56. HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN  TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG

56. HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG

 16:26 06/12/2017

Tóm tắt: Hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực của các trường cao đẳng, đại học. Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương đã luôn quan tâm đến hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên. Nhà trường đã tổ chức và thu hút được nhiều sinh viên tham gia một số hình thức nghiên cứu khoa học như: thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học, hội thi sáng tạo, tham gia hội thảo khoa học.
Từ khóa: Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, hoạt động nghiên cứu khoa học, sinh viên.

5. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC  CHO TRẺ KHIẾM THÍNH

5. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CHO TRẺ KHIẾM THÍNH

 14:51 06/12/2017

Tóm tắt: Bài viết trình bày một số giải pháp đảm bảo chất lượng giáo dục cho trẻ khiếm thính nhằm đảm bảo trẻ khiếm thính học thành công ở xã hội nói chung, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương nói riêng, đáp ứng nhu cầu cấp thiết trong thực tiễn đổi mới giáo dục hiện nay.
Từ khóa: Trẻ khiếm thính, biện pháp, nâng cao, chất lượng giáo dục, cho trẻ khiếm thính, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương.

6. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM HỌC SINH ĐIẾC Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG

6. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM HỌC SINH ĐIẾC Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG

 14:51 06/12/2017

Tóm tắt: Giáo viên chủ nhiệm là người dẫn dắt mọi hoạt động của học sinh, người quyết định sự phát triển và tiến bộ của lớp. Giáo viên chủ nhiệm giỏi sẽ góp phần đưa phong trào học tập đi vào nề nếp và hình thành nhân cách cho học sinh, làm thay đổi hành vi và xác lập hành vi đạo đức chuẩn mực cho các em. Đối với học sinh điếc, giáo viên chủ nhiệm còn có vai trò quan trọng hơn. Giáo viên chủ nhiệm được coi như phiên dịch viên, cầu nối các em với thế giới bên ngoài. Bài viết đưa ra một số đánh giá thực trạng công tác chủ nhiệm học sinh điếc và đề xuất một số khuyến nghị để hoạt động này đạt kết quả cao hơn ở Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương.
Từ khóa: học sinh điếc, giáo viên chủ nhiệm, Trường cao đẳng Sư phạm Trung ương.

10. ĐỊNH HƯỚNG DẠY NGHỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CHO  HỌC SINH ĐIẾC TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG

10. ĐỊNH HƯỚNG DẠY NGHỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CHO HỌC SINH ĐIẾC TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG

 14:51 06/12/2017

Tóm tắt: Công nghệ thông tin với những ứng dụng tiện ích của máy tính và mạng máy tính đã và đang thành công cụ hỗ trợ đắc lực trong hầu hết các hoạt động của con người; tạo ra những thay đổi mạnh mẽ trong đời sống nhân loại. Với người khuyết tật, công nghệ thông tin càng trở nên có ý nghĩa khi giúp họ giải quyết được những khó khăn gặp phải trong học tập, lao động, sinh hoạt và tham gia vào các hoạt động xã hội. Chính vì thế, đào tạo nghề công nghệ thông tin cho người khuyết tật là việc làm cần thiết và phù hợp với sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, giúp người khuyết tật hòa nhập với cộng đồng. Bài viết này đưa ra định hướng dạy nghề công nghệ thông tin cho học sinh điếc tại Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương.
Từ khóa: Công nghệ thông tin, học sinh điếc, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương.

7. Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực ngành giáo dục đặc biệt đáp ứng nhu cầu xã hội ở trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương

7. Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực ngành giáo dục đặc biệt đáp ứng nhu cầu xã hội ở trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương

 08:36 21/07/2017

Nâng cao chất lượng đào tạo là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của mỗi cơ sở đào tạo nói chung và trường CĐSPTƯ nói riêng. Bài viết đề xuất 6 giải pháp nâng cáo chất lượng đào tạo nguồn nhân lực ngành giáo dục đặc biệt giúp sinh viên tốt nghiệp đáp ứng được nhu cầu xã hội và qua đó khẳng định chất lượng đào tạo của nhà trường.

49.	 Vai trò của giáo dục ý thức thẩm mĩ đối với sự phát triển nhân cách giáo viên mầm non ở Trường Cao đẳng Sư phạm trung ương hiện nay

49. Vai trò của giáo dục ý thức thẩm mĩ đối với sự phát triển nhân cách giáo viên mầm non ở Trường Cao đẳng Sư phạm trung ương hiện nay

 17:14 17/07/2017

Bài viết trình bày sự cần thiết của giáo dục ý thức thẩm mĩ, mục đích của việc giáo dục ý thức thẩm mĩ, một số phương pháp giáo dục ý thức thẩm mĩ cho sinh viên ở Trường Cao đẳng Sư phạm trung ương hiện nay.

11.	Đổi mới kiểm tra, đánh giá tiếp cận phát triển năng lực trong dạy học lí luận kinh tế chính trị ở Trường Cao đẳng Sư phạm trung ương

11. Đổi mới kiểm tra, đánh giá tiếp cận phát triển năng lực trong dạy học lí luận kinh tế chính trị ở Trường Cao đẳng Sư phạm trung ương

 14:17 11/07/2017

Bài báo trình bày khái niệm kiểm tra, đánh giá tiếp cận năng lực người học trong dạy học lí luận kinh tế chính trị ở Trường Cao đẳng Sư phạm trung ương; một số biện pháp đổi mới kiểm tra, đánh giá tiếp cận phát triển năng lực trong dạy học lí luận kinh tế chính trị ở Trường Cao đẳng Sư phạm trung ương.

03. Quản lí giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật tại Trường Mầm non thực hành Hoa Sen - Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương

03. Quản lí giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật tại Trường Mầm non thực hành Hoa Sen - Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương

 17:08 06/06/2017

Tóm tắt: Can thiệp sớm và giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật là xu thế tất yếu, được hầu hết các quốc gia trên thế giới thực hiện, nhằm đảm bảo quyền lợi cho trẻ khuyết tật, tạo điều kiện tốt nhất cho trẻ tham gia vào hệ thống giáo dục cộng đồng và cuộc sống sau này. Trường Mầm non Thực hành Hoa Sen đã triển khai thực hiện việc giáo dục hòa nhập cho trẻ từ năm 2005 đến nay. Bài viết đề cập khái niệm về giáo dục hòa nhập cho trẻ mầm non; thực trạng việc tổ chức giáo dục hòa nhập tại Trường Mầm non Thực hành Hoa Sen từ 2005 đến nay; đề xuất một số biện pháp tổ chức thực hiện hoạt động giáo dục hòa nhập tại trường mầm non.
Từ khoá: giáo dục mầm non, giáo dục hoà nhập, trẻ mầm non, Trường Mầm non Thực hành Hoa Sen, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương.

35. Hướng dẫn sinh viên khoa Giáo dục Mầm Non Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương tổ chức hoạt động cho trẻ mẫu giáo làm quen với văn học theo hướng lấy trẻ làm trung tâm

35. Hướng dẫn sinh viên khoa Giáo dục Mầm Non Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương tổ chức hoạt động cho trẻ mẫu giáo làm quen với văn học theo hướng lấy trẻ làm trung tâm

 09:53 13/03/2017

Bài báo trình bày về vai trò của hoạt động cho trẻ mẫu giáo làm quen với văn học; tổ chức cho trẻ làm quen với văn học theo hướng lấy trẻ làm trung tâm qua hoạt động dạy trẻ kể lại chuyện và việc hướng dẫn cho sinh viên khoa Giáo dục Mầm Non Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương tổ chức hoạt động cho trẻ mẫu giáo làm quen với văn học theo hướng lấy trẻ làm trung tâm.

21. Ứng dụng E-learning trong dạy học phần Ngôn ngữ lập trình Pascal tại Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương

21. Ứng dụng E-learning trong dạy học phần Ngôn ngữ lập trình Pascal tại Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương

 16:05 15/09/2016

Tóm tắt: Cùng với sự phát triển mạnh mẽ và những tiện ích mà internet đem lại, việc cung cấp các khóa học trực tuyến đang trở thành một giải pháp hữu hiệu cho ngành giáo dục nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực cũng như phát huy tính chủ động, tích cực của người học. Bài viết đề cập vấn đề ứng dụng E-learning trong dạy học phần Ngôn ngữ lập trình Pascal ở Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương.
Từ khóa: E-learning, Ngôn ngữ lập trình Pascal, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây