1. THỰC TRẠNG QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN  THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN MẦM NON Ở CÁC TRƯỜNG MẦM NON TƯ THỤC QUẬN BÌNH TÂN, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

1. THỰC TRẠNG QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN MẦM NON Ở CÁC TRƯỜNG MẦM NON TƯ THỤC QUẬN BÌNH TÂN, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 16:03 19/06/2019

Tóm tắt: Khảo sát được tiến hành trên 30 cán bộ quản lí và 300 giáo viên của 30/66 trường mầm non tư thục quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh để tìm hiểu về thực trạng quản lí hoạt động bồi dưỡng đội ngũ giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non ở các trường này. Kết quả nghiên cứu sẽ là cơ sở cho việc đề xuất những biện pháp quản lí phù hợp với đặc thù của địa phương trong thời gian tới.
Từ khóa: thực trạng, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, chuẩn nghề nghiệp, giáo viên mầm non, trường mầm non tư thục.

6. Một số vấn đề đổi mới quản lí hoạt động chăm sóc sức khoẻ nuôi dưỡng và đảm bảo an toàn cho trẻ ở các trường mầm non tư thục thành phố Hồ Chí Minh

6. Một số vấn đề đổi mới quản lí hoạt động chăm sóc sức khoẻ nuôi dưỡng và đảm bảo an toàn cho trẻ ở các trường mầm non tư thục thành phố Hồ Chí Minh

 09:58 31/10/2016

Bài báo trình bày vấn đề đổi mới quản lí hoạt động chăm sóc sức khoẻ nuôi dưỡng và đảm bảo an toàn cho trẻ , đổi mới quản lí hoạt động nuôi dưỡng và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho trẻ ở các trường mầm non tư thục thành phố Hồ Chí Minh.

2. Một số biện pháp đổi mới quản lí mục tiêu, nội dung chương trình chăm sóc – giáo dục ở trẻ các trường mầm non tư thục thành phố Hồ Chí Minh

2. Một số biện pháp đổi mới quản lí mục tiêu, nội dung chương trình chăm sóc – giáo dục ở trẻ các trường mầm non tư thục thành phố Hồ Chí Minh

 08:28 25/10/2016

Bài báo trình bày 10 biện pháp đổi mới quản lí mục tiêu, nội dung chương trình chăm sóc – giáo dục ở trẻ các trường mầm non tư thục thành phố Hồ Chí Minh đáp ứng nhu cầu xã hội.

7. Tiếp cận phương pháp giáo dục Montessori trong bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên trường mầm non tư thục

7. Tiếp cận phương pháp giáo dục Montessori trong bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên trường mầm non tư thục

 08:55 03/10/2016

Tóm tắt: Bài viết phân tích sự phù hợp của phương pháp giáo dục Montessori với quan điểm chỉ đạo về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục; nội dung xây dựng môi trường giáo dục theo tiêu chí của nhà trẻ thơ Montessori và tiếp cận phương pháp giáo dục Montessori trong bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên trường mầm non tư thục về: phương pháp, nội dung của phương pháp, hình thức tổ chức trong ngôi nhà trẻ thơ Montessori. Đây là một phương pháp giáo dục đáng quan tâm của hiệu trưởng và các nhà quản lí giáo dục, tiếp cận tinh hao của phương pháp để bồi dưỡng giáo viên, nâng cao chất lượng giáo dục mầm non theo hướng đổi mới.
Từ khóa: Montessori, bồi dưỡng chuyên môn, giáo viên, trường mầm non tư thục

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây