14. THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG  ĐÀO TẠO THẠC SĨ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP

14. THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO THẠC SĨ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP

 10:25 11/04/2019

Tóm tắt: Bài báo trình bày về một số nội dung cơ bản trong hoạt động quản lí đào tạo thạc sĩ; sơ lược đánh giá ưu điểm, hạn chế của hoạt động quản lí đào tạo thạc sĩ tại trường đại học Đồng Tháp. Từ đó, tác giả đề xuất một số giải pháp quản lí nhằm nâng cao chất lượng đào tạo thạc sĩ tại nhà trường trong giai đoạn tới.
Từ khoá: quản lí, đào tạo, thạc sĩ, chất lượng, Trường Đại học Đồng Tháp.

15.	Xây dựng câu lạc bộ “Sinh viên nghiên cứu khoa học” - biện pháp phát triển năng lực nghiên cứu khoa học cho sinh viên sư phạm Trường Đại học Đồng Tháp

15. Xây dựng câu lạc bộ “Sinh viên nghiên cứu khoa học” - biện pháp phát triển năng lực nghiên cứu khoa học cho sinh viên sư phạm Trường Đại học Đồng Tháp

 16:45 23/07/2017

Bài báo giới thiệu tình hình hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên sư phạm Đại học Đồng Tháp và những khó khăn. Dựa vào tình trạng thực tế, tác giả chỉ ra rằng việc thiết lập các câu lạc bộ nghiên cứu cho sinh viên là biện pháp quan trọng để phát triển năng lực nghiên cứu của sinh viên sư phạm. Các câu lạc bộ nghiên cứu được đề cập đến về mục đích, nội dung hoạt động, hình thức hoạt động và quản lí.

74.	Đổi mới phương pháp học của sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp

74. Đổi mới phương pháp học của sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp

 11:28 14/07/2017

Bài viết trình bày cơ sở lí luận về phương pháp học của sinh viên; thực trạng về phương pháp học của sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp (về nhận thức và thực trạng sử dụng các phương pháp học; nguyên nhân của thực trạng); một số biện pháp đổi mới phương pháp học cho sinh viên nhà trường.

18. Một số biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo của trường Đại học Đồng Tháp trong giai đoạn hiện nay

18. Một số biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo của trường Đại học Đồng Tháp trong giai đoạn hiện nay

 09:41 03/10/2016

Tóm tắt: Bài viết đánh giá một số tồn tại của việc nâng cao chất lượng đào tạo của Trường, về năng lực đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, phân tích các nguyên nhân chủ yếu dẫn đến các tồn tại và đề xuất các biện pháp góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của Trường Đại học Đồng Tháp trong giai đoạn hiện nay, bao gồm các biện pháp: củng cố, nâng cao trình độ đội ngũ giảng viên có phương pháp dạy học tiên tiến; đặc biệt quan tâm rèn luyện nghề nghiệp cho sinh viên ngoài sư phạm; gắn chặt việc thay đổi phương pháp giảng dạy của giảng viên với thay đổi phương pháp học tập của sinh viên.
Từ khóa: biện pháp, chất lượng đào tạo, Trường Đại học Đồng Tháp

21. Tổ chức môn học Công tác đội trong đào tạo giáo viên ở Trường Đại học Đồng Tháp

21. Tổ chức môn học Công tác đội trong đào tạo giáo viên ở Trường Đại học Đồng Tháp

 17:21 26/09/2016

Tóm tắt: Bài viết nêu lên một số bất cập trong việc tổ chức học tập môn học Công tác đội theo phương pháp truyền thống qua đó đưa ra đề xuất đổi mới tổ chức môn học này trong đào tạo giáo viên hiện nay.
Từ khóa: Công tác đội, đào tạo, giáo viên, Trường Đại học Đồng Tháp.

10. Hình thành và phát triển kĩ năng sư phạm cho sinh viên ngành Giáo dục mầm non Trường Đại học Đồng Tháp

10. Hình thành và phát triển kĩ năng sư phạm cho sinh viên ngành Giáo dục mầm non Trường Đại học Đồng Tháp

 15:44 15/09/2016

Tóm tắt: Giáo dục mầm non là bậc học có vị trí vô cùng quan trọng trong hệ thống giáo dục quốc dân. Người giáo viên giỏi ở bậc học này không chỉ cần có hiểu biết sâu rộng lí luận về khoa học giáo dục nói chung và khoa học giáo dục mầm non nói riêng mà còn phải có kĩ năng sư phạm vững vàng.
Từ khóa: kĩ năng sư phạm, sinh viên, Giáo dục mầm non, Trường Đại học Đồng Tháp.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây