59. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ GIÁO DỤC, GIỮ GÌN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ NHÂN VĂN Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

59. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ GIÁO DỤC, GIỮ GÌN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ NHÂN VĂN Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

 13:20 30/06/2018

Tóm tắt: Tham gia vào quá trình toàn cầu hóa không chỉ đem lại cho các nước những cơ hội để phát triển kinh tế, giao lưu văn hoá mà còn đặt các quốc gia trước những thách thức không nhỏ. Một trong những thách thức đó là sự tác động tiêu cực lên những giá trị vốn có từ lâu đời của dân tộc mình, thậm chí làm mất đi bản sắc dân tộc. Thông qua phân tích những biểu hiện của giá trị nhân văn ở Việt Nam, bài viết khẳng định trong bối cảnh toàn cầu hoá hiện nay, chúng ta cần thiết phải giáo dục, giữ gìn những giá trị truyền thống nói chung, giá trị nhân văn nói riêng của tổ tiên để vừa tạo nên sức mạnh cho dân tộc, vừa khẳng định giá trị con người Việt Nam.
Từ khóa: Giá trị nhân văn, toàn cầu hóa.

02. Gợi mở một số điều chỉnh, bổ sung về chuẩn đầu ra của các chương trình đào tạo đại học thời kì hội nhập

02. Gợi mở một số điều chỉnh, bổ sung về chuẩn đầu ra của các chương trình đào tạo đại học thời kì hội nhập

 15:28 23/01/2018

Tóm tắt: Thời đại hội nhập và toàn cầu hóa đặt ra những đòi hỏi ngày càng cao đối với việc đào tạo toàn diện về kiến thức, kĩ năng và thái độ. Như vậy, phải xây dựng các chuẩn đầu ra phù hợp với chương trình đào tạo đại học nhằm giúp người học thich nghi với bối cảnh mới khi ra trường; trong đó năng lực văn hóa - xã hội và năng lực học tập suốt đời là những năng lực then chốt trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay. Bài viết gợi mở phương thức giúp sinh viên phát triển các năng lực này một cách hệ thống thông qua việc tích hợp vào chương trình đào tạo kết quả học tập dự kiến cũng như chiến lược giảng dạy để đạt các chuẩn đầu ra và có phương thức đánh giá phù hợp.
Từ khóa: toàn cầu hóa, năng lực văn hóa - xã hội, năng lực học tập suốt đời.

15. CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC CỦA GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VIỆT NAM  TRONG XU THẾ TOÀN CẦU HÓA

15. CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC CỦA GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VIỆT NAM TRONG XU THẾ TOÀN CẦU HÓA

 09:03 19/12/2017

Tóm tắt: “Toàn cầu hóa” là một xu thế tất yếu trong quá trình phát triển của nhân loại và tác động trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, nó cuốn hút mọi quốc gia vào một “sân chơi” chung đó là sự “hội nhập”. Bài viết này tập trung phân tích, làm rõ những cơ hội và thách thức của giáo dục đại học Việt Nam trong xu thế toàn cầu hóa. Qua đó cung cấp cơ sở khoa học để các nhà lãnh đạo, quản lí xây dựng chương trình, kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao, đáp ứng được yêu cầu của quá trình toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế.
Từ khóa: Cơ hội, thách thức, giáo dục đại học Việt Nam, toàn cầu hóa.

3. Sứ mệnh của nền giáo dục hiện đại trước xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế hiện nay

3. Sứ mệnh của nền giáo dục hiện đại trước xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế hiện nay

 09:28 12/09/2016

Sứ mệnh của giáo dục là nhiệm vụ của giáo dục đối với người học và đối với xã hội. Để hoàn thành được sư mệnh đó trong giai đoạn toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế hiện nay, giáo dục phải truyền thụ cho người học những năng lực, phẩm chất để có thể tự mình chiếm lĩnh tri thức, những giá trị phù hợp nhất với truyền thống của đất nước, phù hợp với chủ trường, đường lối của Đảng; đồng thời, gạt bỏ, phê phán những tiêu cực, có hại cho sự phát triển chung của đất nước, của nhân loại. bài viết đề cập đến về đề sứ mệnh của nền giáo dục hiện đại trước xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế hiện nay.

21. Xu hướng và triển vọng phát triển giáo dục chuyên nghiệp của Liên bang Nga trong thời kì hội nhập và toàn cầu hóa

21. Xu hướng và triển vọng phát triển giáo dục chuyên nghiệp của Liên bang Nga trong thời kì hội nhập và toàn cầu hóa

 15:53 24/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày những phân tích về bối cảnh phát triển giáo dục chuyên nghiệp ở Liên bang Nga hiện nay; xu hướng phát triển của giáo dục chuyên nghiệp của Liên bang Nga: xu hướng toàn cầu hóa trong giáo dục; việc chuyển đổi sang một xã hội hậu công nghiệp đi kèm với ảnh hưởng trong hai tập kỉ qua của nền kinh tế thị trường - nền kinh tế thị trường người tiêu dùng; sự phát triển cụ thể của giáo dục chuyên nghiệp cơ bản nên đi kèm với cả hai hướng: truyền thống và hiện đại; tầm nhìn của các kĩ năng làm việc, mô hình chuyên gia ở Nga và ở nước ngoài.
Từ khóa: xã hội, phát triển, giáo dục chuyên nghiệp, Liên bang Nga, hội nhập, toàn cầu hóa.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây