04. Một số vấn đề lí luận về phát triển đội ngũ giảng viên các trường cao đẳng nghề trong bối cảnh mới

04. Một số vấn đề lí luận về phát triển đội ngũ giảng viên các trường cao đẳng nghề trong bối cảnh mới

 16:25 06/03/2019

Tóm tắt: Bài viết trình bày một số vấn đề lí luận về phát triển đội ngũ giảng viên các trường cao đẳng nghề trong bối cảnh mới. Kết quả nghiên cứu là cơ sở cho việc thiết kế những nội dung khảo sát thực trạng vấn đề, làm căn cứ cho đề xuất các biện pháp phát triển đội ngũ này trên địa bàn nghiên cứu cụ thể.
Từ khóa: Đội ngũ giảng viên, phát triển đội ngũ giảng viên, trường cao đẳng nghề.

17. Một số giải pháp nâng cao hoạt động nghiên cứu khoa học của đội ngũ giảng viên Trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ

17. Một số giải pháp nâng cao hoạt động nghiên cứu khoa học của đội ngũ giảng viên Trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ

 14:31 15/10/2018

Tóm tắt: Trong các trường đại học, cao đẳng hiện nay, giảng dạy và nghiên cứu khoa học là những nhiệm vụ quan trọng then chốt của đội ngũ giảng viên. Năng lực về chuyên môn kĩ thuật, sư phạm và tự học, tự nghiên cứu của đội ngũ giảng viên sẽ quyết định chất lượng đào tạo, đặc biệt trong công tác đào tạo nghề. Bài viết phân tích một số nội dung cần thiết trong hoạt động nghiên cứu khoa học, từ đó tìm ra giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học của đội ngũ giảng viên Trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ.
Từ khóa: Nghiên cứu khoa học, công nghệ, giảng viên, trường cao đẳng nghề.

4. Phát huy vai trò của đội ngũ giảng viên nhằm nâng cao chất lượng dạy học các môn thực hành tại các trường cao đẳng nghề

4. Phát huy vai trò của đội ngũ giảng viên nhằm nâng cao chất lượng dạy học các môn thực hành tại các trường cao đẳng nghề

 16:36 31/10/2016

Bài báo trình bày vai trò của đội ngũ giảng viên trong nâng cao trình độ, chất lượng bài giảng; đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá nhằm nâng cao chất lượng dạy học các môn thực hành tại các trường cao đẳng nghề.

2. Quan điểm đề xuất giải pháp phát triển đội ngũ giảng viên các trường cao đẳng nghề trong đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

2. Quan điểm đề xuất giải pháp phát triển đội ngũ giảng viên các trường cao đẳng nghề trong đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

 14:53 30/09/2016

Tóm tắt: Bài viết trình bày và phân tích các quan điểm về đề xuất giải pháp phát triển đội ngũ giảng viên các trường cao đẳng nghề trong đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo: các giải pháp phát triển đội ngũ giảng viên dạy nghề phải nhằm giải quyết các mâu thuẫn trong hoạt động phát triển đội ngũ giảng viên dạy nghề; nhằm tháo gỡ các khó khăn và nhằm khắc phục các bất cập trong hoạt động phát triển đội ngũ giảng viên dạy nghề. Giải quyết được các mâu thuẫn, tháo gỡ được các khó khăn, khắc phục được những bất cập trong hoạt động nêu trên sẽ góp phần phát triển đội ngũ giảng viên dạy nghề của các trường cao đẳng nghề trong giai đoạn kinh tế - xã hội hiện nay.
Từ khóa: quan điểm, giải pháp, phát triển đội ngũ giảng viên, trường cao đẳng nghề, đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

13. Nâng cao kĩ năng nghề cho đội ngũ giáo viên trường cao đẳng nghề đáp ứng yêu cầu Chiến lược phát triển dạy nghề 2011-2020

13. Nâng cao kĩ năng nghề cho đội ngũ giáo viên trường cao đẳng nghề đáp ứng yêu cầu Chiến lược phát triển dạy nghề 2011-2020

 10:22 28/09/2016

Tóm tắt: Từ việc đánh giá thực trạng đội ngũ giáo viên dạy nghề, bài viết nêu lên phương hướng, nhiệm vụ phát triển đội ngũ này và đề xuất những giải pháp cần thực hiện để nâng cao kĩ năng nghề cho đội ngũ giáo viên dạy nghề: Hoàn thiện cơ chế, chính sách đối với giáo viên dạy nghề; Có chính sách đối với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng; Triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng; Đổi mới hoạt động của các trường sư phạm kĩ thuật; Tăng cường hợp tác quốc tế trong đào tạo, bồi dưỡng kĩ năng nghề cho đội ngũ giáo viên.
Từ khóa: kĩ năng nghề, năng cao kĩ năng nghề, đội ngũ giáo viên, trường cao đẳng nghề

1. Những yếu tố cơ bản để phát triển đội ngũ giảng viên trường cao đẳng nghề

1. Những yếu tố cơ bản để phát triển đội ngũ giảng viên trường cao đẳng nghề

 16:40 27/09/2016

Tóm tắt: Để đạt được các yêu cầu đối việc phát triển đội ngũ giảng viên dạy nghề trong các trường cao đẳng nghề hiện nay (đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đạt chuẩn giảng viên, giáo viên dạy nghề theo quy định), việc phát triển đội ngũ giảng viên, giáo viên dạy nghề cần phải đạt được các yếu tố cơ bản. Bài viết phân tích vai trò của các yếu tố cơ bản để phát triển đội ngũ này, bao gồm: Hiệu lực của các quy định về phát triển đội ngũ giảng viên dạy nghề; chất lượng hoạt động đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ; nguồn lực vật chất và chính sách sử dụng đội ngũ giảng viên dạy nghề.
Từ khóa: giảng viên, giáo viên dạy nghề, trường cao đẳng nghề, phát triển đội ngũ

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Mừng Đảng mừng xuân
Chúc mừng năm mới
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây