từ ngữ làm định ngữ trong câu. Thông qua nghiên cứu này, chúng tôi cố gắng làm nổi bật những điểm tương đồng cũng như dị biệt giữa định ngữ trong tiếng Hán và tiếng Việt, chỉ ra những khó khăn của SV khi học định ngữ tiếng Hán và nguyên nhân của nó. Từ đó đưa ra những kiến nghị về việc dạy, học định ngữ trong tiếng Hán, giúp SV có thêm những kiến giải khoa học hữu ích.

29. VIỆC SỬ DỤNG TIẾNG VIỆT TRONG GIẢNG DẠY TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN KHỐI KHÔNG CHUYÊN NGỮ Ở BẬC ĐẠI HỌC: NHÌN NHẬN TỪ QUAN ĐIỂM CỦA GIẢNG VIÊN

29. VIỆC SỬ DỤNG TIẾNG VIỆT TRONG GIẢNG DẠY TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN KHỐI KHÔNG CHUYÊN NGỮ Ở BẬC ĐẠI HỌC: NHÌN NHẬN TỪ QUAN ĐIỂM CỦA GIẢNG VIÊN

 16:17 11/05/2017

Bài báo mở đầu bằng việc phân tích các quan điểm về việc sử dụng ngôn ngữ tiếng mẹ đẻ trong giảng dạy Tiếng Anh; đồng thời đưa ra kết quả nghiên cứu định tính được thực hiện tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội đối với nhóm giảng viên dạy tiếng Anh cho sinh viên khối không chuyên ngữ. Kết quả cho thấy tiếng Việt có vai trò hỗ trợ tích cực trong giờ giảng và cần có lộ trình cụ thể về việc sử dụng tiếng Việt trong giờ dạy để sinh viên học tốt ngoại ngữ hơn.

43.	Để dạy học tốt hơn các truyện cười dân gian trong Ngữ văn 10 từ đặc trưng thể loại

43. Để dạy học tốt hơn các truyện cười dân gian trong Ngữ văn 10 từ đặc trưng thể loại

 16:05 20/04/2017

Khi dạy các truyện cười dân gian tiếng Việt trong môn ngữ văn lớp 10, giáo viên không cần giải thích và phân tích từng câu nói đùa một cách đơn lẻ mà nên tập trung vào từng phong cách của truyện cười. Việc tiếp cận một số chuyện cười dân gian tiếng Việt trong buổi văn học, giáo viên nên tập trung vào các yếu tố chính như: cốt truyện, kiểu nhân vật, tình huống gây cười, phần kết truyện, nghệ thuật sử dụng tiếng Việt,… Dạy một tác phẩm văn học dựa trên đặc trưng từng thể loại sẽ giúp giáo viên dễ dàng tiếp cận tốt hơn giá trị của các tác phẩm.

23. Chữ i, chữ y và một số vấn đề của chữ viết tiếng Việt

23. Chữ i, chữ y và một số vấn đề của chữ viết tiếng Việt

 09:24 05/04/2017

Trong lịch sử của đất nước Việt Nam, vấn đề chữ viết luôn luôn được quan tâm bởi các nhà nghiên cứu ngôn ngữ và người dùng. Chữ viết tiếng Việt được xây dựng với quy luật của âm vị học. Nó không phản ánh cách phát âm tự nhiên của tiếng địa phương trong những tôn giáo khác nhau. Dựa trên sự thống nhất của việc viết chữ I và Y như thế nào, tác giả muốn đề cập vấn đề đã được nói bởi các nhà nghiên cứu ngôn ngữ; điều đó đang cải thiện chữ viết tiếng Việt để phù hợp tốt hơn giữa ngôn ngữ âm thanh và chữ viết và tinh thần chung của người Việt Nam.

17. Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học tiếng Việt cho lưu học sinh Lào ở trường Hữu Nghị T78

17. Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học tiếng Việt cho lưu học sinh Lào ở trường Hữu Nghị T78

 16:07 17/02/2017

Bài báo trình bày một số biện pháp (giáo dục ý thức tự giác, đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên) nâng cao chất lượng dạy học tiếng Việt cho lưu học sinh Lào ở trường Hữu Nghị T78.

15. Vận dụng nguyên tắc chú ý  đến trình độ tiếng Việt vốn có của sinh viên trong dạy và học môn tiếng Việt thực hành

15. Vận dụng nguyên tắc chú ý đến trình độ tiếng Việt vốn có của sinh viên trong dạy và học môn tiếng Việt thực hành

 16:07 13/02/2017

Bài báo giới thiệu nguyên tắc chú ý đến trình độ tiếng Việt vốn có của sinh viên và vận dụng nguyên tắc chú ý đến trình độ tiếng Việt vốn có của sinh viên trong dạy và học môn tiếng Việt thực hành.

05. Dạy tiếng Việt theo phương pháp giao tiếp ở trường sư phạm

05. Dạy tiếng Việt theo phương pháp giao tiếp ở trường sư phạm

 18:04 07/02/2017

Tóm tắt: Bài viết này đề cập tới việc dạy tiếng Việt theo phương pháp giao tiếp ở môi trường Sư phạm; lí giải vì sao cần dạy tiếng Việt ở trường Sư phạm theo phương pháp giao tiếp; nhận diện những khó khăn cơ bản khi áp dụng phương pháp giao tiếp trong dạy tiếng Việt cho SV bản ngữ, khoa Ngữ văn, trường ĐH Sư phạm Thái Nguyên; đề xuất một số biện pháp dạy học tích cực theo phương pháp giao tiếp nhằm nâng cao hiệu quả trong dạy học tiếng Việt ở môi trường Sư phạm.
Từ khóa: tiếng Việt, phương pháp giao tiếp, SV bản ngữ, trường Sư phạm, biện pháp dạy học tích cực.

15. Sự phát triển của từ ngữ tiếng Việt trong thời đại khoa học công nghệ thông tin từ góc nhìn nhà trường

15. Sự phát triển của từ ngữ tiếng Việt trong thời đại khoa học công nghệ thông tin từ góc nhìn nhà trường

 15:06 13/01/2017

Bài báo đề cập đến sự phát triển của ngôn ngữ tiếng Việt trong thời đại khoa học công nghệ thông tin, xét từ góc nhìn nhà trường.

13. Thực trạng và một số biện pháp tăng cường Tiếng Việt cho trẻ mầm non người dân tộc thiểu số trên địa bàn miền núi tỉnh Lạng Sơn

13. Thực trạng và một số biện pháp tăng cường Tiếng Việt cho trẻ mầm non người dân tộc thiểu số trên địa bàn miền núi tỉnh Lạng Sơn

 01:43 08/01/2017

Bài báo trình bày thực trạng và một số biện pháp tăng cường Tiếng Việt cho trẻ mầm non người dân tộc thiểu số (Tày, Nùng, Dao…) trên địa bàn miền núi tỉnh Lạng Sơn.

4. Khả năng ghi nhớ kiến thức môn học của học sinh lớp 1

4. Khả năng ghi nhớ kiến thức môn học của học sinh lớp 1

 15:51 04/01/2017

Bài báo trình bày vai trò của trí nhớ trong học tập trên cơ sở khảo sát khả năng ghi nhớ kiến thức môn Toán và Tiếng Việt của học sinh lớp 1 từ đó đưa ra các kết luận về khả năng ghi nhớ kiến thức của học sinh lớp 1.

16. Cách từ chối và thái độ của người từ chối trong các câu từ chối bằng tiếng Việt và tiếng Anh

16. Cách từ chối và thái độ của người từ chối trong các câu từ chối bằng tiếng Việt và tiếng Anh

 15:51 04/01/2017

Bài báo trình bày cách tiếp cận từ chối trực tiếp hoặc gián tiếp và thái độ của người từ chối trong các câu từ chối bằng tiếng Việt và tiếng Anh để đạt được mục đích từ chối và thể hiện thái độ ứng xử có văn hóa làm người đề nghị dễ chấp nhận hơn.

22. Cách từ chối và thái độ của con người từ chối trong các câu từ chối bằng tiếng Việt và tiếng Anh

22. Cách từ chối và thái độ của con người từ chối trong các câu từ chối bằng tiếng Việt và tiếng Anh

 15:06 01/12/2016

Bài báo trình bày cách từ chối trực tiếp và gián tiếp trong tiếng Anh và tiếng Việt, trong đó từ chối gián tiếp thể hiện thái độ tôn trọng và không làm tổn thương người đề nghị.

17. Phân môn Tiếng Việt ở trường trung học cơ sở môn học mới trong chương trình đào tạo ngành sư  phạm Ngữ văn tại trường cao đẳng sư phạm Hà Nội

17. Phân môn Tiếng Việt ở trường trung học cơ sở môn học mới trong chương trình đào tạo ngành sư phạm Ngữ văn tại trường cao đẳng sư phạm Hà Nội

 17:13 31/10/2016

Bài báo giới thiệu cấu trúc chương trình đào tạo và cơ sở xây dựng học phần bổ sung phân môn Tiếng Việt ở trường trung học cơ sở với các mục tiêu cụ thể nhằm nâng cao chất lượng đào tạo tại trường cao đẳng sư phạm Hà Nội.

15. Những lỗi cơ bản học viên Lào thường gặp khi phát âm các phụ âm đầu trong âm tiết tiếng Việt

15. Những lỗi cơ bản học viên Lào thường gặp khi phát âm các phụ âm đầu trong âm tiết tiếng Việt

 14:51 19/09/2016

Mỗi năm, Việt Nam đón nhận hàng ngàn du học sinh Lào sang học tập, làm nghiên cứu sinh. Học tiếng Việt đối với du học sinh Lào là điều tương đối khó khăn. Bài viết đề cập những lỗi cơ bản học viên Lào thường gặp khi phát âm các phụ âm đầu trong âm tiết tiếng Việt. Trong đó tập trung phân tích các lỗi do thói quen sử dụng phương ngữ; lỗi do tiếng Lào có những phụ âm khuyết, thiếu so với tiếng Việt và nêu những giải pháp giúp du học sinh Lào khắc phục những lỗi thường gặp trên.

18. Kĩ năng đọc vần tiếng Việt của học sinh lớp 1 người dân tộc Cơ Ho

18. Kĩ năng đọc vần tiếng Việt của học sinh lớp 1 người dân tộc Cơ Ho

 12:07 19/09/2016

Tóm tắt: Bài viết đề cập đến đối tượng, khách thể, tiêu chí đánh giá và phương pháp nghiên cứu; thực trạng kĩ năng đọc vần tiếng Việt của học sinh lớp 1 người dân tộc Cơ Ho.
Từ khóa: đọc vần, tiếng Việt, học sinh lớp 1, dân tộc Cơ Ho.

15. Rèn luyện tư duy cho học sinh lớp 4 qua việc sửa lỗi dùng từ trong giờ dạy học tiếng Việt

15. Rèn luyện tư duy cho học sinh lớp 4 qua việc sửa lỗi dùng từ trong giờ dạy học tiếng Việt

 09:13 19/09/2016

Trong môn học Tiếng Việt, học sinh tiểu học thường bị mắc một số lỗi như: dùng sai dấu câu, viết câu thiếu thành phần chính, câu không rõ ý, liên kết câu không chặt chẽ. Bài viết đề cập Rèn luyện tư duy cho học sinh lớp 4 qua việc sửa lỗi dùng từ trong giờ dạy học tiếng Việt, với viêc phân tích các vấn đề: lỗi dùng từ sai ý nghĩa, lỗi kết hợp từ ngữ, lỗi dùng sai vỏ âm thanh dẫn đến sai nghĩa và việc rèn một số kĩ năng: phân tích lỗi, so sánh, thao tác lựa chọn.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây