04. Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và những yêu cầu đặt ra trong đào tạo ở các trường cao đẳng hiện nay

04. Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và những yêu cầu đặt ra trong đào tạo ở các trường cao đẳng hiện nay

 17:45 05/07/2019

Tóm tắt: Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư - Cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 là cuộc cách mạng dựa trên nền tảng công nghệ số và tích hợp tất cả các công nghệ thông minh trên lĩnh vực vật lí và sinh học với trung tâm là sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI), vạn vật kết nối (IoT), dữ liệu lớn (Big Data), công nghệ na-nô… để tối ưu hóa quy trình, phương thức sản xuất. Những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp này đã tạo ra nền tảng quan trọng để nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nói chung, đào tạo ở các trường cao đẳng nói riêng. Đồng thời, nó cũng đặt ra những yêu cầu mới trong đào tạo ở các nhà trường.
Từ khóa: cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, đào tạo, trường cao đẳng.

05. Những nhân tố tác động đến quản lí đào tạo có ứng dụng phần mềm tin học ở các trường cao đẳng trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

05. Những nhân tố tác động đến quản lí đào tạo có ứng dụng phần mềm tin học ở các trường cao đẳng trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

 13:53 12/06/2019

Tóm tắt: Quản lí đào tạo có ứng dụng phần mềm tin học ở các trường cao đẳng trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 thực chất là những tác động có mục đích, kế hoạch, phù hợp với chức năng quản lí giáo dục của các chủ thể quản lí đến quá trình đào tạo, từ đó hướng tới tổ chức, điều khiển quá trình này vận hành theo đúng quy luật giáo dục, có tính hiệu quả tối ưu và đạt được mục tiêu, yêu cầu đặt ra. Theo đó, để thực hiện được vấn đề này, việc chỉ rõ những nhân tố tác động là nội dung, yêu cầu có ý nghĩa quan trọng.
Từ khóa: Quản lí đào tạo, phần mềm tin học, trường cao đẳng.

7. Thực trạng quản lí chất lượng đào tạo tại các trường cao đẳng khối kinh tế ở Đà Nẵng

7. Thực trạng quản lí chất lượng đào tạo tại các trường cao đẳng khối kinh tế ở Đà Nẵng

 10:22 13/07/2017

Bài báo trình bày về thực trạng chất lượng đào tạo tại các trường cao đẳng; thực trạng quản lí chất lượng đào tạo tại các trường cao đẳng khối kinh tế ở thành phố Đà Nẵng.

8. Đổi mới hoạt động dạy và học ở các trường cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề giai đoạn hiện nay

8. Đổi mới hoạt động dạy và học ở các trường cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề giai đoạn hiện nay

 09:07 16/01/2017

Bài báo trình bày định hướng đổi mới và phát triển giáo dục; đổi mới hoạt động dạy và học để phát huy tính tích cực của người học ở các trường cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề giai đoạn hiện nay.

1. Phát triển mạng lưới các trường cao đẳng, đại học ngoài công lập Việt Nam

1. Phát triển mạng lưới các trường cao đẳng, đại học ngoài công lập Việt Nam

 16:44 30/09/2016

Tóm tắt: Bài viết đánh giá thực trạng phát triển mạng lưới các trường cao đẳng, đại học ngoài công lập của nước ta trong thời gian qua, phân tích nguyên nhân của những tồn tại và đề xuất giải pháp phát triển mạng lưới này (đổi mới công tác tuyển sinh vào các trường cao đẳng, đại học; có sự hỗ trợ từ ngân sách nhà nước và đảm bảo sự công bằng trong thụ hưởng ngân sách nhà nước đối với người học để các trường ngoài công lập đầu tư phát triển thành trường chất lượng cao).
Từ khóa: trường cao đẳng, đại học, ngoài công lập, phát triển mạng lưới

1. Quy hoạch mạng lưới các trường cao đẳng, đại học ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp

1. Quy hoạch mạng lưới các trường cao đẳng, đại học ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp

 10:09 28/09/2016

Tóm tắt: Để đất nước phát triển nhanh và bền vững, công tác quy hoạch luôn cần được coi trọng. Bài viết phân tích thực trạng công tác quy hoạch mạng lưới các trường cao đẳng, đại học ở nước ta hiện nay còn nhiều bất cập (về cơ chế quản lí, cơ cấu ngành nghề, mạng lưới trường, quy trình đào tạo, phương pháp dạy học, chất lượng giảng viên và cán bộ quản lí giáo dục, hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực...) và kiến nghị một số giải pháp về công tác quy hoạch mạng lưới các trường cao đẳng, đại học ở Việt Nam.
Từ khóa: quy hoạch, trường cao đẳng, đại học

5. Phát triển môi trường giao tiếp cho sinh viên sư phạm trong trường cao đẳng

5. Phát triển môi trường giao tiếp cho sinh viên sư phạm trong trường cao đẳng

 15:09 19/09/2016

Tóm tắt: Bài viết đề cập đến môi trường giao tiếp; nội dung phát triển môi trường giao tiếp cho sinh viên sư phạm các trường cao đẳng nhằm xây dựng và phát triển nên một môi trường giao tiếp thuận lợi, tăng hiệu quả giao tiếp, giúp sinh viên phát triển nhân cách người giáo viên tương lai.
Từ khóa: môi trường giao tiếp, sinh viên sư phạm, trường cao đẳng.

6. Quản lí cơ sở vật chất và thiết bị trường học trong trường cao đẳng

6. Quản lí cơ sở vật chất và thiết bị trường học trong trường cao đẳng

 10:11 05/08/2016

Bài viết trình bày về quản lí trường học; cơ sở vật chất và thiết bị trường học; nguyên tắc, mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung và yêu cầu cụ thể đối với công tác quản lí lĩnh vực cơ sở vật chất trong nhà trường.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây