29. PHÁT TRIỂN KĨ NĂNG MỀM CHO SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG  GIAO THÔNG VẬN TẢI TRUNG ƯƠNG VI TRONG HỘI NHẬP QUỐC TẾ

29. PHÁT TRIỂN KĨ NĂNG MỀM CHO SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI TRUNG ƯƠNG VI TRONG HỘI NHẬP QUỐC TẾ

 17:35 04/01/2019

Tóm tắt: Ngày nay, sự phát triển không ngừng của khoa học, công nghệ và sự bùng nổ của tri thức đòi hỏi mỗi cá nhân phải không ngừng tự học, tự nâng cao năng lực của cá nhân. Muốn thực hiện tốt điều đó, bên cạnh tri thức cần phải trang bị cho người học các kĩ năng mềm cần thiết. Bài viết trình bày khái lược về kĩ năng mềm và vai trò của nó trong xu thế hội nhập quốc tế, từ đó đề xuất phát triển một số kĩ năng mềm cho sinh viên Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải Trung ương IV.
Từ khóa: phát triển, kĩ năng mềm, sinh viên, trường nghề, hội nhập quốc tế.

2. Giải pháp quản lí hoạt động giáo dục hướng nghiệp trong các trường dạy nghề đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động

2. Giải pháp quản lí hoạt động giáo dục hướng nghiệp trong các trường dạy nghề đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động

 14:18 15/09/2016

Bài viết đề cập nâng cao nhận thức về giáo dục hướng nghiệp cho cán bộ quản lí, giáo viên và học sinh ở các trường dạy nghề; tổ chức xây dựng phòng hướng nghiệp ở các trường dạy nghề, chỉ đạo thực hiện đồng bộ họt động giáo dục hướng nghiệp trước, trong và sau quá trình đào tạo trong các trường dạy nghề; xây dựng cơ chế phối hợp giáo dục hướng nghiệp bốn bên: Trường dạy nghề - Trường phổ thông - Doanh nghiệp - Tổ chức cung ứng lao động; triển khai đồng bộ các chức năng quản lí nội dung của hoạt động giáo dục hướng nghiệp.

3. Đánh giá hiệu quả liên kết đào tạo giữa trường nghề và doanh nghiệp

3. Đánh giá hiệu quả liên kết đào tạo giữa trường nghề và doanh nghiệp

 20:58 03/09/2016

Bài báo trình bày về nội dung liên kết đào tạo giữa trường nghề với doanh nghiệp; bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động liên kết đào tạo giữa trường nghề và doanh nghiệp; khả năng ứng dụng của bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả liên kết đào tạo nghề.

3. Thực trạng và giải pháp tăng cường quản lí liên kết đào tạo nghề, đáp ứng nhu cầu nhân lực của các khu công nghiệp tại tỉnh Bình Dương

3. Thực trạng và giải pháp tăng cường quản lí liên kết đào tạo nghề, đáp ứng nhu cầu nhân lực của các khu công nghiệp tại tỉnh Bình Dương

 15:31 31/05/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày thực trạng và một số đánh giá quản lí liên kết đào tạo nghề giữa các trường nghề và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương, đặc biệt là với các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn. Từ những hạn chế còn tồn tại như cơ cấu và số lượng các nghề đào tạo chưa hợp lí, chương trình đào tạo chưa sát với thực tiễn nhu cầu địa phương, chưa cập nhật những tiến bộ của khoa học công nghệ, phương pháp đào tạo chưa hiệu quả, thiết thực, đổi mới,… tác giả đề ra một số giải pháp (biện pháp) nhằm tăng cường liên kết đào tạo nghề để góp phần giúp các trường nghề đổi mới và đạt hiệu quả trong công tác đào tạo, đáp ứng nhu cầu nhân lực của các khu công nghiệp tại Bình Dương.

Từ khoá: liên kết, đào tạo nghề, trường nghề, doanh nghiệp, Bình Dương, khu công nghiệp

Các số đã ra
Hotline
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Mời quảng cáo
Mời quảng cáo
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây