08. Các tiêu chí đánh giá quản lí đào tạo ở Trường Đại học Kĩ thuật - Hậu cần Công an nhân dân theo tiếp cận quản lí chất lượng tổng thể (TQM)

08. Các tiêu chí đánh giá quản lí đào tạo ở Trường Đại học Kĩ thuật - Hậu cần Công an nhân dân theo tiếp cận quản lí chất lượng tổng thể (TQM)

 16:32 07/11/2016

Tóm tắt: Quản lí đào tạo là nhiệm vụ quan trọng trong giáo dục đại học nói chung cũng như đối với Trường Đại học Kĩ thuật - Hậu cần Công an nhân dân nói riêng. Mục đích của bài báo xây dựng các tiêu chí và tiếp cận quản lí chất lượng tổng thể (TQM), để nâng cao chất lượng quản lí hoạt động đào tạo ở Trường Đại học Kĩ thuật - Hậu cần Công an nhân dân đáp ứng nhu cầu của thực tiễn giáo dục hiện nay.
Từ khóa: Tiêu chí đánh giá, quản lí, chất lượng tổng thể, TQM.

07. Quản lí chất lượng đào tạo theo TQM ở Trường Cao đẳng Thương mại - thực trạng và giải pháp

07. Quản lí chất lượng đào tạo theo TQM ở Trường Cao đẳng Thương mại - thực trạng và giải pháp

 10:19 27/10/2016

Tóm tắt: Quản lí chất lượng tổng thể (TQM - Total Quality Management) là mô hình quản lí toàn bộ quá trình đào tạo để đảm bảo chất lượng từ đầu vào, quá trình, đầu ra (kết quả và khả năng thích ứng về lao động và việc làm). Mặc dù có nhiều định nghĩa khác nhau về TQM, song triết lí chung của TQM là mọi người bất kì ở cương vị nào, vào bất kì thời điểm nào cũng đều là người quản lí chất lượng của phần việc mình được giao và hoàn thành nó một cách tốt nhất, với mục đích cao nhất là thỏa mãn nhu cầu của khách hàng. Bài viết đề cập quản lí chất lượng đào tạo theo TQM ở Trường Cao đẳng Thương mại - thực trạng và giải pháp.
Từ khóa: quản lí, chất lượng, đào tạo, TQM, Cao đẳng Thương mại.

3. Môi trường quản lí chất lượng tổng thể (TQM) trong các trường đại học

3. Môi trường quản lí chất lượng tổng thể (TQM) trong các trường đại học

 11:19 30/09/2016

Tóm tắt: Bài viết khái quát một số mô hình quản lí tiêu biểu trên thế giới thế kỉ XX qua 4 mô hình tiêu biểu: Mô hình mục tiêu hợp lí, Mô hình Quy trình nội bộ, Mô hình mối quan hệ con người, Mô hình hệ thống mở. Từ đó, tác giả đi sâu phân tích một số trường hợp điển hình với đặc tính (tiêu chí phân biệt) của từng mô hình quản lí tiêu biểu, khái quát một số yếu tố đặc trưng của tổ chức quản lí truyền thống trong so sánh với các yếu tố đặc trưng của TQM. Mỗi mô hình quản lí có những ưu thế và hạn chế nhất định, tuy nhiên, việc lựa chọn, kết hợp và áp dụng TQM được nhiều nhà trường áp dụng hiệu quả trong cơ chế phát triển giai đoạn hiện nay.
Từ khóa: quản lí chất lượng tổng thể, TQM, trường đại học

3. Hiệu trưởng tiểu học quản lí nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng theo tinh thần “TQM”

3. Hiệu trưởng tiểu học quản lí nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng theo tinh thần “TQM”

 16:40 27/09/2016

Tóm tắt: Hoạt động nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng là một phần trong quá trình phát triển chuyên môn của giáo viên và cán bộ quản lí trong thế kỉ XXI, mang lại rất nhiều lợi ích trong dạy học ở nhà trường. Bài viết phân tích mục đích, ý nghĩ, nội dung của việc vận dụng “TQM - quản lí chất lượng tổng thể” vào thực hiện quản lí nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng ở trường tiểu học của hiệu trưởng tiểu học, bởi năng lực nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng hay sáng kiến kinh nghiệm là tiêu chí quan trọng để đánh giá năng lực sư phạm của cán bộ quản lí và giáo viên
Từ khóa: tiểu học, quản lí, TQM, nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, năng lực sư phạm

6. Mô hình quản lí chất lượng trường trung học phổ thông theo tiếp cận TQM6. Mô hình quản lí chất lượng trường trung học phổ thông theo tiếp cận TQM

6. Mô hình quản lí chất lượng trường trung học phổ thông theo tiếp cận TQM6. Mô hình quản lí chất lượng trường trung học phổ thông theo tiếp cận TQM

 16:51 26/09/2016

Tóm tắt: Bài viết phân tích quan điểm của một số công trình nghiên cứu về thiết lập mô hình TQM trong giáo dục, từ đó đề xuất một mô hình TQM vận dụng vào trong quản lí chất lượng nhà trường trung học phổ thông của Việt Nam.
Từ khóa: quản lí chất lượng, trung học phổ thông, TQM.

5. Vận dụng lí thuyết quản lí chất lượng tổng thể trong quản lí chất lượng hoạt động bồi dưỡng giáo viên phổ thông

5. Vận dụng lí thuyết quản lí chất lượng tổng thể trong quản lí chất lượng hoạt động bồi dưỡng giáo viên phổ thông

 16:32 19/09/2016

Công tác quản lí hoạt động bồi dưỡng thường xuyên giáo viên phổ thông đảm bảo được chất lượng đồng bộ khi và chỉ khi tạo nên được môi trường văn hóa quản lí chất lượng với sự cam kết, niềm tin, sự chia sẻ, hợp tác. Phát triển văn hóa chất lượng trong quá trình quản lí chính là quá trình đổi mới cách thức quản lí tạo môi trường để các hoạt động giáo dục trong nhà trường phổ thông nói chung và hoạt động bồi dưỡng thường xuyên giáo viên nói riêng đạt được chất lượng đồng bộ. Bài viết vận dụng lí thuyết quản lí chất lượng tổng thể trong quản lí chất lượng hoạt động bồi dưỡng giáo viên phổ thông.

4. Quản lí hoạt động nghiên cứu khoa học theo TQM ở các trường trung cấp chuyên nghiệp khu vực miền Đông Nam bộ

4. Quản lí hoạt động nghiên cứu khoa học theo TQM ở các trường trung cấp chuyên nghiệp khu vực miền Đông Nam bộ

 15:29 24/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày về đặc trưng và các nội dung chủ yếu của thuyết quản lí chất lượng tổng thể (TQM); thực trạng quản lí nghiên cứu khoa học ở các trường trung cáp chuyên nghiệp các tỉnh miền Đông Nam bộ và việc vận dụng TQM trong quản lí nghiên cứu khoa học ở các trường trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn nghiên cứu.
Từ khóa: quản lí, hoạt động nghiên cứu khoa học, TQM, trung cấp chuyên nghiệp, Đông Nam bộ.

3. Quản lí chất lượng đào tạo đại học theo mô hình quản lí chất lượng tổng thể (TQM) trong các trường đại học hiện nay

3. Quản lí chất lượng đào tạo đại học theo mô hình quản lí chất lượng tổng thể (TQM) trong các trường đại học hiện nay

 15:28 24/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày vấn đề quản lí chất lượng đào tạo đại học (dịch vụ đào tạo, quy trình đào tạo, các thành tố của quá trình đào tạo,...); các cấp độ quản lí chất lượng đào tạo đại học.
Từ khóa: đào tạo, quản lí chất lượng, đại học, mô hình quản lí chất lượng tổng thể, TQM.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây