12. THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG  GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

12. THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

 16:23 15/06/2020

Tóm tắt: Giáo dục chính trị tư tưởng (GDCTTT) là khâu trọng yếu, góp phần quan trọng trong việc hình thành nhân cách, phẩm chất, lối sống cho cho sinh viên. Bài viết phân tích thực trạng GDCTTT của sinh viên Trường Đại học An Giang và đưa ra một số giải pháp nâng cao chất lượng Giáo dục chính trị tư tưởng qua đó nâng cao chất lượng Giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên, đáp ứng nhiệm vụ chính trị hiện nay.
Từ khóa: giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục quốc phòng và an ninh, sinh viên, nâng cao chất lượng, Trường Đại học An Giang.

24. THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG, AN NINH CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG HIỆN NAY

24. THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG, AN NINH CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG HIỆN NAY

 10:54 30/06/2018

Tóm tắt: Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu thực trạng giảng dạy môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên Trường Đại học An Giang trong giai đoạn đầu của quá trình đổi mới toàn diện GD-ĐT và đề xuất giải pháp thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên của Trường.
Từ khóa: Đảng Cộng sản Việt Nam, đổi mới giáo dục, giáo dục quốc phòng và an ninh, sinh viên, Trường Đại học An Giang.

07. Biện pháp quản lí hoạt động thực tập sư phạm của sinh viên Khoa Sư phạm, Trường Đại học An Giang

07. Biện pháp quản lí hoạt động thực tập sư phạm của sinh viên Khoa Sư phạm, Trường Đại học An Giang

 16:33 22/05/2018

Tóm tắt: Quản lí hoạt động thực tập sư phạm là nhiệm vụ phối hợp quan trọng của Hiệu trưởng, phòng ban, khoa của các trường sư phạm và các lực lượng giáo dục trong xã hội. Trên cơ sở đánh giá thực trạng quản lí hoạt động thực tập sư phạm của sinh viên Khoa Sư phạm, Trường Đại học An Giang, bài viết đề xuất 8 biện pháp quản lí hoạt động này.
Từ khóa: biện pháp, thực tập sư phạm, Trường Đại học An Giang.

06. Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh ở Trường Đại học An Giang nhằm đáp ứng nhiệm vụ chính trị hiện nay

06. Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh ở Trường Đại học An Giang nhằm đáp ứng nhiệm vụ chính trị hiện nay

 11:30 21/03/2018

Tóm tắt: Từ thực trạng, tác giả bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên Giáo dục quốc phòng và An ninh ở Trường Đại học An Giang đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị hiện nay. Một số nhóm giải pháp có thể tham khảo làm cơ sở cho việc nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên Giáo dục quốc phòng và An ninh ở các trường đại học.
Từ khóa: Nâng cao chất lượng, đội ngũ giảng viên, Giáo dục quốc phòng và An ninh, Trường Đại học An Giang.

5. Phát triển đội ngũ giảng viên trường Đại học An Giang theo tiếp cận quản lí nhân lực

5. Phát triển đội ngũ giảng viên trường Đại học An Giang theo tiếp cận quản lí nhân lực

 21:13 16/06/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày về trình độ chuyên môn của cán bộ viên chức và công tác quy hoạt, phát triển đội ngũ của Trường Đại học An Giang. Từ đó, tác giả đề xuất một số biện pháp phát triển đội ngũ giảng viên của nhà trường theo tiếp cận quản lí nhân lực như: xác định nhu cầu, nội dung đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lí; đào tạo và nâng cao trình độ; bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, khả năng nghiên cứu khoa học; đối mới phương pháp dạy học trong nhà trường theo hướng phát triển năng lực người học.

Từ khoá: giảng viên, Trường Đại học An Giang, tiếp cận quản lí nhân lực

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây