9. THỰC TRẠNG QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG ĐẢM BẢO AN TOÀN CHO TRẺ Ở CÁC TRƯỜNG MẦM NON QUẬN BÌNH TÂN, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

9. THỰC TRẠNG QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG ĐẢM BẢO AN TOÀN CHO TRẺ Ở CÁC TRƯỜNG MẦM NON QUẬN BÌNH TÂN, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 11:00 17/11/2020

Tóm tắt: Đảm bảo an toàn cả về sức khỏe, tinh thần và tính mạng cho trẻ là một nhiệm vụ quan trọng hàng đầu ở các trường mầm non. Tuy nhiên, việc quản lí đảm bảo an toàn cho trẻ mầm non tại quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh vẫn còn nhiều bất cập. Bài viết trình bày kết quả khảo sát mức độ thực hiện các chức năng quản lí hoạt động đảm bảo an toàn cho trẻ ở địa phương này. Đây sẽ là cơ sở thực tiễn quan trọng cho việc đề xuất các biện pháp quản lí công tác này hiệu quả trong thời gian tới.
Từ khóa: Thực trạng, quản lí, đảm bảo, an toàn, trường mầm non

57. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TÍNH TRUNG THỰC CHO TRẺ 5-6 TUỔI Ở CÁC TRƯỜNG MẦM NON TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT, TỈNH BÌNH DƯƠNG

57. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TÍNH TRUNG THỰC CHO TRẺ 5-6 TUỔI Ở CÁC TRƯỜNG MẦM NON TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT, TỈNH BÌNH DƯƠNG

 10:44 15/09/2020

Tóm tắt: Trung thực là một đức tính đáng quý và cần có của mỗi con người trong cả cuộc đời. Đối với trẻ mầm non, do trẻ chưa phân biệt được sự khác nhau giữa thực tế và những điều tưởng tượng nên đôi khi trẻ hay nói những điều không thực. Vì vậy, việc hình thành phẩm chất trung thực cho trẻ cần phải được chú ý từ rất sớm. Bài viết nghiên cứu thực trạng hoạt động giáo dục tính trung thực cho trẻ ở các trường mầm non trên địa bàn TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Kết quả nghiên cứu sẽ là cơ sở để đề xuất các biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục tính trung thực cho trẻ mầm non.
Từ khóa: trung thực, giáo dục tính trung thực, nhân cách, trường mầm non

13. MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN LỜI NÓI MẠCH LẠC CHO TRẺ 5-6 TUỔI Ở TRƯỜNG MẦM NON

13. MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN LỜI NÓI MẠCH LẠC CHO TRẺ 5-6 TUỔI Ở TRƯỜNG MẦM NON

 15:31 29/07/2020

Tóm tắt: Phát triển ngôn ngữ nói chung, phát triển lời nói mạch lạc cho trẻ nói riêng là nhiệm vụ giáo dục quan trọng hàng đầu trong giáo dục trẻ 5-6 tuổi, góp phần phát triển kĩ năng giao tiếp, tư duy hình thành, tích lũy và mở rộng vốn hiểu biết của trẻ, giúp trẻ nhận thức thế giới xung quanh một cách đầy đủ, chính xác hơn, thể hiện tư duy và thúc đẩy tư duy phát triển. Bài viết phân tích bản chất, biểu hiện, phân loại, ý nghĩa, nhiệm vụ của lời nói mạch lạc dạng độc thoại; từ đó đề xuất một số biện pháp phát triển lời nói mạch lạc cho trẻ 5-6 tuổi nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trong trường mầm non. Việc chuẩn bị các điều kiện, trong đó có sự phát triển lời nói mạch lạc cho trẻ 5-6 tuổi là điều kiện cần thiết để chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1.
Từ khóa: lời nói mạch lạc, trẻ 5-6 tuổi, mẫu giáo, trường mầm non

14. MỘT SỐ TỒN TẠI VỀ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TẠO HÌNH CHO TRẺ Ở CÁC TRƯỜNG MẦM NON TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ SƠN LA, TỈNH SƠN LA

14. MỘT SỐ TỒN TẠI VỀ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TẠO HÌNH CHO TRẺ Ở CÁC TRƯỜNG MẦM NON TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ SƠN LA, TỈNH SƠN LA

 15:31 29/07/2020

Tóm tắt: Giáo dục thẩm mĩ cho trẻ mẫu giáo được thực hiện thông qua nhiều hình thức hoạt động, trong đó tạo hình là một trong những hoạt động đặc trưng gần gũi và hấp dẫn đối với trẻ. Đặc biệt, hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non có vị trí đặc biệt quan trọng trong chương trình giáo dục mầm non. Bài viết phân tích một số vấn đề còn tồn tại về phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ ở trường mầm non hiện nay nhằm gợi ý hướng khắc phục, đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ ở trường mầm non. Từ kết quả nghiên cứu cho thấy việc đổi mới nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động tạo hình cần được tiến hành tuy nhiên vẫn phải tuân theo nguyên tắc chung của hoạt động tạo hình ở trường mầm non.
Từ khóa: Tồn tại, phương pháp tổ chức, hoạt động tạo hình, trường mầm non, thành phố Sơn La

11. THỰC TRẠNG VĂN HÓA NHÀ TRƯỜNG Ở CÁC TRƯỜNG MẦM NON CÔNG LẬP TẠI THÀNH PHỐ TÂN AN, TỈNH LONG AN

11. THỰC TRẠNG VĂN HÓA NHÀ TRƯỜNG Ở CÁC TRƯỜNG MẦM NON CÔNG LẬP TẠI THÀNH PHỐ TÂN AN, TỈNH LONG AN

 09:31 29/07/2020

Tóm tắt: Phát triển văn hóa nhà trường là vấn đề đang được ngành giáo dục quan tâm trong giai đoạn hiện nay khi mà văn hóa học đường tại một số trường học đang có chiều hướng đi xuống. Giáo dục mầm non là bậc học đầu tiên tạo nền móng cho sự phát triển nhân cách của mỗi trẻ. Do đó, vấn đề phát triển văn hóa nhà trường càng trở nên cần thiết và quan trọng. Bài viết nghiên cứu về thực trạng văn hóa nhà trường ở các trường mầm non công lập tại thành phố Tân An, tỉnh Long An nhằm làm cơ sở cho các trường mầm non xây dựng kế hoạch phát triển văn hóa nhà trường đạt hiệu quả.
Từ khóa: Văn hóa nhà trường, trường mầm non.

6. THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÍ CÁC TRƯỜNG MẦM NON QUẬN THỐT NỐT, THÀNH PHỐ CẦN THƠ

6. THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÍ CÁC TRƯỜNG MẦM NON QUẬN THỐT NỐT, THÀNH PHỐ CẦN THƠ

 16:16 22/05/2020

Tóm tắt: Bài viết đề cập thực trạng hoạt động bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lí các trường mầm non tại quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ. Các nội dung chính bao gồm xác định tầm quan trọng của hoạt động bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lí; lập kế hoạch bồi dưỡng; các hình thức trong hoạt động bồi dưỡng; thực hiện các chế độ, chính sách và kiểm tra, đánh giá hoạt động bồi dưỡng. Thực tế, dù đã được triển khai thực hiện, nhưng hoạt động trên vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Từ đó, bài viết đề xuất một số biện pháp góp phần hỗ trợ các trường mầm non tại quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ nâng cao hiệu quả hoạt động bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lí, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục giai đoạn hiện nay.
Từ khóa: Bồi dưỡng, cán bộ quản lí mầm non, trường mầm non.

32. THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN VẬN ĐỘNG CHO TRẺ EM Ở TRƯỜNG MẦM NON TỈNH KHÁNH HÒA

32. THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN VẬN ĐỘNG CHO TRẺ EM Ở TRƯỜNG MẦM NON TỈNH KHÁNH HÒA

 10:25 29/10/2019

Tóm tắt: Phát triển vận động cho trẻ em ở trường mầm non hiện nay có ý nghĩa vô cùng quan trọng bởi vì cơ thể trẻ đang phát triển mạnh mẽ, hệ cơ, xương và các cơ quan trong cơ thể đang trong quá trình hoàn thiện. Cơ thể trẻ non yếu nên dễ bị phát triển lệch lạc, mất cân đối nếu không được chú ý phát triển vận động một cách phù hợp. Vì vậy, mỗi giáo viên mầm non trong quá trình chăm sóc - giáo dục trẻ cần phải có những biện pháp tác động phù hợp nhằm phát triển vận động cho trẻ một cách hiệu quả nhất.
Từ khóa: Vận động, trẻ em, trường mầm non, tỉnh Khánh Hòa.

03. Thực trạng quản lí hoạt động đổi mới tổ chức bữa ăn cho trẻ tại các trường mầm non công lập quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

03. Thực trạng quản lí hoạt động đổi mới tổ chức bữa ăn cho trẻ tại các trường mầm non công lập quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

 16:58 28/10/2019

Tóm tắt: Bài viết trình bày kết quả khảo sát 29 cán bộ quản lí, 100 giáo viên và 20 nhân viên của 10 trường mầm non quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh về kết quả thực hiện các chức năng quản lí hoạt động tạo đổi mới tổ chức bữa ăn cho trẻ tại các trường này. Kết quả khảo sát sẽ là cơ sở cho việc đề xuất những biện pháp quản lí phù hợp với đặc thù của địa phương trong thời gian tới.
Từ khóa: thực trạng, quản lí, tổ chức bữa ăn, trường mầm non.

3. BIỆN PHÁP QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG ĐỔI MỚI TỔ CHỨC BỮA ĂN CHO TRẺ TẠI CÁC TRƯỜNG MẦM NON QUẬN TÂN BÌNH, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

3. BIỆN PHÁP QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG ĐỔI MỚI TỔ CHỨC BỮA ĂN CHO TRẺ TẠI CÁC TRƯỜNG MẦM NON QUẬN TÂN BÌNH, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 10:54 23/06/2019

Tóm tắt: Trên cơ sở thực trạng của vấn đề, bài viết trình bày một số biện pháp quản lí hoạt động đổi mới tổ chức bữa ăn cho trẻ tại các trường mầm non quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh gồm hai nhóm: Nhóm biện pháp tăng cường thực hiện các chức năng quản lí và nhóm biện pháp tạo yếu tố thuận lợi cho quản lí hoạt động đổi mới tổ chức bữa ăn cho trẻ. Các biện pháp đề xuất không những có ý nghĩa đối với các trường mầm non quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh mà còn có thể áp dụng đối với các trường khác có điều kiện tương tự.
Từ khóa: biện pháp, tổ chức bữa ăn, đổi mới tổ chức bữa ăn, trường mầm non.

5. MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG TẠO HÌNH  Ở CÁC TRƯỜNG MẦM NON CÔNG LẬP QUẬN TÂN PHÚ, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

5. MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG TẠO HÌNH Ở CÁC TRƯỜNG MẦM NON CÔNG LẬP QUẬN TÂN PHÚ, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 10:54 23/06/2019

Tóm tắt: Dựa trên cơ sở lí luận và kết quả khảo sát thực trạng công tác quản lí hoạt động tạo hình ở các trường mầm non công lập quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, bài viết đề xuất 05 biện pháp quản lí hoạt động này, gồm: nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lí và giáo viên; tăng cường tính kế hoạch; cải tiến công tác tổ chức; tăng cường công tác chỉ đạo; đẩy mạnh công tác kiểm tra, đánh giá.
Từ khóa: biện pháp, hoạt động tạo hình, quản lí hoạt động tạo hình, trường mầm non, quận Tân Phú.

01. Thực trạng quản lí hoạt động đánh giá sự phát triển của trẻ ở các trường mầm non huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh

01. Thực trạng quản lí hoạt động đánh giá sự phát triển của trẻ ở các trường mầm non huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh

 13:35 12/06/2019

Tóm tắt: Bài viết trình bày kết quả khảo sát 181 cán bộ quản lí và giáo viên về thực trạng quản lí hoạt động đánh giá sự phát triển của trẻ ở các trường mầm non huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả khảo sát không chỉ có ý nghĩa đối với địa bàn nghiên cứu mà còn có thể vận dụng đối với các địa phương khác có điều kiện tương đồng trong cả nước.
Từ khóa: đánh giá, sự phát triển của trẻ, đánh giá sự phát triển của trẻ, trường mầm non.

06. Thực trạng hoạt động viết sáng kiến kinh nghiệm của giáo viên tại một số trường mầm non ở Hà Nội

06. Thực trạng hoạt động viết sáng kiến kinh nghiệm của giáo viên tại một số trường mầm non ở Hà Nội

 19:53 21/04/2019

Tóm tắt Tác giả nghiên cứu thực trạng hoạt động viết sáng kiến kinh nghiệm của giáo viên mầm non tại một số trường mầm non Hà Nội về các vấn đề liên quan, đó là: nhận thức của giáo viên về hoạt động viết sáng kiến kinh nghiệm, quá trình tổ chức và nguyên nhân ảnh hưởng đến kết quả viết sáng kiến kinh nhiệm của giáo viên. Từ đó, đề xuất một số biện pháp nâng cao hiệu quả của hoạt động này.
Từ khóa: Sáng kiến kinh nghiệm, biện pháp, trường mầm non, chăm sóc, giáo dục trẻ.

01. Một số biện pháp quản lí hoạt động chuyên môn của tổ trưởng chuyên môn trong trường mầm non đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục mầm non

01. Một số biện pháp quản lí hoạt động chuyên môn của tổ trưởng chuyên môn trong trường mầm non đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục mầm non

 16:20 06/03/2019

Tóm tắt: Quản lí hoạt động chuyên môn trong trường mầm non chiếm vai trò quan trọng góp phần nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên mầm non. Trong hoạt động quản lí chuyên môn trường mầm non, các tổ trưởng chyên môn giữ vai trò là hạt nhân, nòng cốt. Bài viết đề cập một số nội dung, biện pháp quản lí hoạt động chuyên môn của tổ trưởng chuyên môn trong trường mầm non đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục mầm non.
Từ khóa: Quản lí, hoạt động chuyên môn, tổ chuyên môn, trường mầm non.

06. Thực trạng mức độ biểu hiện kĩ năng so sánh của trẻ 5-6 tuổi trong hoạt động hình thành biểu tượng hình dạng ở trường mầm non

06. Thực trạng mức độ biểu hiện kĩ năng so sánh của trẻ 5-6 tuổi trong hoạt động hình thành biểu tượng hình dạng ở trường mầm non

 17:32 14/02/2019

Tóm tắt: Phát triển nhận thức cho trẻ nói chung và phát triển kĩ năng so sánh nói riêng là nhiệm vụ, mục tiêu của bậc học mầm non, giúp trẻ phát triển hài hòa về các mặt thể chất, nhận thức, ngôn ngữ, tình cảm, kĩ năng xã hội và thẩm mĩ... Để thực hiện mục tiêu trên, cần xác định được mức độ biểu hiện kĩ năng so sánh của trẻ ở trường mầm non trong các hoạt động đa dạng như vui chơi, học tập, lao động… Hoạt động hình thành biểu tượng hình dạng là điều kiện thuận lợi để giáo dục kĩ năng so sánh của trẻ; giúp trẻ được thực hành, trải nghiệm kĩ năng so sánh về hình dạng, kích thước, số lượng các hình hình học.
Từ khóa: Kĩ năng so sánh, mức độ, hình thành biểu tượng, trường mầm non.

01. Thực trạng quản lí hoạt động lễ hội tại các trường mầm non quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

01. Thực trạng quản lí hoạt động lễ hội tại các trường mầm non quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

 17:28 14/02/2019

Tóm tắt: Hoạt động lễ hội tổ chức cho trẻ tại trường mầm non là hoạt động quan trọng nhằm phát triển toàn diện nhân cách trẻ mầm non. Đây là hoạt động mở rộng sự hiểu biết cho trẻ về xã hội, thiên nhiên, cuộc sống, làm cho đời sống của trẻ thêm vui tươi hồn nhiên. Bài viết trình bày kết quả khảo sát thực trạng quản lí hoạt động lễ hội tại các trường mầm non ở quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả khảo sát góp phần xây dựng cơ sở thực tiễn cho việc đề xuất các biện pháp quản lí hoạt động lễ hội ở các trường mầm non này.
Từ khóa: Quản lí, hoạt động lễ hội, trường mầm non.

09. Thực trạng và biện pháp sử dụng trò chơi dân gian dân tộc Thái nhằm phát triển hứng thú nhận thức cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi ở thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La

09. Thực trạng và biện pháp sử dụng trò chơi dân gian dân tộc Thái nhằm phát triển hứng thú nhận thức cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi ở thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La

 22:52 27/10/2018

Tóm tắt: Bài viết tìm và hiểu phân tích thực trạng phát triển hứng thú nhận thức cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi qua trò chơi dân gian dân tộc Thái ở một số trường mầm non thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La nhằm phát triển hứng thú nhận thức cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi trong các hoạt động giáo dục ở trường mầm non, từ đó tìm ra các biện pháp nâng cao hiệu quả phát triển hứng thú nhận thức cho trẻ mẫu giáo qua trò chơi dân gian.
Từ khóa: trò chơi dân gian, dân tộc Thái, hứng thú nhận thức, trẻ 5-6 tuổi, trường mầm non.

3. Một số vấn đề lí luận về hoạt động lễ hội ở trường mầm non

3. Một số vấn đề lí luận về hoạt động lễ hội ở trường mầm non

 10:30 20/09/2018

Tóm tắt: Hoạt động lễ hội ở trường mầm non là hoạt động quan trọng nhằm phát triển toàn diện nhân cách trẻ mầm non. Hoạt động này tạo điều kiện hình thành ở trẻ các phẩm chất đạo đức, trí tuệ, kĩ năng nghệ thuật và thẩm mĩ. Đây là hoạt động mở rộng sự hiểu biết cho trẻ về xã hội, thiên nhiên, cuộc sống, làm cho đời sống của trẻ thêm vui tươi, hồn nhiên. Bài viết này phân tích một số hoạt động tổ chức cho trẻ trong ngày lễ hội tại trường mầm non làm cơ sở lí luận cho việc đề xuất các nội dung khảo sát thực trạng.
Từ khóa: lễ hội, hoạt động lễ hội, trường mầm non.

29. Một số biện pháp giáo dục dinh dưỡng - sức khoẻ cho trẻ mẫu giáo thông qua trò chơi vận động

29. Một số biện pháp giáo dục dinh dưỡng - sức khoẻ cho trẻ mẫu giáo thông qua trò chơi vận động

 09:33 19/09/2018

Tóm tắt: Giáo dục dinh dưỡng - sức khỏe là một mục tiêu quan trọng của bậc giáo dục mầm non bởi đây là giai đoạn trẻ đang hoàn thiện khả năng vận động bao gồm: đi, đứng, chạy, nhảy... Có nhiều biện pháp để giáo dục dinh dưỡng - sức khỏe cho trẻ mẫu giáo trong đó có trò chơi vận động. Trò chơi vận động giúp trẻ nâng cao thể chất, sức khỏe, trí thông minh và sự sáng tạo. Bài viết trình bày một số biện pháp giáo dục dinh dưỡng - sức khỏe cho trẻ mẫu giáo thông qua trò chơi vận động như: sưu tầm, lựa chọn các trò chơi vận động theo các chủ đề; lựa chọn các phương tiện, đồ dùng trực quan…
Từ khoá: Trẻ mẫu giáo, giáo dục dinh dưỡng - sức khỏe, trò chơi vận động, trường mầm non.

29. PHỐI HỢP GIỮA NHÀ TRƯỜNG, GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI TRONG CHĂM SÓC, GIÁO DỤC TRẺ MẦM NON

29. PHỐI HỢP GIỮA NHÀ TRƯỜNG, GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI TRONG CHĂM SÓC, GIÁO DỤC TRẺ MẦM NON

 10:54 30/06/2018

Tóm tắt: Phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội có vai trò và tác động vô cùng quan trọng trong quá trình chăm sóc, giáo dục trẻ. Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi trình bày mội số nguyên tắc, nội dung, hình thức, phương pháp phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non.
Từ khóa: Nhà trường, gia đình và xã hội, hoạt động giáo dục, trường mầm non, giáo dục mầm non.

04. Tổ chức hoạt động giáo dục lấy trẻ làm trung tâm ở trường mầm non thông qua dạy học theo dự án

04. Tổ chức hoạt động giáo dục lấy trẻ làm trung tâm ở trường mầm non thông qua dạy học theo dự án

 17:40 23/04/2018

Tóm tắt: Đổi mới hình thức tổ chức hoạt động giáo dục nhằm phát huy vai trò trung tâm của trẻ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hiện nay của các cơ sở giáo dục mầm non. Trong bài viết này, chúng tôi giới thiệu về hình thức dạy học theo dự án, sự phù hợp của nó với quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm và định hướng vận dụng hình thức dạy học này trong giáo dục mầm non nhằm đáp ứng với nhiệm vụ trên.
Từ khoá: Lấy trẻ làm trung tâm, dạy học theo dự án, hoạt động giáo dục, trường mầm non, giáo dục mầm non.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây