02. Thực trạng tạo động lực lao động cho đội ngũ giảng viên Trường Đại học Sài Gòn

02. Thực trạng tạo động lực lao động cho đội ngũ giảng viên Trường Đại học Sài Gòn

 14:19 14/04/2020

Tóm tắt: Động lực lao động của giảng viên đại học là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến năng suất lao động và hiệu quả công việc. Tạo động lực lao động cho đội ngũ giảng viên là nhiệm vụ quan trọng của lãnh đạo trường đại học. Bài viết này trình bày kết quả khảo sát thực trạng việc tạo động lực lao động cho đội ngũ giảng viên tại Trường Đại học Sài Gòn. Khảo sát sử dụng phối hợp bảng hỏi, phỏng vấn sâu và nghiên cứu sản phẩm hoạt động. Kết quả cho thấy, lãnh đạo nhà trường đã quan tâm thực hiện toàn diện nhóm biện pháp tác động trực tiếp vào giảng viên; nhóm biện pháp tác động thông qua công việc và nhóm biện pháp tác động thông qua môi trường làm việc.
Từ khóa: động lực lao động, tạo động lực lao động, giảng viên đại học, Trường Đại học Sài Gòn.

02. Thực trạng công tác phát triển đội ngũ viên chức hành chính đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục tại Trường Đại học Sài Gòn

02. Thực trạng công tác phát triển đội ngũ viên chức hành chính đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục tại Trường Đại học Sài Gòn

 16:53 10/01/2019

Tóm tắt: Đội ngũ viên chức hành chính trong trường đại học là lực lượng quan trọng thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ công tác quản lí giáo dục. Phát triển đội ngũ này là nhiệm vụ tất yếu để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục đại họchiện nay. Bài viết này trình bày kết quả khảo sát thực trạng công tác phát triển đội ngũ viên chức hành chínhtại Trường Đại học Sài Gòn về các mặt: quy hoạch, tuyển dụng, sử dụng, đào tạo và bồi dưỡng, đánh giá đội ngũ, xây dựng môi trường và điều kiện làm việc cho đội ngũ này.
Từ khóa: phát triển, viên chức hành chính, đổi mới giáo dục, Trường Đại học Sài Gòn.

03. Thực trạng quản lí hoạt động đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành quản lí giáo dục tại Trường Đại học Sài Gòn

03. Thực trạng quản lí hoạt động đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành quản lí giáo dục tại Trường Đại học Sài Gòn

 15:28 08/06/2018

Tóm tắt: Đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, trong đó đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Quản lí giáo dục là khá cấp thiết trong đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo Việt Nam. Trên cơ sở phân tích kết quả khảo sát ý kiến của cán bộ quản lí, chuyên viên phụ trách theo dõi hoạt động đào tạo sau đại học, giảng viên, học viên, cựu học viên, bài viết cung cấp những thông tin xác thực, tin cậy về quản lí đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành quản lí giáo dục ở Trường Đại học Sài Gòn trong giai đoạn hiện nay, góp phần định hướng cho đổi mới quản lí đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Quản lí giáo dục của Trường.
Từ khóa: Đào tạo thạc sĩ, quản lí giáo dục, Trường Đại học Sài Gòn.

07. Thực trạng quản lí hoạt động giảng dạy của giảng viên tại Trường Đại học Sài Gòn 

07. Thực trạng quản lí hoạt động giảng dạy của giảng viên tại Trường Đại học Sài Gòn 

 10:27 05/10/2017

Tóm tắt: Hoạt động giảng dạy của giảng viên là hoạt động trọng tâm tại trường đại học, quyết định chất lượng đào tạo và ảnh hưởng đến uy tín và thương hiệu của nhà trường. Hoạt động này cần được quản lí một cách khoa học. Bài viết trình bày kết quả khảo sát thực trạng quản lí hoạt động giảng dạy của giảng viên tại Trường Đại học Sài Gòn. Kết quả nghiên cứu là cơ sở thực tiễn để đề xuất các biện pháp quản lí hoạt động giảng dạy của giảng viên, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và uy tín của trường Đại học Sài Gòn.
Từ khóa: quản lí, hoạt động giảng dạy, giảng viên, Trường Đại học Sài Gòn.

09. Thực trạng phát triển chương trình đào tạo tại Trường Đại học Sài Gòn

09. Thực trạng phát triển chương trình đào tạo tại Trường Đại học Sài Gòn

 15:24 24/03/2017

Tóm tắt: Công tác phát triển chương trình đào tạo là nhiệm vụ quan trọng của trường đại học nhằm đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của xã hội. Thực hiện tốt công tác phát triển chương trình đào tạo sẽ giúp cho trường đại học xây dựng uy tín và thương hiệu của mình. Bài viết trình bày kết quả khảo sát về thực trạng công tác phát triển chương trình đào tạo tại Trường Đại học Sài Gòn. Từ đó, rút ra những bài học kinh nghiệm bổ ích trong công tác phát triển chương trình đào tạo cho các trường đại học có điều kiện tương tự.
Từ khóa: Thực trạng, Phát triển, Chương trình đào tạo, Trường Đại học Sài Gòn.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây