31. SỬ DỤNG FORMS (OFFICE 365) VÀ PHẦN MỀM QUIZIZZ  HỖ TRỢ DẠY HỌC PHÂN HÓA TRONG MÔN TIN HỌC  TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÀ RỊA - VŨNG TÀU

31. SỬ DỤNG FORMS (OFFICE 365) VÀ PHẦN MỀM QUIZIZZ HỖ TRỢ DẠY HỌC PHÂN HÓA TRONG MÔN TIN HỌC TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÀ RỊA - VŨNG TÀU

 16:42 29/07/2020

Tóm tắt: Dạy học phân hóa là yêu cầu của nền giáo dục hiện đại nhằm phát huy tối đa khả năng của người học. Để dạy học phân hóa có hiệu quả, giảng viên cần thường xuyên kiểm tra trình độ của sinh viên trước và sau những tiết học. Bài viết trình bày hướng dẫn sử dụng phần mềm Forms của Office 365 và phần mềm Quizizz nhằm hỗ trợ giảng viên trong việc kiểm tra trình độ sinh viên trong dạy học phân hóa, thống kê được mức độ hoàn thành của sinh viên theo nội dung, từ đó có cơ sở để xây dựng kế hoạch dạy học phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả dạy học. Nghiên cứu đã được ứng dụng trong môn Tin học tại trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu và mang lại một số lợi ích nhất định cho giảng viên và sinh viên, nâng cao hiệu quả dạy học.
Từ khóa: Dạy học phân hóa, Forms, Quizizz, Tin học

43. THIẾT KẾ VÀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM  TRONG DẠY HỌC TIN HỌC CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ

43. THIẾT KẾ VÀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM TRONG DẠY HỌC TIN HỌC CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ

 15:07 29/05/2020

Tóm tắt: Trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018, hoạt động trải nghiệm là hoạt động bắt buộc và thường xuyên ở tất cả các cấp học nhằm hình thành và phát triển các phẩm chất chủ yếu và năng lực cốt lõi cho học sinh. Bài viết đề xuất việc vận dụng quy trình quy trình thiết kế hoạt động trải nghiệm trong dạy học tin học ở cấp trung học cơ sở nhằm tạo hứng thú, học tập tích cực cho học sinh.
Từ khóa: hoạt động trải nghiệm, tin học, trung học cơ sở.

10. Vận dụng dạy học hợp tác vào giảng dạy Tin học cho sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây

10. Vận dụng dạy học hợp tác vào giảng dạy Tin học cho sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây

 22:52 29/03/2020

Tóm tắt: Tin học là một môn học mang tính khoa học và ứng dụng đòi hỏi kĩ năng thao tác và thực hành chuẩn xác. Giảng viên đã có nhiều cố gắng trong việc đổi mới phương pháp giảng dạy nhưng hiệu quả đạt được còn hạn chế. Bài viết này đề cập đến phương pháp dạy học hợp tác và cách vận dụng trong dạy học tin học cho sinh viên trường Cao đẳng sư phạm Hà Tây nhằm nâng cao chất lượng dạy và học các học phần tin học.
Từ khóa: dạy học hợp tác, nhóm, tin học.

11. Thiết kế hoạt động trải nghiệm trong dạy học môn Tin học ở cấp tiểu học theo định hướng phát triển năng lực

11. Thiết kế hoạt động trải nghiệm trong dạy học môn Tin học ở cấp tiểu học theo định hướng phát triển năng lực

 22:45 22/12/2018

Tóm tắt: Bài viết đề xuất thiết kế hoạt động trải nghiệm trong dạy học Tin học cấp tiểu học theo định hướng phát triển năng lực nhằm phát huy tính chủ động tích cực, sáng tạo của học sinh trong học tập môn Tin học, tạo cho các em nhiều cơ hội trải nghiệm để vận dụng những kiến thức học được vào thực tiễn, từ đó hình thành năng lực thực tiễn cũng như phát huy tiềm năng sáng tạo của học sinh.
Từ khóa: Hoạt động trải nghiệm, Tin học, tiểu học, phát triển năng lực.

12. Thiết kế chương trình giáo dục môn Tin học ở trường trung học phổ thông theo tiếp cận phát triển năng lực công nghệ thông tin cho học sinh

12. Thiết kế chương trình giáo dục môn Tin học ở trường trung học phổ thông theo tiếp cận phát triển năng lực công nghệ thông tin cho học sinh

 08:45 21/09/2017

Tóm tắt: Trên cơ sở tiếp thu, học tập một cách sáng tạo kinh nghiệm quốc tế về xây dựng và quản lí phát triển chương trình giáo dục môn Tin học, đánh giá chương trình, nội dung môn Tin học hiện hành, bài báo nghiên cứu đề xuất khung năng lực công nghệ thông tin đối với học sinh ở phổ thông và chương trình giáo dục môn tin học ở trường phổ thông nhằm đáp ứng yêu cầu của Nghị quyết số 29-NQ/TW và đề án đổi mới căn bản toàn diện giáo dục phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Từ khóa: Tin học, chương trình giáo dục phổ thông, năng lực ICT.

50. Ứng dụng công nghệ thông tin trong kiểm tra, đánh giá chuẩn đầu ra tin học tại Trường Đại học Hồng Đức

50. Ứng dụng công nghệ thông tin trong kiểm tra, đánh giá chuẩn đầu ra tin học tại Trường Đại học Hồng Đức

 15:36 19/07/2017

Bài báo trình bày cơ sở lí luận , thực tiễn của việc đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá chuẩn đầu ra Tin học và ứng dụng công nghệ thông tin trong việc kiểm tra, đánh giá đó.

8. Đánh giá một năm đưa chương trình tin học văn phòng quốc tế thay thế chương trình tin học trung học phổ thông tại Trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành

8. Đánh giá một năm đưa chương trình tin học văn phòng quốc tế thay thế chương trình tin học trung học phổ thông tại Trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành

 16:36 15/07/2017

Ngày nay, Tin học là một trong những kĩ năng quan trọng nhất trong cuộc sống hiện đại của chúng ta. Tuy nhiên, khoa học thông tin giáo dục và dạy học ở trường trung học phổ thông vẫn còn nhiều hạn chế, dẫn đến những thiếu sót trong việc cung cấp cho Sinh viên các kĩ năng cơ bản về Tin học. Trong tất cả các nguyên nhân, yếu tố chính yếu nhất là điểm yếu của chương trình và sách giáo khoa Tin học để đáp ứng khả năng của học sinh. Trong bài viết này, chúng tôi phân tích một số hạn chế của kế hoạch bài học Tin học hiện nay và các hoạt động giảng dạy tại trường THCS và THPT. Đặc biệt, việc lựa chọn chương trình Microsoft Office đã mang lại một số bước đầu tiên trong việc giảng dạy và học tin học có hiệu quả.

30. Vận dụng thuật toán EM (Expectation-Maximization) trong việc liên kết bản ghi vào giảng dạy học phần cơ sở dữ liệu nâng cao dành cho sinh viên nghành cao đẳng tin học ứng dụng

30. Vận dụng thuật toán EM (Expectation-Maximization) trong việc liên kết bản ghi vào giảng dạy học phần cơ sở dữ liệu nâng cao dành cho sinh viên nghành cao đẳng tin học ứng dụng

 14:44 30/03/2017

Vận dụng thuật toán EM (Expectation-Maximization) trong dạy học học phần Cơ sở dữ liệu nâng cao giúp sinh viên ngành công nghệ thông tin nắm vững cách liên kết hai tệp ghi. Do đó, sinh viên hiểu nghĩa của nó và tầm quan trọng trong việc làm các bài tập toán học liên quan đến bảo mật thông tin và bảo toàn cơ sở dữ liệu gốc.

58. Nâng cao chất lượng đào tạo theo tín chỉ đối với môn Tin học tại trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II

58. Nâng cao chất lượng đào tạo theo tín chỉ đối với môn Tin học tại trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II

 16:29 13/03/2017

Bài báo trình bày một số ưu điểm và tồn tại trong đào tạo theo tín chỉ tại trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II; một số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo theo tín chỉ đối với môn Tin học tại trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II.

22. Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học Tin học ở Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường

22. Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học Tin học ở Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường

 17:21 26/09/2016

Tóm tắt: Thông qua thực tiễn giảng dạy Tin học cho sinh viên, bài viết đưa ra một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học Tin học ở Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.
Từ khóa: nâng cao, chất lượng dạy học, Tin học, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường.

6. Giải pháp phát triển đội ngũ giáo viên tin học trung học phổ thông thành phố Hải Phòng

6. Giải pháp phát triển đội ngũ giáo viên tin học trung học phổ thông thành phố Hải Phòng

 09:13 19/09/2016

Bài viết phân tích thực trạng đội ngũ giáo viên tin học ở Thành phố Hải Phòng, qua đó đề xuất các giải pháp phát triển đội ngũ giáo viên tin học trung học phổ thông ở Thành Phố Hải Phòng như: quy hoạch đội ngũ giáo viên tin học trung học phổ thông theo chuẩn nghề nghiệp; phát triển số lượng và chất lượng đội ngũ giáo viên tin học trung nhọc phổ thông theo quan điểm chuẩn hóa; xây dựng môi trường thuận lợi cho sự phát triển đội ngũ giáo viên tin học ở trường trung học phổ thông theo tinh thần “tổ chức biết học hỏi”.

11. Biểu diễn trực quan và tổ chức giải bài toán theo ba giai đoạn trong dạy học thuật toán cho sinh viên cao đẳng tin học

11. Biểu diễn trực quan và tổ chức giải bài toán theo ba giai đoạn trong dạy học thuật toán cho sinh viên cao đẳng tin học

 16:45 09/08/2016

Tóm tắt: Bài viết trình bày về thuật toán, đánh giá thuật toán, dạy học thuật toán cho sinh viên ngành Tin học (theo 3 giai đoạn) và một số ví dụ về dạy học thuật toán.
Từ khoá: biểu diễn, trực quan, giải toán, thuật toán, sinh viên, tin học.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây