38. THIẾT KẾ VÀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM TRONG DẠY HỌC  CÁC MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ TOÁN HỌC Ở TRUNG HỌC CƠ SỞ

38. THIẾT KẾ VÀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM TRONG DẠY HỌC CÁC MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ TOÁN HỌC Ở TRUNG HỌC CƠ SỞ

 14:30 19/12/2017

Tóm tắt: Theo Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể của Bộ Giáo dục và đào tạo, hoạt động trải nghiệm là một bộ phận bắt buộc trong kế hoạch giáo dục. Hoạt động trải nghiệm giúp cho nội dung giáo dục không bị hạn chế trong sách vở, mà gắn liền với thực tiễn đời sống xã hội; gắn lí thuyết với thực hành. Bài viết đề xuất các bước thiết kế và tổ chức triển khai một số hoạt động trải nghiệm cụ thể với các chủ đề gắn với các môn Khoa học tự nhiên và Toán học ở trường trung học cơ sở.
Từ khóa: Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể, hoạt động trải nghiệm, khoa học tự nhiên, toán học, trung học cơ sở.

34. DẠY HỌC TOÁN CƠ BẢN THEO HƯỚNG LIÊN MÔN GIÚP SINH VIÊN  VẬN DỤNG, GẮN KẾT KIẾN THỨC MÔN HỌC VỚI CÁC MÔN HỌC KHÁC THÔNG QUA CÁC BÀI TOÁN THỰC TIỄN

34. DẠY HỌC TOÁN CƠ BẢN THEO HƯỚNG LIÊN MÔN GIÚP SINH VIÊN VẬN DỤNG, GẮN KẾT KIẾN THỨC MÔN HỌC VỚI CÁC MÔN HỌC KHÁC THÔNG QUA CÁC BÀI TOÁN THỰC TIỄN

 09:45 23/08/2017

Trong bài báo này, chúng tôi đề xuất biện pháp tác động vào quá trình dạy học một số môn Toán cơ bản theo hướng vận dụng Toán học vào thực tiễn thông qua dạy học liên môn, nhằm giúp sinh viên đạt được mục tiêu “kép”: sinh viên biết vận dụng kiến thức Toán cơ bản vào thực tiễn cuộc sống và thực tiễn dạy cho học sinh trung học cơ sở theo hướng này.

56.	Dạy học giải toán phương trình đường thẳng trong mặt phẳng ở trường trung học phổ thông theo quy trình CIA (Content - Ideas - Activities)

56. Dạy học giải toán phương trình đường thẳng trong mặt phẳng ở trường trung học phổ thông theo quy trình CIA (Content - Ideas - Activities)

 19:53 23/07/2017

Bài viết đề cập ngắn gọn về quá trình học CIA (Content-Ideas-Activities). Quá trình ba giai đoạn này có thể được hiểu rằng đối với nội dung giảng dạy nhất định, bạn cần phải làm rõ nội dung đến độ sâu và chiều sâu thích hợp, xác định chính nội dung, sau đó tạo câu hỏi và hoạt động. Quá trình này giúp làm cho bài học trở nên thú vị hơn. Ngoài ra, bài viết này đề xuất ý tưởng áp dụng quy trình CIA trong phương trình tuyến tính giảng dạy tại các trường trung học để nâng cao khả năng giải quyết vấn đề cho học sinh.

57.	Phát triển văn hóa toán học trong dạy học môn Toán ở trường trung học phổ thông

57. Phát triển văn hóa toán học trong dạy học môn Toán ở trường trung học phổ thông

 19:53 23/07/2017

Giảng dạy toán học không chỉ cung cấp kiến thức để giải quyết vấn đề hoặc tập luyện mà còn đào tạo khả năng tư duy toán học cho học sinh. Bài báo đề cập đến việc phát triển năng lực tư duy được gọi là “văn hoá toán học” cho học sinh về định nghĩa, các phương pháp để phát triển năng lực này cho học sinh.

35. THIẾT KẾ ĐỒ DÙNG ĐỒ CHƠI TOÁN HỌC CHO TRẺ MẦM NON  THEO HƯỚNG LINH HOẠT

35. THIẾT KẾ ĐỒ DÙNG ĐỒ CHƠI TOÁN HỌC CHO TRẺ MẦM NON THEO HƯỚNG LINH HOẠT

 08:32 11/07/2017

Trẻ “học mà chơi, chơi mà học” chơi chính là cuộc sống của trẻ, mà quá trình chơi đó không thể thiếu một thành phần quan trọng đó là đồ dùng đồ chơi (ĐDĐC). Nó không chỉ là người bạn đồng hành thân thiết, đem lại niềm vui, là khởi nguồn của những cảm xúc - tình cảm tích cực cho trẻ. Mà nó còn là nơi để trẻ tự do tiếp xúc; tự do quan sát; tự do khám phá, tự do trải nghiệm…Từ đó thỏa mãn được nhu cầu tò mò; nhu cầu nhận thức về thế giới xung quanh; về các sự vật hiện tượng một cách trọn vẹn. Bài viết đi sâu vào việc nghiên cứu cơ sở lý luận: các khái niệm cơ bản; chức năng; yêu cầu ĐDĐCTH … Đặc biệt bài viết đưa ra: quy trình thiết kế và giới thiệu một số mẫu ĐDĐCTH đã được thiết kế theo hướng mở linh hoạt.

12. Tăng cường liên hệ toán học với thực tiễn trong dạy học môn Toán ở tiểu học

12. Tăng cường liên hệ toán học với thực tiễn trong dạy học môn Toán ở tiểu học

 17:04 11/05/2017

Tóm tắt: Toán học có mối liên hệ mật thiết với thực tiễn, mối liên hệ này có tính phổ dụng, toàn bộ và nhiều tầng. Liên hệ toán học với thực tiễn luôn là yêu cầu quan trọng trong dạy học Toán ở phổ thông nói chung và ở tiểu học nói riêng. Trong thực tế dạy học, nhiều giáo viên đã gặp phải khó khăn trong việc xác định cách thức liên hệ Toán học với thực tiễn cũng như chưa hình dung được những quan điểm sư phạm cơ bản trong việc xây dựng bài toán thực tiễn. Bài viết của chúng tôi mong muốn góp phần giúp giáo viên thuận lợi hơn trong việc rèn luyện năng lực vận dụng kiến thức Toán học vào giải quyết các vấn đề thường gặp trong thực tiễn cuộc sống cho học sinh.
Từ khóa: Toán học, thực tiễn, tiểu học.

11. DẠY HỌC MÔN TOÁN TRONG NHÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG THEO HƯỚNG GẮN VỚI THỰC TIỄN

11. DẠY HỌC MÔN TOÁN TRONG NHÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG THEO HƯỚNG GẮN VỚI THỰC TIỄN

 16:17 24/04/2017

Bài báo trình bày một số quan điểm về việc dạy học môn Toán theo hướng gắn với thực tiễn và một ví dụ (chuyên đề) dạy học xác suất ở lớp 11 trung học phổ thông gắn với thực tiễn: vấn đề chơi xổ số và cơ hội trở thành tỉ phú ở Việt Nam.

18. Tập luyện cho học sinh phát triển ngôn ngữ toán học trong quá trình dạy học toán

18. Tập luyện cho học sinh phát triển ngôn ngữ toán học trong quá trình dạy học toán

 16:00 10/01/2017

Bài báo trình bày một số quan điểm chủ đạo trong quá trình dạy học toán nhằm phát triển ngôn ngữ toán học cho học sinh.

19. Bồi dưỡng tư duy thuận nghịch cho học sinh trong dạy học khái niệm Toán học ở trường phổ thông

19. Bồi dưỡng tư duy thuận nghịch cho học sinh trong dạy học khái niệm Toán học ở trường phổ thông

 01:43 08/01/2017

Bài báo đề xuất một số biện pháp giúp học sinh hiểu và vận dụng một cách vững chắc các khái niệm toán học, đồng thời bồi dưỡng tư duy thuận nghịch cho các em.

20. Văn hóa toán học - vấn đề cần quan tâm

20. Văn hóa toán học - vấn đề cần quan tâm

 17:03 27/09/2016

Tóm tắt: Từ khái niệm, đặc trưng của “văn hóa toán học”, tác giả phân tích một số nét chính về văn hóa toán học hiện nay và các hướng tiếp cận văn hóa toán học, như: mục tiêu xây dựng, nội dung, sự hình thành và phát triển văn hóa toán học, cách đánh giá văn hóa toán học theo hướng ứng dụng toán học vào thực tiễn. Kiến thức, kĩ năng, thái độ và thói quen ứng dụng toán học vào đời sống không chỉ góp phần giúp con người phát triển năng lực thích ứng với tình huống mà còn mang lại niềm vi sáng tạo. Vì vậy, văn hóa toán học là một vấn đề cần quan tâm trong nhà trường và trong toàn xã hội.
Từ khóa: toán học, văn hóa toán học, hoạt động thực tiễn

20. Kích thích nhu cầu vận dụng toán học vào thực tiễn cho học sinh phổ thông

20. Kích thích nhu cầu vận dụng toán học vào thực tiễn cho học sinh phổ thông

 12:09 19/09/2016

Tóm tắt: Bài viết đề cập một số biện pháp kích thích nhu cầu vận dụng toán học vào thực tiễn cho học sinh thông qua một số ví dụ.
Từ khóa: vận dụng, toán học, thực tiễn, học sinh phổ thông.

20. Ứng dụng toán học trong nghiên cứu và giảng dạy các môn kinh tế ở Học viện Ngân hàng

20. Ứng dụng toán học trong nghiên cứu và giảng dạy các môn kinh tế ở Học viện Ngân hàng

 17:13 16/09/2016

Kinh tế học là một bộ môn khoa học xã hội giúp cho con người hiểu về cách thức vận hành của nền kinh tế nói chung và cách thức ứng xử của từng chủ thể tham gia vào nền kinh tế nói riêng. Bài viết đề cập ứng dụng toán học trong nghiên cứu và giảng dạy các môn kinh tế ở Học viện Ngân hàng, qua đó góp phần nâng cao chất lượng dạy học nói chung, bộ môn Kinh tế học ở Học viện Ngân hàng nói riêng trong tình hình hiện nay.

19. Đào tạo sinh viên ngành sư phạm Toán theo tiếp cận phát triển năng lực

19. Đào tạo sinh viên ngành sư phạm Toán theo tiếp cận phát triển năng lực

 14:33 15/09/2016

Bài viết đề cập năng lực thực hiện cần bồi dưỡng cho sinh viên ngành sư phạm Toán gồm nhiều thành tố, trong đó có một số thành tố theo đặc thù môn học ở trường phổ thông như: nắm vững tri thức toán học và phương pháp dạy học môn Toán; năng lực giải toán; năng lực tổ chức hoạt động nhận thức cho học sinh trong dạy học toán.

19. Khai thác vẻ đẹp toán học qua một số mô phỏng "động"

19. Khai thác vẻ đẹp toán học qua một số mô phỏng "động"

 22:13 13/09/2016

Bài viết tìm hiểu về vấn đề ứng dụng phần mềm Geometer's Sketchpad trong thiết kế mô phỏng một số hình hình học "động" và khai thác vẻ đẹp của toán học nhằm tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh, giúp các em yêu thích học tập môn Toán hơn.

18. Vai trò của toán học đối với thực tiễn nghề nghiệp của sinh viên trường đại học cảnh sát nhân dân

18. Vai trò của toán học đối với thực tiễn nghề nghiệp của sinh viên trường đại học cảnh sát nhân dân

 11:05 10/09/2016

Bài viết giới thiệu khái quát về chương trình các môn toán và đặc thù nghề nghiệp của sinh viên Trường Đại học cảnh sát nhân dân; vai trò của các môn toán đối với thực tiễn nghề nghiệp của sinh viên, gồm: rèn luyện cho sinh viên cảnh sát nhân dân khả năng tư duy; vận dụng lí thuyết thống kê xã hội hội học vào công tác nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực an ninh trật tự; đồng thời đưa ra kết quả khảo sát thực tế về vai trò của các môn toán đối với thực tiễn nghề nghiệp của sinh viên trường đại học cảnh sát nhân dân.

13. Tính đối ngẫu giữa quá trình và đối tượng trong toán học

13. Tính đối ngẫu giữa quá trình và đối tượng trong toán học

 10:11 29/08/2016

Bài báo trình bày một số vấn đề lí thuyết về sự rút gọn quá trình đối tượng; tính đối ngẫu giữa quá trình và đối tượng trong toán học thông qua một số ví dụ minh họa.

18. Đánh giá năng lực toán học của học sinh phổ thông qua những bài toán đặc thù

18. Đánh giá năng lực toán học của học sinh phổ thông qua những bài toán đặc thù

 10:52 23/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày về khung năng lực toán phổ thông, đề xuất phương án đánh giá năng lực toán học phổ thông qua một số bài toán đặc thù.
Từ khóa: đánh giá, năng lực, toán học, học sinh, phổ thông, bài toán đặc thù.

14. Một số hoạt động cơ bản giúp học sinh phổ thông kiểm định giả thuyết toán học

14. Một số hoạt động cơ bản giúp học sinh phổ thông kiểm định giả thuyết toán học

 10:53 03/08/2016

Tóm tắt: Bài viết trình bày về khái niệm giả thuyết, kiểm định giả thuyết trong dạy học môn Toán, một số hoạt động cơ bản trong tiến trình kiểm định giả thuyết, một số ví dụ minh họa việc hướng dẫn học sinh tiến hành kiểm định giả thiết để phát huy tính tích cực hoạt động, tìm tòi, sáng tạo cho học sinh trong dạy học môn Toán.
Từ khoá: hoạt động, học sinh, kiểm định, giả thuyết, toán học.

14. Vai trò của toán học đối với thực tiễn nghề nghiệp của sinh viên Trường Đại học Cảnh sát nhân dân

14. Vai trò của toán học đối với thực tiễn nghề nghiệp của sinh viên Trường Đại học Cảnh sát nhân dân

 08:51 08/07/2016

Bài viết đi sâu làm rõ về vai trò của môn Toán đối với thực tiễn nghề nghiệp của sinh viên trường Đại học Cảnh sát Nhân Dân qua các nội dung sau: - Chương trình môn Toán và đặc thù nghề nghiệp của sinh viên trường Đại học Cảnh sát Nhân Dân; - Vai trò của môn Toán đối với thực tiễn nghề nghiệp của sinh viên Đại học Cảnh sát Nhân Dân như: Rèn luyện cho sinh viên cảnh sát nhân dân khả năng tư duy; Vận dụng lý thuyết thống kê xã hội học và công tác nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực an ninh trật tự. Tác giả cũng thu được kết quả khảo sát thực tế và phân tích rút ra kết luận về vai trò của học phần Toán đối với thực tiễn nghề nghiệp của sinh viên trường Đại học Cảnh sát Nhân Dân.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây