04. Các hướng tiếp cận trong quản lí giáo dục thường xuyên trình độ đại học ở Trường Đại học Cần Thơ

04. Các hướng tiếp cận trong quản lí giáo dục thường xuyên trình độ đại học ở Trường Đại học Cần Thơ

 18:12 28/10/2019

Tóm tắt: Lựa chọn và áp dụng đúng mô hình quản lí cho cả quá trình tuyển sinh, đào tạo và tốt nghiệp sẽ mang lại hiệu quả cao về mọi mặt cho cơ sở giáo dục đại học. Bài viết đề xuất mô hình quản lí giáo dục thường xuyên trình độ đại học thông qua mô hình của Trường Đại học Cần Thơ, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục đại học trong giai đoạn hiện nay; qua đó, các CSĐT có thể xây dựng mô hình QL GDTX khả thi, phù hợp với mục đích, nội dung đào tạo và nhu cầu của xã hội.
Từ khóa: Quản lí, mô hình quản lí, giáo dục thường xuyên, trình độ đại học.

17. Xây dựng “chuẩn đầu ra” đối với điều dưỡng viên trình độ đại học

17. Xây dựng “chuẩn đầu ra” đối với điều dưỡng viên trình độ đại học

 11:15 27/09/2016

Tóm tắt: Bài viết nêu lên vấn đề về đảm bảo sự chăm sóc an toàn và có hiệu quả đối với bệnh nhân; năng lực quản lí chăm sóc, nghiên cứu cải tiến chất lượng, không ngừng nâng cao trình độ nghề nghiệp; hành nghề theo quy định của pháp luật và tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp cũng như yêu cầu về phẩm chất của điều dưỡng viên trình độ đại học.
Từ khóa: chuẩn đầu ra, điều dưỡng viên, trình độ đại học.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây