03. Thực trạng và giải pháp tăng cường giáo dục văn hóa đối thoại trong các hoạt động xã hội cho sinh viên Trường Đại học Hà Nội

03. Thực trạng và giải pháp tăng cường giáo dục văn hóa đối thoại trong các hoạt động xã hội cho sinh viên Trường Đại học Hà Nội

 05:48 22/12/2017

Tóm tắt: Việc nâng cao chất lượng giáo dục đại học đòi hỏi giảng viên cần có thái độ, trách nhiệm và hành vi đúng đắn trong việc áp dụng phương pháp dạy - học tích cực, trong đó chú trọng giáo dục văn hóa đối thoại trong các hoạt động xã hội của sinh viên. Tác giả đưa ra thực trạng và đề xuất các giải pháp giáo dục văn hóa đối thoại trong các hoạt động xã hội cho sinh viên Trường Đại học Hà Nội. Để công tác giáo dục văn hóa đối thoại đạt hiệu quả cao, theo chúng tôi, cần thực hiện đồng bộ các giải pháp đưa ra.
Từ khóa: Văn hóa đối thoại, sinh viên, Trường Đại học Hà Nội, hoạt động xã hội.

7. Đào tạo theo học chế tín chỉ ở Trường Đại học Hà Nội: Vấn đề và giải pháp

7. Đào tạo theo học chế tín chỉ ở Trường Đại học Hà Nội: Vấn đề và giải pháp

 05:17 26/09/2016

Tóm tắt: Hình thức đào tạo tín chỉ ở Trường Đại học Hà Nội đang được hình thành rõ nét, tuy nhiên trong quá trình chuyển đổi hình thức đào tạo đã bộc lộ những hạn chế nhất định. Bài viết phân tích một số nhân tố của hệ thống đào tạo, trên cơ sở đó đề xuất những giải pháp mang tính gợi mở.
Từ khóa: đào tạo, học chế tín chỉ, Trường Đại học Hà Nội.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây