08. Nghiên cứu đề xuất cấu trúc năng lực thực hiện của giáo viên toán

08. Nghiên cứu đề xuất cấu trúc năng lực thực hiện của giáo viên toán

 08:58 21/04/2019

Tóm tắt: Tiếp cận năng lực trong đào tạo giáo viên là một xu hướng phổ biến hiện nay. Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu lí luận về năng lực thực hiện để đề xuất cấu trúc năng lực thực hiện của giáo viên toán. Từ kết quả khảo sát các giảng viên đang đào tạo giáo viên Toán, thuộc 8 trường đại học ở Việt Nam, bài báo đưa ra cấu trúc của năng lực thực hiện của giáo viên toán dựa trên các kĩ năng chỉ báo, gồm có hai nhóm cơ bản là Kĩ năng phân tích chương trình và thiết kế tài liệu học tập và kĩ năng dạy học.
Từ khóa: năng lực thực hiện, giáo viên, Toán, kĩ năng, cấu trúc.

09. Đổi mới kiểm tra, đánh giá sinh viên trong học phần Phương pháp tổ chức hoạt động cho trẻ mầm non làm quen với Toán theo hướng tiếp cận năng lực

09. Đổi mới kiểm tra, đánh giá sinh viên trong học phần Phương pháp tổ chức hoạt động cho trẻ mầm non làm quen với Toán theo hướng tiếp cận năng lực

 23:49 27/02/2018

Tóm tắt: Xuất phát từ mục tiêu đào tạo theo năng lực chung dành cho hệ Cử nhân giáo dục mầm non tại khoa Giáo dục mầm non, trường ĐH Sư phạm Hà Nội kết hợp với mục tiêu riêng của môn học và dựa trên quan điểm về năng lực một cách tích hợp, đề tài đề xuất định hướng đổi mới quá trình kiểm tra, đánh giá sinh viên trong môn học cả về nội dung, phương pháp và hình thức đánh giá, đồng thời, phân tích những điều kiện cần thiết cho việc đổi mới đó về phía giảng viên, sinh viên cũng như cơ sở vật chất, sĩ số lớp học.
Từ khóa: kiểm tra, đánh giá, năng lực, sinh viên, trẻ mầm non, toán.

4. Khả năng ghi nhớ kiến thức môn học của học sinh lớp 1

4. Khả năng ghi nhớ kiến thức môn học của học sinh lớp 1

 03:51 04/01/2017

Bài báo trình bày vai trò của trí nhớ trong học tập trên cơ sở khảo sát khả năng ghi nhớ kiến thức môn Toán và Tiếng Việt của học sinh lớp 1 từ đó đưa ra các kết luận về khả năng ghi nhớ kiến thức của học sinh lớp 1.

10. Sử dụng trò chơi học tập nhằm phát triển biểu tượng về số cho trẻ 5-6 tuổi trong hoạt động làm quen với Toán

10. Sử dụng trò chơi học tập nhằm phát triển biểu tượng về số cho trẻ 5-6 tuổi trong hoạt động làm quen với Toán

 04:14 19/09/2016

Tóm tắt: Bài viết đề cập đến đặc điểm của trò chơi học tập; đặc điểm phát triển biểu tượng số của trẻ 5-6 tuổi qua đó đề xuất một số trò chơi học tập theo mức độ phát triển biểu tượng số từ thấp đến cao.
Từ khóa: trò chơi học tập, biểu tượng về số, trẻ 5-6 tuổi, Toán.

13. Đánh giá năng lực giải quyết vấn đề trong dạy học toán tiểu học theo hướng phát triển năng lực người học

13. Đánh giá năng lực giải quyết vấn đề trong dạy học toán tiểu học theo hướng phát triển năng lực người học

 04:30 26/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày về các khái niệm liên quan đến đánh giá, năng lực giải quyết vấn đề, đánh giá năng lực giải quyết vấn đề (đánh giá, năng lực giải quyết vấn đề, bảng đánh giá năng lực giải quyết vấn đề, tự đánh giá).
Từ khóa: đánh giá, năng lực, giải quyết vấn đề, toán, tiểu học.

17. Vận dụng tích hợp giữa môn Toán và Vật lí khi dạy hình học vectơ trong mặt phẳng (Hình học 10)

17. Vận dụng tích hợp giữa môn Toán và Vật lí khi dạy hình học vectơ trong mặt phẳng (Hình học 10)

 21:32 21/08/2016

Bài báo trình bày về khái niệm dạy học tích hợp ở trường phổ thông; ví dụ về việc vận dụng tích hợp giữa môn Toán và Vật lí khi dạy “hình học vectơ trong mặt phẳng” (Hình học 10).

4. Tìm hiểu thái độ của giáo viên mầm non về Toán

4. Tìm hiểu thái độ của giáo viên mầm non về Toán

 23:45 12/08/2016

Bài báo trình bày về một số vấn đề về thái độ của giáo viên mầm non về Toán: quan điểm phổ biến với môn Toán; quan điểm tiếp cận chủ yếu trong dạy trẻ làm quen với Toán ở trường mầm non; tiết kế phiếu điều tra thái độ của giáo viên mầm non và dạy tẻ làm quen với toán ở trường mầm non, phân tích các kết quả nghiên cứu.

13. Năng lực mô hình hóa của giáo viên Toán phổ thông

13. Năng lực mô hình hóa của giáo viên Toán phổ thông

 15:38 14/07/2016

Mô hình hóa được nghiên cứu nhiều trong thời gian gần đây vì nó cho phép kết nối toán học với các môn học khác, với thực tiễn, phát triển khả năng phê phán, chuẩn bị các kĩ năng cho hoạt động nghề nghiệp sau phổ thông. Bài báo trình bày về năng lực mô hình hóa, nhưng trở ngại của học sinh và giáo viên trong dạy học mô hình hóa; đánh giá về năng lực mô hình hóa và bồi dưỡng năng lực mô hình hóa và dạy học mô hình hóa cho giáo viên.

13. Vận dụng phương pháp dạy học phân hoá vào dạy học Toán ở Trung học phổ thông

13. Vận dụng phương pháp dạy học phân hoá vào dạy học Toán ở Trung học phổ thông

 12:47 14/07/2016

Bài báo trình bày tóm lược về dạy học phân hoá, câu hỏi và bài tập phân hoá trong dạy học Toán ở trường trung học phổ thông (vai trò, nguyên tắc xây dựng, quy trình xây dựng). Tiếp đó, tác giả trình bày một số ví dụ về xây dựng câu hỏi và bài tập phân hoá trong dạy học Toán ở trường trung học phổ thông: về hệ thống câu hỏi và bài tập phân hoá; các câu hỏi và bài tập phân hoá với hình thức khác nhau; có tác dụng cho nhiều đối tượng học sinh; đảm bảo sự phân loại theo mức độ tư duy).

14. Phát triển năng lực dạy học toán cho sinh viên sư phạm  đáp ứng chuẩn nghề nghiệp giáo viên thông qua dạy học nội dung hàm số ở THPT

14. Phát triển năng lực dạy học toán cho sinh viên sư phạm đáp ứng chuẩn nghề nghiệp giáo viên thông qua dạy học nội dung hàm số ở THPT

 09:06 07/07/2016

Bài báo trình bày kết quả khảo sát đội ngũ giảng viên của một số trường đại học sư phạm (ĐH Hải Phòng, ĐH Sư phạm Hà Nội, ĐH Tây Bắc, ĐH Hồng Đức, ĐH Đồng Tháp, ĐH Sư phạm Hà Nội 2, ĐH Sư phạm-ĐH Thái Nguyên) về nhận thức của giáo viên Toán về năng lực dạy học Toán; tình hình giáo viên Toán thực hiện những hoạt động dạy học theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên; năng lực tiến hành những hoạt động dạy học Toán của giáo viên trung học phổ thông; nhận thức của sinh viên về chuẩn nghề nghiệp giáo viên; nhân thức của sinh viên về sự cần thiết của những kĩ năng cần rèn luyện trong thực hành lí luận dạy học đối với nội dung Hàm số... Từ đó, tác giả đề xuất một số định hướng phát triển năng lực dạy học cho sinh viên sư phạm Toán đáp ứng chuẩn nghề nghiệp giáo viên thông qua dạy học nội dung hàm số ở trường trung học phổ thông.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây