09. Nâng cao chất lượng dạy học các học phần thực hành cho sinh viên ngành Công nghệ kĩ thuật ô tô ở Trường Đại học Vinh

09. Nâng cao chất lượng dạy học các học phần thực hành cho sinh viên ngành Công nghệ kĩ thuật ô tô ở Trường Đại học Vinh

 15:07 04/01/2020

Tóm tắt: Công nghệ kĩ thuật ô tô là ngành đào tạo còn mới ở Trường đại học Vinh, được triển khai từ 2018. Thực tiễn cho thấy, vấn đề chất lượng dạy học các học phần thực hành cho sinh viên ngành Công nghệ kĩ thuật ô tô cần phải được quan tâm đầu tư nghiên cứu nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. Bài viết đề xuất một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học các học phần thực hành cho sinh viên ngành Công nghệ kĩ thuật ô tô tại Trường Đại học Vinh.
Từ khoá: Công nghệ kĩ thuật ô tô, kĩ năng nghề, thực hành, Trường Đại học Vinh.

20.  MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN LÍ ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THỒNG THEO “CHUẨN ĐẦU RA” Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

20. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN LÍ ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THỒNG THEO “CHUẨN ĐẦU RA” Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

 10:40 30/06/2018

Tóm tắt: Bài báo đề cập đến xu thế đào tạo và quản lí đào tạo theo “chuẩn đầu ra” ở các trường đại học; đồng thời, đề cập đến các giải pháp quản lí đào tạo giáo viên trung học phổ thông theo “chuẩn đầu ra” ở Trường Đại học Vinh hướng đến đáp ứng nhu cầu nhân lực của xã hội trong thời kì mới.
Từ khóa: Quản lí đào tạo, “chuẩn đầu ra”, nhu cầu xã hội, đào tạo giáo viên trung học phổ thông, Trường Đại học Vinh.

16.	Đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên tại Trường Đại học Vinh

16. Đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên tại Trường Đại học Vinh

 14:33 11/07/2017

Bài báo trình bày về thực trạng; đánh giá và một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên tại Trường Đại học Vinh.

11. Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác thực tập sư phạm cho sinh viên sư phạm giáo dục chính trị trường đại học Vinh

11. Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác thực tập sư phạm cho sinh viên sư phạm giáo dục chính trị trường đại học Vinh

 16:11 30/09/2016

Tóm tắt: bài viết bàn về thực trạng công tác thực tập sư phạm cho sinh viên sư phạm Giáo dục chính trị Trường Đại học Vinh và đưa ra một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác thực tập sư phạm: nâng cao chất lượng dạy - học các môn chuyên ngành, môn Phương pháp dạy học; tăng cường bồi dưỡng cho sinh viên ý thức, thói quen và phương pháp tự học tự rèn luyện; tăng cường rèn luyện nghiệp vụ sư phạm; có giải pháp cụ thể cho sinh viên cử tuyển và sinh viên Lào. Tác giả cũng đề xuất kiến nghị với khoa, phòng chuyên môn để phối hợp làm tốt công tác này.
Từ khóa: nâng cao chất lượng, thực tập sư phạm, sinh viên sư phạm, giáo dục chính trị, Trường Đại học Vinh

11. Giáo dục biến đổi khí hậu cho sinh viên bằng hình thức tổ chức dạy học theo dự án qua môn “Địa phương học” ở Trường Đại học Vinh

11. Giáo dục biến đổi khí hậu cho sinh viên bằng hình thức tổ chức dạy học theo dự án qua môn “Địa phương học” ở Trường Đại học Vinh

 16:44 29/09/2016

Tóm tắt: Bài viết đề cập vấn đề giáo dục biến đổi khí hậu trong các trường đại học, cơ hội giáo dục biến đổi khí hậu qua môn “Địa phương học” ở Trường Đại học Vinh. Từ đó, tác giả phân tích việc giáo dục biến đổi khí hậu với hình thức dạy học theo dự án, trong đó đưa ra yêu cầu, nhiệm vụ của dạy học theo dự án; điều kiện để áp dụng phương pháp dạy học theo dự án và tổ chức các dự án. Kết quả thử nghiệm trong bài cho thấy, khả năng giáo dục biến đổi khí hậu theo dự án qua môn học là rất lớn. Vì vậy, cần có những nghiên cứu về vấn đề này để hoàn thiện cơ sở lí luận và phù hợp với thực tế dạy học.
Từ khóa: giáo dục biến đổi khí hậu, dạy học theo dự án, môn “Địa phương học”, Trường Đại học Vinh

4. Một số giải pháp phát triển đội ngũ trưởng bộ môn Trường Đại học Vinh

4. Một số giải pháp phát triển đội ngũ trưởng bộ môn Trường Đại học Vinh

 14:09 24/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày kết quả khảo sát thực trạng đội ngũ trưởng bộ môn của Trường Đại học Vinh; một số giải pháp phát triển đội ngũ trưởng bộ môn tại nhà trường.
Từ khóa: giải pháp, phát triển, đội ngũ, trưởng bộ môn, Trường Đại học Vinh.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây