12. PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN THỰC HÀNH  TRONG TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC  TRƯỚC YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

12. PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN THỰC HÀNH TRONG TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC TRƯỚC YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 16:09 26/05/2020

Tóm tắt: Tiếp cận năng lực trong phát triển đội ngũ giảng viên thực hành sẽ giúp các cơ sở dạy nghề chuẩn hóa đội ngũ giảng viên thực hành phát triển năng lực cho giảng viên theo chuẩn chức danh nghề nghiệp đáp ứng theo yêu cầu công việc nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trong các trường. Bài viết nêu lên một số vấn đề trong việc tiếp cận năng lực trong quá trình phát triển đội ngũ giảng viên thực hành ở trường cao đẳng nghề thông qua xác định khung năng lực cần thiết của mỗi giảng viên thực hành nhằm đáp ứng tốt mục tiêu đào tạo theo khung năng lực đã được xác định trước yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo hiện nay.
Từ khóa: Giảng viên, giảng viên thực hành, năng lực, tiếp cận năng lực.

49. QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CÁC MÔN KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN CỦA HỌC VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRONG QUÂN ĐỘI THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC

49. QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CÁC MÔN KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN CỦA HỌC VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRONG QUÂN ĐỘI THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC

 16:57 22/05/2020

Tóm tắt: Đánh giá kết quả học tập các môn Khoa học xã hội và nhân văn của học viên các trường đại học trong quân đội theo tiếp cận năng lực là một hoạt động rất phức tạp. Để tiến hành hoạt động này có hiệu quả đòi hỏi phải thực hiện nhiều biện pháp, trong đó việc xây dựng được quy trình đánh giá kết quả học tập khoa học, hợp lí đóng vai trò quyết định.
Từ khóa: Quy trình đánh giá, kết quả học tập, tiếp cận năng lực, quân đội, học viên.

13. BIỆN PHÁP QUẢN LÍ DẠY HỌC MÔN TIẾNG ANH THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC HỌC SINH Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ  HUYỆN PHÚC THỌ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

13. BIỆN PHÁP QUẢN LÍ DẠY HỌC MÔN TIẾNG ANH THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC HỌC SINH Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HUYỆN PHÚC THỌ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 11:07 23/06/2019

Tóm tắt: Để thực hiện tốt Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, mỗi giáo viên giảng dạy trong ngành giáo dục cũng cần đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực học sinh. Bài viết trình bày một số biện pháp quản lí dạy học môn Tiếng Anh theo tiếp cận năng lực học sinh ở các trường trung học cơ sở huyện Phúc Thọ, TP. Hà Nội. Kết quả nghiên cứu có thể được vận dụng vào thực tiễn của một số địa phương khác có điều kiện tương tự.
Từ khóa: biện pháp, tiếp cận năng lực, trường trung học cơ sở.

23. VẬN DỤNG LÍ THUYẾT ĐA TRÍ TUỆ CỦA H. GARDNER TRONG ĐÁNH GIÁ HỌC SINH TIỂU HỌC THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC

23. VẬN DỤNG LÍ THUYẾT ĐA TRÍ TUỆ CỦA H. GARDNER TRONG ĐÁNH GIÁ HỌC SINH TIỂU HỌC THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC

 10:55 11/04/2019

Tóm tắt: Lí thuyết đa trí tuệ của H. Gardner là một lí thuyết về trí thông minh của con người được nhìn nhận bằng nhiều cách, mang tính đa dạng. H. Gardner đã đưa ra 8 loại hình trí thông minh: ngôn ngữ; logic - toán học; không gian; vận động; âm nhạc; giao tiếp; nội tâm; tự nhiên. Vận dụng lí thuyết này trong đánh giá học sinh sẽ giúp giáo viên và phụ huynh phát hiện kịp thời những năng lực của mỗi học sinh, từ đó có những biện pháp can thiệp phù hợp để phát triển năng lực mà các em có đồng thời bồi dưỡng những năng lực còn yếu kém, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Bài viết đề cập ứng dụng lí thuyết đa trí tuệ của H.Gardner trong đánh giá học sinh tiểu học theo tiếp cận năng lực.
Từ khóa: Lí thuyết đa trí tuệ, đánh giá, học sinh tiểu học, năng lực, tiếp cận năng lực.

12. Dạy học và kiểm tra, đánh giá các môn Lí luận chính trị theo hướng tiếp cận năng lực nghề nghiệp ở trường đại học

12. Dạy học và kiểm tra, đánh giá các môn Lí luận chính trị theo hướng tiếp cận năng lực nghề nghiệp ở trường đại học

 17:44 14/02/2019

Tóm tắt: Tăng cường kĩ năng nghề nghiệp cho SV là một mục tiêu đặc biệt quan trọng trong đào tạo của các trường đại học, bởi đã có trường hợp sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, khá nhưng ra trường vẫn không đáp ứng được yêu cầu của công việc, chưa khẳng định được vị thế của mình trong nghề nghiệp và xã hội. Việc tăng cường kĩ năng nghề nghiệp cho sinh viên không chỉ là nhiệm vụ của các môn học chuyên ngành, liên ngành mà đòi hỏi các môn Lí luận chính trị (môn chung) cũng phải hướng đến. Bài viết này đề cập việc dạy, học và kiểm tra, đánh giá các môn Lí luận chính trị theo hướng tiếp cận năng lực nghề nghiệp ở trường đại học.
Từ khóa: Kiểm tra, đánh giá, lí luận chính trị, tiếp cận năng lực, nghề nghiệp.

02. Biện pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lí giáo dục trường trung học phổ thông thành phố Hà Nội theo tiếp cận năng lực

02. Biện pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lí giáo dục trường trung học phổ thông thành phố Hà Nội theo tiếp cận năng lực

 22:42 27/10/2018

Tóm tắt: đội ngũ cán bộ quản lí giáo dục trường trung học phổ thông có vai trò quan trọng trong sự nghiệp đổi mới và phát triển giáo dục của cả nước nói chung, của thành phố Hà Nội nói riêng. Việc Phát triển nguồn nhân lực theo tiếp cận năng lực là định hướng phù hợp với thực tiễn giáo dục Việt Nam cũng như đảm bảo đúng định hướng khoa học trong và ngoài nước. Bài viết tác giả tập trung đi sâu phân tích các biện pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lí giáo dục trường trung học phổ thông thành phố Hà Nội theo tiếp cận năng lực.
Từ khóa: tiếp cận năng lực, đội ngũ cán bộ, quản lí giáo dục, trung học phổ thông.

47. Lí luận về quản lí dạy học môn Thể dục ở các trường trung học phổ thông theo tiếp cận năng lực

47. Lí luận về quản lí dạy học môn Thể dục ở các trường trung học phổ thông theo tiếp cận năng lực

 10:02 19/09/2018

Tóm tắt: Nội dung của bài báo đề cập đến một số vấn đề lí luận về tiếp cận năng lực; dạy học môn thể dục ở trường Trung học phổ thông và những vấn đề lí luận về quản lí dạy học môn thể dục ở các trường Trung học phổ thông theo tiếp cận năng lực.
Từ khóa: Dạy học, trường Trung học phổ thông, quản lí dạy học, môn thể dục, tiếp cận năng lực.

32. Một số biện pháp rèn luyện kĩ năng thiết kế bài học theo tiếp cận năng lực cho sinh viên sư phạm

32. Một số biện pháp rèn luyện kĩ năng thiết kế bài học theo tiếp cận năng lực cho sinh viên sư phạm

 09:43 19/09/2018

Tóm tắt: Rèn luyện kĩ năng thiết kế bài học theo tiếp cận năng lực cho sinh viên sư phạm là một việc lầm cần thiết trong quá trình hình thành kĩ năng nghề nghiệp cho sinh viên trước khi ra trường, nhằm đáp ứng yêu cầu của thực tiễn dạy học ở nhà trường phổ thông. Bài viết đề cập một số biện pháp rèn luyện kĩ năng thiết kế bài học theo tiếp cận năng lực cho sinh viên sư phạm.
Từ khóa: Kĩ năng, tiếp cận năng lực, rèn luyện kĩ năng, sinh viên.

4. Thực trạng quản lí đánh giá kết quả học tập của học sinh các trường trung học sơ sở huyện An Lão, thành phố Hải Phòng theo tiếp cận năng lực

4. Thực trạng quản lí đánh giá kết quả học tập của học sinh các trường trung học sơ sở huyện An Lão, thành phố Hải Phòng theo tiếp cận năng lực

 16:41 18/09/2018

Tóm tắt: Nghiên cứu này được tiến hành trên 196 đối tượng gồm cán bộ quản lí, giáo viên và học sinh ở 3 trường trung học cơ sở của huyện An Lão, thành phố Hải Phòng. Phương pháp được sử dụng chủ yếu là điều tra bằng bảng hỏi, chuyên gia và phỏng vấn. Kết quả thu được như sau: công tác quản lí, chỉ đạo, tổ chức việc đánh giá kết quả học tập của học sinh theo hướng tiếp cận năng lực đã thu được những hiệu quả nhất định, tuy nhiên ở mức tốt thì còn ít. Nội dung này được thể hiện ở các khía cạnh sau: Việc lập kế hoạch; công tác quản lí, chỉ đạo thực hiện mục tiêu, chương trình, nội dung; hình thức chỉ đạo; ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cho hoạt động quản lí; hiệu quả và những khó khăn khi thực hiện hoạt động này.
Từ khoá: đánh giá kết quả học tập, kết quả học tập của học sinh, tiếp cận năng lực.

18. Đánh giá kết quả học tập các môn Lí luận chính trị theo tiếp cận năng lực

18. Đánh giá kết quả học tập các môn Lí luận chính trị theo tiếp cận năng lực

 15:10 19/10/2017

Tóm tắt: Bài viết khảo sát sự đánh giá kết quả học tập của khoa học chính trị với phương pháp tiếp cận dựa trên năng lực để nâng cao chất lượng giảng dạy các ngành khoa học chính trị từ việc hình thành người học với các kĩ năng nhận thức và thực tiễn cần thiết.
Từ khóa: lí luận chính trị, tiếp cận năng lực.

04. Quản lí dạy học tiếng Anh theo tiếp cận năng lực thực hành

04. Quản lí dạy học tiếng Anh theo tiếp cận năng lực thực hành

 09:53 05/10/2017

Tóm tắt: Vấn đề quản lí đổi mới hoạt động dạy học môn Tiếng Anh đại học là rất khó khăn, phức tạp, đòi hỏi cán bộ quản lí phải có sự hiểu biết cơ bản về môn Tiếng Anh, phải nắm được định hướng đổi mới hoạt động dạy học tiếng Anh ở trường đại học. Đây là những lí luận cơ bản, là những nội dung thiết yếu mà quản lí giáo dục cần thực hiện trong quá trình quản lí, chỉ đạo, điều hành công tác đổi mới hoạt động dạy học môn Tiếng Anh của nhà trường để đảm bảo thành công cho quá trình giáo dục.
Từ khóa: Quản lí dạy học, ngoại ngữ, Quản lí dạy học, ngoại ngữ, tiếp cận năng lực, năng lực thực hành.

04. Phát triển đội ngũ cán bộ quản lí đào tạo ở các trường đại học trong quân đội theo tiếp cận năng lực

04. Phát triển đội ngũ cán bộ quản lí đào tạo ở các trường đại học trong quân đội theo tiếp cận năng lực

 15:51 07/09/2017

Tóm tắt: Phát triển đội ngũ cán bộ quản lí đào tạo ở các trường đại học trong quân đội theo tiếp cận năng lực có ý nghĩa quan trọng và cấp thiết trong tình hình hiện nay. Trên cơ sở luận giải những vấn đề lí luận và thực tiễn, bài viết đề xuất những biện pháp nhằm phát triển đội ngũ cán bộ quản lí đào tạo ở các trường đại học trong quân đội có năng lực toàn diện, đáp ứng tốt mọi nhiệm vụ, chức trách được giao, góp phần xây dựng, phát triển nhà trường đại học trong quân đội vững mạnh thời kì mới.
Từ khóa: phát triển cán bộ quản lí đào tạo, tiếp cận năng lực, nhà trường quân đội.

81.	Thực trạng dạy học các học phần phương pháp dạy học toán cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học các trường sư phạm theo tiếp cận năng lực

81. Thực trạng dạy học các học phần phương pháp dạy học toán cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học các trường sư phạm theo tiếp cận năng lực

 22:42 23/07/2017

Trong bài báo này, tác giả phân tích thực trạng dạy học các học phần phương pháp dạy học Toán theo hướng tiếp cận năng lực của sinh viên ngành Giáo dục tiểu học tại các trường sư phạm như: Đại học Sư phạm Hà Nội và Đại học Tổng hợp Hà Nội. Tình huống này được đề cập đến trong sách giáo khoa, phương pháp giảng dạy và kết quả học tập; là cơ sở để các nhà quản lí giáo dục tìm ra các giải pháp để nâng cao chất lượng giảng dạy cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học tại các trường sư phạm.

09. Cơ sở lí luận về kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của người học theo tiếp cận phát triển năng lực trong giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp tại Việt Nam

09. Cơ sở lí luận về kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của người học theo tiếp cận phát triển năng lực trong giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp tại Việt Nam

 15:45 20/07/2017

Tóm tắt: Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của người học theo hướng tiếp cận năng lực trong giáo dục là một bộ phận không thể tách rời của quá trình dạy học. Có thể nói, kiểm tra, đánh giá là động lực để thúc đẩy sự đổi mới quá trình dạy và học. Nhiều hình thức kiểm tra, đánh giá cổ điển không những tồn tại mà còn phát triển nổi trội khi kết hợp cùng với phương pháp kiểm tra, đánh giá mới - kiểm tra, đánh giá theo tiếp cận năng lực. Việc xây dựng luận cứ khoa học về kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của người học theo hướng tiếp cận và phát triển năng lực trong giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp tại Việt Nam hiện nay là thật sự cần thiết.
Từ khóa: Kiểm tra, đánh giá, tiếp cận năng lực, giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp.

07. Phát triển chương trình đào tạo theo tiếp cận năng lực ở các trường đại học công an nhân dân

07. Phát triển chương trình đào tạo theo tiếp cận năng lực ở các trường đại học công an nhân dân

 15:41 20/07/2017

Tóm tắt: Chương trình đào tạo là một trong những yếu tố quyết định đến chất lượng đào tạo. Phát triển chương trình đào tạo theo tiếp cận năng lực là một xu hướng tất yếu của giáo dục đại học nói chung và các trường công an nhân dân nói riêng. Bài viết này tập trung làm rõ khái niệm, đặc điểm của chương trình đào tạo theo tiếp cận năng lực, từ đó đề xuất quy trình phát triển chương trình theo tiếp cận năng lực ở các trường đại học công an nhân dân.
Từ khóa: Phát triển chương trình đào tạo, tiếp cận năng lực, công an nhân dân.

14.	 Vận dụng quy trình kiểm tra, đánh giá vào quản lí hoạt động kiểm tra, đánh giá các môn học trong đào tạo đại học theo tiếp cận năng lực

14. Vận dụng quy trình kiểm tra, đánh giá vào quản lí hoạt động kiểm tra, đánh giá các môn học trong đào tạo đại học theo tiếp cận năng lực

 15:10 19/07/2017

Bài báo trình bày về quy trình kiểm tra, đánh giá trong đào tạo đại học theo tiếp cận năng lực và những biện pháp vận dụng quy trình KT-ĐG vào quản lí hoạt động KT-ĐG các môn học trong đào tạo đại học theo tiếp cận năng lực.

10.	 Bồi dưỡng quản lí chương trình giáo dục theo hướng tiếp cận năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lí các trường phổ thông

10. Bồi dưỡng quản lí chương trình giáo dục theo hướng tiếp cận năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lí các trường phổ thông

 15:00 19/07/2017

Bài báo trình bày chương trình giáo dục theo hướng tiếp cận năng lực các yêu cầu trong QL thực hiện CTGDPT theo tiếp cận năng lực.

19.	Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên dạy nghề đáp ứng yêu cầu phát triển nghề nghiệp giáo viên dạy nghề trong các trường dạy nghề quân đội theo tiếp cận năng lực

19. Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên dạy nghề đáp ứng yêu cầu phát triển nghề nghiệp giáo viên dạy nghề trong các trường dạy nghề quân đội theo tiếp cận năng lực

 10:28 14/07/2017

Bài báo trình bày mục tiêu, yêu cầu của công tác bồi dưỡng giáo viên dạy nghề; biện pháp thực hiện bồi dưỡng giáo viên dạy nghề đáp ứng yêu cầu phát triển nghề nghiệp giáo viên dạy nghề trong các trường dạy nghề quân đội theo tiếp cận năng lực.

74. Kiểm tra, đánh giá theo hướng tiếp cận năng lực người học ở trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn

74. Kiểm tra, đánh giá theo hướng tiếp cận năng lực người học ở trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn

 15:07 13/07/2017

Bài viết trình bày một số nét khái quát về kiểm tra, đánh giá theo hướng tiếp cận năng lực người học ở các cơ sở đào tạo giáo viên; thực trạng kiểm tra, đánh giá theo hướng tiếp cận năng lực ở trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn và một số đề xuất góp phần nâng cao chất lượng kiểm tra, đánh giá theo hướng tiếp cận năng lực ở trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn.

2.	Đào tạo giáo viên mầm non theo hướng tiếp cận năng lực người học

2. Đào tạo giáo viên mầm non theo hướng tiếp cận năng lực người học

 14:17 11/07/2017

Bài báo trình bày những thuận lợi và khó khăn trong đào tạo giáo viên mầm non theo hướng tiếp cận năng lực người học; một số giải pháp nang cao chất lượng đào tạo giáo dục mầm non theo hướng tiếp cận năng lực.

48. DẠY HỌC TIẾNG ANH THEO HƯỚNG TIẾP CẬN NĂNG LỰC HỌC SINH  TRUNG HỌC CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN

48. DẠY HỌC TIẾNG ANH THEO HƯỚNG TIẾP CẬN NĂNG LỰC HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN

 09:27 04/05/2017

Trong giai đoạn hiện nay, việc phát triển NL ngoại ngữ nói chung và NL tiếng Anh cho học sinh là rất quan trọng và cần thiết. Bài viết đánh giá về thực trạng DH tiếng Anh theo hướng tiếp cận NL học sinh trường THCS trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn: chỉ ra những thuận lợi và khó khăn trong quá trình thực hiện; đồng thời đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng DH tiếng Anh ở trường THCS phù hợp với điều kiện thực tế của một tỉnh miền núi như Lạng Sơn.

3. Quản lí hoạt động dạy học theo tiếp cận năng lực của hiệu trưởng trường trung học phổ thông

3. Quản lí hoạt động dạy học theo tiếp cận năng lực của hiệu trưởng trường trung học phổ thông

 14:56 03/04/2017

Dạy học theo tiếp cận năng lực được áp dụng từ năm 1970 của thế kỷ 20, đã đã được những thành tựu có giá trị, và hiện nay đã trở thành một xu hướng toàn cầu trong giáo dục. Việt Nam đang triển khai Nghị quyết 29/NQ-TW về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục Việt Nam cũng như xây dựng một chương trình giáo dục mới cho giai đoạn sau năm 2015. Một trong những giải pháp để thực hiện hiệu quả những chính sách lớn trên là dạy học theo tiếp cận năng lực.
Giáo dục trung học phổ thông là một bước quan trọng cho học sinh để đạt được những kĩ năng cơ bản và sẵn sàng trở thành chủ nhân tương lai của đất nước; do đó, phát triển năng lực cho học sinh trong bậc giáo dục này là cấp thiết cho việc xác định nghề nghiệp tương lai của họ. Quản lí hoạt động dạy học theo tiếp cận năng lực trong K-12 hiệu quả sẽ góp một phần trong việc nâng cao chất lượng giáo dục nói riêng, và chất lượng lao động tương lai của đất nước nói chung.

7. KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ THEO HƯỚNG TIẾP CẬN NĂNG LỰC – ĐỊNH HƯỚNG ĐỔI MỚI HOẠT ĐỘNG QUẢN LÍ ĐÀO TẠO Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM LẠNG SƠN

7. KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ THEO HƯỚNG TIẾP CẬN NĂNG LỰC – ĐỊNH HƯỚNG ĐỔI MỚI HOẠT ĐỘNG QUẢN LÍ ĐÀO TẠO Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM LẠNG SƠN

 14:27 14/03/2017

7. KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ THEO HƯỚNG TIẾP CẬN NĂNG LỰC – ĐỊNH HƯỚNG ĐỔI MỚI HOẠT ĐỘNG QUẢN LÍ ĐÀO TẠO Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM LẠNG SƠN

13. Quản lí kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học viên Học viện an ninh theo hướng tiếp cận năng lực

13. Quản lí kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học viên Học viện an ninh theo hướng tiếp cận năng lực

 14:52 01/03/2017

Bài báo trình bày một số vấn đề lí luận chung về kiểm tra, đánh giá và các hoạt động quản lí kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học viện An ninh nhân dân theo hướng tiếp cận năng lực. Kiểm tra, đám hóa xác định mức độ đạt được mục tiêu của quá trình dạy học góp phần thúc đẩy và hoàn thiện quá trình dạy học.

26. Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học của giảng viên theo hướng tiếp cận năng lực nhằm đáp ứng nhu cầu đổi mới trong giáo dục đào tạo

26. Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học của giảng viên theo hướng tiếp cận năng lực nhằm đáp ứng nhu cầu đổi mới trong giáo dục đào tạo

 08:27 28/02/2017

Bài báo trình bày về vấn đề dạy học tiếp cận năng lực thực hiện và các biện pháp nâng cao chất lượng dạy học của giáo viên theo hướng tiếp cận năng lực nhằm đáp ứng nhu cầu đổi mới trong giáo dục đào tạo.

18. Thực trạng về dạy học môn Xác suất thống kê theo hướng tiếp cận năng lực nghề nghiệp đối với sinh viên ngành kế toán ở Trường Cao đẳng công nghiệp Phúc Yên

18. Thực trạng về dạy học môn Xác suất thống kê theo hướng tiếp cận năng lực nghề nghiệp đối với sinh viên ngành kế toán ở Trường Cao đẳng công nghiệp Phúc Yên

 15:04 04/01/2017

Bài báo trình bày thực trạng về dạy học môn Xác suất thống kê và một số định hướng dạy học môn Xác suất thống kê sinh viên ngành kế toán theo hướng tiếp cận năng lực nghề nghiệp ở Trường Cao đẳng công nghiệp Phúc Yên.

02. Một số giải pháp đào tạo giáo viên theo hướng tiếp cận năng lực ở Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn

02. Một số giải pháp đào tạo giáo viên theo hướng tiếp cận năng lực ở Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn

 15:48 07/11/2016

Tóm tắt: Những năm gần đây, Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn đã quan tâm, chú trọng đào tạo giáo viên theo hướng tiếp cận năng lực. Dựa trên kết quả nghiên cứu khoa học, khảo sát nhu cầu lao động cũng như kinh nghiệm đào tạo, nhà trường đã xây dựng nội dung và phương thức đào tạo, bước đầu mang lại kết quả khả quan. Nhà trường tiếp tục thực hiện những thành tựu đã đạt được đồng thời tìm ra những giải pháp mới có tính chiến lược, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.
Từ khóa: đào tạo giáo viên, tiếp cận năng lực, cao đẳng.

12. Hệ thống tiêu chuẩn và tiêu chí đánh giá năng lực tự học theo tiếp cận năng lực thực hiện và quy trình tổ chức hoạt động tự học cho sinh viên sư phạm trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ

12. Hệ thống tiêu chuẩn và tiêu chí đánh giá năng lực tự học theo tiếp cận năng lực thực hiện và quy trình tổ chức hoạt động tự học cho sinh viên sư phạm trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ

 17:13 31/10/2016

Bài báo giới thiệu hệ thống tiêu chuẩn và tiêu chí đánh giá năng lực tự học của sinh viên, quy trình tổ chức tự học theo tiếp cận năng lực thực hiện trong các trường đại học sư phạm trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch, tổ chức và đánh giá hoạt động tự học trong đại học sư phạm đáp ứng yêu cầu đào tạo theo hệ thống tín chỉ.

11. Thiết kế mục tiêu dạy học môn Giáo dục học theo hướng tiếp cận năng lực thực hiện

11. Thiết kế mục tiêu dạy học môn Giáo dục học theo hướng tiếp cận năng lực thực hiện

 16:20 24/10/2016

Bài báo trình bày khái niệm, vai trò, yêu cầu khi trình bày mục tiêu, cơ sở xác định mục tiêu dạy học môn Giáo dục học theo hướng tiếp cận năng lực thực hiện nghề dạy học nhằm hình thành cả kiến thức, kĩ năng và thái độ cho sinh viên.

10. Vai trò của giảng viên và sinh viên khi tham gia seminar trong dạy học môn Giáo dục học theo tiếp cận năng lực ở trường sư phạm

10. Vai trò của giảng viên và sinh viên khi tham gia seminar trong dạy học môn Giáo dục học theo tiếp cận năng lực ở trường sư phạm

 15:42 29/09/2016

Tóm tắt: Tổ chức seminar trong dạy học môn Giáo dục học là quá trình giảng viên tổ chức, hướng dẫn, điều khiển và sinh viên trình bày, thảo luận, tranh luận về chủ đề nhằm phát triển ở sinh viên những năng lực phù hợp với mục tiêu đào tạo giáo viên theo Chuẩn đầu ra ngành sư phạm. Bài viết phân tích cụ thể vai trò của giảng viên khi tổ chức seminar trong dạy học môn Giáo dục học theo tiếp cận năng lực ở trường sư phạm (xây dựng, lựa chọn chủ đề; biên soạn giáo trình, xây dựng kế hoạch seminar; tổ chức tập huấn, hướng dẫn sinh viên thực hiện; làm trọng tài cố vấn và định hướng quá trình tranh luận; đánh giá và hướng dẫn sinh viên tự đánh giá kết quả seminar) và vai trò của sinh viên trong seminar (tự xây dựng kế hoạch nghiên cứu; tiến hành seminar toàn lớp; tổ chức hoạt động tự học, tự nghiên cứu các chủ đề seminar).
Từ khóa: seminar, môn Giáo dục học, giảng viên, sinh viên, tiếp cận năng lực, trường sư phạm

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây