19. MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC KĨ NĂNG HỢP TÁC CHO TRẺ           MẪU GIÁO 5-6 TUỔI QUA TRÒ CHƠI ĐÓNG VAI THEO CHỦ ĐỀ

19. MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC KĨ NĂNG HỢP TÁC CHO TRẺ MẪU GIÁO 5-6 TUỔI QUA TRÒ CHƠI ĐÓNG VAI THEO CHỦ ĐỀ

 09:13 23/08/2017

Giáo dục kĩ năng hợp tác là một trong những yêu cầu mà xã hội đang hướng tới. Hợp tác là bắt tay cùng hoạt động, cùng giải quyết vấn đề có cùng mục tiêu, chí hướng để đi đến thành công. Bài viết trình bày các biện pháp giáo dục kĩ năng hợp tác được triển khai tại một số trường mầm non tại thành phố Tuy Hoà, Tỉnh Phú Yên. Việc áp dụng các biện pháp trong quá trình thực nghiệm đã có tác dụng tích cực đối với sự phát triển kĩ năng hợp tác cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi thông qua trò chơi đóng vai theo chủ đề.

8. Tổ chức trò chơi đóng vai theo chủ đề nhằm giáo dục hành vi giao tiếp có văn hóa cho trẻ mẫu giáo ở trường mầm non

8. Tổ chức trò chơi đóng vai theo chủ đề nhằm giáo dục hành vi giao tiếp có văn hóa cho trẻ mẫu giáo ở trường mầm non

 20:58 03/09/2016

Bài báo trình bày về ý nghĩa của trò chơi đóng vai theo chủ đề đối với việc giáo dục hành vi giao tiếp có văn hóa; một số biện pháp tổ chức trò chơi đóng vai theo chủ đề nhằm giáo dục hành vi giao tiếp có văn hóa cho trẻ mẫu giáo ở trường mầm non.

3. Một số biện pháp giúp trẻ mẫu giáo biểu lộ cảm xúc trong trò chơi đóng vai theo chủ đề

3. Một số biện pháp giúp trẻ mẫu giáo biểu lộ cảm xúc trong trò chơi đóng vai theo chủ đề

 13:59 29/08/2016

Bài báo trình bày một số nội dung giáo dục phát triển cảm xúc (nhận thức được cảm xúc của bản thân; làm chủ được cảm xúc; khả năng đồng cảm với người khác; khả năng hợp tác với mọi người); một số biện pháp giúp trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi bộc lộ cảm xúc trong trò chơi đóng vai theo chủ đề.

6.  Một số vấn đề cơ bản về kĩ năng giao tiếp cho trẻ mẫu giáo lớn thông qua trò chơi đóng vai theo chủ đề

6. Một số vấn đề cơ bản về kĩ năng giao tiếp cho trẻ mẫu giáo lớn thông qua trò chơi đóng vai theo chủ đề

 16:12 07/07/2016

Bài báo trình bày những phân tích về ưu điểm của trờ chơi đóng vai theo chủ đề, bản chất và đặc điểm của phát triển kĩ năng giao tiếp cho trẻ mẫu giáo lớn qua trò chơi đóng vai theo chủ đề, những mục tiêu, nội dung phát triển kĩ năng giao tiếp cho trẻ mẫu giáo lớn. Từ đó tác giả phân tích vai trò và các bước tổ chức trò chơi đóng vai theo chủ đề nhằm phát triển kĩ năng giao tiếp cho trẻ mẫu giáo lớn.

Từ khoá: kĩ năng giao tiếp, trẻ mẫu giáo lớn, trò chơi đóng vai, chủ đề

4. Hình thành kĩ năng giải quyết vấn đề cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi  thông qua trò chơi đóng vai theo chủ đề

4. Hình thành kĩ năng giải quyết vấn đề cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi thông qua trò chơi đóng vai theo chủ đề

 20:35 03/07/2016

Bài báo trình bày về: kĩ năng giải quyết vấn đề; trò chơi đóng vai theo chủ đề và vai trò của trò chơi đóng vai theo chủ đề với việc hình thành kĩ năng giải quyết vấn đề cho trẻ 5-6 tuổi. Từ việc phân tích thực trạng mức độ hình thành kĩ năng giải quyết vấn đề của trẻ 5-6 tuổi thông qua trò chơi đóng vai theo chủ đề, tác giả trình bày một số giải pháp hình thành kĩ năng giải quyết vấn đề cho trẻ 5-6 tuổi thông qua trò chơi đóng vai theo chủ đề: - tạo môi trường hoạt động làm nảy sinh vấn đề cho trẻ; - sử dụng hệ thống câu hỏi nhằm gợi ý trẻ phát hiện vấn đề; - khuyến khích trẻ tự đánh giá, nhận xét kết quả giải quyết vấn đề.
Từ khoá: kĩ năng, giải quyết vấn đề, trò chơi đóng vai, theo chủ đề, trẻ 5-6 tuổi

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây