28. SỬ DỤNG SƠ ĐỒ TƯ DUY ĐỂ HƯỚNG DẪN HỌC SINH KHIẾM THÍNH LỚP 5  CHUYÊN BIỆT LẬP DÀN Ý CHO BÀI VĂN MIÊU TẢ

28. SỬ DỤNG SƠ ĐỒ TƯ DUY ĐỂ HƯỚNG DẪN HỌC SINH KHIẾM THÍNH LỚP 5 CHUYÊN BIỆT LẬP DÀN Ý CHO BÀI VĂN MIÊU TẢ

 15:20 06/12/2017

Tóm tắt: Sơ đồ tư duy là một phương pháp dạy học tích cực đối với việc giáo dục học sinh khiếm thính do nó phát huy được điểm mạnh về tri giác thị giác của các em. Nghiên cứu thực hiện khảo sát thông qua việc quan sát, phỏng vấn 30 giáo viên đang dạy HS khiếm thính lớp 5 tại các trường chuyên biệt tại Hà Nội và Hải Phòng về thực trạng sử dụng sơ đồ tư duy hướng dẫn HS khiếm thính lớp 5 chuyên biệt lập dàn ý cho bài văn miêu tả, từ đó đưa ra các bước sử dụng sơ đồ tư duy nhằm giúp cho việc dạy HS khiếm thính lớp 5 chuyên biệt lập dàn ý cho bài văn miêu tả đạt hiệu quả như: Xác định khả năng, nhu cầu của HS khiếm thính; xác định mục đích, yêu cầu của bài học; xác định nội dung và triển khai ý của bài văn, xây dựng sơ đồ tư duy dạng bản thảo; xây dựng sơ đồ tư duy bản hoàn thiện.
Từ khóa: Sơ đồ tư duy, HS khiếm thính, trường chuyên biệt, văn miêu tả, lập dàn ý

7. Kĩ năng giao tiếp của học sinh khuyết tật trí tuệ ở các trường chuyên biệt miền Trung Việt Nam

7. Kĩ năng giao tiếp của học sinh khuyết tật trí tuệ ở các trường chuyên biệt miền Trung Việt Nam

 14:13 24/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu 172 học sinh khuyết tật trí tuệ của 04 tỉnh miền Trung về kĩ năng giao tiếp từ đó đưa ra những kết quả về mức độ kĩ năng giao tiếp; các tiểu lĩnh vực của kĩ năng giao tiếp; mối quan hệ giữa mức độ khuyết tật trí tuệ và kĩ năng giao tiếp của học sinh các trường chuyên biệt ở miền Trung.
Từ khóa: Kĩ năng giao tiếp, học sinh, khuyết tật trí tuệ, trường chuyên biệt, miền Trung.

10. Nghiên cứu bước đầu về mô hình quản lí lớp học dành cho trẻ tự kẻ trong trường chuyên biệt

10. Nghiên cứu bước đầu về mô hình quản lí lớp học dành cho trẻ tự kẻ trong trường chuyên biệt

 10:19 05/08/2016

Tự kỉ là một dạng rối loạn thần kinh phức tạp, có ảnh hướng đến các chức năng của não, được đặc trưng bởi các khiếm khuyết về giao tiếp và tương tác xã hội. Bài viết trình bày một số đặc điểm của trẻ tự kỉ và một số mô hình quản lí lớp học dành cho trẻ tự kỉ. Những mô hình này có cơ hội mang lại nhiều cơ hội học tập mới và tiến bộ hơn cho trẻ tự kỉ, góp phần thúc đẩy sự phát triển của công tác giáo dục cho trẻ tự kỉ trong các trường chuyên biệt ở Việt Nam.

7. Thực hiện kế hoạch giáo dục cá nhân cho trẻ tự kỉ ở các trường chuyên biệt tại Hà Nội

7. Thực hiện kế hoạch giáo dục cá nhân cho trẻ tự kỉ ở các trường chuyên biệt tại Hà Nội

 08:53 05/08/2016

Bài viết trình bày: - Thực trạng thực hiện kế hoạch giáo dục cá nhân cho trẻ tự kỉ bao gồm: quá trình thực hiện kế hoạch giáo dục cá nhân cho trẻ tự kỉ trong các trường chuyên biệt, thuận lợi và khó khăn, sự tiến bộ của trẻ, nhận xét chung; - Biện pháp tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục cá nhân cho trẻ tự kỉ như: nâng cao năng lực cho những người thực hiện, tăng cường sự phối hơp giữa gia đình, giáo viên, nhà trường và các lực lượng trong việc tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục cá nhân cho trẻ tự kỉ, áp dụng đúng quy trình tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục cá nhân theo các mục tiêu đã xây dụng trong suốt quá trình tiến hành can thiệp cho trẻ, sử dụng linh hoạt các phương pháp, kĩ thuật dạy học trong quá trình thực hiện kế hoạch giáo dục cá nhân cho trẻ; - Thực nghiệm, đánh giá kết quả nghiên cứu.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây