64. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG THỂ DỤC THỂ THAO NGOẠI KHÓA CỦA SINH VIÊN K52 KHÔNG CHUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

64. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG THỂ DỤC THỂ THAO NGOẠI KHÓA CỦA SINH VIÊN K52 KHÔNG CHUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

 16:54 08/07/2019

Tóm tắt: Sử dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học thường quy, đề tài nghiên cứu về thực trạng hoạt động thể dục thể thao ngoại khóa của nam sinh viên K52 không chuyên trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên. Từ đó làm cơ sở lựa chọn ra được các nội dung phù hợp nhằm phát triển thể lực cho nam sinh viên K52 không chuyên, góp phần nâng cao chất lượng công tác giáo dục thể chất cho nhà trường.
Từ khóa: Lựa chọn, hoạt động, ngoại khóa, thể lực, không chuyên, giáo dục thể chất, trường Đại học sư phạm – Đại học Thái Nguyên.

16. Lựa chọn bài tập phát triển thể lực cho nữ sinh viên năm thứ nhất khoa Giáo dục tiểu học Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

16. Lựa chọn bài tập phát triển thể lực cho nữ sinh viên năm thứ nhất khoa Giáo dục tiểu học Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

 15:07 19/10/2017

Tóm tắt: Dựa vào các phương pháp nghiên cứu thường quy trong lĩnh vực thể dục thể thao, đề tài đã đánh giá được thực trạng thể lực trên cơ sở đó lựa chọn ra 18 bài tập góp phần phát triển thể lực cho nữ sinh viên năm thứ nhất khoa Giáo dục tiểu học Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái nguyên.
Từ khóa: Thể lực, nữ sinh viên, Khoa giáo dục tiểu học, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên.

05. Tổ chức dạy học theo mô hình POHE ở Khoa Tâm lí - Giáo dục Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

05. Tổ chức dạy học theo mô hình POHE ở Khoa Tâm lí - Giáo dục Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

 17:08 06/06/2017

Tóm tắt: Trên cơ sở phân tích đặc trưng của mô hình đào tạo theo POHE và tầm quan trọng của Khoa chuyên môn trong quá trình đào tạo, tác giả bài báo chỉ ra được thực trạng tổ chức mô hình dạy học theo POHE ở Khoa Tâm lí - Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên: thực trạng xây dựng đề cương môn học, đề cương bài giảng; thực trạng sử dụng phương pháp dạy học, hình thức dạy học và thực trạng đánh giá kết quả học tập theo mô hình POHE của giảng viên trong Khoa. Từ đó, tác giả đã đề xuất các ý kiến nhằm góp phần hoàn thiện quá trình tổ chức dạy học theo POHE ở cấp Khoa nói riêng và hoàn thiện mô hình đào tạo theo POHE nói chung.
Từ khóa: Tổ chức, dạy học, mô hình, POHE, Khoa Tâm lí - Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên.

2. Nâng cao chất lượng giáo dục tỉnh Bắc Kạn từ gắn kết hoạt động nghiên cứu khoa học giữa Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên với trường phổ thông

2. Nâng cao chất lượng giáo dục tỉnh Bắc Kạn từ gắn kết hoạt động nghiên cứu khoa học giữa Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên với trường phổ thông

 16:44 30/09/2016

Tóm tắt: Từ hoạt động nghiên cứu khoa học giữa Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên với tỉnh Bắc Kạn, bài viết phân tích các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục cho địa phương, góp thêm kinh nghiệm trong cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa trường phổ thông và các cơ sở đào tạo giáo viên theo tinh thần đổi mới. Các giải pháp đó là: Phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo hướng tiếp cận năng lực; Xây dựng kế hoạch tổ chức dạy học theo hướng phát huy tính tích cực học tập của học sinh; Đa dạng hóa các hình thức tổ chức dạy học theo hướng tích hợp; Bồi dưỡng tăng cường năng lực giáo viên.
Từ khóa: chất lượng giáo dục, gắn kết hoạt động, nghiên cứu khoa học, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên, trường phổ thông, Bắc Kạn

4. Đào tạo theo học chế tín chỉ ở trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

4. Đào tạo theo học chế tín chỉ ở trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

 11:19 30/09/2016

Tóm tắt: Bài viết trình bày thực trạng đào tạo theo học chế tín chỉ ở Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên, chỉ ra nguyên nhân của những hạn chế là do xuất phát từ nhận thức, chương trình đào tạo, phần mềm quản lí không ổn định, về phương pháp giảng dạy, cách học và tài liệu học tập, quản lí dạy và học, cách đánh giá; từ đó đề xuất biện pháp nâng cao chất lượng dạy học theo học chế tín chỉ (về chương trình, quản lí đào tạo, về dạy và học).
Từ khóa: đào tạo, học chế tín chỉ, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

5. Một số biện pháp nâng cao năng lực nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

5. Một số biện pháp nâng cao năng lực nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

 10:13 29/09/2016

Tóm tắt: Bài viết trình bày khái niệm về năng lực, năng lực nghiệp vụ sư phạm, phân tích thực trạng một số biểu hiện của năng lực nghiệp vụ sư phạm của giảng viên, các yếu tố ảnh hưởng đến công tác bồi dưỡng, phát triển năng lực nghiệp vụ sư phạm và đề xuất một số biện pháp nâng cao năng lực nghiệp vụ sư phạm cho đội ngũ giảng viên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên như: đánh giá giảng viên để có chính sách thưởng, phạt; tổ chức cho giảng viên bộ môn phương pháp và khoa nghiệp vụ thâm nhập thực tế giáo dục phổ thông.
Từ khóa: giảng viên, năng lực nghiệp vụ sư phạm, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây