55. Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Triết học Mác-Lênin cho sinh viên năm thứ nhất Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu

55. Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Triết học Mác-Lênin cho sinh viên năm thứ nhất Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu

 11:00 26/10/2018

Tóm tắt: Sinh viên năm thứ nhất thường được nghiên cứu, học tập Triết học Mác-Lênin ngay từ học kì 1. Đối với sinh viên, việc tiếp thu kiến thức từ nội dung này còn gặp nhiều khó khăn. Qua tìm hiểu tình hình học tập môn Triết học Mác-Lênin của sinh viên năm thứ nhất Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu, chúng tôi đề xuất một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn học này.
Từ khóa: sinh viên, Trường Cao đẳng Sư phạm, cao đẳng sư phạm, Triết học Mác-Lênin.

14. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÍ ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ CỦA CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM VÙNG ĐÔNG NAM BỘ

14. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÍ ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ CỦA CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM VÙNG ĐÔNG NAM BỘ

 21:03 18/12/2017

Tóm tắt: Để triển khai thành công quá trình chuyển đổi sang đào tạo theo hệ thống tín chỉ và tổ chức thực hiện hoạt động dạy và học theo hệ thống tín chỉ nhằm phát huy được các ưu điểm của hệ thống tín chỉ, các nhà hoạch định chính sách, các nhà quản lí giáo dục và các giảng viên cần lưu ý những nguyên nhân buộc phải khắc phục; cần phải có các biện pháp quản lí đồng bộ trong quá trình triển khai với một lộ trình cụ thể đối với từng trường cao đẳng sư phạm.
Từ khóa: Thực trạng, công tác quản lí đào tạo, học chế tín chỉ, trường cao đẳng sư phạm, vùng đông nam bộ

13. Thực trạng dạy và học ghi nhạc ở hệ cao đẳng sư phạm âm nhạc Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang

13. Thực trạng dạy và học ghi nhạc ở hệ cao đẳng sư phạm âm nhạc Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang

 04:06 05/07/2017

Tóm tắt: Bài viết nghiên cứu thực trạng dạy và học ghi nhạc ở hệ cao đẳng sư phạm Âm nhạc Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang. Các vấn đề thực trạng ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học ghi nhạc đó là: năng khiếu âm nhạc của sinh viên, nội dung chương trình, giáo trình phân môn Ghi nhạc, phương pháp giảng dạy của giảng viên và kết quả học tập của sinh viên. Làm rõ những vấn đề trên sẽ gợi mở hướng tìm ra các giải pháp để nâng cao chất lượng dạy và học ghi nhạc cho sinh viên cao đẳng sư phạm Âm nhạc.
Từ khóa: Thực trạng, dạy và học, ghi nhạc, trường cao đẳng sư phạm.

9. Hoàn thiện hệ thống văn bản quản lí phương tiện dạy học trong đào tạo theo học chế tín chỉ ở các trường Cao đẳng sư phạm khu vực Đồng bằng sông Hồng

9. Hoàn thiện hệ thống văn bản quản lí phương tiện dạy học trong đào tạo theo học chế tín chỉ ở các trường Cao đẳng sư phạm khu vực Đồng bằng sông Hồng

 22:15 04/04/2017

Hoàn thiện hệ thống văn bản quản lí phương tiện dạy học là một phương pháp trong quản lí hành chính nhằm mục đích tạo ra sự thống nhất và hợp pháp trong quản lí phương tiện dạy học. Nó bao gồm thiết lập chức năng và nhiệm vụ của nhân viên cán bộ quản lí phương tiện dạy học, quy định về mua sắm, quy định về nguồn đầu tư cho những phương tiện dạy học, quy định về việc sử dụng những phương tiện dạy học, các văn bản liên quan đến sự phối hợp giữa các khoa và tổ chuyên môn trong quá trình, quy định các sổ báo cáo tình hình quản lí và sử dụng phương tiện dạy học, quy định về cơ chế thi đua khen thưởng... sẽ là giải pháp khóa để cải cách quản lí phương tiện dạy học nhằm đáp ứng những yêu cầu đào tạo hệ thống tín chỉ trong các trường Cao đẳng Sư phạm khu vực đồng bằng sông Hồng.

16. Sử dụng phần mềm geometer’s sketchpad trong quá trình dạy học môn toán ở trường cao đẳng sư phạm

16. Sử dụng phần mềm geometer’s sketchpad trong quá trình dạy học môn toán ở trường cao đẳng sư phạm

 23:29 30/10/2016

Bài báo trình bày ưu điểm và vận dụng phần mềm geometer’s sketchpad trong quá trình dạy học môn toán ở trường cao đẳng sư phạm.

16. Vận dụng phương pháp dạy học theo dự án vào môn Giáo dục học hiện nay trong các trường cao đẳng sư phạm

16. Vận dụng phương pháp dạy học theo dự án vào môn Giáo dục học hiện nay trong các trường cao đẳng sư phạm

 05:48 29/09/2016

Tóm tắt: Với những ưu điểm vượt trội, dạy học theo dự án đang được vận dụng thành công vào dạy học môn Giáo dục học ở các trường cao đẳng sư phạm. Bài viết đề cập vị trí, vai trò của bộ môn Giáo dục học trong các trường cao đẳng sư phạm ở từng học phần và vận dụng dạy học theo dự án với môn Giáo dục học hiện nay ở các trường cao đẳng sư phạm. Bước đầu áp dụng phương pháp dạy học dự án ở một số trường đã thu được kết quả khả quan, làm thay đổi cách dạy và học trong những năm trước. Khai thác những lợi thế và khắc phục những nhược điểm của phương pháp này để áp dụng trong dạy học nói chung, dạy học Giáo dục học nói riêng sẽ đem lại hiệu quả, nâng cao chất lượng dạy học ở các trường sư phạm..
Từ khóa: dạy học theo dự án, môn Giáo dục học, trường cao đẳng sư phạm

13. Đánh giá kết quả học tập môn Giáo dục học ở trường cao đẳng sư phạm theo tiếp cận Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở

13. Đánh giá kết quả học tập môn Giáo dục học ở trường cao đẳng sư phạm theo tiếp cận Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở

 04:43 19/09/2016

Tóm tắt: Bài viết đề cập đến sự cần thiết của việc đánh giá kết quả học tập môn Giáo dục học gắn với Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở; hệ thống kĩ năng nghề nghiệp dùng để đánh giá kết quả học tập môn Giáo dục học của sinh viên theo hướng gắn với chuẩn nghề nghiệp trong chương trình đào tạo giáo viên trung học cơ sở.
Từ khóa: Giáo dục học, trường cao đẳng sư phạm, Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây