03. Tổ chức trò chơi học tập khám phá khoa học cho trẻ khiếm thính 5-6 tuổi

03. Tổ chức trò chơi học tập khám phá khoa học cho trẻ khiếm thính 5-6 tuổi

 17:39 06/03/2019

Tóm tắt: Trò chơi học tập là một loại trò chơi có định hướng rõ ràng, là một hình thức học tập hiệu quả của trẻ mẫu giáo. Thông qua các trò chơi học tập, trẻ giải quyết nhiệm vụ học tập một cách nhẹ nhàng, dễ dàng vượt qua khó khăn trong hoạt động học tập. Việc sử dụng trò chơi học tập cho trẻ khiếm thính 5-6 tuổi vừa đáp ứng nhu cầu vui chơi, vừa đáp ứng nhu cầu khám phá khoa học của trẻ.
Từ khóa: trò chơi học tập, khám phá khoa học, trẻ khiếm thính 5-6 tuổi.

06. Một số biện pháp tổ chức trò chơi học tập nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục trí tuệ cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi

06. Một số biện pháp tổ chức trò chơi học tập nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục trí tuệ cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi

 11:53 08/01/2018

Tóm tắt: Trò chơi học tập là phương tiện để giáo dục trí tuệ cho trẻ mầm non bởi tính chất vui chơi học tập độc đáo của nó. Việc sử dụng hợp lí các trò chơi học tập phù hợp với nhu cầu vui chơi của trẻ sẽ có tác dụng nâng cao hứng thú đối với giờ học và khả năng chú ý có chủ định, phát triển tính tích cực của trẻ trong học tập. Bài viết đề xuất một số biện pháp tổ chức trò chơi học tập nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục trí tuệ cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi,
Từ khóa: Biện pháp, trò chơi học tập, giáo dục trí tuệ, trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi.

11. Thiết kế các trò chơi học tập trong dạy học Tiếng Việt lớp 2

11. Thiết kế các trò chơi học tập trong dạy học Tiếng Việt lớp 2

 17:07 07/11/2017

Tóm tắt: Sử dụng trò chơi học tập (chơi là phương tiện, học là mục đích) là một hình thức dạy học phù hợp với tâm lí lứa tuổi học sinh tiểu học, tạo hứng thú học tập cho các em, giảm bớt sự căng thẳng trong giờ học mà vẫn đạt hiệu quả nhận thức. Bài viết đề cập tới vấn đề thiết kế trò chơi học tập trong môn Tiếng Việt lớp 2.
Từ khóa: Trò chơi học tập, Tiếng Việt lớp 2.

09. Sử dụng trò chơi học tập củng cố biểu tượng gia đình cho trẻ lớp mẫu giáo ghép 3-5 tuổi dân tộc Ê Đê 

09. Sử dụng trò chơi học tập củng cố biểu tượng gia đình cho trẻ lớp mẫu giáo ghép 3-5 tuổi dân tộc Ê Đê 

 10:52 05/10/2017

Tóm tắt: Củng cố biểu tượng gia đình cho trẻ lớp mẫu giáo ghép 3-5 tuổi dân tộc Ê Đê là một nhiệm vụ quan trọng ở trường mầm non nhằm giữ gìn truyền thống gia đình và các nét văn hóa dân tộc. Trò chơi học tập là một phương tiện hữu hiệu để cung cấp, củng cố biểu tượng về gia đình cho trẻ. Vì thế, cần thiết phải xây dựng một số biện pháp sử dụng trò chơi học tập củng cố biểu tượng về gia đình cho trẻ lớp mẫu giáo ghép dân tộc thiểu số Ê Đê.
Từ khóa: trò chơi học tập, gia đình, dân tộc Ê Đê, lớp mẫu giáo ghép.

36. TRÒ CHƠI HỌC TẬP- PHƯƠNG TIỆN ĐỂ GIÁO DỤC TÍNH TÍCH CỰC CHO TRẺ MẦM NON

36. TRÒ CHƠI HỌC TẬP- PHƯƠNG TIỆN ĐỂ GIÁO DỤC TÍNH TÍCH CỰC CHO TRẺ MẦM NON

 18:21 26/09/2017

Tóm tắt: Sự phong phú trong nhu cầu của trẻ tạo nên sự đa dạng trong các loại trò chơi của trẻ ở lứa tuổi này. Điểm khác biệt của trò chơi học tập so với các loại trò chơi khác ở chỗ: nhiệm vụ nhận thức và luật chơi của trò chơi đòi hỏi trẻ phải huy động trí óc làm việc thực sự nhưng chúng lại được thể hiện dưới hình thức chơi vui vẻ và chính điều đó nâng cao tính tích cực nhận thức cho trẻ. Trẻ hứng thú, tích cực vận dụng vốn hiểu biết, kinh nghiệm của mình để giải quyết các nhiệm vụ nhận thức trong trò chơi một cách độc lập.
Từ khóa: Trò chơi học tập, tính tích cực, trẻ mầm non

6. SỬ DỤNG TRÒ CHƠI TĂNG CƯỜNG TRẢI NGHIỆM CHỮ VIẾT  CHO TRẺ 5-6 TUỔI Ở TRƯỜNG MẦM NON

6. SỬ DỤNG TRÒ CHƠI TĂNG CƯỜNG TRẢI NGHIỆM CHỮ VIẾT CHO TRẺ 5-6 TUỔI Ở TRƯỜNG MẦM NON

 15:28 23/08/2017

Bài viết trình bày nội dung sử dụng trò chơi học tập tăng cường trải nghiệm chữ viết tiếng Việt cho trẻ 5-6 tuổi, phân tích cơ sở lí luận và thực trạng việc sử dụng trò chơi học tập tăng cường trải nghiệm chữ viết tiếng Việt cho trẻ 5-6 tuổi, từ đó đề xuất một số biện pháp sử dụng trò chơi học tập tăng cường trải nghiệm chữ viết tiếng Việt cho trẻ 5-6 tuổi.

4. THIẾT KẾ TRÒ CHƠI HỌC TẬP TRONG NỘI DUNG HÌNH THÀNH BIỂU TƯỢNG  VỀ HÌNH DẠNG CHO TRẺ MẪU GIÁO 5-6 TUỔI  THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC QUAN SÁT

4. THIẾT KẾ TRÒ CHƠI HỌC TẬP TRONG NỘI DUNG HÌNH THÀNH BIỂU TƯỢNG VỀ HÌNH DẠNG CHO TRẺ MẪU GIÁO 5-6 TUỔI THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC QUAN SÁT

 15:27 23/08/2017

Năng lực quan sát có một vai trò rất quan trọng đối với trẻ mầm non nói chung và trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi nói riêng. Thông qua các biện pháp sư phạm nhằm nâng cao năng lực quan sát cho trẻ là một việc làm cần thiết. Trong khuôn khổ bài báo này, tác giả đề xuất một số nguyên tắc, cách thức thiết kế trò chơi học tập trong nội dung hình thành biểu tượng và hình dạng cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi theo hướng phát triển năng lực quan sát.

34. THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG TRÒ CHƠI HỌC TẬP TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ LỚP 4 VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA PHẦN MỀM VIOLET

34. THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG TRÒ CHƠI HỌC TẬP TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ LỚP 4 VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA PHẦN MỀM VIOLET

 14:58 14/03/2017

Bài viết đề cập đến việc phân tích vai trò của trò chơi giáo dục trong việc tăng cường giảng dạy lịch sử và các phần mềm violet ứng dụng hiệu quả cho giáo viên tiểu học.

11. Nâng cao hiệu quả dạy học phần học vần (Môn Tiếng Việt 1)

11. Nâng cao hiệu quả dạy học phần học vần (Môn Tiếng Việt 1)

 23:48 06/01/2017

Trong bài viết, tác giả đề xuất hệ thống trò chơi có thể áp dụng trong các giờ học Học vần, gồm: trò chơi làm quen với các chữ cái và dấu thanh; trò chơi học và ôn tập vần. Hi vọng rằng, việc áp dụng các trò chơi này sẽ giúp cho giờ học Học vần trở nhẹ nhàng, thú vị, góp phần đổi mới phương pháp dạy học và nâng cao hiệu quả dạy học phần Học vần trong môn Tiếng Việt ở lớp 1.

9. Nghiên cứu ý chí của trẻ 5-6 tuổi thông qua trò chơi học tập

9. Nghiên cứu ý chí của trẻ 5-6 tuổi thông qua trò chơi học tập

 16:17 26/09/2016

Tóm tắt: Bài viết nghiên cứu thực trạng mức độ biểu hiện ý chí của trẻ 5-6 tuổi thông qua các trò chơi học tập ở trường mầm non cho thấy giáo viên cần có nhận thức sâu sắc hơn tầm quan trọng của ý chí trong sự phát triển toàn diện nhân cách của trẻ mầm non nói chung và trẻ 5-6 tuổi nói riêng.
Từ khóa: ý chí, trẻ 5-6 tuổi, trò chơi học tập.

10. Sử dụng trò chơi học tập nhằm phát triển biểu tượng về số cho trẻ 5-6 tuổi trong hoạt động làm quen với Toán

10. Sử dụng trò chơi học tập nhằm phát triển biểu tượng về số cho trẻ 5-6 tuổi trong hoạt động làm quen với Toán

 15:14 19/09/2016

Tóm tắt: Bài viết đề cập đến đặc điểm của trò chơi học tập; đặc điểm phát triển biểu tượng số của trẻ 5-6 tuổi qua đó đề xuất một số trò chơi học tập theo mức độ phát triển biểu tượng số từ thấp đến cao.
Từ khóa: trò chơi học tập, biểu tượng về số, trẻ 5-6 tuổi, Toán.

12. Một số biện pháp sử dụng trò chơi học tập nhằm phát triển khả năng khái quát hóa cho trẻ 5-6 tuổi trong hoạt động làm quen với Toán

12. Một số biện pháp sử dụng trò chơi học tập nhằm phát triển khả năng khái quát hóa cho trẻ 5-6 tuổi trong hoạt động làm quen với Toán

 16:49 16/09/2016

Tóm tắt: Bài viết đề cập một số biện pháp sử dụng trò chơi học tập nhằm phát triển khả năng khái quát hóa cho trẻ 5-6 tuổi trong hoạt động làm quen với Toán.
Từ khóa: trò chơi học tập, khái quát hóa, làm quen với Toán.

8. Cách lựa chọn, thiết kế trò chơi học tập nhằm hình thành các biểu tượng toán ban đầu cho trẻ mầm non

8. Cách lựa chọn, thiết kế trò chơi học tập nhằm hình thành các biểu tượng toán ban đầu cho trẻ mầm non

 21:24 16/06/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày một số vấn đề lí luận và thực tiễn về trò chơi học tập và những thành tố cấu tạo nên trò chơi học tập trong dạy học; các nguyên tắc, yêu cầu và quy trình lựa chọn, thiết kế các trò chơi học tập nhằm hình thành biểu tượng toán ban đầu cho trẻ mầm non.

Từ khoá: lựa chọn, thiết kế, trò chơi học tập, trẻ mầm non, biểu tượng toán

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây