2. THỰC TRẠNG THIẾT KẾ BÀI HỌC TIẾNG VIỆT LỚP 1 CỦA GIÁO VIÊN TIỂU HỌC

2. THỰC TRẠNG THIẾT KẾ BÀI HỌC TIẾNG VIỆT LỚP 1 CỦA GIÁO VIÊN TIỂU HỌC

 14:47 19/04/2021

Tóm tắt: Đổi mới và phát triển giáo dục đang là vấn đề được Đảng và Nhà nước ta quan tâm nhiều hiện nay. Việc phát triển kĩ năng thiết kế bài học, đặc biệt là thiết kế bài học Tiếng Việt lớp 1 có vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả các tiết dạy của giáo viên. Bài báo phân tích thực trạng thiết kế bài học Tiếng Việt lớp 1 của giáo viên để đánh giá và xây dựng các biện pháp nhằm phát triển kĩ năng thiết kế bài học Tiếng Việt lớp 1 theo Chương trình môn Ngữ văn 2018 góp phần nâng cao chất lượng dạy và học ở trường tiểu học. Kết quả nghiên cứu là kênh thông tin hữu ích dành cho giáo viên tham khảo để thiết kế kế hoạch bài học theo định hướng phát triển năng lực đáp ứng yêu cầu của Chương trình Giáo dục phổ thông mới.
Từ khóa: bài học, thiết kế bài học, tiểu học, Tiếng Việt 1, môn Ngữ văn

6. THỰC TRẠNG QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA HỌC SINH CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẬN NINH KIỀU, THÀNH PHỐ CẦN THƠ

6. THỰC TRẠNG QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA HỌC SINH CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẬN NINH KIỀU, THÀNH PHỐ CẦN THƠ

 10:03 19/04/2021

Tóm tắt: Quản lí hoạt động học tập của học sinh ở các trường tiểu học quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận nhưng vẫn còn hạn chế nhất định. Bài báo trình bày thực trạng quản lí hoạt động học tập của học sinh tại các trường tiểu học quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh tiểu học tỉnh Cần Thơ. Thực trạng về quản lí hoạt động học tập là cơ sở đề xuất biện pháp quản lí hoạt động học tập của học sinh ở các trường tiểu học quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ nhằm góp phần nâng cao chất lượng học tập cho học sinh tiểu học ở quận Ninh Kiều, tỉnh Cần Thơ.
Từ khóa: hoạt động học tập, học sinh, tiểu học, quản lí, quận Ninh Kiều TP. Cần Thơ

5. MỘT SỐ YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN VẤN ĐỀ CẬN THỊ HỌC ĐƯỜNG CỦA HỌC SINH TIỂU HỌC Ở ĐÔ THỊ HIỆN NAY

5. MỘT SỐ YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN VẤN ĐỀ CẬN THỊ HỌC ĐƯỜNG CỦA HỌC SINH TIỂU HỌC Ở ĐÔ THỊ HIỆN NAY

 17:16 11/12/2020

Tóm tắt: Cận thị học đường là dạng cận thị sinh lí ở lứa tuổi học sinh. Chúng ta không thể chủ quan với cận thị, vì nếu không được phát hiện sớm để có biện pháp can thiệp hay điều trị kịp thời có thể sẽ gây ra hậu quả lớn hơn dẫn đến mù lòa suốt đời. Chúng tôi tìm hiểu và đánh giá một số yếu tố tác động đến cận thị học đường của học sinh tiểu học ở đô thị Việt Nam hiện nay qua nghiên cứu các trường đại diện đến từ TP. Hà Nội, TP. Thái Bình, TP. Vinh và TP. Buôn Mê Thuột. Trên cơ sở dữ liệu thu thập từ cán bộ quản lí, giáo viên, phụ huynh học sinh và học sinh cận thị, tác giả phân tích và xử lí dựa trên mô hình hồi quy bằng phương pháp tạo biến Factor Analysis. Bài viết tập trung làm rõ 3 vấn đề lớn: Một là diễn biến của tình trạng cận thị học đường trong nhóm học sinh tiểu học ở đô thị; Hai là mức độ tác động của yếu tố cơ sở vật chất và kĩ thuật trong trường học đến tình trạng cận thị; Ba là phân tích chỉ số tác động của yếu tố hoạt động học đến tình trạng cận thị của học sinh tiểu học ở đô thị.
Từ khóa: Cận thị học đường, tiểu học, đô thị, cơ sở vật chất kĩ thuật, hoạt động học

9. THỰC TRẠNG GIÁO DỤC TÀI CHÍNH CHO HỌC SINH TIỂU HỌC Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

9. THỰC TRẠNG GIÁO DỤC TÀI CHÍNH CHO HỌC SINH TIỂU HỌC Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 14:11 11/12/2020

Tóm tắt: Nghiên cứu này đã thực hiện khảo sát thực trạng giáo dục tài chính của phụ huynh, học sinh và giáo viên tại các trường tiểu học trong khu vực có mức sống khác nhau ở Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả khảo sát tại 10 trường tiểu học đã chỉ ra đa số học sinh được tiếp xúc với tiền hàng ngày ngay từ lớp 1, nhưng trong gia đình nhiều phụ huynh cho rằng việc giáo dục tài chính là không cần thiết ở các lớp đầu tiểu học. Trong khi, đa số các giáo viên đều cho rằng giáo dục tài chính cho học sinh tiểu học là cần thiết. Khi triển khai dạy học các nội dung liên quan đến giáo dục tài chính, giáo viên đang gặp khá nhiều khó khăn như tài liệu, phương tiện dạy học hỗ trợ còn ít, các nội dung chưa có tính hệ thống,... Học sinh tiểu học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay vẫn chưa nhận được những bài học giáo dục kiến thức, kĩ năng quản lí tài chính một cách đầy đủ và hệ thống. Khi thực hiện giáo dục tài chính, học sinh tiểu học cần được dạy các nội dung như tiền do đâu mà có, tiết kiệm tiền, tiêu dùng thông minh, tiền làm từ thiện.
Từ khóa: giáo dục tài chính, tiểu học, học sinh, phụ huynh, giáo viên, khảo sát

58. THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN Ở CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC HUYỆN TÂN THẠNH, TỈNH LONG AN

58. THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN Ở CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC HUYỆN TÂN THẠNH, TỈNH LONG AN

 10:44 15/09/2020

Tóm tắt: Phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học đảm bảo về số lượng, chất lượng và cơ cấu là vấn đề có ý nghĩa quan trọng và cấp thiết, là điều kiện tiên quyết để giáo viên giảng dạy hiệu quả, có chất lượng, giúp hiệu trưởng nhà trường quản lí tốt công tác dạy học và nâng cao hiệu quả quản lí nhà trường. Bài viết này trình bày kết quả nghiên cứu về thực trạng và giải pháp phát triển đội ngũ giáo viên ở các trường tiểu học huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An, làm cơ sở thực tiễn cho việc phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục cho các nhà trường trên địa bàn huyện. Cần phải thực hiện một cách có hiệu quả và đồng bộ các biện pháp trên nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong các nhà trường tiểu học, thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển ĐNGV tiểu học huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông hiện nay.
Từ khóa: phát triển, đội ngũ giáo viên, tiểu học, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An

34. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM LOẠI HÌNH CÂU LẠC BỘ KARATE Ở CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC TỈNH BÌNH DƯƠNG

34. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM LOẠI HÌNH CÂU LẠC BỘ KARATE Ở CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC TỈNH BÌNH DƯƠNG

 10:22 15/09/2020

Tóm tắt: Giáo dục thể chất là một phần quan trọng trong mục tiêu giáo dục toàn diện giúp cho thế hệ trẻ không chỉ có kiến thức, có đạo đức mà còn có sức khỏe để làm việc và thích ứng với sự thay đổi liên tục trong môi trường lao động hiện đại. Để có nguồn nhân lực trên, yêu cầu đặt ra là phải đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác giảng dạy giáo dục thể chất chính khóa cũng như các hoạt động thể thao ngoại khóa, trong đó có môn Karate. Trên cơ sở tổng hợp, phân tích các tài liệu, công trình nghiên cứu lí luận và thực tiễn về hoạt động giáo dục thể chất, tổ chức hoạt động trải nghiệm ở trường phổ thống, bài viết đề xuất quy trình tổ chức hoạt động trải nghiệm dưới hình thức Câu lạc bộ Karate nhằm góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy môn Giáo dục thể chất cho học sinh tiểu học tỉnh Bình Dương nói chúng và bộ môn Karate nói riêng.
Từ khóa: Hoạt động trải nghiệm, Giáo dục thể chất, câu lạc bộ, tiểu học, Bình Dương

12. TỔ CHỨC MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM TRONG DẠY HỌC MÔN TOÁN CHO HỌC SINH TIỂU HỌC

12. TỔ CHỨC MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM TRONG DẠY HỌC MÔN TOÁN CHO HỌC SINH TIỂU HỌC

 15:35 11/09/2020

Tóm tắt: Ở tiểu học, theo chương trình giáo dục phổ thông mới, hoạt động trải nghiệm là hoạt động giáo dục bắt buộc và được thực hiện xuyên suốt ở tất cả các môn học. Bài viết đã đề xuất quy trình tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy học môn Toán ở tiểu học, một số hình thức và phương pháp tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy học môn Toán ở tiểu học và vận dụng vào tổ chức một số hoạt động trải nghiệm cụ thể trong dạy học môn Toán ở tiểu học. Việc học tập thông qua trải nghiệm là rất quan trọng trong việc gắn kết giữa lí thuyết và thực tiễn, giúp học sinh hứng thú hơn trong học tập. Dựa trên nội dung từng bài, từng chủ đề, giáo viên có thể thiết kế hoạt động trải nghiệm, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả dạy học môn Toán.
Từ khóa: hoạt động trải nghiệm, học sinh, dạy học môn Toán, tiểu học.

51. MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 2 BUỔI/NGÀY CỦA HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỞNG TIỂU HỌC QUẬN CẦU GIẤY ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC

51. MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 2 BUỔI/NGÀY CỦA HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỞNG TIỂU HỌC QUẬN CẦU GIẤY ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC

 11:07 05/08/2020

Tóm tắt: Việc quản lí giảng dạy 2 buổi tại các trường tiểu học hiện là vấn đề nhận được sự quan tâm lớn không chỉ của ngành giáo dục mà còn của toàn xã hội. Làm thế nào để cải thiện công tác quản lí dạy học 2 buổi là một nội dung cần được nghiên cứu và đánh giá. Bài báo này nghiên cứu thực trạng, đề xuất một số biện pháp để nâng cao chất lượng quản lí dạy học 2 buổi tại các trường tiểu học quận Cầu Giấy, Hà Nội. Nghiên cứu đề xuất giải pháp quản lí dạy học buổi thứ hai trong trường tiểu học để nâng cao chất lượng toàn diện và hướng tới sự phát triển của người học với những hình thức và nội dung giáo dục phù hợp là việc quan trọng và có ý nghĩa thiết thực
Từ khóa: tiểu học, 2 buổi ngày, quận Cầu Giấy

32. ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH TIN HỌC TIỂU HỌC TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC, TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG - TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH

32. ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH TIN HỌC TIỂU HỌC TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC, TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG - TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH

 10:30 05/08/2020

Tóm tắt: Hiện nay, các trường học đã ứng dụng linh hoạt các chương trình Tin học riêng nhằm phù hợp với nhu cầu và khả năng của học sinh tại trường, từ đó đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, sự khác biệt trong chất lượng dạy và học của những chương trình riêng này so với chương trình chuẩn chung của Bộ GD-ĐT vẫn chưa được nghiên cứu, đánh giá nhiều. Bài viết giới thiệu chương trình Tin học tiểu học giảng dạy tại Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông - Trường Đại học Hà Tĩnh. So sánh chương trình Tin học tiểu học tại Trường với chương trình của Bộ GD-ĐT, đánh giá chương trình dựa trên một số chỉ tiêu: thời lượng, nội dung, kiến thức và kĩ năng.
Từ khóa: chương trình Tin học, tiểu học, nội dung, kiến thức, kĩ năng

25. MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC TRONG DẠY HỌC CÁC HỌC PHẦN PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TOÁN

25. MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC TRONG DẠY HỌC CÁC HỌC PHẦN PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TOÁN

 09:25 05/08/2020

Tóm tắt: Cùng với đổi mới chương trình và sách giáo khoa giáo dục phổ thông, thì đổi mới công tác đánh giá học sinh theo hướng phát triển năng lực năng lực cũng đã và đang được ngành Giáo dục rất chú trọng. Việc đánh giá kết quả học tập môn Toán của học sinh tiểu học được thực hiện dưới hai hình thức: đánh giá thường xuyên (đánh giá quá trình) bằng nhận xét; đánh giá định kì theo ma trận và câu hỏi các mức độ. Trong đó, đánh giá thường xuyên vẫn còn nhiều bất cập. Hi vọng rằng, các biện pháp trên sẽ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nói chung và nâng cao hiệu quả công tác đánh giá ở các trường tiểu học nói riêng, đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới.
Từ khóa: sinh viên, giáo dục tiểu học, năng lực đánh giá quá trình, tiểu học

25. DẠY HỌC GIẢI TOÁN CHO HỌC SINH LỚP 4 THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC

25. DẠY HỌC GIẢI TOÁN CHO HỌC SINH LỚP 4 THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC

 16:09 29/07/2020

Tóm tắt: Nền giáo dục nước ta đang thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện chương trình giáo dục phổ thông, chuyển từ phương thức dạy học trang bị kiến thức sang dạy học hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực của người học. Dạy học giải toán ở tiểu học sẽ rèn luyện cho học sinh các kĩ năng thực hành, khả năng tư duy logic và sáng tạo, khả năng lập luận, khả năng vận dụng toán học vào giải quyết các vấn đề thực tiễn,... Bài viết đề xuất một số biện pháp dạy học giải toán cho học sinh lớp 4 theo định hướng phát triển năng lực ở trường tiểu học. Hi vọng rằng các biện pháp đã đề xuất sẽ là tài liệu tham khảo cho giáo viên tiểu học có cái nhìn cụ thể về xu hướng dạy học theo hướng tiếp cận năng lực và vận dụng hiệu quả vào dạy học sao cho có hiệu quả trong giảng dạy. Trong quá trình dạy học, giáo viên cần vận dụng linh hoạt các biện pháp cho phù hợp với từng đối tượng người học, góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn Toán ở tiểu học.
Từ khóa: Dạy học giải Toán, học sinh, phát triển năng lực, tiểu học.

30. THIẾT KẾ CÁC TÌNH HUỐNG HỌC TẬP TRONG DẠY HỌC MÔN TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI BẰNG PHẦN MỀM VYOND

30. THIẾT KẾ CÁC TÌNH HUỐNG HỌC TẬP TRONG DẠY HỌC MÔN TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI BẰNG PHẦN MỀM VYOND

 16:09 29/07/2020

Tóm tắt: Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ Tư đang từng bước làm thay đổi mọi lĩnh vực của xã hội, bao gồm cả giáo dục. Ở Việt Nam, công cuộc đổi mới trong giáo dục đã và đang diễn ra, thể hiện rõ nhất là sự ra đời của chương trình giáo dục phổ thông mới. Đứng trước những yêu cầu đó, người giáo viên cần có những thay đổi tích cực trong phương pháp và hình thức tổ chức dạy học. Bài viết đề xuất một số quy trình thiết kế các tình huống học tập bằng phần mềm Vyond nhằm tạo hứng thú, phát huy tính chủ động, sáng tạo ở người học, qua đó từng bước đáp ứng những mục tiêu, yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới.
Từ khóa: công nghệ thông tin, phần mềm, Vyond, tiểu học, tình huống học tập, môn Tự nhiên và Xã hội.

17. THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP RÈN KĨ NĂNG VIẾT CHỮ CHO HỌC SINH LỚP 1 TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC CHIẾN, HUYỆN MƯỜNG LA, TỈNH SƠN LA

17. THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP RÈN KĨ NĂNG VIẾT CHỮ CHO HỌC SINH LỚP 1 TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC CHIẾN, HUYỆN MƯỜNG LA, TỈNH SƠN LA

 15:31 29/07/2020

Tóm tắt: Tập viết là môn học mở đầu quá trình học tập nhằm rèn luyện cho học sinh một trong những kĩ năng quan trọng trong việc học tiếng Việt ở tiểu học, đó là kĩ năng viết chữ. Chữ viết của học sinh ảnh hưởng đến quá trình và chất lượng học tập của các em. Từ việc đánh giá tình hình dạy học tập viết chữ cho học sinh, bài viết đề xuất một số biện pháp rèn kĩ năng viết chữ cho học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Ngọc Chiến, huyện Mường La, tỉnh Sơn La. Kĩ năng viết chữ của học sinh lớp 1, Trường Tiểu học Ngọc Chiến, huyện Mường La, tỉnh Sơn La còn gặp nhiều khó khăn, còn nhiều học sinh viết chữ chưa đẹp, chưa đúng, viết chậm, không hứng thú với giờ học tập viết. Vì vậy, tìm biện pháp tạo hứng thú rèn luyện kĩ năng viết chữ cho học sinh lớp 1 nhằm nâng cao dần từ viết đúng tới viết đúng và đẹp là vấn đề rất cần thiết.
Từ khóa: luyện, kĩ năng viết chữ, học sinh lớp 1, tiểu học, huyện Mường La, tỉnh Sơn La.

7. VẬN DỤNG LÍ THUYẾT KIẾN TẠO ĐỂ XÂY DỰNG QUY TRÌNH DẠY HỌC KIỂU BÀI NGHI THỨC LỜI NÓI TRONG HỘI THOẠI CHO HỌC SINH TIỂU HỌC

7. VẬN DỤNG LÍ THUYẾT KIẾN TẠO ĐỂ XÂY DỰNG QUY TRÌNH DẠY HỌC KIỂU BÀI NGHI THỨC LỜI NÓI TRONG HỘI THOẠI CHO HỌC SINH TIỂU HỌC

 09:47 29/07/2020

Tóm tắt: Năng lực giao tiếp vừa là năng lực đặc thù của môn Tiếng Việt vừa là một năng lực chung mà trường học phải hình thành và phát triển cho học sinh. Lí thuyết kiến tạo là một trong những quan điểm dạy học hiện đại, phát huy vai trò chủ động, tích cực của học sinh. Vận dụng Lí thuyết kiến tạo để dạy nghi thức lời nói trong hội thoại cho học sinh tiểu học theo một quy trình cụ thể là việc làm có ý nghĩa quan trọng, giúp các em nâng cao năng lực sử dụng ngôn ngữ trong học tập và giao tiếp
Từ khóa: lí thuyết kiến tạo, nghi thức lời nói, tiếng Việt, tiểu học, quy trình.

32. MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIAO TIẾP TOÁN HỌC CHO HỌC SINH CUỐI CẤP TIỂU HỌC THÔNG QUA DẠY HỌC GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN

32. MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIAO TIẾP TOÁN HỌC CHO HỌC SINH CUỐI CẤP TIỂU HỌC THÔNG QUA DẠY HỌC GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN

 15:07 29/05/2020

Tóm tắt: Tiểu học là cấp học nền tảng của hệ thống giáo dục phổ thông, đặt nền tảng cho việc học ở các cấp học cao hơn. Trong dạy học giải toán có lời văn, học sinh thường gặp khó khăn trong việc hiểu ngôn ngữ trong bài toán, có em do không hiểu yêu cầu của bài toán nên không biết cách giải Bởi vậy, việc phát triển năng lực giao tiếp toán học cho học sinh tiểu học nhằm giúp các em chiếm lĩnh tri thức, biết cách thể hiện những tri thức đó trong các hoạt động giao tiếp có vai trò rất quan trọng. Bài viết đề xuất một số biện pháp phát triển năng lực giao tiếp toán học cho học sinh cuối cấp tiểu học trong dạy học giải toán có lời văn.
Từ khóa: năng lực giao tiếp toán học, dạy học giải toán, học sinh, tiểu học.

33. GIỚI THIỆU MỘT SỐ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC TRONG DẠY HỌC HÌNH HỌC Ở TIỂU HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CHO HỌC SINH

33. GIỚI THIỆU MỘT SỐ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC TRONG DẠY HỌC HÌNH HỌC Ở TIỂU HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CHO HỌC SINH

 15:07 29/05/2020

Tóm tắt: Để dạy học yếu tố hình học, phát triển năng lực cho học sinh cần đổi mới nội dung, phương pháp dạy học và phương tiện dạy học. Bài viết trình bày khái niệm phương tiện dạy học, vai trò, yêu cầu của phương tiện dạy học; giới thiệu các phương tiện dạy học bổ sung trong dạy học Hình học ở tiểu học nhằm phát triển năng lực cho học sinh.
Từ khóa: phương tiện dạy học, hình học, tiểu học.

06. Tổ chức dạy học văn học thiếu nhi Việt Nam cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học

06. Tổ chức dạy học văn học thiếu nhi Việt Nam cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học

 15:05 29/05/2020

Tóm tắt: Văn học thiếu nhi Việt Nam là một nội dung quan trọng trong học phần Văn học của sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học. Nội dung này cung cấp cho sinh viên những kiến thức quan trọng về quá trình hình thành, phát triển; những đặc điểm cơ bản của nền văn học thiếu nhi nước nhà; giúp sinh viên làm quen với các tác giả, tác phẩm tiêu biểu. Thực tế dạy học Văn học thiếu nhi Việt Nam cho sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học đã có những ưu điểm đáng ghi nhận nhưng vẫn còn không ít tồn tại, hạn chế. Từ thực trạng, chúng tôi nêu ra một số định hướng vận dụng các phương pháp dạy học để tổ chức dạy học văn học thiếu nhi nhằm nâng cao chất lượng dạy học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.
Từ khóa: Phương pháp dạy học, văn học thiếu nhi, giáo dục, tiểu học, sinh viên.

39. XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÀI TẬP PHÁT TRIỂN KĨ NĂNG SỬ DỤNG QUAN HỆ TỪ CHO HỌC SINH TIỂU HỌC

39. XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÀI TẬP PHÁT TRIỂN KĨ NĂNG SỬ DỤNG QUAN HỆ TỪ CHO HỌC SINH TIỂU HỌC

 16:57 22/05/2020

Tóm tắt: Tiểu học là cấp học nền tảng, là bước đầu đặt nền móng cho việc hình thành và phát triển nhân cách con người. Để học sinh có kĩ năng sử dụng tốt vốn từ tiếng Việt trong giao tiếp thì việc rèn luyện kĩ năng sử dụng quan hệ từ là rất quan trọng. Mặc dù quan hệ từ không đảm nhiệm vai trò là các thành tố trong câu nhưng có thể nói vai trò của chúng rất lớn trong việc hình thành câu. Vì chỉ có quan hệ từ, chúng ta mới liên kết các ý, các vế, các câu với nhau làm sao cho thành một khối thống nhất và hoàn chỉnh để người viết cũng như người nói có thể truyền tải được hết nội dung mình muốn nói.
Từ khóa: Tiểu học, quan hệ từ, từ loại, học sinh tiểu học, luyện từ và câu.

48. DẠY HỌC CÁC MÔN HỌC VỀ TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI Ở TIỂU HỌC THEO HƯỚNG TÍCH HỢP LIÊN MÔN NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH

48. DẠY HỌC CÁC MÔN HỌC VỀ TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI Ở TIỂU HỌC THEO HƯỚNG TÍCH HỢP LIÊN MÔN NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH

 16:57 22/05/2020

Tóm tắt: Dạy học tích hợp nói chung, dạy học tích hợp liên môn nói riêng đã và đang là một định hướng quan trọng trong lộ trình đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục Việt Nam từ năm 2015, được nhiều nhà giáo dục coi là một phương thức hiệu quả nhất để thực hiện dạy học phát triển năng lực người học. Bài viết trình bày cách thức dạy học các môn về Tự nhiên và Xã hội ở cấp tiểu học theo hướng tích hợp liên môn đáp ứng những yêu cầu của công cuộc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông hiện nay.
Từ khóa: Dạy học tích hợp, tích hợp liên môn, Tự nhiên và Xã hội, tiểu học, phát triển năng lực

9. THỰC TRẠNG ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN GIÁO VIÊN DẠY HỌC SINH KHIẾM THỊ TIỂU HỌC

9. THỰC TRẠNG ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN GIÁO VIÊN DẠY HỌC SINH KHIẾM THỊ TIỂU HỌC

 16:28 22/05/2020

Tóm tắt: Giáo viên là thành tố có vai trò quyết định đối với chất lượng giáo dục. Do vậy, đánh giá năng lực chuyên môn giáo viên là việc làm thiết yếu của nhà quản lí nhằm không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục học sinh. Tuy nhiên, việc đánh giá năng lực chuyên môn của giáo viên dạy học sinh khiếm thị tiểu học đang gặp phải những khó khăn và thách thức. Bài báo trình bày những nét chính về thực trạng đánh giá năng lực chuyên môn giáo viên dạy học sinh khiếm thị tiểu học, làm cơ sở cho việc đề xuất một số giải pháp nhằm cải thiện thực trạng.
Từ khóa: Năng lực, khiếm thị, học sinh khiếm thị, tiểu học, năng lực chuyên môn.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây