11. MỐI QUAN HỆ GIỮA NGƯỜI HỌC NGHỀ VỚI TRƯỜNG DẠY NGHỀ  VÀ DOANH NGHIỆP - NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA Ở TỈNH KON TUM HIỆN NAY

11. MỐI QUAN HỆ GIỮA NGƯỜI HỌC NGHỀ VỚI TRƯỜNG DẠY NGHỀ VÀ DOANH NGHIỆP - NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA Ở TỈNH KON TUM HIỆN NAY

 16:09 26/05/2020

Tóm tắt: Xuất phát từ thực trạng công tác đào tạo nghề, nhu cầu của người học và thị trường lao động ở Kon Tum hiện nay, bài viết tập trung khai thác những bất cập và mâu thuẫn trong công tác đào tạo với nhu cầu của người học và doanh nghiệp, trên cơ sở đó, đề xuất một số giải pháp cho cả 3 bên trong việc thực hiện có hiệu quả mối quan hệ giữa người học - cở sở đào tạo và doanh nghiệp ở Kon Tum trong bối cảnh hiện nay.
Từ khóa: mối quan hệ, người học nghề, trường dạy nghề, doanh nghiệp, thực trạng, giải pháp.

28. ĐÀO TẠO/ BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN DẠY NGHỀ THEO TIÊU CHUẨN, TIÊU CHÍ HIỆN HÀNH

28. ĐÀO TẠO/ BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN DẠY NGHỀ THEO TIÊU CHUẨN, TIÊU CHÍ HIỆN HÀNH

 23:14 01/10/2017

Tóm tắt: Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên dạy nghề theo chuẩn nghề nghiệp có ý nghĩa vô cùng quan trọng để nâng cao chất lượng đào tạo trong các trường dạy nghề. Bài viết đề cập mục tiêu, nội dung, cách thức tổ chức và điều kiện thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên dạy nghề trong các trường dạy nghề.
Từ khóa: đào tạo, bồi dưỡng, giáo viên, trường dạy nghề.

12. Quản lí hoạt động giáo dục hướng nghiệp trong các trường dạy nghề

12. Quản lí hoạt động giáo dục hướng nghiệp trong các trường dạy nghề

 14:59 09/02/2017

Bài báo trình bày quá trình giáo dục hướng nghiệp trong các trường dạy nghề nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và thiện hệ thống hướng nghiệp ở nước ta.

2. Một số giải pháp quản lí công tác đào tạo nghề ở các trường dạy nghề theo hướng đáp ứng nhu cầu xã hội

2. Một số giải pháp quản lí công tác đào tạo nghề ở các trường dạy nghề theo hướng đáp ứng nhu cầu xã hội

 15:51 04/01/2017

Bài báo trình bày những giải pháp quản lí về chương trình, năng lực, đội ngũ, và mối liên hệ giữa trường dạy nghề và các doanh nghiệp để đào tạo nghề đáp ứng được nhu cầu của xã hội.

08. Phối hợp giữa các trường dạy nghề quân đội với các doanh nghiệp trong phát triển nghề nghiệp giáo viên dạy nghề theo tiếp cận năng lực

08. Phối hợp giữa các trường dạy nghề quân đội với các doanh nghiệp trong phát triển nghề nghiệp giáo viên dạy nghề theo tiếp cận năng lực

 11:39 17/10/2016

Tóm tắt: Bài viết nghiên cứu, đề xuất giải pháp phối hợp với các doanh nghiệp quân đội nhằm phát triển nghề nghiệp cho giáo viên các trường dạy nghề quân đội theo hướng tiếp cận năng lực, đảm bảo nhiệm vụ dạy nghề gắn với tạo việc làm cho bộ đội xuất ngũ và các đối tượng chính sách, góp phần đào tạo nguồn nhân lực cho phát triển KT-XH và đảm bảo an ninh quốc phòng trong giai đoạn hiện nay.
Từ khóa: Trường dạy nghề, quân đội, phát triển nghề nghiệp, giáo viên dạy nghề.

7. Quản lí hoạt động giáo dục hướng nghiệp trong trường dạy nghề theo hướng đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động

7. Quản lí hoạt động giáo dục hướng nghiệp trong trường dạy nghề theo hướng đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động

 11:57 19/09/2016

Tóm tắt: Bài viết giới thiệu cách thức quản lí hoạt động giáo dục hướng nghiệp trong trường dạy nghề theo hướng đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động để giúp các trường có cơ sở thực hiện công tác quản lí hoạt động hướng nghiệp có hiệu quả nhất.
Từ khóa: giáo dục hướng nghiệp, trường dạy nghề, thị trường lao động.

14. Cải tiến chương trình đào tạo nghề theo định hướng ứng dụng giữa trường dạy nghề và doanh nghiệp

14. Cải tiến chương trình đào tạo nghề theo định hướng ứng dụng giữa trường dạy nghề và doanh nghiệp

 16:50 16/09/2016

Tóm tắt: Bài viết đưa ra một số khái niệm cơ bản về cải tiến chương trình đào tạo nghề; chương trình đào tạo nghề và phối hợp cải tiến chương trình đào tạo nghề giữa trường dạy nghề và doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay; qua đó đề xuất một số giải pháp trong cải tiến chương trình đào tạo nghề theo định hướng ứng dụng giữa trường dạy nghề và doanh nghiệp.
Từ khóa: chương trình đào tạo nghề, trường dạy nghề, doanh nghiệp.

5. Vai trò của đội ngũ giáo viên dạy nghề trong việc nâng cao hiệu quả giáo dục tại các trường dạy nghề

5. Vai trò của đội ngũ giáo viên dạy nghề trong việc nâng cao hiệu quả giáo dục tại các trường dạy nghề

 15:24 13/09/2016

Bài viết xuất phát từ những văn bản của Đảng, Nhà nước, từ thực trạng, nêu lên vai trò quan trọng của đội ngũ giáo viên dạy nghề trong việc nâng cao hiệu quả giáo dục tại các trường dạy nghề.

4. Quan điểm và phương thức quản lí đổi mới phương pháp dạy học tại các trường dạy nghề trong giai đoạn hiện nay

4. Quan điểm và phương thức quản lí đổi mới phương pháp dạy học tại các trường dạy nghề trong giai đoạn hiện nay

 11:58 10/09/2016

Bài viết trình bày một số quan điểm đổi mới phương pháp dạy học trong các trường dạy nghề; phương thức quản lí đổi mới phương pháp dạy học trong giai đoạn hiện nay.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây