52. PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG CÁC TRÒ CHƠI NGÔN NGỮ  CÓ NỀN TẢNG CÔNG NGHỆ ĐỂ TÍCH CỰC HÓA HỌC VIÊN HỌC NGOẠI NGỮ TẠI HỌC VIỆN KĨ THUẬT QUÂN SỰ

52. PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG CÁC TRÒ CHƠI NGÔN NGỮ CÓ NỀN TẢNG CÔNG NGHỆ ĐỂ TÍCH CỰC HÓA HỌC VIÊN HỌC NGOẠI NGỮ TẠI HỌC VIỆN KĨ THUẬT QUÂN SỰ

 15:32 29/05/2020

Tóm tắt: Nội dung của bài viết nhằm góp phần tìm ra phương pháp sử dụng hiệu quả các trò chơi ngôn ngữ có nền tảng công nghệ để tích cực hóa người học. Theo đó, 5 trò chơi xây dựng trên các nền tảng công nghệ (Kahoot, Quizlet, Quizizz, Plickers, QR Code Hunting) áp dụng vào 2 lớp học gồm 59 học viên năm thứ ba tại Học viện Kĩ thuật Quân sự đang học Tiếng Anh B1 (khung tham chiếu châu Âu). Các thông tin đánh giá về những lợi ích, khó khăn và hình thức tổ chức các trò chơi thu thập được từ 3 phương pháp nghiên cứu (khảo sát, phỏng vấn, quan sát) đã giúp nhóm tác giả đề xuất một số phương pháp khi sử dụng các trò chơi ngôn ngữ có nền tảng công nghệ để tích cực hóa người học ngoại ngữ.
Từ khóa: Trò chơi ngôn ngữ, nền tảng công nghệ, tích cực hóa người học.

49. SỬ DỤNG CÁC TRÒ CHƠI NGÔN NGỮ ĐỂ PHÁT TRIỂN KĨ NĂNG NÓI TIẾNG ANH CHO HỌC VIÊN HỌC VIỆN KĨ THUẬT QUÂN SỰ

49. SỬ DỤNG CÁC TRÒ CHƠI NGÔN NGỮ ĐỂ PHÁT TRIỂN KĨ NĂNG NÓI TIẾNG ANH CHO HỌC VIÊN HỌC VIỆN KĨ THUẬT QUÂN SỰ

 13:06 30/06/2018

Tóm tắt: Nghiên cứu này được tiến hành để làm rõ mối quan hệ giữa việc sử dụng trò chơi ngôn ngữ với việc phát triển kĩ năng nói tiếng Anh và phương pháp áp dụng các trò chơi ngôn ngữ cho mục đích này đạt hiệu quả. Ba lớp sinh viên năm thứ ba tại Học viện Kĩ thuật quân sự được lựa chọn ngẫu nhiên để tham gia các giờ học nói tiếng Anh có sử dụng các trò chơi ngôn ngữ. Các em được yêu cầu trả lời hai bài khảo sát trước khi và sau khi tham gia các giờ học này. Theo kết quả khảo sát và quan sát, các trò chơi ngôn ngữ có ảnh hưởng mạnh mẽ tới việc phát triển kĩ năng nói tiếng Anh thông qua việc tạo môi trường học vui vẻ và tạo động cơ hứng thú cho người học.
Từ khóa: Trò chơi ngôn ngữ, kĩ năng nói, động cơ hứng thú.

65. Lợi ích của trò chơi ngôn ngữ trong giảng dạy tiếng Anh

65. Lợi ích của trò chơi ngôn ngữ trong giảng dạy tiếng Anh

 15:23 01/03/2017

Bài báo trình bày về lợi ích của việc sử dụng trò chơi ngôn ngữ; một số loại trò chơi ngôn ngữ được dùng trong giảng dạy ngôn ngữ nói chung, tiếng Anh nói riêng, cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Mừng Đảng mừng xuân
Chúc mừng năm mới
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây